Tu declari că Domnul Isus S-a întors deja ca Dumnezu Atotputernic, că El exprimă întregul adevăr care le va permite oamenilor să obțină purificarea și să fie mântuiți, și că, în prezent, El face lucrarea de judecată începând din casa lui Dumnezeu, dar noi nu îndrăznim să acceptăm aceasta. Acest lucru se întâmplă pentru că pastorii religioși și prezbiterii ne învață frecvent că toate cuvintele și lucrările lui Dumnezeu sunt consemnate în Biblie, că nu pot exista alte cuvinte și lucrări ale lui Dumnezeu în afara Bibliei și că, orice lucru care contrazice sau depășește limitele Bibliei este erezie. De ce nu avem discernământ în privința aceasta – ai putea să ne-o explici?

septembrie 27, 2019

Răspuns:

Are acest tip de punct de vedere din partea comunității religioase o bază în cuvintele lui Dumnezeu? Nu are nicio bază în cuvintele lui Dumnezeu; a reieșit în întregime dintr-o interpretare greșită a Bibliei. Biblia poartă mărturie pentru primele două etape ale lucrării lui Dumnezeu; acest lucru este adevărat. Totuși, ceea ce este consemnat în Biblie nu include toate cuvintele rostite de Dumnezeu în cele două etape ale lucrării Sale și toate mărturiile referitoare la lucrarea Sa. Ceea ce este consemnat în Biblie este limitat. Din cauza omisiunilor și a disputelor dintre compilatorii Bibliei, unele preziceri ale profeților și mărturiile experiențelor apostolilor au fost omise; acesta este un fapt recunoscut. Cum se poate spune, atunci, că în afara Bibliei nu sunt alte consemnări privind lucrarea lui Dumnezeu și alte mărturii ale experiențelor omului? Acele profeții și epistole ale apostolilor care lipsesc erau toate amestecate cu voia omului? Domnul Isus nu a rostit doar cuvintele consemnate în Noul Testament; unele dintre cuvântările și lucrările Sale nu au fost scrise acolo. Ar fi trebuit ca aceste cuvântări și lucrări să nu fie consemnate în Biblie? Biblia nu a fost compilată sub conducerea lui Dumnezeu Însuși, ci adunată de mulți oameni aflați în serviciul Său. Inevitabil, vor fi apărut neînțelegeri și omisiuni sau se vor fi ivit probleme. Chiar și oamenii din timpurile moderne au interpretări și puncte de vedere variate asupra Bibliei. Totuși, oamenii trebuie să respecte faptele, astfel că nu se poate spune că lucrarea și cuvântările lui Dumnezeu nu există în afara Bibliei; acest lucru nu ar fi conform cu faptele. Inițial, Biblia cuprindea doar Vechiul Testament. Nimic din ceea ce a spus Domnul Isus în timp ce Își făcea lucrarea de răscumpărare nu poate fi găsit în Vechiul Testament; astfel, exprimările Domnului Isus și lucrarea Sa de răscumpărare sunt din Biblie sau din afara ei? Oamenii nu înțeleg faptele reale și nu au nicio idee despre faptul că, de fiecare dată când Dumnezeu a finalizat o etapă a lucrării Sale, doar atunci acele fapte au luat ființă și au fost scrise în Biblie. Să susții că nu există consemnări ale cuvântărilor lui Dumnezeu și ale lucrării Sale în afara Bibliei este cumva arbitrar și absurd. Vechiul Testament și Noul Testament au fost produse fiecare după ce Dumnezeu a finalizat o etapă a lucrării Sale, dar, după apariția Bibliei, nimeni nu a știut ce altă lucrare va mai face Dumnezeu sau ce alte cuvinte va rosti; acesta este un fapt. Oamenii pur și simplu nu sunt calificați să delimiteze astfel Biblia sau să Îl delimiteze pe Dumnezeu pe baza a ceea ce scrie acolo. În această privință, putem vedea cu toții clar cât de autentic arogantă, plină de sine și fără sens a devenit omenirea stricată; atunci când sunt confruntați cu adevărul, ei îndrăznesc chiar să tragă în mod nesocotit concluzii. Nu este aceasta o repetare a greșelii făcute de arhiereii, de învățații și de fariseii evrei când s-au folosit de Biblie pentru a I se opune lui Dumnezeu? Astfel, nu putem crede în Dumnezeu, nu Îl putem urma sau cerceta adevărata cale bazându-ne în întregime pe Biblie, pentru că aceasta poate fi folosită doar ca sursă de referință. Cel mai important, trebuie să ne bazăm deciziile pe prezența sau absența lucrării Duhului Sfânt și pe prezența sau absența adevărului; doar această fundație este precisă și doar atunci putem face alegerea corectă. Așadar, afirmații precum „Tot ceea ce este împotriva sau dincolo de Biblie este erezie și eroare” sunt într-adevăr nepotrivite. În Epoca Harului, arhiereii, învățații și fariseii evrei și-au bazat condamnarea Domnului Isus pe Biblie și L-au crucificat – un act care a ofensat firea lui Dumnezeu și a dus la pedepsirea și blestemarea lor. Toate acestea au fost consecința credinței oarbe și a idolatrizării Bibliei și respingerii lui Hristos. Aș putea întreba: lucrarea de răscumpărare a Domnului Isus este sau nu conformă Vechiului Testament? La două mii de ani după ce Domnul Isus Și-a finalizat lucrarea de răscumpărare, Dumnezeu Atotputernic a venit pentru a face lucrarea judecății în zilele de pe urmă; este aceasta în conformitate cu conținutul Noului Testament? Cercurile religioase vor folosi întotdeauna Biblia pentru a delimita lucrarea lui Dumnezeu – aceasta este pur și simplu atât de ridicol și absurd! La suprafață, ei par să respecte Biblia, dar tot ceea ce fac de fapt este să încerce să-și protejeze propriile poziții și să-și mențină controlul. Nu urmăresc în mod real adevărul; calea pe care merg este de fapt calea antihristului. Din aceasta, este evident că folosirea Bibliei ca bază pentru a judeca adevărata cale și a studia lucrarea lui Dumnezeu este eronată; singura cale riguroasă și corectă pentru a stabili care este adevărata cale și lucrare a lui Dumnezeu este de a ne baza determinarea pe prezența sau absența lucrării Duhului Sfânt și a adevărului. Astfel, este greșit să zicem că, în afară de cele din Biblie, nu mai sunt alte cuvântări sau altă lucrare a lui Dumnezeu; o asemenea pretenție este cu adevărat o eroare.

Fragment din părtășia celui de mai sus

În religie, toți credincioșii în Domnul cred că tot cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu sunt conținute în Biblie. Mântuirea lui Dumnezeu din Biblie este încheiată și nu există niciun cuvânt și nicio lucrare a lui Dumnezeu în afara Bibliei. Credința în Domnul trebuie să se bazeze pe Biblie și pe a-i rămâne fideli acesteia. Atâta timp cât nu ne abatem de la Biblie, când vine Domnul, vom fi luați în Împărăția cerurilor. Un astfel de punct de vedere ar putea fi în concordanță cu teoriile și închipuirile oamenilor, dar se bazează pe cuvintele Domnului Isus? Puteți garanta că este conform cu adevărul? Domnul Isus n-a spus niciodată că tot cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu sunt consemnate în Biblie, că nu există niciun cuvânt și nicio lucrare a lui Dumnezeu în afara Bibliei. Asta este adevărat. Oamenii care înțeleg Biblia știu cu toții că Biblia a fost alcătuită de oameni la mulți ani după lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu a fost mai întâi, apoi Biblia. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când Dumnezeu a încheiat o etapă a lucrării Sale, cei care au experimentat lucrarea lui Dumnezeu au consemnat cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu din momentul acela, iar aceste consemnări au fost adunate de oameni în Biblie. Când ne gândim la asta, cum ar putea ca lucrarea pe care Dumnezeu nu a făcut-o încă să fie cuprinsă în prealabil în Biblie? Lucrarea de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, în special, n-ar fi putut fi consemnată în Biblie. Noul și Vechiul Testament au făcut parte din Biblie de aproape 2000 de ani. Dumnezeu Atotputernic a început, doar, lucrarea Sa de judecată din zilele de pe urmă. De aceea, cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă nu ar putut fi înregistrate în Biblie cu mii de ani în urmă. Nu așa stau lucrurile? În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic a făcut lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu, exprimând mai multe milioane de cuvinte. Aceste cuvinte sunt toate adevăruri care purifică și mântuiesc omenirea, și sunt calea către viața veșnică adusă de Hristos în zilele de pe urmă. Ele au fost deja adunate în Biblia din Epoca Împărăției. Aceasta este cartea „Cuvântul Se arată în trup”. Deși adevărurile exprimate de Dumnezeu Atotputernic nu au fost consemnate în Biblie în prealabil, ele au împlinit pe deplin profețiile Domnului Isus: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va anunța lucrurile ce urmează să vină” (Ioan 16:12-13). „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa 2:7). Adevărul exprimat de Dumnezeu Atotputernic a confirmat pe deplin că Dumnezeu Atotputernic este întruparea Duhului adevărului. El este Dumnezeu întrupat. Toate cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic, adică expresiile Duhului adevărului în zilele de pe urmă, sunt cuvinte ale Duhului Sfânt pentru biserici. Îndrăznim să spunem că acestea nu sunt cuvintele lui Dumnezeu? Mai îndrăznim să negăm asta? Dacă vedem realitatea lucrării și a vorbirii lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, mai spunem că toate cuvintele lui Dumnezeu sunt scrise în Biblie și că nu există niciun cuvânt și nicio lucrare a lui Dumnezeu care să nu fie în Biblie? Noi nu știm povestea interioară a modului în care s-a format Biblia. Noi nu știm dacă Biblia a fost formată abia după ce Dumnezeu a încheiat fiecare etapă a lucrării Sale, și totuși concluzionăm și stabilim în mod arbitrar că nu există niciun cuvânt și nicio lucrare a lui Dumnezeu în afara Bibliei. Nu suntem foarte arbitrari și absurzi?

Dacă nu înțelegem cum a fost formată Biblia și povestea ei interioară, poate fi foarte ușor să ne abatem de la calea credinței în Dumnezeu. De fapt, în timpul celor două etape ale lucrării lui Dumnezeu din Epoca Legii și din Epoca Harului, nu toate cuvintele exprimate de Dumnezeu au fost consemnate complet în Biblie. De exemplu, în Epoca Legii, au existat unii profeți ale căror profeții nu au fost consemnate în Biblie. Acesta este un lucru despre care probabil știu doar câțiva frați și surori. Apoi, în Epoca Harului, au fost mult mai multe cuvinte rostite de către Domnul Isus. Dar cuvintele consemnate în Biblie sunt foarte limitate. Gândiți-vă, numai. Domnul Isus a predicat pe pământ timp de trei ani și jumătate. Câte cuvinte ar fi putut spune El în fiecare zi? Câte cuvinte ar fi putut spune El în fiecare predică? Au fost foarte multe învățături și cuvinte spuse de Domnul Isus în acei trei ani și jumătate. Nu se poate să le fi putut număra cineva. Exact așa cum a spus Apostolul Ioan: „Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă ar fi fost scrise fiecare, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi încăput cărțile scrise” (Ioan 21:25). Să ne uităm acum la cele patru Evanghelii ale Noului Testament. Cuvintele Domnului Isus care sunt consemnate în ele sunt foarte limitate! Este doar vârful aisbergului! Dacă Domnul Isus ar fi spus doar acele câteva cuvinte în cele patru Evanghelii în acești trei ani și jumătate, cum ar fi putut să-i câștige pe oamenii care L-au urmat atunci? Cum ar fi putut lucrarea Domnului Isus să poată zgudui toată Iudeea? Prin urmare, e sigur că aceste cuvinte ale lui Dumnezeu conținute în Biblie sunt doar o parte foarte mică, cu siguranță nu toate cuvintele rostite de Dumnezeu în timpul lucrării Sale. Acesta este un fapt pe care nimeni nu-l poate nega! Știm cu toții că Dumnezeu este Domnul creației, sursa vieții omenirii, izvorul apei vii care nu se seacă niciodată. Bogăția lui Dumnezeu este inepuizabilă și întotdeauna la îndemână pentru a fi folosită, pe când Biblia conține doar o consemnare a primelor două etape ale lucrării lui Dumnezeu. Numărul de cuvinte rostite de Dumnezeu care sunt consemnate este de departe foarte mic. Este ca o picătură în marea vieții lui Dumnezeu. Cum putem noi limita cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu doar la ce e consemnat în Biblie? Este ca și cum Dumnezeu ar fi putut spune doar acele cuvinte limitate din Biblie. Nu este aceasta o limitare, o minimalizare și o blasfemiere a lui Dumnezeu? De aceea, a limita toate cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu la Biblie și a crede că nu există niciun cuvânt și nicio lucrare a lui Dumnezeu în afara Bibliei este o mare greșeală!

Să mai citim câteva pasaje din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și vom fi și mai clari în privința acestui aspect al adevărului. Dumnezeu Atotputernic spune: „Lucrurile care sunt consemnate în Biblie sunt limitate; ele nu pot reprezenta în totalitate lucrarea lui Dumnezeu. Cele Patru Evanghelii au mai puțin de o sută de capitole în total, în care sunt scrise un număr limitat de întâmplări, precum blestemul lui Isus asupra smochinului, cele trei lepădări de Domnul ale lui Petru, apariția lui Isus în fața ucenicilor după răstignirea și învierea Lui, învățături despre post, învățături despre rugăciune, învățături despre divorț, nașterea și genealogia lui Isus, numirea discipolilor de către Isus și așa mai departe. Totuși, omul le prețuiește ca pe niște comori, chiar comparând lucrarea de astăzi cu acestea. Ei chiar cred că toată lucrarea pe care a făcut-o Isus în viața Lui s-a limitat doar la atât, de parcă Dumnezeu ar fi fost în stare să facă doar atât și nimic mai mult. Nu este acest lucru absurd?” („Taina întrupării (1)” din Cuvântul Se arată în trup).

Dacă vrei să vezi lucrarea din Epoca Legii și să vezi cum au urmat israeliții calea lui Iahve, trebuie să citești Vechiul Testament; dacă vrei să înțelegi lucrarea din Epoca Harului, trebuie să citești Noul Testament. Dar cum vezi lucrarea zilelor de pe urmă? Trebuie să accepți să fii condus de Dumnezeu cel de astăzi și să intri în lucrarea de astăzi, fiindcă aceasta este noua lucrare și nimeni nu a consemnat-o anterior în Biblie. […] Lucrarea de astăzi este o cale pe care omul nu a umblat niciodată, o cale pe care nimeni nu a văzut-o vreodată. Este o lucrare nefăcută niciodată până acum – este cea mai recentă lucrare a lui Dumnezeu pe pământ. […] Cine ar fi putut să consemneze dinainte fiecare părticică a lucrării de astăzi, fără omisiuni? Cine ar fi putut să consemneze această lucrare mai grandioasă, mai înțeleaptă, care sfidează convențiile din vechea carte mucedă? Lucrarea de astăzi nu este istorie, prin urmare, dacă vrei să mergi pe noua cale de astăzi, atunci trebuie să te îndepărtezi de Biblie, trebuie să te plasezi dincolo de cărțile de profeții sau de istorie din Biblie. Numai atunci vei putea merge pe noua cale așa cum se cuvine și numai atunci vei putea intra în noua lume și în noua lucrare” („Despre Biblie (1)” din Cuvântul Se arată în trup).

În definitiv, ce este mai important: Dumnezeu sau Biblia? De ce trebuie lucrarea lui Dumnezeu să se conformeze Bibliei? Oare să fie faptul că Dumnezeu nu are dreptul să depășească Biblia? Oare Dumnezeu nu poate să Se îndepărteze de Biblie și să facă alte lucrări? De ce Isus și discipolii Lui nu au respectat sabatul? Dacă Isus ar fi trebuit să țină sabatul și să acționeze după poruncile din Vechiul Testament, de ce nu l-a ținut după venirea Lui, ci a spălat picioare, a acoperit capete, a frânt pâine și a băut vin? Oare nu sunt toate acestea absente din poruncile Vechiului Testament? Dacă Isus a cinstit Vechiul Testament, de ce a sfidat El aceste doctrine? Ar trebui să știi ce a fost mai întâi, dacă a fost Dumnezeu sau Biblia! Dat fiind că era Domnul sabatului, nu putea El să fie și Domnul Bibliei?” („Despre Biblie (1)” din Cuvântul Se arată în trup).

Iată ce vreau să explic aici: Ceea ce este Dumnezeu și ceea ce are El este veșnic inepuizabil și fără limită. Dumnezeu este sursa vieții și a tuturor lucrurilor. Dumnezeu nu poate fi pătruns de nicio ființă creată. În cele din urmă, trebuie totuși să amintesc tuturor: Nu Îl limitați pe Dumnezeu la cărți, cuvinte sau la cuvântările Lui din trecut din nou. Există un singur cuvânt pentru a caracteriza lucrarea lui Dumnezeu – nouă. Lui nu Îi place să ia căi vechi sau să Își repete lucrarea și, mai mult, nu vrea ca oamenii să I se închine limitându-L unei anumite sfere. Aceasta este firea lui Dumnezeu” („Epilog” din Cuvântul Se arată în trup).

Fragment din „Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Lasă un răspuns