Capitolul 6 Câteva forme de diferențiere pe care ar trebui să le aveți în credința voastră în Dumnezeu

5. Diferența dintre a urma pe Dumnezeu și a urma oamenii

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Cel mai important aspect în urmarea lui Dumnezeu este ca totul să fie în conformitate cu cuvintele lui Dumnezeu de astăzi: indiferent dacă tu cauți pătrunderea în viață sau împlinirea voinței lui Dumnezeu, totul ar trebui să fie centrat pe cuvintele lui Dumnezeu de astăzi. Dacă ceea ce comunici și cauți nu este centrat în jurul cuvintelor lui Dumnezeu de astăzi, atunci ești străin de cuvintele lui Dumnezeu și în totalitate lipsit de lucrarea Duhului Sfânt. Dumnezeu dorește oameni care să-I calce pe urme. Indiferent cât de minunat și pur este ceea ce ai înțeles înainte, Dumnezeu nu dorește așa ceva și, dacă nu poți renunța la astfel de lucruri, atunci, acestea vor fi un obstacol imens în calea pătrunderii tale în viitor. Toți cei care sunt capabili să urmeze lumina prezentă a Duhului Sfânt sunt binecuvântați. Oamenii din veacurile trecute au călcat, de asemenea, pe urmele pașilor lui Dumnezeu, dar nu au putut continua până astăzi; aceasta este binecuvântarea oamenilor din zilele de pe urmă. Cei care pot urma lucrarea prezentă a Duhului Sfânt și care sunt capabili să urmeze pașii lui Dumnezeu, astfel încât să-L urmeze pe Dumnezeu oriunde îi conduce – aceștia sunt oameni care sunt binecuvântați de Dumnezeu. Cei care nu urmează lucrarea prezentă a Duhului Sfânt nu au pătruns în lucrarea cuvintelor lui Dumnezeu și, indiferent cât de mult lucrează sau cât de mari sunt suferințele lor, sau cât de mult se zbat, nimic din acestea nu înseamnă ceva pentru Dumnezeu, și El nu îi va lăuda.

Fragment din „Cunoaște lucrarea cea mai recentă a lui Dumnezeu și mergi pe urmele pașilor lui Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup


Unii oameni nu se bucură de adevăr, cu atât mai puțin de judecată. În schimb, se bucură de putere și bogății; astfel de oameni sunt considerați snobi. Ei caută în lume numai acele confesiuni cu influență și pe acei pastori și învățători care vin din seminarii. În ciuda faptului că au acceptat calea adevărului, ei rămân sceptici și nu sunt capabili să se dedice cu totul. Ei vorbesc despre sacrificarea pentru Dumnezeu, dar ochii lor sunt concentrați pe marii învățători și pastori, iar Hristos este dat la o parte. Inimile lor sunt pline de faimă, bogăție și glorie. Ei nu cred deloc că un astfel de om modest este capabil să cucerească atât de mulți, că unul atât de neînsemnat este capabil să desăvârșească oameni. Ei nu cred deloc că acești nimeni aflați printre praf și grămezi de bălegar sunt oamenii aleși de Dumnezeu. Ei cred că dacă astfel de oameni ar face obiectul mântuirii lui Dumnezeu, atunci cerul și pământul s-ar întoarce cu susul în jos și toți oamenii s-ar prăpădi de râs. Ei cred că dacă Dumnezeu ar alege astfel de nimeni pentru a fi desăvârșiți, atunci acei mari oameni ar deveni Însuși Dumnezeu. Perspectivele lor sunt întinate cu necredință; într-adevăr, departe de necredință, ei sunt bestii absurde. Căci ei acordă valoare doar poziției, prestigiului și puterii; ceea ce pun ei la loc de cinste sunt grupurile mari și confesiunile. Ei nu au nici un respect față de toți cei conduși de Hristos; ei sunt simpli trădători care I-au întors spatele lui Hristos, adevărului și vieții.

Ceea ce admiri tu nu este umilința lui Hristos, ci acei falși păstori cu o reputație proeminentă. Nu iubești frumusețea sau înțelepciunea lui Hristos, ci pe acei ușuratici care se asociază cu lumea ticăloasă. Râzi de durerea lui Hristos care nu are loc unde să-Și plece capul, dar admiri acele cadavre care pun stăpânire pe jertfe și trăiesc în depravare. Nu ești dispus să suferi alături de Hristos, dar te duci cu bucurie în brațele acelor antihriști nesăbuiți, deși ei îți furnizează doar trup, doar litere și doar control. Chiar și acum inima ta încă se întoarce către ei, către reputația lor, către poziția lor în inima tuturor Satanelor, și către influența și autoritatea lor. Și, totuși, continui să păstrezi o atitudine de a te împotrivi și a refuza să accepți lucrarea lui Hristos. Acesta este motivul pentru care spun că nu ai credința recunoașterii lui Hristos. Motivul pentru care L-ai urmat până în ziua de astăzi este în totalitate pentru că ai fost forțat. În inima ta domnesc mereu multe imagini grandioase; nu poți uita fiecare cuvânt și fiecare faptă a lor, nici cuvintele și mâinile lor influente. Ei sunt, în inima voastră, întotdeauna superiori și întotdeauna eroi. Dar aceasta nu este astfel pentru Hristos Cel de astăzi. El este întotdeauna nesemnificativ în inima ta și întotdeauna nedemn de slavă. Căci este prea obișnuit, are prea puțină influență și este departe de a fi grandios.

Fragment din „Ești tu oare un adevărat credincios al lui Dumnezeu?” în Cuvântul Se arată în trup


Citate din predici și părtășii ca referință:

A-L urma pe Dumnezeu înseamnă a asculta de El în tot, a te supune tuturor rânduielilor Lui, a acţiona potrivit cuvintelor Lui şi a accepta tot ceea ce vine de la El. Dacă tu crezi în Dumnezeu, atunci ar trebui să-L urmezi; dar, fără a-şi da seama de asta, când cred în Dumnezeu, majoritatea oamenilor îi urmează pe oameni, ceea ce e atât ridicol, cât şi tragic. Strict vorbind, pe oricine urmează oamenii e cel în care ei cred. Deşi unii oameni, nominal, cred în Dumnezeu, în inimile lor nu există niciun Dumnezeu; în inimile lor, se închină conducătorilor lor. A asculta de proprii conducători şi a merge până la a nega rânduielile lui Dumnezeu reprezintă manifestarea credinţei în Dumnezeu, urmându-i, însă, pe oameni. Înainte de a fi câştigat adevărul, credinţa fiecăruia este tot atât de încurcată şi confuză. Oamenii chiar ignoră complet ce înseamnă a-L urma pe Dumnezeu şi sunt incapabili să facă diferenţa dintre a-L urma pe El şi a-i urma pe oameni. Ei cred doar că oricine spune doctrine bune sau înalte este tatăl sau mama lor; pentru ei, oricine are lapte este mama lor şi oricine are putere este tatăl lor. Într-atât de jalnici sunt ! Se poate spune că, în măsuri diferite, aceasta e starea spirituală a celor mai mulţi oameni.

Ce înseamnă a-L urma pe Dumnezeu? Şi cum pui acest lucru în practică? A-L urma pe Dumnezeu nu implică doar a te ruga Lui şi a-L slăvi; cel mai important este să mănânci şi să bei cuvintele lui Dumnezeu, să trăieşti potrivit cuvintelor lui Lui, să acţionezi potrivit adevărului, să găseşti calea către trăirea vieţii în mijlocul cuvintelor lui Dumnezu, să accepţi însărcinarea data de Dumnezeu, să-ți îndeplinești fiecare datorie cum se cuvine şi să mergi pe calea din faţa ta precum te călăuzește Duhul Sfânt. În special, în momente critice, când se abat asupra ta probleme mari, este o nevoie şi mai mare de a căuta semnificaţia lui Dumnezeu, de a avea grijă să nu fii înşelat de doctrinele omului şi de a nu cădea sub controlul nimănui. „Mă supun lucrului care vine de la Dumnezeu şi îl urmez, dar, dacă vine din voia omului, îl resping cu fermitate; când ceea ce este predicat de conducători sau lucrători este în conflict cu rânduielile lui Dumnezeu, atunci, categoric, Îl urmez pe Dumnezeu şi-i resping pe oameni. Dacă e în complet acord cu rânduielile şi voia lui Dumnezeu, atunci pot să ascult de el.” Oamenii care practică în felul acesta sunt cei care Îl urmează pe Dumnezeu.

Ce înseamnă a-i urma pe oameni? A-i urma pe oameni este atunci când cineva îi urmează pe lucrătorii sau conducătorii cărora li se închină. Dumnezeu nu are prea mult loc în inima lui; a atârnat doar o firmă, spunând că el crede în Dumnezeu, iar, în tot ceea ce face, îi imită sau îi copiază pe oameni. În special când e o chestiune importantă, îi lasă pe oameni să hotărască, îi lasă pe oameni să-i decidă soarta, nu caută el însuşi intenția lui Dumnezeu şi e incapabil să discearnă cuvinte care sunt spuse de oameni. Atât timp cât ceea ce aude el sună rezonabil, atunci, indiferent dacă se potriveşte cu adevărul, tot îl acceptă şi ascultă de el. Aşa se manifestă cei care îi urmează pe oameni. Credinţa în Dumnezeu a unor astfel de oameni nu are principii, nu există adevăr în acţiunile lor, ascultă de oricine spune ceva raţional şi, chiar dacă idolii lor o iau pe calea greşită, ei îi urmează până la capăt. Dacă Dumnezeu îi condamnă pe idolii lor, atunci ei vor avea concepţii faţă de Dumnezeu şi se vor agăţa strâns de idolii lor. Motivele lor sunt: „Ar trebui să ascultăm de oricine e în fruntea noastră; puterea mai apropiată e mai bună decât puterea superioară.” Aceasta e o logică jalnică, pur şi simplu, dar aşa e inepţia celor care îi urmează pe oameni. Cei care îi urmează pe oameni sunt fără adevăr. Doar cei care Îl urmează pe Dumnezeu cred cu adevărat în El; cei care îi urmează pe oameni se închină idolilor, au fost fermecaţi de oameni şi, în inimile lor, nu există nici Dumnezeu, nici adevărul.

Fragment din părtășia celui de mai sus


Mulţi oameni cred în Dumnezeu, dar nu ştiu ce înseamnă a te supune lui Dumnezeu şi consideră că a asculta de conducătorii lor în toate lucrurile este acelaşi lucru cu a te supune lui Dumnezeu. Un astfel de punct de vedere este complet absurd pentru că sursa supunerii lor este greşită. Ei consideră că, ascultând de conducătorii lor, se supun lui Dumnezeu. A crede în Dumnezeu potrivit acestui punct de vedere este a crede în El numai cu numele; în realitate, aceşti oameni cred în oameni. […]

Când credem în Dumnezeu, El ar trebui să deţină un loc fruntaș în inimile noastre, noi ar trebui să-I cedăm controlul Lui în toate chestiunile, să căutăm intenția lui Dumnezeu în tot, acţiunile noastre ar trebui să fie în conformitate cu cuvintele lui Dumnezeu, cu călăuzirea Duhului Sfânt şi ar trebui să ne supunem tuturor celor care vin de la Dumnezeu. Dacă asculţi de oameni, atunci asta arată că Dumnezeu nu are loc în inima ta, că doar oamenii au un loc în inima ta. Nimic nu e mai important pentru oameni decât a căuta adevărul şi a înţelege voia lui Dumnezeu. Dacă nu te concentrezi pe căutarea intenţiilor lui Dumnezeu şi pe înţelegerea voinţei Lui, atunci supunerea ta nu e una adevărată. Oricât de drepţi ar părea ei, dacă asculţi mereu de oameni, atunci, în esenţă, te supui lor – ceea ce nu este deloc acelaşi lucru cu a te supune lui Dumnezeu. De fapt, dacă aceia care cred în Dumnezeu sunt capabili să înţeleagă intenția lui Dumnezeu direct din cuvintele Lui, dacă-şi pot găsi propria cale de a practica în cuvintele Lui, dacă ei intră în comuniune cu adevărul şi îl înţeleg, în cuvintele Lui, după care îl pun în practică şi dacă, în momentul-cheie, se pot ruga mai mult, căuta călăuzirea Duhului Sfânt şi se pot supune intenţiilor Duhului Sfânt, aceasta înseamnă a te supune cu adevărat lui Dumnezeu. Cei care se supun lui Dumnezeu caută calea în cuvintele Lui, problemele lor sunt soluţionate în cuvintele lui Dumnezeu şi acţionează călăuziţi de Duhul Sfânt; aceasta înseamnă a te supune cu adevărat lui Dumnezeu. Cei care ascultă de conducătorii lor în toate cu siguranţă că s-au depărtat de Dumnezeu în inimile lor. Mai mult, nu sunt liniştiţi înaintea lui Dumnezeu, nu sunt aceia care trăiesc în faţa lui Dumnezeu şi caută adevărul, nu au nicio relaţie cu Dumnezeu, iar principiul din spatele acţiunilor lor este de a asculta de oricine spune lucruri drepte – atât timp cât este conducător, ei se vor supune. O astfel de practică este ridicolă. Ei nu au nici adevărul, nici abilitatea de a diferenţia şi pot stabili ceea ce e corect sau greşit doar potrivit concepţiilor sau minţilor lor, aşadar, cum pot ei şti dacă aceasta este în acord cu adevărul? Dacă ei cred în Dumnezeu potrivit acestor puncte de vedere, atunci, în toată viaţa lor, nu vor înţelege adevărul şi nu vor ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu. Despre astfel de forme de credinţă se poate spune că înseamnă a crede în propria minte, că merg pe propria cale şi că nu au nicio relaţie cu Dumnezeul concret.

Fragment din părtășia celui de mai sus

Anterior: 4. Diferențierea între căile adevărate și cele false, și dintre bisericile adevărate și cele false

Înainte: 6. Diferențierea între conducătorii adevărați și cei falși, și dintre păstorii adevărați și cei falși

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte