Pastorii religioși și prezbiterii predică deseori credincioșilor că orice mărturie despre întoarcerea Domnului în trup este falsă. Ei se bazează pe versetele din Biblie: „Atunci, de vă va zice cineva: «Iată, aici e Hristos, sau acolo!», să nu credeți. Că se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși” (Matei 24:23-24). Acum, noi nu știm cum ar trebui să-L deosebim pe Hristos Cel adevărat de cei falși. Poți să ne lămurești în privința acestei chestiuni?

septembrie 27, 2019

Răspuns:

Domnul Isus a prezis, într-adevăr, că în zilele de pe urmă vor exista Hristoși mincinoși și profeți mincinoși. Aceasta se știe. Dar, de asemenea, Domnul Isus a profețit de multe ori, în mod clar, că El Se va întoarce. Noi sigur credem acest lucru, nu-i așa? Când cercetează profețiile despre întoarcerea Domnului Isus, mulți oameni dau prioritate faptului de a se feri de Hristoși mincinoși și profeți mincinoși, și nu se gândesc deloc la cum să întâmpine sosirea mirelui și să-I audă vocea. Așadar, care este problema? Nu e ca atunci când sufli și-n iaurt sau ești scump la tărâțe și ieftin la făină? De fapt, indiferent cum ne păzim de Hristoșii mincinoși și de profeții mincinoși, dacă nu întâmpinăm întoarcerea Domnului și nu putem fi duși înaintea tronului lui Dumnezeu, suntem fecioare nechibzuite alungate și părăsite de Dumnezeu, și credința noastră în Domnul este un eșec total! Esențială pentru a putea întâmpina întoarcerea Domnului este capacitatea noastră de a auzi vocea lui Dumnezeu. Câtă vreme recunoaștem că Hristos este adevărul, calea și viața, nu vom avea nicio problemă în a identifica vocea lui Dumnezeu. Dacă nu putem discerne care este adevărul și ne concentrăm doar pe semne și minuni, atunci cu siguranță vom fi înșelați de Hristoși mincinoși și de profeți mincinoși. Dacă nu căutăm și nu cercetăm adevărata cale, atunci nu vom putea niciodată să auzim vocea lui Dumnezeu. Nu ne așteptăm moartea și atragem distrugerea asupra noastră? Noi credem în cuvintele Domnului: oile lui Dumnezeu Îi aud glasul. Cei care într-adevăr gândesc, au calibru și care pot auzi glasul lui Dumnezeu nu vor fi înșelați de Hristoși mincinoși și de profeți mincinoși. Căci Hristoșii mincinoși și profeții mincinoși sunt fără de adevăr și nu pot face lucrarea lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne preocupe lucrul acesta. Numai cei care sunt confuzi și fără rațiune pot fi înșelați de Hristoși mincinoși și de profeți mincinoși. Fecioarele înțelepte nu vor fi înșelate de Hristoși mincinoși și profeți mincinoși, pentru că Dumnezeu are grijă de ele și le protejează. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, fecioarele înțelepte au primit duhul omului și I-au putut auzi vocea. Și, astfel, oile lui Dumnezeu Îi aud vocea, care este rânduită de Dumnezeu. Numai fecioarele nechibzuite se dedică protejării împotriva Hristoșilor mincinoși și a profeților mincinoși și neglijează căutarea și cercetarea întoarcerii Domnului. Dacă vrem să întâmpinăm întoarcerea Domnului și să nu fim înșelați de Hristoși mincinoși și de profeți mincinoși, atunci trebuie să înțelegem cum îi înșală pe oameni Hristoșii mincinoși. De fapt, Domnul Isus ne-a spus deja despre practicile înșelătoare ale Hristoșilor mincinoși și ale profeților mincinoși. Domnul Isus a zis: „Că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni ca să amăgească, de se va putea, și pe cei aleși” (Matei 24:24). Cuvintele Domnului Isus ne arată că Hristoșii mincinoși și profeții mincinoși se bazează mai ales pe înfăptuirea de semne și minuni pentru a-i înșela pe oamenii aleși ai lui Dumnezeu. Aceasta este manifestarea principală a înșelăciunii Hristoșilor mincinoși. Din aceasta, trebuie să înțelegem de ce Hristoșii mincinoși și profeții mincinoși folosesc semne și minuni pentru a-i înșela pe oameni. Mai presus de toate, o fac pentru că Hristoșii și profeții mincinoși sunt complet lipsiți de adevăr. Sunt prin natură și esență spirite extrem de rele. Și, astfel, trebuie să se bazeze pe semne și minuni pentru a-i înșela pe oameni. Dacă Hristoșii mincinoși și profeții mincinoși ar fi pătrunși de adevăr, nu ar folosi semne și minuni pentru a înșela oamenii. Altfel spus, Hristoșii mincinoși și profeții mincinoșii fac semne și minuni pentru că asta e tot ce pot face. Dacă nu putem vedea lucrul acesta, atunci le va fi extrem de ușor să ne înșele. Doar Hristos este adevărul, calea și viața. Cel care poate să exprime adevărul, să le arate oamenilor calea și să le dea viață, Acela este Hristos. Cei care își spun Hristos, dar, totuși, nu pot să exprime adevărul, sunt cu siguranță Hristoși falși; sunt impostori. Acesta este principiul fundamental al identificării Hristoșilor și profeților mincinoși. Cei care caută adevărata cale ar trebui să respecte acest principiu pentru a căuta și a fi siguri de vocea lui Dumnezeu și, procedând astfel, nu fac niciun rău.

Dumnezeu Atotputernic a dezvăluit deja practicile înșelătoare ale Hristoșilor mincinoși și ale profeților mincinoși. Să citim câteva pasaje din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Vindecarea bolnavilor și scoaterea demonilor a fost lucrarea din Epoca Harului, primul pas în lucrarea de răscumpărare și acum, că Dumnezeu a mântuit omul de la cruce, El nu mai efectuează această lucrare. Dacă în zilele de pe urmă, un «Dumnezeu» la fel ca Isus S-ar arăta, unul care ar vindeca pe cei bolnavi, ar scoate demoni și ar fi crucificat pentru om, acel «Dumnezeu,» deși identic cu descrierea lui Dumnezeu în Biblie și ușor pentru om de acceptat, nu ar fi, în esența sa, trupul purtat de Duhul lui Dumnezeu, ci de un duh rău. Pentru că este principiul lucrării lui Dumnezeu de a nu repeta niciodată ceea ce El a finalizat deja” („Esența trupului locuit de Dumnezeu” din Cuvântul Se arată în trup). „Dacă, în prezent, trebuie să apară o persoană capabilă să arate semne și să facă minuni, să alunge demoni, să vindece bolnavii și să facă multe miracole, iar dacă această persoană pretinde că vine de la Isus, atunci ar fi vorba despre un fals realizat de duhurile rele și imitația acestora a lui Isus. Reține! Dumnezeu nu repetă aceeași lucrare. Etapa lucrării lui Isus a fost deja finalizată, iar Dumnezeu nu va relua niciodată acea etapă a lucrării. […] În concepțiile omului, Dumnezeu trebuie să arate mereu semne și să facă minuni, trebuie să vindece bolnavii și să alunge mereu demoni, trebuie să fie mereu ca Isus, însă, de data aceasta, Dumnezeu nu e deloc așa. Dacă, în timpul zilelor de pe urmă, Dumnezeu ar arăta semne, ar face minuni, ar alunga demoni și ar vindeca bolnavii – dacă ar face exact așa cum a făcut Isus – atunci Dumnezeu ar repeta aceeași lucrare, iar lucrarea lui Isus nu ar avea semnificație sau valoare. Astfel, Dumnezeu realizează o singură etapă a lucrării în fiecare epocă. Odată ce fiecare etapă a lucrării Sale a fost finalizată, este imitată la scurt timp de duhurile rele, iar după ce Satana începe să calce pe urmele Lui, Dumnezeu trece la o metodă diferită. Odată ce El a completat o etapă a lucrării Sale, aceasta este imitată de duhurile rele. Asta trebuie să vă fie clar” („Cunoscând lucrarea lui Dumnezeu astăzi” din Cuvântul Se arată în trup). „Niciodată lucrarea lui Dumnezeu nu se conformează concepțiilor omului, pentru că lucrarea Lui este întotdeauna nouă și niciodată veche, iar El nu repetă niciodată lucrarea veche ci, mai degrabă, merge înainte cu o lucrare care nu a mai fost făcută niciodată” („Cum poate omul, care L-a delimitat pe Dumnezeu în noțiunile sale, să primească revelațiile lui Dumnezeu?” din Cuvântul Se arată în trup).

Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic ne spun în mod clar că Dumnezeu este întotdeauna nou și niciodată vechi, și nu face niciodată aceeași lucrare. E ca atunci când Isus a venit să lucreze: a inaugurat Epoca Harului și a pus capăt Epocii Legii. El a făcut o etapă a lucrării de răscumpărare și a salvat omenirea de păcat. Pentru ca lucrarea Lui să fie eficientă, El a făcut niște semne și minuni. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic a venit și a inaugurat Epoca Împărăției, încheind Epoca Harului. Dar El nu repetă lucrarea făcută de Domnul Isus. Ci, bazându-Se pe temelia lucrării de răscumpărare a Domnului Isus, El face lucrarea judecății, începând de la casa lui Dumnezeu. El exprimă toate adevărurile pentru purificarea și mântuirea omenirii ca să înlăture sursa păcatelor noastre și a firii noastre sataniceși ca să ne salveze de sub influența Satanei, astfel încât să fim câștigați de Dumnezeu. Și Hristoșii mincinoși? Toți sunt duhuri rele care îl imită pe Hristos. Ei nu pot să facă lucrarea inaugurării unei noi epoci și încheierii celei vechi. Ei Îl pot doar imita pe Domnul Isus, înfăptuind semne și minuni simple pentru a-i înșela pe cei confuzi, care nu pot să discearnă. Dar ei nu sunt în stare să copieze ceea ce a făcut Isus, cum ar fi învierea morților sau hrănirea a cinci mii de oameni cu cinci pâini și doi pești sau dojenirea vântului și a mării. Acest lucru îi depășește complet. În esență, Hristoșii mincinoși sunt imorali, sunt duhuri rele și complet lipsiți de adevăr. Și, astfel, ei doar pot să-L imite pe Dumnezeu făcând semne și minuni simple pentru a-i înșela pe oameni. Sau îi înșală și-i mustrează pe oameni imitând tonul cuvintelor lui Dumnezeu și cuvintele simple pe care Dumnezeu le-a rostit cândva.

În legătură cu adevărul privind modul în care să facem diferența dintre Hristosul adevărat și Hristoșii mincinoși, să ne uităm la cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Dumnezeu care S-a întrupat se numește Hristos, iar astfel Hristosul care le poate da oamenilor adevărul se numește Dumnezeu. Nu există nimic prea exagerat în această privință, deoarece El deține esența lui Dumnezeu și firea și înțelepciunea lui Dumnezeu în lucrarea Lui, care sunt nerealizabile de către om. Aceia care se numesc Hristoși pe ei înșiși și totuși nu pot săvârși lucrarea lui Dumnezeu, sunt escroci. Hristos nu este numai manifestarea lui Dumnezeu pe pământ, ci și trupul special asumat de Dumnezeu în timp ce Își săvârșește și întregește lucrarea printre oameni. Acest trup nu este unul care poate fi înlocuit de orice om, ci unul care poate purta așa cum trebuie lucrarea lui Dumnezeu pe pământ și poate exprima firea lui Dumnezeu și Îl reprezintă bine pe Dumnezeu, oferindu-i omului viață. Mai devreme sau mai târziu, cei care se dau drept Hristos vor cădea cu toții, pentru că, deși susțin că sunt Hristos, ei nu dețin nimic din esența lui Hristos. Și astfel spun că autenticitatea lui Hristos nu poate fi definită de om, ci este acceptată și decisă de Dumnezeu Însuși” („Doar Hristos din zilele de pe urmă îi poate oferi omului calea vieții veșnice” din Cuvântul Se arată în trup). Din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, putem vedea clar că Hristos este Dumnezeu întrupat, că El este Duhul lui Dumnezeu manifestat în trup. Adică tot ceea ce Dumnezeu deține, inclusiv ceea ce El are și este, firea Lui, înțelepciunea Lui, toate sunt manifestate în trupul Său. Hristos are esența divinității și este întruchiparea adevărului. El este capabil să ofere adevărul și să Se îngrijească oricând de oameni. Numai Hristos poate să facă lucrarea de răscumpărare și de mântuire a omenirii. Nimeni altcineva nu poate imita acest lucru, nici nu-l poate nega. Pe de altă parte, majoritatea Hristoșilor mincinoși sunt posedați de duhuri rele. Sunt extrem de aroganți și ridicoli. În esență, sunt duhuri rele și demoni. Astfel, indiferent ce semne și minuni săvârșesc imitându-L pe Dumnezeu sau de modul greșit în care interpretează Biblia sau vorbesc despre cunoștințe profunde și teorie, ei nu fac decât să ne înșele, să ne facă rău și să ne ruineze. Nimic din ce fac ei nu este edificator pentru noi. Tot ce fac e să aducă și mai mult întuneric în inimile noastre, să ne lase fără nicio cale de urmat pentru ca, în fina,l să fim înghițiți de Satana. Putem vedea că toți Hristoșii mincinoși și profeții mincinoși sunt întruparea Satanei, sunt demoni malefici veniți să zădărnicească lucrarea lui Dumnezeu. Astfel, indiferent cât de mulți oameni înșală, rănesc sau ruinează, vor cădea în curând și vor pieri, căci sunt lipsiți de orice urmă de adevăr. Dacă înțelegem realmente adevărul despre modul în care să facem diferența între adevăratul Hristos și cei falși, atunci nu avem cum să refuzăm să auzim vocea lui Dumnezeu sau să-I întâmpinăm apariția Lui de teamă ca nu cumva să fim înșelați de Hristoși mincinoși.

Fragment din „Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției”

De când Dumnezeu Atotputernic a început să exprime adevăruri pentru a face lucrarea Sa de judecată în zilele de pe urmă, omenirea a intrat deja în Epoca Împărăției și Epoca Împărăției a început. Dacă credința noastră în Dumnezeu rămâne cea din Epoca Harului, atunci am fost lăsați în urmă și dați la o parte de la lucrarea lui Dumnezeu. În zilele de pe urmă, când Domnul sosește în secret pentru a face lucrarea Sa de judecată care începe de la casa lui Dumnezeu, în mod inevitabil vor fi mulți Hristoși falși și oameni mincinoși care se vor arăta în același timp, urmărind lucrarea lui Dumnezeu și întrerupând-o. Prin urmare, când apar Hristoșii falși, Dumnezeu este, de fapt, sosit deja în secret. Doar că nu știm asta. Acum, ar trebui să căutăm și să investigăm activ lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă, însă acum încă sunt mulți oameni care, când vine vorba de a doua venire a Domnului, tot cred că lucrul cel mai important e să se păzească de Hristoșii mincinoși, în loc să fie atenți cum să fie fecioare înțelepte și să asculte glasul lui Dumnezeu ca să știe cum să primească a doua venire a Domnului. În loc să facă asta, ei se agață de propriile lor noțiuni și imaginații, crezând că toate mărturiile despre întoarcerea Domnului Isus prin întrupare sunt false. Nu sunt aceștia fecioarele nechibzuite despre care Domnul Isus a vorbit? Nu este o condamnare a Domnului Isus întors? Oamenii ăștia cred măcar în întoarcerea Domnului Isus? Făcând asta, nu neagă a doua venire a Domnului Isus?

Felul în care cineva face diferența între adevăratul Hristos și Hristoșii falși arată într-adevăr dacă deține sau nu adevărul și e cea mai bună cale de a arăta dacă e o fecioară înțeleaptă sau nechibzuită. Unii oameni se folosesc de acest pasaj din scripturi ca să-L judece și să-L condamne pe Hristos întrupat și să nege sosirea lui Hristos. Acești oameni ne-au arătat că sunt nechibzuiți. Pentru a face diferența între adevăratul Hristos și Hristoșii falși, trebuie să știm mai întâi care este esența lui Hristos. Cu toții știm că Domnul Isus e Hristos întrupat și Hristos este Dumnezeu întrupat, adică Dumnezeu din cer S-a întrupat în Fiul omului pentru a lucra printre oameni. Hristos este întruparea Duhului lui Dumnezeu și posedă o esență divină, Atotputernicia lui Dumnezeu și înțelepciunea Sa, firea lui Dumnezeu și posesiunile lui Dumnezeu, ceea ce are Duhul lui Dumnezeu, au fost toate întrupate în Hristos. Hristos este adevărul, calea și viața. Deci, putem fi siguri că Hristos nu e un Dumnezeu nedeslușit, nu e ficțional sau eteric. Hristos e real și concret; omenirea se poate baza și încrede în El. Hristos e Dumnezeu concret și poate fi urmat și cunoscut. Este precum Domnul Isus care trăiește viu printre oameni, lucrează cu ei și îi conduce, îi păstorește. Acum că știm esența lui Hristos, devine foarte ușor să facem diferența între adevăratul Hristos și Hristoșii falși. Să aruncăm o privire la un pasaj din cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „A studia un astfel de lucru nu este dificil, dar cere fiecăruia dintre noi să cunoască adevărul acesta: El, care este întruparea lui Dumnezeu, va avea esența lui Dumnezeu și El, care este întruparea lui Dumnezeu, se va exprima ca Dumnezeu. De vreme ce Dumnezeu se întrupează, va aduce cu Sine lucrarea pe care trebuie să o facă și, de vreme ce Dumnezeu se întrupează, va exprima ce este El și va putea să aducă adevărul omului, să dea viață omului și să îi arate omului calea. Trupul care nu conține esența lui Dumnezeu cu siguranță nu este Dumnezeu întrupat; în privința aceasta nu există nicio îndoială. Pentru a cerceta dacă este trupul întrupat al lui Dumnezeu, omul trebuie să constate lucrul acesta după firea pe care o exprimă El și cuvintele pe care le spune. Adică faptul că este sau nu trupul întrupat al lui Dumnezeu și dacă este sau nu adevărata cale trebuie judecat după esența Lui. Și astfel, pentru a stabili[a] dacă este trupul lui Dumnezeu întrupat, cheia este să se acorde atenție esenței Lui (lucrării Lui, cuvintelor Lui, firii Lui și multor altor lucruri) mai degrabă decât aspectului exterior. Dacă omul Îi vede doar înfățișarea exterioară și nu ține seamă de esența Lui, atunci aceasta arată ignoranța și naivitatea omului” (Prefață la „Cuvântul Se arată în trup”)

Când Domnul Isus a venit în Epoca Harului, a zis: „Eu sunt calea, adevărul și viața” (Ioan 14:6). Domnul Isus a exprimat multe adevăruri, a exprimat o fire care era mai ales miloasă și îndurătoare și a dus la bun sfârșit lucrarea lui Dumnezeu de răscumpărare a întregii omeniri. Lucrarea Domnului Isus, cuvântările și firea pe care El le-a exprimat dovedesc în întregime că Hristos e Adevărul, Calea și Viața. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic a venit și a zis: „Cuvintele Mele sunt adevărul, viața și calea” („Capitolul 12” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup). Dumnezeu Atotputernic a exprimat mai multe milioane de cuvinte și a deschis cartea, exprimând o fire care e în principal dreaptă și făcând lucrarea Sa de judecată în zilele de pe urmă. Lucrarea lui Dumnezeu Atotputeric de judecată și de mustrare, precum și de mântuire a omenirii corupte demonstrează încă o dată că Hristos e Adevărul, Calea și Viața. Domnul Isus a profețit demult că Se va întoarce pentru a face lucrarea de judecată în zilele de pe urmă și că o va face în trup, drept Fiului omului, venind în lume în chip de Fiul omului și vorbind bisericilor. Lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic a împlinit profeția celei de a doua veniri a Domnului Isus. Asta ne-a permis să vedem că adevăratul Hristos întrupat poate veni pentru a exprima adevăruri și firea lui Dumnezeu și poate înfăptui lucrarea de judecată în zilele de pe urmă a lui Dumnezeu și poate cuceri, mântui și curăți omul și, de asemenea, poate face voia lui Dumnezeu și poate fi martor lui Dumnezeu. Hristos e Adevărul, Calea și Viața. Toate adevărurile exprimate de El cu siguranță vor cuceri toată omenirea coruptă și-i pot aduce pe toți cei care cred cu adevărat în Dumnezeu în fața tronului Lui. Hristos va face cu siguranță lucrarea în zilele de pe urmă a lui Dumnezeu. Asta e sigur.

Hristoșii falși sunt duhuri rele care se prefac că sunt Hristoși. Ei sunt înșelători. Majoritatea Hristoșilor falși sunt posedați de duhuri rele. Chiar dacă nu sunt posedați de duhuri rele, sunt foarte aroganți și diavoli nechibzuiți. De asta se prefac că sunt Hristoși. Făcând asta, comit păcatul blasfemiei împotriva Duhului Sfânt și vor fi blestemați cu siguranță. Deoarece esența Hristoșilor falși sunt duhurile rele, Hristoșii falși nu dețin niciun adevăr și sunt, practic, diavoli. Prin urmare, tot ce zic Hristoșii falși sunt minciuni și aberații care nu pot convinge oamenii. Nimic din ceea ce e zis sau făcut de Hristoșii falși nu poate rezista unei examinări meticuloase și, mai mult decât atât, nu ar îndrăzni să pună așa ceva pe internet ca toată omenirea să caute și să investigheze. Asta deoarece Hristoșii falși și duhurile rele aparțin întunericului și răului și nu pot suporta lumina zilei. Ei se bazează doar pe facerea unor simple semne și minuni pentru a-i înșela pe oamenii nechibzuiți și ignoranți din colțurile întunecate de peste tot. Deci, putem fi siguri că aceia care pretind a fi Hrisos, dar se bazează doar pe simple semne și minuni pentru a înșela oamenii, sunt Hristoși falși. Toate adevărurile exprimate de Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, au fost puse pe internet, în fața întregii omeniri. Toți cei care cred cu adevărat în Dumnezeu și iubesc adevărul caută și investighează calea cea adevărată, unul câte unul întorcându-se în fața tronului lui Dumnezeu Atotputernic pentru a accepta judecata, purificarea și desăvârșirea cuvintelor lui Dumnezeu. Acesta este un adevăr acceptat. Ceea ce Hristoșii falși zic și fac este complet diferit de ce face și zice Hristos întrupat. Este foarte simplu pentru oamenii care înțeleg adevărul să facă diferența. Prin urmare, pentru a face diferența între adevăratul Hristos și Hristoșii falși, cea mai bună cale este să urmăm principiul în baza căruia Hristos este Adevărul, Calea și Viața. Domnul Isus a zis odată că oile lui Dumnezeu ascultă de glasul lui Dumnezeu. Fecioarele înțelepte pot auzi glasul lui Dumnezeu și fecioarele înțelepte vor putea descoperi adevărul în glasul Mirelui, vor putea descoperi firea lui Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu și vor putea descoperi ce are și ce este Dumnezeu, vor putea vedea intențiile lui Dumnezeu și, prin urmare, vor putea accepta lucrarea lui Dumnezeu și se vor putea întoarce în fața tronului Lui. De ce nu pot fecioarele nechibzuite să audă glasul Mirelui? Fecioarele nechibzuite sunt nechibzuite deoarece ele nu pot deosebi adevărul. Nu pot deosebi vocea lui Dumnezeu și nu știu decât să se supună regulilor. Prin urmare, ele vor fi expuse și eliminate de lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă.

Fragment din „Întrebări clasice și răspunsuri despre Evanghelia Împărăției”

Aceia dintre noi care trecem prin lucrarea zilelor de pe urmă a lui Dumnezeu vedem cu toții clar un lucru: Satana și tot soiul de duhuri rele urmează îndeaproape fiecare nouă etapă a lucrării lui Dumnezeu pentru a simula și a imita lucrarea Lui ca să-i amăgească pe oameni. Domnul Isus a vindecat bolnavii și a izgonit demonii, iar Satana și duhurile rele au vindecat, de asemenea, bolnavii și au izgonit demonii. Duhul Sfânt a dat darul vorbirii în limbi, iar duhurile rele i-au manipulat apoi pe oameni pentru a vorbi în așa-zise „limbi” pe care nimeni nu le putea înțelege. Totuși, chiar dacă duhurile rele nu se vor da în lături de la nimic pentru a stârni nevoile omului, chiar dacă vor face acte supranaturale pentru a-i amăgi pe oameni, Satana și duhurile rele nu posedă nici pe departe adevărul. De aceea, aceștia nu vor putea niciodată să ofere adevărul omului. Poți să faci deosebirea dintre adevăratul Hristos și cei falși pe baza acestui lucru.

Când Dumnezeu întrupat Și-a început lucrarea de această dată, El a stat mai întâi smerit și ascuns pentru un timp, așteptând până când cuvintele Sale au atins apogeul și oamenii au fost toți cuceriți. Doar atunci Duhul Sfânt a fost martor pentru Hristos. Hristos nu a spus nimănui în față că El e Hristos; nu S-a folosit niciodată de poziția Lui ca Hristos pentru a cuvânta altora. A stat smerit și ascuns, afundându-Se complet în a asigura subzistența pentru nevoile din viața oamenilor, exprimând adevărul și risipind dificultățile din transformarea firii oamenilor. Hristos nu S-a arătat niciodată ostentativ; El a rămas mereu smerit și ascuns. Aceasta este ceva cu care nicio ființă nu se poate compara. Hristos nu S-a folosit niciodată de poziția și statutul Său pentru a-i face pe oameni să I se supună și să Îl urmeze. Mai degrabă, El exprimă adevărul pentru a judeca, mustra și mântui omenirea astfel încât oamenii să poată dobândi cunoașterea de Dumnezeu, să I se supună lui Dumnezeu și să fie câștigați de Dumnezeu. Este clar din aceasta că Dumnezeu este cu adevărat onorabil. Cu Duhul lui Dumnezeu întrupat, El Își face lucrarea într-o manieră smerită și ascunsă. El experimentează pentru Sine toată suferința prin care omul trece în lume, fără nicio obiecție. Ca și Hristos, El nu S-a arătat niciodată pe Sine cu ostentație, nu S-a slăvit pe Sine și cu certitudine nu a fost niciodată condescendent sau chiar plin de sine. El radiază în totalitate onoare divină și sfințenie. Aceasta dezvăluie incomparabila esență a vieții Sale și faptul că El este întocmai întruparea iubirii. Lucrarea făcută de falși Hristoși și duhuri rele este diametral opusă lucrării făcute de Hristos. Duhurile rele se grăbesc întotdeauna să pretindă că ele însele sunt Hristos. Ele pretind că, dacă nu le ascultăm, nu vom putea intra în Împărăție. Își dau toată silința pentru a-i face pe alții să le vadă, se laudă, sunt ostentative, se preamăresc sau fac niște miracole pentru a-i amăgi pe oameni. După ce oamenii sunt amăgiți să le accepte, ele vor sfârși prin a se prăbuși fără un sunet pentru că le-a lipsit mult timp susținerea adevărului. Sunt atâtea exemple ca acestea, pentru că falșii Hristoși nu sunt adevărul, calea sau viața. Astfel, ei nu au o cale. Cei care îi urmează vor fi umiliți mai devreme sau mai târziu, dar, dacă atunci încearcă să se întoarcă, va fi prea târziu. De aceea cel mai important lucru este să stabilim cu certitudine că doar Hristos este calea, adevărul și viața. Falșii Hristoși categoric nu au niciun pic de adevăr, și nici duhurile rele nu au. Indiferent de câte zic sau câte cărți scriu, nu va fi nici măcar un adevăr în niciuna din acestea – asta este categoric. Doar Hristos poate exprima adevărul. Să ai discernământ pe baza acestui lucru este extrem de important. În plus, Hristos nu a forțat niciodată oamenii să-L accepte sau să-L recunoască. Cei care cred în El vor ajunge să vadă adevărul din ce în ce mai clar, iar calea va fi din ce în ce mai iluminată. Asta dovedește că doar Hristos poate mântui omul, deoarece Hristos este adevărul. Falșii Hristoși pot spune doar câteva lucruri care Îl imită, cuvinte care distorsionează binele și răul și nu conțin niciun adevăr. Ei vor aduce omului doar întuneric, dezastru și lucrarea duhurilor rele. Categoric nu veți fi salvați dacă urmați Hristoși falși, ci veți fi și mai tare stricați de Satana. Veți deveni mai amorțiți și veți fi mai înceți la minte, până în punctul distrugerii voastre. Cei ce urmează falși Hristoși sunt ca un orb ce se îmbarcă pe o corabie de hoți – aduc asupra lor propria pieire!

Fragment din Prefață la „Analizarea cazurilor de înșelătorie din partea Hristoșilor falși și a antihriștilor”

Note de subsol:

a. În textul original se citește „cât despre”.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns