În scriptură scrie clar: „Isus Hristos este același ieri și astăzi și pentru totdeauna” (Evrei 13:8). Deci, numele Domnului nu se poate schimba! Frați și surori, ei spun că numele lui Isus se schimbă în zilele de pe urmă. Cum puteți explica asta?

septembrie 27, 2019

Răspuns: Frați și surori, Biblia spune: „Isus Hristos este același ieri și astăzi și pentru totdeauna” (Evrei 13:8). Asta se referă la faptul că firea și esența lui Dumnezeu sunt eterne și nu se schimbă. Asta nu înseamnă că numele Său nu se va schimba. Să ne uităm la cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic.

Dumnezeu Atotputernic spune: „Există aceia care spun că Dumnezeu este imuabil. Este corect, dar se referă la imuabilitatea firii lui Dumnezeu și a esenței Sale. Schimbările numelui și lucrării Sale nu dovedesc faptul că esența Sa s-a schimbat; cu alte cuvinte, Dumnezeu va fi întotdeauna Dumnezeu și aceasta nu se va schimba niciodată. Dacă spui că lucrarea lui Dumnezeu nu se schimbă, atunci ar putea El să-Și termine planul de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani? Tu știi doar că Dumnezeu nu se schimbă niciodată, dar știi că Dumnezeu este întotdeauna nou și niciodată vechi? Dacă lucrarea lui Dumnezeu nu se schimbă, atunci cum ar fi putut El să conducă omenirea până în ziua de azi? Dacă Dumnezeu este imuabil, atunci cum de El a făcut deja lucrarea a două epoci? […] iar cuvintele «Dumnezeu este imuabil» se referă la ceea ce Dumnezeu are și este în mod inerent. Indiferent de aceasta, tu nu poți face lucrarea de șase mii de ani să depindă de un singur punct sau să o definești prin cuvinte moarte. Astfel este prostia omului. Dumnezeu nu este atât de simplu pe cât își imaginează omul, iar lucrarea Sa nu poate zăbovi în nicio epocă. Iahve, de exemplu, nu poate întotdeauna să simbolizeze numele lui Dumnezeu; Dumnezeu poate, de asemenea, să Își facă lucrarea sub numele de Isus. Acesta este un semn că lucrarea lui Dumnezeu se mișcă întotdeauna înainte.

Dumnezeu este întotdeauna Dumnezeu și nu va deveni niciodată Satana; Satana este întotdeauna Satana și nu va deveni niciodată Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu, minunăția lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu și măreția lui Dumnezeu nu se vor schimba niciodată. Esența Sa și ceea ce are și este El nu se vor schimba niciodată. Cât despre lucrarea Sa, totuși, aceasta întotdeauna progresează în direcția înainte, întotdeauna mergând mai profund, căci El este întotdeauna nou și niciodată vechi. În fiecare epocă, Dumnezeu Își ia un nou nume, în fiecare epocă El face o lucrare nouă și în fiecare epocă El permite creaturilor Sale să vadă noua Sa voie și noua Sa fire(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Viziunea lucrării lui Dumnezeu (3)”).

Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic spun că Dumnezeu Însuși nu Se schimbă. Se referă la firea și esența Lui, nu la numele Lui. Deși Dumnezeu a făcut diferite lucrări și a luat diferite nume în timpul diferitelor epoci ale procesului Său de mântuire a omenirii, esența Lui nu se poate schimba niciodată. Dumnezeu va fi întotdeauna Dumnezeu. Așadar, indiferent de ce nume poartă, Iahve sau Isus, esența Lui nu se schimbă niciodată. Același Dumnezeu face lucrarea. Totuși, pe atunci, fariseii iudei nu știau că numele lui Dumnezeu se schimbă odată cu trecerea într-o altă epocă a lucrării Sale. Credeau că numai Iahve poate fi Dumnezeul lor, Mântuitorul lor, deoarece de-a lungul epocilor au susținut că numai Iahve este Dumnezeu și că nu este un alt Mântuitor în afară de Iahve. Drept urmare, când Dumnezeu Și-a schimbat numele și a venit să facă lucrarea de răscumpărare cu numele de „Isus”, L-au condamnat și s-au opus Domnului Isus. În cele din urmă, L-au răstignit, săvârșind o crimă atroce și îndurând pedeapsa lui Dumnezeu. La fel, acum, în zilele de pe urmă, dacă negăm esența lui Dumnezeu și că aceasta este lucrarea unui singur Dumnezeu deoarece El Și-a schimbat lucrarea și numele, suntem absurzi și ignoranți. Fiecare nume pe care l-a luat Dumnezeu în fiecare epocă are o mare semnificație și toate ajută la mântuirea omenirii.

Dumnezeu este întotdeauna nou și niciodată vechi. El cuprinde totul. Numele individuale ale lui Dumnezeu nu pot reprezenta deplinătatea Lui. Așadar, pe măsură ce trec epocile, numele Sale continuă să se schimbe. iar Isus Mântuitorul este o reprezentare și mai completă a Lui. Dumnezeu Atotputernic spune: „Numele lui Isus a fost luat pentru lucrarea de răscumpărare, deci ar mai fi El cunoscut sub același nume când Se întoarce în zilele de pe urmă? Ar mai face El lucrarea de răscumpărare? De ce Iahve și Isus sunt unul și, totuși, sunt cunoscuți sub nume diferite în epoci diferite? Nu este deoarece epocile lucrării Lor sunt diferite? Ar putea un unic nume să-L reprezinte pe Dumnezeu în ansamblul Său? Acestea fiind spuse, Dumnezeu trebuie numit cu un nume diferit într-o epocă diferită și trebuie să utilizeze numele pentru a schimba epoca și pentru a o reprezenta. Pentru că niciun nume nu poate să-L reprezinte complet pe Dumnezeu Însuși și fiecare nume este capabil doar să reprezinte aspectul temporal al firii lui Dumnezeu într-o anumită epocă; tot ceea ce trebuie să facă este să Îi reprezinte lucrarea. De aceea, Dumnezeu poate alege orice nume care se potrivește firii Sale pentru a reprezenta întreaga epocă(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Viziunea lucrării lui Dumnezeu (3)”). „Poate numele lui Isus – «Dumnezeu cu noi» – să reprezinte firea lui Dumnezeu în ansamblul Său? Poate să Îl definească complet pe Dumnezeu? Dacă omul spune că Dumnezeu poate fi numit doar Isus și nu poate avea alt nume pentru că Dumnezeu nu Își poate schimba firea Sa, aceste cuvinte sunt într-adevăr o blasfemie! Crezi că numele Isus, Dumnezeu cu noi, de unul singur Îl poate reprezenta pe Dumnezeu în ansamblul Său? Dumnezeu poate fi cunoscut sub multe nume, dar printre aceste multe nume, nu există unul care să poată cuprinde tot ceea ce este Dumnezeu, niciunul care să-L poată reprezenta complet pe Dumnezeu. Și, astfel, Dumnezeu are multe nume, dar aceste multe nume nu pot defini complet firea lui Dumnezeu, pentru că firea lui Dumnezeu este atât de bogată încât pur și simplu depășește capacitatea omului de a-L cunoaște. Omul nu are cum, folosind limbajul omenesc, să-L cuprindă complet pe Dumnezeu. […] Un anume cuvânt sau nume nu are capacitatea de a-L reprezenta pe Dumnezeu în întregimea Sa, deci crezi că numele Său poate fi neschimbat? Dumnezeu este atât de mare și de sfânt, totuși tu nu Îi permiți să Își schimbe numele în fiecare nouă epocă? De aceea, în fiecare epocă în care Dumnezeu personal Își face propria lucrare, El folosește un nume care se potrivește epocii pentru a îngloba lucrarea pe care El intenționează să o facă. El utilizează acest nume special, unul care posedă semnificație temporală, pentru a reprezenta firea Sa în acea epocă. Acesta este Dumnezeu care folosește limbajul omenirii pentru a-Și exprima propria fire(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Viziunea lucrării lui Dumnezeu (3)”). Dumnezeu este Stăpânul nostru atotputernic și înțelept. Este măreț, abundent și atotcuprinzător. Un singur nume nu poate reprezenta tot ce este Dumnezeu. Pe deasupra, în fiecare epocă Dumnezeu a făcut doar o parte din lucrarea Sa și a dezvăluit doar o parte din firea Sa. Nu a exprimat tot ceea ce El are și este. Așadar, în fiecare etapă a lucrării Sale, El folosește un anumit nume care deține semnificația acelei epoci pentru a reprezenta lucrarea Sa în epoca respectivă și firea pe care o exprimă. Acesta este unul din principiile lucrării lui Dumnezeu și este motivul principal pentru care Își schimbă numele.

bazat pe scenariul filmului Și-a schimbat dumnezeu numele?!

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Contactează-ne pe Messenger