Am citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. „Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea lui Dumnezeu devenit trup” Cred că e un pasaj fantastic din cuvântul lui Dumnezeu, e foarte practic și e foarte important. Referitor la motivul pentru care omenirea coruptă trebuie să fie mântuită de întruparea lui Dumnezeu, acesta e un aspect al adevărului pe care omul trebuie să-l înțeleagă urgent. Vă rugăm să ne mai împărtășiți încă puțin despre acest lucru.

decembrie 21, 2018

Răspuns: „Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea Dumnezeului întrupat,” acest pasaj din cuvântul lui Dumnezeu explică pe deplin sensul mântuirii omenirii corupte Să citim din cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic.

Tocmai pentru că Satana a corupt trupul omului, și omul este cel pe care Dumnezeu intenționează să îl salveze, Dumnezeu trebuie să-Și poarte trupul pentru a lupta cu Satana și pentru a-l păstori personal pe om. Doar acest lucru este benefic pentru lucrarea Sa” („Restaurarea vieții normale a omului și conducerea lui către o destinație minunată” din Cuvântul Se arată în trup).

Trupul omului a fost corupt de Satana și orbit în cel mai puternic mod cu putință și vătămat profund. Cel mai fundamental motiv pentru care Dumnezeu lucrează personal în trup este că obiectul salvării Sale este omul, care este trup, și pentru că Satana folosește, de asemenea, trupul omului, pentru a perturba lucrarea lui Dumnezeu. Lupta cu Satana este, de fapt, lucrarea de a-l cuceri pe om și, în același timp, omul este și obiectul salvării lui Dumnezeu. În acest mod, lucrarea lui Dumnezeu întrupat este esențială. Satana a corupt trupul omului, iar omul a devenit întruchiparea Satanei și obiectul care trebuie învins de Dumnezeu. În acest mod, lucrarea de a lupta cu Satana și de a salva omenirea se desfășoară pe pământ, iar Dumnezeu trebuie să devină uman pentru a lupta cu Satana. Această lucrare are caracterul cel mai practic posibil” („Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea Dumnezeului întrupat” din Cuvântul Se arată în trup).

Trupul omului a fost corupt în cel mai profund mod posibil și a devenit ceva care I se opune lui Dumnezeu, care se opune chiar deschis și neagă existența lui Dumnezeu. Acest trup corupt este pur și simplu prea nesupus și nu e nimic mai dificil de tratat sau schimbat decât natura coruptă a trupului. Satana se întrupează în om pentru a da naștere la tulburări și folosește trupul omului pentru a perturba lucrarea lui Dumnezeu și pentru a împiedica planul Lui și, astfel, omul a devenit Satana și dușmanul lui Dumnezeu. Pentru ca omul să fie salvat, prima dată trebuie să fie cucerit. Din acest motiv, Dumnezeu acceptă provocarea și Se întrupează, pentru a săvârși lucrarea pe care intenționează să o săvârșească și pentru a lupta cu Satana. Scopul său este salvarea omenirii, care a fost coruptă și învingerea și anihilarea Satanei, care s-a răzvrătit împotriva Lui. El îl învinge pe Satana prin lucrarea Sa de cucerire a omului și, simultan, mântuiește omenirea coruptă. Astfel, este o lucrare ce atinge două scopuri în același timp” („Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea Dumnezeului întrupat” din Cuvântul Se arată în trup).

Când Dumnezeu lucrează în trup, El duce de fapt o luptă cu Satana în trup. Când El lucrează în trup, El Își face lucrarea Sa în domeniul spiritual și Își extinde toată lucrarea Sa pe tărâmul spiritual real, pe pământ. Cel care este cucerit este omul care este neascultător față de El, cel care este învins este întruchiparea Satanei (desigur, acesta este și el om), care este în vrăjmășie cu El, iar cel care este în cele din urmă mântuit este, de asemenea, om. În acest fel, este chiar mai necesar ca El să devină un om care are învelișul exterior al unei creaturi, astfel încât El să poată duce o adevărată bătălie cu Satana, cucerind omul care este neascultător față de El și înzestrat cu același înveliș exterior ca și El și, salvând omul care este din același înveliș exterior ca El și a fost rănit de Satana. Dușmanul Său este omul, obiectul cuceririi sale este omul, iar obiectul mântuirii sale este omul, care a fost creat de El. Deci, El trebuie să devină om și, astfel, lucrarea Sa devine mult mai ușoară. El este capabil să învingă pe Satana și să cucerească omenirea și, în plus, este capabil să salveze omenirea” („Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea Dumnezeului întrupat” din Cuvântul Se arată în trup).

Din cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic înțelegem că motivul pentru care omenirea coruptă trebuie să fie mântuită de întruparea lui Dumnezeu este că trupul omului a fost amăgit și corupt în totalitate de către Satana. Toți oamenii trăiesc sub domeniul Satanei, nu mai pot distinge între bine și rău, între frumos și urât. Nu mai pot face diferența dintre pozitiv și negativ. Ei trăiesc după filozofia, legea și natura Satanei, sunt aroganți, fățarnici, nesăbuiți și nelegiuiți. Toți sunt întruchipări ale Satanei și au ajuns degenerați, uneltind cu Satana să I se opună lui Dumnezeu, dar nu-și dau seama de asta. Dumnezeu este Creatorul, numai Dumnezeu cunoaște pe deplin adevărata natură a oamenilor, până la ce nivel au fost ei corupți. Și numai Dumnezeu poate expune și analiza natura satanică și firea coruptă a omului, poate să-i spună omului cum să trăiască și cum să se poarte și poate să cucerească, să purifice și să mântuiască pe deplin omenirea. În afară de Dumnezeu, niciun om creat nu poate să înțeleagă esența coruperii omului și, cu certitudine, nu poate să-i ofere omului adevărul despre cum să se poarte. Deci, dacă Dumnezeu dorește să smulgă omenirea profund coruptă din ghearele Satanei și s-o mântuiască, atunci doar dacă întruparea lui Dumnezeu exprimă personal adevărul și firea lui Dumnezeu și îi spune omului toate adevărurile pe care acesta trebuie să le posede, permițându-i omului să înțeleagă adevărul, să-L cunoască pe Dumnezeu și să ghicească planurile malefice și diferitele aberații ale Satanei, abia atunci poate omul să se lepede și să-l respingă pe Satana și să se întoarcă la Dumnezeu. De asemenea, lucrarea întrupării lui Dumnezeu expune tot felul de oameni, deoarece oamenii sunt aroganți și refuză să se supună. Când Dumnezeu Se întrupează pentru a exprima adevărul, oamenii răspund invariabil cu concepțiile lor, cu împotrivire sau chiar cu război. Astfel, adevărul despre împotrivirea omenirii corupte și despre trădarea lui Dumnezeu este dezvăluit în întregime, iar Dumnezeu Își săvârșește judecata asupra oamenilor pe baza coruperii și a adevăratei lor naturi pe care le relevă aceștia. Doar în acest fel cucerirea, purificarea și desăvârșirea omenirii de către Dumnezeu pot fi realizate fără probleme. Prin judecata după cuvintele lui Dumnezeu, omul este cucerit și purificat treptat. Când omul este cucerit pe deplin, el începe să se supună lui Dumnezeu întrupat, începe să accepte și să se supună judecății și mustrării lui Dumnezeu și să experimenteze lucrarea Lui, decide să caute adevărul și să nu mai trăiască niciodată după filozofia și regulile Satanei. Când omul trăiește în totalitate conform cuvântului lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl învinge pe Satana pe deplin, iar omul corupt e un trofeu al victoriei Lui asupra Satanei. În principal, Dumnezeu smulge omenirea coruptă din ghearele Satanei. Numai lucrarea lui Dumnezeu întrupat poate avea un astfel de efect. De aceea este absolut necesar ca Dumnezeu să Se întrupeze pentru a mântui omenirea și numai Dumnezeu întrupat poate cuceri și mântui pe deplin omenirea. Oamenii pe care îi folosește Dumnezeu nu pot să facă lucrarea de răscumpărare și de mântuire a omenirii.

Doar dacă Dumnezeu se întrupează și vine personal să lucreze printre oameni, să exprime adevărul cu privire la coruperea, natura și substanța omului, doar așa poate fi omul purificat și mântuit. Întruparea lui Dumnezeu este ceea ce ne trebuie cel mai mult nouă, oamenilor corupți. Dacă noi credem doar în Dumnezeu din ceruri și dacă înțelegem și vorbim doar despre teoriile fără conținut din lumea religioasă, nu Îl vom cunoaște niciodată pe Dumnezeu și nu vom fi niciodată mântuiți de El. Da, omul corupt are cu adevărat nevoie ca Dumnezeu să devină trup pentru a-l judeca și purifica personal dacă vrea să fie mântuit. În timpul interacțiunii lui Dumnezeu întrupat cu omul, El îi permite omului să-L înțeleagă și să-L cunoască față în față pe Dumnezeu. Deoarece adevărații căutători ai adevărului acceptă judecarea și purificarea lui Hristos în zilele de pe urmă, ei sunt, evident, capabili să se supună lui Dumnezeu și să simtă dragoste în inimile lor pentru Dumnezeu și să fie pe deplin salvați de sub domeniul Satanei. Nu e aceasta cea mai bună metodă prin care Dumnezeu să mântuiască și să desăvârșească omenirea? Deoarece Dumnezeu este întrupat, am avut ocazia să fim față în față cu Dumnezeu și să experimentăm adevărata Lui lucrare, și am avut ocazia să primim cuvântul pur al lui Dumnezeu și să fim păstoriți și udați direct de către El, ca să începem să ne bazăm pe Dumnezeu, să ne supunem lui Dumnezeu și să-L iubim cu adevărat. Dacă Dumnezeu nu s-ar întrupa pentru a face lucrarea de mântuire a omenirii, acest efect practic nu ar putea fi obținut. Dumnezeu Atotputernic spune: „Cel mai bun lucru despre lucrarea Sa în trup este că El poate lăsa cuvintele și îndemnurile exacte și voia Sa precisă pentru omenire celor care Îi urmează Lui, astfel încât, după aceea, urmașii Săi pot transmite cu mai multă precizie și mai concret toată lucrarea Sa în trup și voia Sa pentru întreaga omenire celor care acceptă această cale. Doar lucrarea lui Dumnezeu în trup printre oameni împlinește cu adevărat faptul că Dumnezeu există și trăiește împreună cu omul. Doar această lucrare îndeplinește dorința omului de a privi fața lui Dumnezeu, de a fi martor la lucrarea lui Dumnezeu și de a auzi cuvântul personal al lui Dumnezeu” („Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea Dumnezeului întrupat” din Cuvântul Se arată în trup). „Lucrarea care este de cea mai mare valoare pentru omul corupt este aceea care oferă cuvinte exacte, scopuri clare de urmărit și care poate fi văzută și atinsă. Doar lucrarea realistă și îndrumarea în timp util sunt potrivite gusturilor omului și doar lucrarea reală poate salva omul de firea sa coruptă și depravată. Acest lucru poate fi realizat doar de către Dumnezeul întrupat; doar Dumnezeul întrupat poate salva omul de firea sa anterioară coruptă și depravată” („Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea Dumnezeului întrupat” din Cuvântul Se arată în trup). „De aceea, omenirea coruptă are nevoie mai mult de mântuirea Dumnezeului întrupat și are nevoie mai mult de lucrarea directă a Dumnezeului întrupat. Omenirea are nevoie de Dumnezeul întrupat s-o păstorească, s-o sprijine, s-o ude, s-o hrănească, s-o judece și s-o mustre și are nevoie de mai mult har și o răscumpărare mai mare de la Dumnezeul întrupat. Doar Dumnezeu în trup poate fi confidentul omului, păstorul omului, ajutorul cel mai de nădejde al omului și toate acestea sunt necesitatea întrupării astăzi și în timpuri trecute” („Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea Dumnezeului întrupat” din Cuvântul Se arată în trup).

Când Dumnezeu devine trup pentru a mântui omenirea coruptă, El poate folosi limba oamenilor ca să spună clar omenirii despre cerințele lui Dumnezeu, despre voia Lui, despre firea Lui și despre tot ceea ce El are și ce este. În acest fel, fără a fi nevoit să caute peste tot, oamenii pot să înțeleagă foarte clar voia lui Dumnezeu, să cunoască cerințele lui Dumnezeu și modul în care ei trebuie să procedeze. Ca atare, ei pot să aibă și o înțelegere și o cunoaștere practică a lui Dumnezeu. La fel ca în Epoca Harului, Petru L-a întrebat pe Domnul Isus: „Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu când va păcătui faţă de mine? Până la şapte ori?” (Matei 18:21). Isus i-a spus lui Petru deschis: „Eu nu-ţi zic să-l ierţi până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte” (Matei 18:22). De aici putem înțelege că Domnul Isus întrupat l-a întreținut și l-a sprijinit pe om oricând și oriunde a mers, oferind omului cele mai practice și cele mai clare provizii. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic S-a întrupat printre oameni, exprimând adevărul cu privire la situația efectivă a omului, exprimând firea lui Dumnezeu și tot ceea ce Dumnezeu are și ce este pentru a sprijini și a aproviziona omenirea, indicând toate inexactitățile și aberațiile credinței omului în Dumnezeu, informând omul despre voia lui Dumnezeu și despre cerințele Sale, oferindu-le oamenilor sprijin și cele mai practice și mai exacte provizii și susținere pentru viață. De pildă, când ne răzvrătim și ne împotrivim lui Dumnezeu fără să știm, cuvântul lui Dumnezeu ne dezvăluie și ne judecă direct, permițându-ne să vedem în cuvântul lui Dumnezeu cum însăși natura noastră satanică e împotriva Lui. Când Îl urmăm pe Dumnezeu în interes personal și suntem fățarnici făcând asta, Dumnezeu ne dezvăluie lipsurile și ne spune ce convingeri trebuie să avem în calitate de slujitori ai lui Dumnezeu. Când Îl înțelegem greșit pe Dumnezeu în experiența judecății Lui, cuvântul Lui ne amintește de intențiile onorabile cu care Dumnezeu mântuiește și judecă omenirea, risipind neînțelegerea noastră cu privire la Dumnezeu și la altele. Toți aleșii lui Dumnezeu au experimentat profund cum Dumnezeu întrupat ne ajută și ne aprovizionează constant ca să nu căutăm orbește peste tot. Nu trebuie decât să citim mai mult din cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic pentru a obține cea mai practică hrană și udare a lui Dumnezeu. Prin cuvântul pe care îl exprimă Dumnezeu, noi obținem o adevărată înțelegere a voinței lui Dumnezeu, a firii Lui și a tot ceea ce Dumnezeu are și ce este, iar prin această înțelegere, ajungem să cunoaștem cum să cercetăm în așa fel încât să ducem o viață adevărată și învățăm să ghicim planurile mișelești ale Satanei, să vedem limpede cum am fost noi corupți în profunzime de Satana, și astfel să ne lepădăm de păcat și de influența nefastă a Satanei. În consecință, firea vieții noastre se schimbă și pășim pe calea cea dreaptă, conștientizând realitatea adevărului. Întruparea lui Dumnezeu a făcut toate acestea posibile.

Dumnezeu S-a întrupat ca să-Și facă lucrarea și să-Și exprime cuvântul, ajutându-l pe om să obțină cele mai practice provizii pentru viață și susținere. În ciuda faptului că omul are multe concepții în ce privește lucrarea de judecată a lui Dumnezeu întrupat, Dumnezeu i-a adus omului un nou mod de viață și mântuirea eternă iar omul poate să se sprijine pe El! Să mai citim un pasaj din cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic!

N-ai cum să-ţi imaginezi sau să măsori lucrarea pe care El o face în trup, pentru că trupul Lui este diferit de cel al oricărui trup omenesc; deși învelișul exterior este identic, substanța nu este aceeași. Trupul Său produce multe concepții în rândul oamenilor despre Dumnezeu, totuși trupul Lui poate, de asemenea, permite omului să dobândească multe cunoștințe și poate chiar să cucerească orice om înzestrat cu un înveliș exterior asemănător. Căci El nu este numai un om, ci este Dumnezeu cu învelișul exterior al unui om, și nimeni nu-L poate pătrunde sau înțelege complet” („Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea Dumnezeului întrupat” din Cuvântul Se arată în trup).

Faptul că Dumnezeu devine un trup care are o formă tangibilă și care poate fi văzut și atins de către om se datorează lucrării Dumnezeului întrupat. El nu este un Duh fără formă, ci un trup care poate fi contactat și văzut de către om. Cu toate acestea, majoritatea Dumnezeilor în care cred oamenii sunt zeități lipsite de trup, care sunt fără formă, care au, de asemenea, o formă liberă. În felul acesta, Dumnezeul întrupat a devenit dușmanul majorității celor care cred în Dumnezeu, iar cei care nu pot accepta faptul întrupării lui Dumnezeu au devenit, în mod similar, adversarii lui Dumnezeu. […] Deși majoritatea oamenilor au devenit dușmanii lui Dumnezeu din cauza acestui trup, atunci când El Își încheie lucrarea, cei care sunt împotriva Lui nu doar că vor înceta să fie dușmanii Lui ci, dimpotrivă, vor deveni martorii Săi. Ei vor deveni martorii care au fost cuceriți de El, martori care sunt compatibili cu El și inseparabili de El. El va determina omul să cunoască importanța lucrării Sale în trupul omului și omul va cunoaște importanța acestui trup pentru semnificația existenței omului, va cunoaște valoarea Sa reală pentru creșterea vieții omului și, în plus, va ști că acest trup va deveni o fântână vie a vieții, de care omul nu poate suporta să se despartă” („Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea Dumnezeului întrupat” din Cuvântul Se arată în trup).

În ciuda faptului că Dumnezeu a luat forma un Fiu al omului obișnuit în întruparea Lui în zilele de pe urmă pentru a mântui și desăvârși omenirea, în ciuda faptului că nu ne dă semne, nu face minuni și nu posedă calități supraomenești sau o statură impunătoare, în ciuda faptului că e ținta concepțiilor omului, a renegării, împotrivirii și respingerii acestuia, adevărul pe care îl exprimă Hristos și lucrarea de judecată pe care o săvârșește i-a oferit omului o abundență din cuvântul lui Dumnezeu și i-a dat ocazia să ajungă la adevăr și să vadă arătarea lui Dumnezeu. Deși nu am văzut ființa adevărată a lui Dumnezeu, I-am văzut firea inerentă și substanța Lui sfântă, ceea ce e ca și cum L-am fi văzut pe El în persoană. L-am văzut pe Dumnezeu trăind printre noi, de fapt. Credem cu adevărat că am fost răpiți în fața tronului că trecem prin lucrarea lui Dumnezeu față în față cu El și ne bucurăm de abundența de apă vie care curge din tronul Lui, și începem să-L iubim și să ne supunem lui Dumnezeu cu adevărat. După ce am trecut prin lucrarea lui Dumnezeu până acum, ne-am dat seama că Hristos în zilele de pe urmă este cea mai mare mântuire a omenirii corupte. El e singura cale către cunoașterea lui Dumnezeu și primirea laudelor Lui! Să mai citim un pasaj din cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic!

De data aceasta, Dumnezeu vine să săvârșească lucrarea nu într-un trup spiritual, ci într-un trup foarte obișnuit. Nu numai că este trupul celei de-a doua întrupări a lui Dumnezeu, ci și trupul în care Se întoarce Dumnezeu. Este un trup foarte obișnuit. În El, nu poți vedea ceva diferit de alții, dar poți primi de la El adevăruri pe care nu le-ai mai auzit înainte. Acest trup nesemnificativ este întruchiparea tuturor cuvintelor adevărului de la Dumnezeu, care săvârșesc lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă și expresia întregii Lui firi pe care omul va ajunge să o cunoască. Nu îți dorești foarte mult să Îl vezi pe Dumnezeu în ceruri? Nu îți dorești foarte mult să Îl înțelegi pe Dumnezeu din ceruri? Nu îți dorești foarte mult să vezi destinația omenirii? El îți va spune toate aceste secrete pe care niciun alt om nu a putut să ți le spună și El îți va spune și adevărurile pe care nu le înțelegi. El este poarta ta către Împărăție și ghidul tău către epoca nouă. […] Lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă este pentru a-i permite omului să Îl vadă în ceruri cum trăiește printre oameni pe pământ și pentru a-i permite omului să vină să Îl cunoască, să asculte de El, să Îl venereze și să Îl iubească. De aceea, El S-a întrupat pentru a doua oară. Deși ceea ce vede omul în această zi este un Dumnezeu asemenea omului, un Dumnezeu cu un nas și doi ochi, un Dumnezeu obișnuit, în cele din urmă, El vă va arăta că fără existența acestui om, cerul și pământul vor trece printr-o schimbare teribilă; fără existența acestui om, cerul se va tulbura, pământul va deveni haos, iar toată omenirea va trăi în foamete și ciumă. El vă va arăta că fără mântuirea întrupării Lui în zilele de pe urmă, Dumnezeu ar fi distrus de mult timp omenirea întreagă în iad; fără existența acestui trup, ați fi fost veșnic conducători ai păcătoșilor și cadavrelor. Trebuie să știți că fără existența acestui trup, toată omenirea s-ar confrunta cu o calamitate inevitabilă și i-ar fi greu să scape de pedeapsa mult mai aspră a lui Dumnezeu asupra omenirii în zilele de pe urmă. Fără nașterea acestui trup obișnuit, ați fi cu toții într-o stare în care nici viața, nici moartea nu ar veni, indiferent cât le-ați căuta; fără existența acestui trup, în această zi, nu ați putea să primiți adevărul și să veniți înaintea tronului lui Dumnezeu. Mai degrabă, ați fi pedepsiți de Dumnezeu din cauza păcatelor voastre cumplite. Știți? Dacă n-ar fi fost reîntruparea lui Dumnezeu, nimeni nu ar avea o șansă la mântuire; și dacă nu ar fi existat venirea acestui trup, Dumnezeu ar fi încheiat de mult epoca veche. Drept urmare, mai puteți respinge a doua întrupare a lui Dumnezeu? Din moment ce puteți profita din plin de pe urma acestui om obișnuit, atunci de ce nu L-ați accepta cu dragă inimă?” („Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor” din Cuvântul Se arată în trup).

Faptul că ați ajuns în această zi e mulțumită acestui trup. Aveți șansa de a trăi pentru că Dumnezeu trăiește în trup. Toată această avere a fost câștigată datorită acestui om obișnuit. Și nu numai asta, dar, în final, fiecare națiune I se va închina acestui om obișnuit și Îi va mulțumi și va asculta de acest om nesemnificativ, deoarece adevărul, viața și calea pe care El le-a adus au mântuit omenirea întreagă, au potolit conflictul dintre om și Dumnezeu, au micșorat distanța dintre ei și au creat o legătură între gândurile lui Dumnezeu și ale omului. Tot El este Cel care I-a adus o și mai mare slavă lui Dumnezeu. Nu-i așa că un om obișnuit ca acesta este vrednic de încrederea și adorația ta? Nu este un asemenea trup obișnuit potrivit de a fi numit Hristos? Poate un asemenea om obișnuit să nu fie expresia lui Dumnezeu în rândul oamenilor? Nu este un asemenea om, care ajută omenirea să fie cruțată de dezastru, demn de iubirea voastră și de a fi păstrat? Dacă respingeți adevărurile rostite de gura Lui și, de asemenea, detestați existența Lui printre voi, atunci care va fi soarta voastră?” („Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor” din Cuvântul Se arată în trup).

Fără lucrarea lui Isus, omenirea nu ar fi putut să coboare de pe cruce, iar fără întruparea de astăzi, cei care au coborât de pe cruce nu ar fi putut niciodată să fie apreciați de Dumnezeu sau să intre în epoca nouă. Fără venirea acestui om obișnuit, voi nu ați fi avut niciodată ocazia sau dreptul de a vedea adevăratul chip al lui Dumnezeu, pentru că voi sunteți toți cei care ar fi trebuit să fie distruși cu mult timp în urmă. Datorită celei de-a doua întrupări ale lui Dumnezeu, El v-a iertat și v-a arătat milă. Cu toate acestea, cuvintele pe care trebuie să vi le transmit în final sunt tot acestea: Acest om obișnuit, care este întruparea lui Dumnezeu, este de o importanță vitală pentru voi. Acesta este lucrul minunat pe care Dumnezeu l-a săvârșit deja în rândul oamenilor” („Știi? Dumnezeu a făcut un lucru minunat în rândul oamenilor” din Cuvântul Se arată în trup).

bazat pe scenariul filmului Taina evlaviei

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger