Întrebare 3: Însuși Domnul Isus a spus că Biblia e mărturia Lui. De-asta trebuie să ne bazăm pe Biblie credința în Domnul. Biblia e singura cale de a-L cunoaște pe Domnul.

Răspuns: Atunci, să vedem dacă Domnul poate fi cunoscut pe baza Bibliei. Răspunsul la această întrebare poate fi găsit în cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Toți evreii din vremea aceea citeau din Vechiul Testament și știau despre profeția lui Isaia că un prunc se va naște într-o iesle. De ce, atunci, având această informaţie, tot L-au persecutat pe Isus? Nu este aceasta din cauza naturii lor rebele și a ignorării lucrării Duhului Sfânt? La vremea aceea, fariseii au crezut că lucrarea lui Isus era diferită de ceea ce ei știau despre copilul proorocit; omul de astăzi respinge pe Dumnezeu pentru că lucrarea lui Dumnezeu întrupat nu se conformează Bibliei. Nu este substanța răzvrătirii lor împotriva lui Dumnezeu una și aceeași? […] Ceea ce trebuie să faci este să accepți, fără a mai fi nevoie de o fundamentare suplimentară din Biblie, orice lucrare atâta timp cât este cea a Duhului Sfânt, pentru că tu crezi în Dumnezeu ca să-L urmezi pe Dumnezeu, nu să Îl investighezi. Nu ar trebui să cauți alte dovezi despre Mine pentru a arăta că Eu sunt Dumnezeul tău. Mai degrabă, ar trebui să stabilești dacă sunt de folos pentru tine; aceasta este cheia. Chiar dacă ai descoperit o dovadă incontestabilă în Biblie, ea nu te poate aduce pe deplin înaintea Mea. Tu ești cel care trăiește în limitele Bibliei și nu înaintea Mea; Biblia nu te poate ajuta să Mă cunoști pe Mine și nici să îţi adânceşti dragostea pentru Mine. Deși Biblia a profețit că se va naște un prunc, nimeni nu putea să înțeleagă asupra cui se va împlini profeția, pentru că omul nu cunoaște lucrarea lui Dumnezeu și aceasta a făcut ca fariseii să fie împotriva lui Isus” („Cum poate omul, care L-a definit pe Dumnezeu în concepțiile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?” din Cuvântul Se arată în trup). oamenii din Epoca Legii s-au agățat de Scripturi și nu au căutat sau cercetat noua lucrare a lui Dumnezeu. Până la urmă, L-au crucificat pe Domnul Isus. Din acest fapt, putem vedea că nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu sau lucrarea Lui doar pe baza Bibliei. Știm cu toțiI că, pe la vremea respectivă, cei care Îl urmau pe Domnul Isus căutau să-L cunoască pe Dumnezeu pe baza lucrării și cuvântului Domnului Isus și a luminării și îndrumării de la Duhul Sfânt. Nici măcar o persoană nu a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu pe baza Bibliei. Frați și surori, nici noi nu putem folosi Biblia ca bază pentru a măsura lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic. Biblia poate fi folosită doar ca reper. Principalul e să confirmăm bazându-ne pe existența adevărului și a lucrării Duhului Sfânt. Numai atunci poate fi luată decizia corectă.

Dumnezeu Atotputernic ne-a spus deja limpede, prin cuvântul Lui. „Toată lumea vrea să găsească profețiile legate de lucrarea zilelor celor de pe urmă în Biblie, dorește să descopere ce lucrare face Dumnezeu în timpul zilelor de pe urmă și ce semne există pentru zilele de pe urmă. Astfel, venerația oamenilor față de Biblie devine mai înflăcărată și, cu cât se apropie de zilele de pe urmă, cu atât dau mai multă crezare profețiilor Bibliei, în special celor despre zilele de pe urmă. Cu o astfel de credință oarbă în Biblie, cu o astfel de încredere în Biblie, ei nu au nicio dorință să caute lucrarea Duhului Sfânt. În mintea lor, oamenii cred că doar Biblia poate aduce lucrarea Duhului Sfânt; doar în Biblie pot găsi pașii lui Dumnezeu; doar în Biblie sunt ascunse tainele lucrării lui Dumnezeu; doar Biblia – nu și alte cărți sau persoane – poate clarifica tot ce ține de Dumnezeu și de întregimea lucrării Lui; Biblia poate aduce lucrarea cerului pe pământ; și Biblia poate atât începe, cât și încheia epocile. Cu aceste idei, oamenii nu sunt deloc înclinați să caute lucrarea Duhului Sfânt. Prin urmare, oricât de cât de mult i-a ajutat Biblia pe oamenii din trecut, aceasta a devenit un obstacol pentru cea mai recentă lucrare a lui Dumnezeu. Fără Biblie, oamenii pot căuta pașii lui Dumnezeu în altă parte, însă astăzi pașii Lui au fost reduși la Biblie, iar extinderea lucrării Sale cele mai recente a devenit de două ori dificilă, o luptă contra curentului. Acest fapt se datorează în întregime celebrelor capitole și pilde din Biblie, precum și diferitelor profeții din aceasta” („Despre Biblie (1)” din Cuvântul Se arată în trup). „Din moment ce căutăm urma pașilor lui Dumnezeu, trebuie să căutăm voia lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu, cuvântările lui Dumnezeu – pentru că acolo unde sunt cuvintele noi ale lui Dumnezeu este vocea lui Dumnezeu și unde este urma pașilor lui Dumnezeu sunt faptele lui Dumnezeu. Acolo unde există expresia lui Dumnezeu, este arătarea lui Dumnezeu, și acolo unde există arătarea lui Dumnezeu, există adevărul, calea și viața” („Apariția lui Dumnezeu a adus o nouă eră” din Cuvântul Se arată în trup). Dumnezeu Atotputernic ne-a spus deja limpede, prin cuvântul Lui, că n-ar trebui să ne agățăm cu încăpățânare de Biblie când credem în Dumnezeu și că ar trebui să ținem pasul cu urmele lucrării Duhului Sfânt și să căutăm urmele lui Dumnezeu în noua Sa lucrare și noile Sale cuvinte. Ca să ne lămurim dacă e vorba despre lucrarea și adevărata cale a lui Dumnezeu, trebuie să vedem dacă prezintă lucrarea Duhului Sfânt, dacă există exprimări ale adevărului și dacă poate dărui oamenilor provizii pentru viață. Dacă cele exprimate sunt adevărul și viața, atunci e, fără dubiu, lucrarea lui Dumnezeu și trebuie să existe confirmarea Duhului Sfânt. Dacă vrem să cunoaștem lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, atunci trebuie să căutăm și să cercetăm conținutul cuvintelor și rostirilor lui Dumnezeu, ca să vedem dacă ele sunt expresia lui Dumnezeu dacă pot să-i conducă pe oameni înainte, într-o nouă epocă, dacă dețin adevărul, dacă pot aduce oamenilor provizii pentru viață și dacă pot să schimbe firea coruptă a oamenilor, ca să-i ajute să atingă purificarea. E unicul standard de verificare a adevăratei căi! ar trebui să aruncăm o privire la rostirile și cuvintele lui Dumnezeu din noua epocă!

bazat pe scenariul filmului Dezvăluie taina bibliei

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar