4. Credem în Domnul de mulți ani și am muncit mereu din greu pentru El, așteptând cu vigilență întoarcerea Sa. Credem că ar trebui să fim primii care să primească revelația despre întoarcerea Domnului. Acum mărturisești că Domnul Isus S-a întors, deci de ce nu am primit revelația despre acest lucru? Faptul că nu am primit-o dovedește că Domnul nu S-a întors. Este greșit să credem asta?

Versete din Biblie pentru referințe:

„Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine” (Apocalipsa 3:20).

„Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa 2:7).

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Isus a proclamat că Duhul adevărului va fi dat omului în zilele de pe urmă. Acum sunt zilele de pe urmă; înțelegi cum exprimă cuvinte Duhul adevărului? Unde Se arată și unde lucrează Duhul adevărului? În cartea profetică a profetului Isaia, din Vechiul Testament, nu s-a menționat niciodată că, în epoca Noului Testament, Se va naște un copil numit Isus, ci s-a spus doar că se va naște un prunc care se va numi Emanuel. De ce nu a fost specificat numele „Isus”? Nicăieri în Vechiul Testament nu apare acest nume, deci de ce crezi în continuare în Isus? Doar nu L-ai văzut pe Isus cu ochii tăi înainte de a crede în El, nu-i așa? Sau ai început să crezi după primirea unei revelații? Ți-ar arăta Dumnezeu într-adevăr un astfel de har? Ar revărsa El asupra ta asemenea mărețe binecuvântări? Care este temelia credinței tale în Isus? De ce nu crezi că Dumnezeu S-a întrupat în zilele noastre? De ce spui că absența unei revelații de la Dumnezeu pentru tine dovedește că El nu a devenit trup? Dumnezeu trebuie să-l anunțe pe om înainte de a-Și începe lucrarea? Trebuie să primească, mai întâi, aprobarea omului? Isaia a proclamat doar că un prunc se va naște într-o iesle; niciodată nu a profețit că Maria Îl va naște pe Isus. Pe ce anume îți întemeiezi credința în Isus cel născut din Maria? Sigur credința ta nu este confuză?

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cum poate omul, care L-a delimitat pe Dumnezeu în noțiunile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?”

Sunt alții, mai mulți, care cred că, indiferent de noua lucrare a lui Dumnezeu, ea trebuie să fie verificată prin profeții și că, în fiecare etapă a unei astfel de lucrări, toți cei care Îl urmează cu o inimă „sinceră” trebuie, de asemenea, să primească revelații; altfel, lucrarea nu I-ar putea aparține lui Dumnezeu. Nu este tocmai o sarcină ușoară pentru om să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu. Aceasta, adăugată inimii absurde a omului și naturii sale rebele de importanță de sine și îngâmfare, face să fie cu atât mai dificil pentru om să accepte noua lucrare a lui Dumnezeu. Omul nici nu cercetează atent noua lucrare a lui Dumnezeu, nici nu o acceptă cu smerenie; mai degrabă, el adoptă o atitudine de dispreț, așteptând revelațiile și îndrumarea lui Dumnezeu. Nu este acesta comportamentul unui om care se răzvrătește și se împotrivește lui Dumnezeu? Cum pot astfel de oameni să obțină aprobarea lui Dumnezeu?

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cum poate omul, care L-a delimitat pe Dumnezeu în noțiunile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?”

Întrucât căutăm urmele lui Dumnezeu, se cuvine să căutăm voia lui Dumnezeu, cuvintele și cuvântările Lui deoarece, oriunde există noi cuvinte rostite de Dumnezeu, acolo este și glasul Lui și, oriunde se află urmele lui Dumnezeu, acolo sunt și faptele Lui. Oriunde este exprimarea lui Dumnezeu, acolo Se arată El și, oriunde Se arată Dumnezeu, acolo există adevărul, calea și viața. În căutarea urmelor lui Dumnezeu, ați ignorat cuvintele „Dumnezeu este adevărul, calea și viața”. Prin urmare, mulți oameni, chiar și atunci când primesc adevărul, nu cred că au găsit urmele lui Dumnezeu și cu atât mai puțin recunosc arătarea lui Dumnezeu. Ce greșeală gravă! Arătarea lui Dumnezeu nu poate fi împăciuită cu noțiunile omului și cu atât mai puțin poate Dumnezeu să Se arate la porunca omului. Dumnezeu Își face propriile alegeri și propriile planuri atunci când Își înfăptuiește lucrarea; mai mult, El are propriile Sale obiective și metode. Indiferent ce lucrare face, El nu are nevoie să discute despre aceasta cu oamenii sau să le ceară sfatul, cu atât mai puțin să anunțe fiecare persoană în parte despre lucrarea Lui. Aceasta este firea lui Dumnezeu, care, de altfel, ar trebui să fie recunoscută de toată lumea. Dacă doriți să fiți martori ai arătării lui Dumnezeu, să urmați pașii Lui, atunci trebuie mai întâi să vă îndepărtați de propriile noțiuni. Nu trebuie să-I ceri lui Dumnezeu să facă tot felul de lucruri, cu atât mai puțin ar trebui să-L constrângi și să-L limitezi la propriile tale noțiuni. În schimb, ar trebui să vă întrebați cum se cuvine să căutați urmele lui Dumnezeu, cum se cuvine să acceptați arătarea Lui și cum se cuvine să vă supuneți noii lucrări a lui Dumnezeu: asta ar trebui să facă omul. Întrucât omul nu este adevărul și nu deține adevărul, el ar trebui să caute, să accepte și să asculte.

– Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Anexă 1: Arătarea lui Dumnezeu a adus o nouă epocă”

Părtășia omului pentru referință:

Oamenii care cred de mulți ani în Dumnezeu, muncind și trudind în mod constant și așteptând cu atenție întoarcerea Sa, presupun că, atunci când El Se va întoarce, ei vor primi o revelație de la Domnul cu privire la venirea Sa. Acest lucru reprezintă noțiunea și închipuirea omului; nu este în acord cu realitatea lucrării lui Dumnezeu. Cu mult timp în urmă, fariseii iudaismului au călătorit în lung și-n lat pentru a răspândi Evanghelia. Le-a dat Domnul Isus revelația venirii Sale? Mai mult, care dintre discipolii aceia care L-au urmat pe Domnul Isus au făcut-o datorită revelației primite de la El? Nici măcar unul! Deși Petru a primit revelație de la Dumnezeu și a recunoscut că Domnul Isus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, toate acestea s-au întâmplat după ce el Îl urmase pe Domnul Isus o perioadă și ascultase multe dintre predicile Sale; Petru ajunsese deja să aibă puțină cunoaștere despre Domnul Isus și numai după aceea a primit revelație de la Duhul Sfânt și a recunoscut adevărata identitate a Domnului Isus. Din acest lucru se vede că Petru nu primise de fapt revelație înainte de a-L urma pe Domnul Isus; acesta este un fapt. Toți cei care au fost capabili să-L urmeze pe Domnul Isus L-au recunoscut doar ca Mesia care urma să vină pentru că I-au ascultat predicile; ei nu L-au recunoscut și n-au devenit adepții Săi după ce au primit mai întâi revelația de la Dumnezeu. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic a venit în secret pentru a înfăptui lucrarea de judecată din zilele de pe urmă. Milioane de oameni L-au acceptat și L-au urmat și totuși niciunul dintre ei nu a făcut acest lucru ca urmare a primirii revelației din partea Duhului Sfânt; cu toții I-am recunoscut glasul lui Dumnezeu și am decis să-L urmăm pe Dumnezeu Atotputernic citind cuvintele Sale și având părtășie despre adevăr. Faptele scot în evidență că, în întruparea pentru a-Și înfăptui lucrarea, Dumnezeu nu oferă sub nicio formă, nimănui, revelația pentru a crede în El și a-L urma. Mai mult, Dumnezeu din zilele de pe urmă S-a întrupat pentru a exprima adevărul și pentru a face lucrarea de judecată; cuvântările Sale din zilele de pe urmă reprezintă primele cuvinte pe care le-a spus în mod public întregului univers și întregii omeniri de la începutul creației. Toți oamenii pot să audă glasul lui Dumnezeu, așa că, dacă Îl pot întâmpina sau nu pe Domnul depinde de măsura în care pot să recunoască glasul lui Dumnezeu, precum și de faptul că iubesc și acceptă sau nu adevărul. Acest lucru ține de alegerea personală; Dumnezeu nu ar oferi niciodată, nimănui revelație pentru ca acea persoană să creadă în El. Acest lucru este menționat de multe ori în capitolele 2 și 3 din Cartea Apocalipsei: „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” Iar în Apocalipsa 3:20: „Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine.” De asemenea, Domnul Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează(Ioan 10:27). Dacă Domnul le oferă revelație oamenilor pentru a crede în El atunci când vine, atunci de ce a spus El că va sta la ușile oamenilor și va bate și că oile lui Dumnezeu Îi vor auzi glasul? N-ar însemna acest lucru că Se contrazice singur? În zilele de pe urmă, Dumnezeu folosește cuvântările Sale și exprimările adevărului pentru a-Și căuta oile. „Oile lui Dumnezeu aud glasul Său” – înseamnă că aceia care aud și înțeleg glasul lui Dumnezeu sunt oile Sale, sunt fecioarele înțelepte; în vreme ce aceia care Îi aud glasul, dat nu-L înțeleg sunt, cu siguranță, fecioarele nesăbuite, iar în acest fel oamenii vor fi clasificați, fiecare după felul său. Acest lucru arată clar cât de extraordinar de înțelept și drept este Dumnezeu!

Prin urmare, investigarea adevăratei căi nu are nimic de-a face cu faptul că o persoană a primit sau nu revelație de la Dumnezeu; enigma acestei chestiuni este dacă o persoană este sau nu capabilă să recunoască glasul lui Dumnezeu în cuvintele rostite de Dumnezeu Atotputernic. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic a exprimat milioane de cuvinte. Aceste cuvântări reprezintă adevărul; acestea sunt glasul lui Dumnezeu. Mulți oameni, din diferite confesiuni, care au o credință sinceră în Domnul, I-au auzit glasul lui Dumnezeu și s-au întors la Dumnezeu Atotputernic. Fix acești oameni sunt comorile care au fost „furate”; scopul Domnului în privința sosirii Sale secrete este de a dobândi aceste comori și de a-i transforma pe acești oameni care s-au ridicat primii înaintea tronului lui Dumnezeu în biruitori înainte de dezastre. Cu toate acestea, atunci când oamenii așteaptă doar să primească revelația de la Dumnezeu și sunt incapabili să-I recunoască glasul, acest lucru arată doar că ei nu iubesc adevărul sau nu-L cunosc pe Domnul și că nu sunt, sub nicio formă, oile lui Dumnezeu. În mod firesc, acești oameni vor fi ținte de care Dumnezeu va scăpa și pe care le va elimina și se află printre cei care vor cădea în dezastru, plângând și scrâșnind din dinți. Este exact așa cum i-a spus Domnul Isus lui Toma: „Ai crezut pentru că M-ai văzut? Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut!(Ioan 20:29).

Anterior: 3. Mărturisești că Domnul Isus S-a întors întrupat. Deci unde este Domnul acum? De ce nu L-am văzut? A vedea înseamnă a crede, prin urmare faptul că nu L-am văzut demonstrează că Domnul nu S-a întors încă. Voi crede când voi vedea.

Înainte: 5. Atât în epoca Vechiului Testament, cât și în cea a Noului Testament, Dumnezeu a lucrat în Israel. Domnul Isus a profețit că Se va întoarce în zilele de pe urmă, prin urmare, când Se va întoarce, ar trebui să ajungă în Israel. Cu toate acestea, mărturisești că Domnul Isus S-a întors deja, că S-a arătat în trup și Își înfăptuiește lucrarea în China. China este o națiune condusă de un partid politic ateu. În nicio țară nu există o opoziție mai mare față de Dumnezeu și o persecuție mai mare a creștinilor. Cum ar putea ca întoarcerea Domnului să fie în China?

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger