XII Cuvinte despre cerințele lui Dumnezeu, îndemnuri, cuvinte de consolare și avertismente

(II) Cuvinte despre îndemnurile și vorbele de alinare ale lui Dumnezeu

20. Întrucât căutăm urmele lui Dumnezeu, se cuvine să căutăm voia lui Dumnezeu, cuvintele și cuvântările Lui deoarece, oriunde există noi cuvinte rostite de Dumnezeu, acolo este și glasul Lui și, oriunde se află urmele lui Dumnezeu, acolo sunt și faptele Lui. Oriunde este exprimarea lui Dumnezeu, acolo Se arată El și, oriunde Se arată Dumnezeu, acolo există adevărul, calea și viața. În căutarea urmelor lui Dumnezeu, ați ignorat cuvintele „Dumnezeu este adevărul, calea și viața”. Prin urmare, mulți oameni, chiar și atunci când primesc adevărul, nu cred că au găsit urmele lui Dumnezeu și tot cu atât mai puțin recunosc arătarea lui Dumnezeu. Ce greșeală gravă! Arătarea lui Dumnezeu nu poate fi împăciuită cu concepțiile omului și cu atât mai puțin poate Dumnezeu să Se arate la porunca omului. Dumnezeu Își face propriile alegeri și propriile planuri atunci când Își înfăptuiește lucrarea; mai mult, El are propriile Sale obiective și metode. Indiferent ce lucrare face, El nu are nevoie să discute despre aceasta cu oamenii sau să le ceară sfatul, cu atât mai puțin să anunțe fiecare persoană în parte despre lucrarea Lui. Aceasta este firea lui Dumnezeu, care, de altfel, ar trebui să fie recunoscută de toată lumea. Dacă doriți să fiți martori ai arătării lui Dumnezeu, să urmați pașii Lui, atunci trebuie mai întâi să vă îndepărtați de propriile concepții. Nu trebuie să-I ceri lui Dumnezeu să facă tot felul de lucruri, cu atât mai puțin ar trebui să-L constrângi și să-L limitezi la propriile tale concepții. În schimb, ar trebui să întrebați cum se cuvinte să căutați urmele lui Dumnezeu, cum se cuvine să acceptați arătarea Lui și cum se cuvine să vă supuneți noii lucrări a lui Dumnezeu; asta ar trebui să facă omul. Întrucât omul nu este adevărul și nu deține adevărul, el ar trebui să caute, să accepte și să asculte.

Fragment din „Arătarea lui Dumnezeu a adus o nouă epocă” în Cuvântul Se arată în trup


21. Oriunde Se arată Dumnezeu, acolo este exprimat adevărul și acolo va fi glasul Lui. Doar cei care pot accepta adevărul vor fi în stare să audă glasul lui Dumnezeu și doar astfel de oameni sunt în măsură să fie martori ai arătării Lui. Lasă-ți deoparte concepțiile! Fă liniște și citește cu atenție aceste cuvinte. Dacă tânjești după adevăr, Dumnezeu te va lumina și Îi vei înțelege voia și cuvintele. Lăsați-vă deoparte opiniile despre „imposibil”! Cu cât oamenii cred mai mult că un lucru este imposibil, cu atât este mai probabil să se întâmple, deoarece înțelepciunea lui Dumnezeu se înalță mai sus de ceruri, gândurile Lui sunt mai înalte decât gândurile omului și lucrarea Lui transcende limitele gândirii și concepției omului. Cu cât acel ceva este mai imposibil, cu atât mai mult deține adevăr ce poate fi căutat; cu cât acel ceva este dincolo de concepția și imaginația omului, cu atât mai mult există în el voia lui Dumnezeu. Aceasta deoarece, indiferent unde Se arată, Dumnezeu este tot Dumnezeu și esența Lui nu se va schimba niciodată din cauza locului sau a modului în care Se arată. Firea lui Dumnezeu rămâne aceeași oriunde sunt urmele Lui și, oriunde sunt urmele lui Dumnezeu, El este Dumnezeul întregii omeniri, întocmai așa cum Domnul Isus nu este doar Dumnezeul israeliților, ci este și Dumnezeul tuturor popoarelor din Asia, Europa și America și, mai mult, singurul Dumnezeu din întregul univers. Așadar, să căutăm voia lui Dumnezeu, să-I descoperim arătarea în cuvântările Lui și să ținem pasul cu urmele Lui! Dumnezeu este adevărul, calea și viața. Cuvintele și arătarea Lui există în același timp, iar firea și urmele Lui sunt deschise în permanență omenirii. Dragi frați și surori, sper că puteți vedea arătarea lui Dumnezeu în aceste cuvinte și că începeți să-I urmați pașii în timp ce vă îndreptați spre o nouă epocă și intrați în frumosul nou cer și pământ pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care Îi așteaptă arătarea!

Fragment din „Arătarea lui Dumnezeu a adus o nouă epocă” în Cuvântul Se arată în trup


22. Îndemn oamenii de toate naționalitățile, din toate țările și chiar din toate domeniile să asculte vocea lui Dumnezeu, să privească lucrarea lui Dumnezeu, să acorde atenție destinului umanității, făcându-L astfel pe Dumnezeu cel mai sfânt, cel mai onorabil, cel mai măreț și singurul obiect al venerării în rândul omenirii și permițând astfel întregii omeniri să trăiască sub binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum au trăit descendenții lui Avraam sub făgăduința lui Iahve și așa cum Adam și Eva, care au fost creați inițial de Dumnezeu, au trăit în grădina Edenului.

Lucrarea lui Dumnezeu este la fel ca niște valuri foarte puternice. Nimeni nu Îl poate reține și nimeni nu Îi poate opri pașii. Doar cei care ascultă cu grijă cuvintele Lui și care caută și sunt însetați după El pot păși pe urmele Lui și primi făgăduința Lui. Cei care nu vor face aceasta vor fi supuși unui dezastru copleșitor și unei pedepse meritate.

Fragment din „Dumnezeu conduce destinul întregii omeniri” în Cuvântul Se arată în trup


23. Întoarcerea lui Isus este o mare mântuire pentru cei care sunt capabili să accepte adevărul, dar pentru cei care nu pot să accepte adevărul, este un semn al condamnării. Ar trebui să vă alegeți calea proprie și să nu blasfemiați împotriva Duhului Sfânt și să respingeți adevărul. Nu ar trebui să fiți persoane ignorante sau arogante, ci cineva care se supune călăuzirii Duhului Sfânt, care tânjește după adevăr și îl caută; numai în acest fel veți beneficia. Vă sfătuiesc să umblați cu grijă pe calea credinței în Dumnezeu. Nu trageți concluzii pripite; mai mult, nu fiți iresponsabili sau fără griji în credința voastră în Dumnezeu. Ar trebui să știți, cel puțin, că cei care cred în Dumnezeu ar trebui să fie smeriți și reverențioși. Cei care au auzit adevărul și totuși strâmbă din nas, sunt nesăbuiți și ignoranți. Cei care au auzit adevărul și totuși trag concluzii pripite fără grijă sau îl condamnă, sunt plini de aroganță. Nimeni dintre cei care cred în Isus nu este în măsură să blesteme sau să-i condamne pe alții. Ar trebui să fiți cu toții raționali și să acceptați adevărul. Poate că, auzind calea adevărului și citind cuvântul vieții, crezi că numai unul din 10000 dintre aceste cuvinte se aliniază convingerilor tale și Bibliei, și atunci ar trebui să continui să cauți în cel de-al 10000-lea dintre aceste cuvinte. Încă te sfătuiesc să fii smerit, să nu fii prea încrezător, și să nu te înalți pe tine însuți prea mult. Cu inima ta, care conține atât de puțină venerație pentru Dumnezeu, vei dobândi mai mare lumină. Dacă examinezi cu atenție și contempli în mod repetat aceste cuvinte, vei înțelege dacă ele reprezintă sau nu adevărul, și dacă sunt sau nu sunt viață. Poate că, citind numai câteva propoziții, unii oameni vor condamna orbește aceste cuvinte, spunând: „Asta nu este nimic mai mult decât o luminare din partea Duhului Sfânt” sau: „Acesta este un Hristos mincinos venit să înșele oameni”. Cei care spun asemenea lucruri sunt orbiți de ignoranță! Înțelegi prea puține din lucrarea și înțelepciunea lui Dumnezeu, iar Eu te sfătuiesc să începi din nou, de la zero! Nu trebuie să condamnați orbește cuvintele exprimate de Dumnezeu din cauza arătării Hristoșilor mincinoși în zilele de pe urmă și nu trebuie să fiți unii care blasfemiază împotriva Duhului Sfânt, pentru că vă temeți de înșelăciune. Nu ar fi acesta un mare păcat? Dacă, după multă examinare, tu totuși crezi că aceste cuvinte nu sunt adevărul, că nu sunt calea și că nu sunt exprimarea lui Dumnezeu, atunci vei fi în cele din urmă pedepsit și vei rămâne fără binecuvântări. Dacă nu poți accepta un asemenea adevăr spus atât de simplu și de clar, nu ești atunci nepotrivit pentru mântuirea de la Dumnezeu? Nu ești tu unul dintre aceia care nu sunt destul de norocoși să se reîntoarcă în fața Tronului lui Dumnezeu? Gândește-te la asta! Nu te pripi și nu fi impetuos, și nu trata credința în Dumnezeu ca pe un joc. Gândește-te de dragul destinației tale, de dragul perspectivelor tale, de dragul vieții tale și cu tine însuți, nu te juca. Poți accepta aceste cuvinte?

Fragment din „Atunci când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul” în Cuvântul Se arată în trup


24. Mulți au un sentiment neplăcut cu privire la a doua întrupare a lui Dumnezeu, deoarece oamenilor le este greu să creadă că Dumnezeu Se va întrupa pentru a săvârși lucrarea de judecată. Cu toate acestea, trebuie să vă spun că, de cele mai multe ori, lucrarea lui Dumnezeu depășește cu mult așteptările omului și este greu de acceptat pentru mintea omenească. Căci oamenii sunt doar niște viermi pe pământ, în timp ce Dumnezeu este Cel suprem, care umple universul; mintea omului este asemenea unei gropi cu apă murdară care dă naștere doar viermilor, în timp ce fiecare etapă a lucrării dirijate de gândurile lui Dumnezeu este rodul înțelepciunii lui Dumnezeu. Oamenii încearcă în permanență să rivalizeze cu Dumnezeu, iar Eu spun că este de la sine înțeles cine va ieși în pierdere în cele din urmă. Vă îndemn pe toți să nu vă considerați mai de preț decât aurul. Dacă alții pot accepta judecata lui Dumnezeu, atunci voi de ce nu puteți? Cu ce sunteți mai presus decât alții? Dacă alții pot să-și plece capul în fața adevărului, de ce nu puteți și voi să faceți la fel? Lucrarea lui Dumnezeu are un avânt de neoprit. El nu va repeta lucrarea judecății de dragul „contribuției” pe care ai adus-o, iar tu vei fi copleșit de regrete, deoarece ai lăsat o oportunitate atât de bună să-ți scape. Dacă nu crezi cuvintele Mele, atunci așteaptă ca acel tron alb măreț din cer să săvârșească judecata asupra ta! Trebuie să știi că toți israeliții L-au respins și L-au negat pe Isus și, totuși, adevărul răscumpărării omenirii de către Isus tot s-a răspândit până la capătul universului. Nu este aceasta o realitate pe care Dumnezeu a săvârșit-o cu mult timp în urmă? Dacă încă mai aștepți ca Isus să te ridice la ceruri, atunci Eu îți spun că ești o bucată îndărătnică de ramură uscată.[a] Isus nu va recunoaște un credincios fals ca tine, care nu este loial adevărului și caută doar binecuvântări. Din contră, Lui nu Îi va fi milă să te arunce în iazul de foc pentru a arde zeci de mii de ani.

Fragment din „Hristos înfăptuiește lucrarea judecății prin adevăr” în Cuvântul Se arată în trup


25. V-am avertizat de multe ori și v-am dăruit multe adevăruri pentru a vă cuceri. Astăzi vă simțiți mai îmbogățiți decât în trecut, înțelegeți multe aspecte despre cum ar trebui să fie un om, și aveți mult bun simț pe care ar trebui să-l aibă credincioșii. Pe acestea le-ați câștigat în decursul a mai multor ani. Nu vreau să neg realizările voastre, dar trebuie să spun deschis că nu contest nici numeroasele neascultări și revolte împotriva Mea din acești mulți ani, pentru că nu se află niciun sfânt printre voi, sunteți fără excepție oameni stricați de Satana și dușmani ai lui Hristos. Fărădelegile și neascultările voastre de până acum sunt nenumărate, așa că nu e deloc neobișnuit că întotdeauna Mă repet în fața voastră. Nu vreau să trăiesc în acest mod cu voi, dar de dragul viitorului vostru, de dragul destinațiilor voastre, voi relua ceea ce am spus. Sper că Îmi veți face pe plac și, sper și mai mult că veți putea crede fiecare cuvânt pe care îl spun, și chiar mai mult, că veți putea pătrunde implicațiile profunde ale cuvintelor Mele. Nu vă îndoiți de ceea ce spun, sau mai rău, să nu interpretați cuvintele Mele după placul vostru și să vă lepădați de ele după bunul plac, ceea ce mi se pare intolerabil. Nu-Mi judecați cuvintele, cu atât mai mult nu le nesocotiți, sau să spuneți că Eu vă ispitesc mereu sau, mai rău, să afirmați că ceea ce v-am spus nu este foarte exact. Aceste lucruri Mi se par inacceptabile. Fiindcă Mă tratați pe Mine și ceea ce vă spun cu atâta suspiciune și nu vi le asumați niciodată, vă spun fiecăruia cu toată seriozitatea: nu asociați ceea ce vă spun cu filosofia, nu puneți cuvintele Mele la un loc cu minciunile șarlatanilor și, mai mult, nu răspundeți cuvintelor Mele cu dispreț. Probabil că în viitor nimeni nu vă va putea spune ce vă spun Eu, sau nu vă va vorbi cu atâta îngăduință, cu atât mai puțin să vă explice aceste lucruri cu atâta răbdare. Zilele următoare le veți petrece amintindu-vă de vremurile bune, sau plângând în hohote, ori suspinând de durere, sau veți trăi în nopți întunecate fără o fărâmă de adevăr sau de viață, sau doar așteptând în zadar, ori regretând amarnic dincolo de orice rațiune… Aceste posibilități alternative sunt practic de neocolit pentru fiecare dintre voi. Fiindcă niciunul din voi nu stați pe un scaun pe care să-L preaslăviți cu adevărat pe Dumnezeu; vă cufundați într-o lume imorală și rea, amestecați în credințele voastre, în spiritul vostru, în suflete și în trupuri, atât de multe lucruri care nu au nimic de-a face cu viața și cu adevărul, ba chiar se opun lor. Așadar, ceea ce sper pentru voi este să puteți fi aduși pe drumul luminii. Singura Mea speranță este să vă pese unii de alții, să puteți avea grijă de voi înșivă, să nu puneți accentul atât de mult pe destinație încât să priviți cu indiferență comportamentul și fărădelegile voastre.

Fragment din „Fărădelegile vor duce omul în iad” în Cuvântul Se arată în trup


26. Astăzi, nu poți fi mulțumit doar cu modul în care ești cucerit, ci trebuie să iei, de asemenea, în considerare calea pe care vei merge în viitor. Trebuie să ai aspirații și curajul de a fi desăvârșit și nu ar trebui să te consideri incapabil. Are oare adevărul favoriți? Poate adevărul să se opună în mod intenționat oamenilor? Dacă tu cauți adevărul, poate acesta să te copleșească? Dacă rămâi de neclintit pentru dreptate, aceasta te va doborî? Dacă aspirația ta este într-adevăr să cauți viața, poate viața să te ocolească? Dacă ești fără adevăr, nu este pentru că adevărul te ignoră, ci deoarece tu stai departe de adevăr; dacă nu poți rămâne de neclintit pentru dreptate, nu este pentru că există ceva în neregulă cu dreptatea, ci pentru că tu crezi că nu se potrivește cu faptele; dacă nu ai câștigat viață după ce ai urmărit-o mulți ani, nu este pentru că viața nu are conștiință față de tine, ci pentru că tu nu ai conștiință față de viață și ai îndepărtat viața; dacă trăiești în lumină și ai fost incapabil de a câștiga lumina, nu este pentru că este imposibil ca lumina să strălucească asupra ta, ci pentru că nu ai dat atenție existenței luminii și astfel, lumina te-a părăsit în tăcere. Dacă nu cauți, atunci se poate spune doar că ești un gunoi fără valoare și nu ai curaj în viața ta și nu ai tăria de a rezista forțelor întunericului. Ești prea slab! Nu ești în stare să scapi de forțele Satanei care te asediază și ești dispus doar să duci acest tip de viață sigură și prudentă și să mori în ignoranță. Ce ar trebui să obții este căutarea ta de a fi cucerit; aceasta este misiunea ta obligatorie. Dacă ești mulțumit să fii cucerit, atunci tu îndepărtezi existența luminii. Trebuie să suferi greutăți pentru adevăr, trebuie să te dai pe tine însuți adevărului, trebuie să înduri umilințe pentru adevăr, și pentru a câștiga mai mult din adevăr trebuie să înduri mai multă suferință. Aceasta este ceea ce ar trebui să faci. Trebuie să nu renunți la adevăr de dragul unei vieți liniștite de familie și nu trebuie să pierzi demnitatea și integritatea vieții tale pentru o desfătare de moment. Ar trebui să urmărești tot ceea ce este bun și frumos și ar trebui să urmărești o cale în viață care este mai semnificativă. Dacă duci o asemenea viață vulgară și nu urmărești niciun obiectiv, nu îți irosești tu viața? Ce poți câștiga dintr-o asemenea viață? Ar trebui să abandonezi toate desfătările trupului pentru un singur adevăr și nu ar trebui să renunți la toate adevărurile pentru un pic de desfătare. Oamenii de genul acesta nu au integritate sau demnitate; nu există nicio semnificație în existența lor!

Fragment din „Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată” în Cuvântul Se arată în trup


27. Dacă obiectul căutării tale nu este acela de a căuta adevărul, atunci ai putea, de asemenea, să profiți de această oportunitate și să te întorci în lume pentru a face din aceasta un succes. Să îţi pierzi timpul în acest fel nu merită cu adevărat – de ce te torturezi? Nu te-ai putea bucura de tot felul de lucruri în lumea frumoasă de afară? Bani, femei frumoase, statut, vanitate, familie, copii și așa mai departe – nu sunt toate aceste produse ale lumii cele mai bune lucruri de care te-ai putea bucura? Ce rost are să te plimbi pe aici în căutarea unui loc unde poţi fi fericit? Fiul omului nu are unde să-şi pună capul, deci, cum ai putea avea un loc al tihnei? Cum ți-ar El putea crea un loc frumos al liniştii? Este posibil aşa ceva? În afară de judecata Mea, astăzi poți primi numai învățături despre adevăr. Nu poți dobândi mângâiere de la Mine și nici nu poți dobândi cuibul fericit la care te gândești zi și noapte. Nu voi revărsa asupra ta bogățiile lumii. Dacă urmezi cu adevărat, Eu sunt dispus să îți dau calea vieții în întregime, să fii ca un pește înapoi în apă. Dacă nu urmezi cu adevărat, voi lua totul înapoi. Nu sunt dispus să dau cuvintele din gura Mea acelor oameni care sunt ahtiaţi după confort și sunt la fel ca porcii și câinii!

Fragment din „De ce nu sunteţi dispuşi să fiți un contrast?” în Cuvântul Se arată în trup


28. Nu fii un urmaș pasiv al lui Dumnezeu și nu urmări ceea ce este neobișnuit. Prin a fi nici rece, nici cald, tu te vei distruge și îți vei întârzia viața. Trebuie să te eliberezi de o astfel de pasivitate și lipsă de activitate și să devii bun la a urmări lucruri pozitive și a-ți depăși propria slăbiciune, astfel încât să poți câștiga adevărul și să poți trăi adevărul. Nu există nimic îngrozitor la slăbiciunile tale, iar lipsurile tale nu sunt cea mai mare problemă a ta. Cea mai mare problemă a ta și cea mai mare lipsă este că nu ești nici rece, nici cald și îți lipsește dorința de a căuta adevărul. Cea mai mare problemă cu voi toți este o mentalitate lașă prin care sunteți fericiți cu lucrurile așa cum sunt ele și așteptați în mod pasiv. Acesta este obstacolul vostru cel mai mare și cel mai mare dușman al căutării voastre a adevărului.

Fragment din „Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată” în Cuvântul Se arată în trup


29. Pe acest drum, mulți oameni pot menționa multe cunoștințe, dar în ceasul morții lor, ochii li se vor umple de lacrimi și se vor urî pentru că și-au irosit o viață și au trăit degeaba până la o vârstă înaintată. Ei au avut numai înțelegerea doctrinei, dar nu pot pune adevărul în practică și să stea mărturie pentru Dumnezeu. Și-au petrecut toată viața împotrivindu-se, umblând de colo-colo, ocupați precum o albină, dar cu toate acestea, în ceasul morții lor, ei văd în cele din urmă că le lipsește mărturia adevărată, că nu Îl cunosc deloc pe Dumnezeu. Nu este oare prea târziu? De ce să nu profiți de ceasul zilei și să urmezi adevărul pe care îl iubești? De ce să aștepți până mâine? Dacă în timpul vieții nu suferi pentru adevăr sau nu încerci să-l dobândești, nu cumva dorești să regreți acest lucru în ceasul morții tale? Dacă așa stau lucrurile, atunci de ce să crezi în Dumnezeu? Într-adevăr, există multe situații în care, dacă omul depune un efort cât de mic, poate pune adevărul în practică și, prin urmare, Îl poate mulțumi pe Dumnezeu. Inima omului este posedată mereu de demoni și nu poate acționa de dragul lui Dumnezeu. Mai degrabă, omul umblă mereu încoace și încolo pentru cele ale trupului, care, în cele din urmă, la nimic nu-i folosesc. De aceea omul se confruntă mereu cu necazuri și suferințe. Nu sunt acestea chinurile Satanei? Nu este aceasta stricăciunea trupului? Nu ar trebui să-L păcălești pe Dumnezeu, cinstindu-L doar cu buzele. Mai degrabă, ar trebui să iei măsuri concrete. Nu te amăgi singur; ce înseamnă acest lucru? Ce poți câștiga trăind de dragul trupului, trudind pentru faimă și bogății?

Fragment din „Ar trebui să trăiești pentru adevăr întrucât crezi în Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup


30. Când soseşte căldura primăverii şi florile înfloresc, când tot ce se află sub cer este acoperit de verde şi toate lucrurile de pe pământ sunt la locul lor, toţi oamenii şi toate lucrurile vor intra treptat în mustrarea lui Dumnezeu şi în vremea aceea, toată lucrarea lui Dumnezeu pe pământ se va încheia. Dumnezeu nu va mai lucra și nici nu va mai trăi pe pământ, căci marea Lui lucrare va fi fost înfăptuită. Sunt oamenii incapabili să lase la o parte trupul lor pentru această scurtă perioadă? Ce lucruri pot să scindeze iubirea dintre om şi Dumnezeu? Cine este capabil să rupă iubirea dintre om şi Dumnezeu? Să fie părinţii, soţii, surorile, soţiile sau rafinarea dureroasă? Pot mustrările de conştiinţă să şteargă imaginea lui Dumnezeu din om? Sunt datoria şi acţiunile oamenilor unii către ceilalţi isprava lor? Pot fi acestea remediate de către om? Cine este în stare să se protejeze singur? Sunt oamenii capabili să-şi poarte singuri de grijă? Cine sunt cei puternici în viaţă? Cine este în stare să Mă părăsească şi să trăiască singur? În repetate rânduri, de ce cere Dumnezeu ca toţi oamenii să facă lucrarea de introspecţie? De ce spune Dumnezeu „ale cui greutăţi au fost rânduite cu propria mână?”

Fragment din „Capitolele 24 şi 25” din „Interpretări ale tainelor cuvintelor lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup


31. Poate că ai spune că, dacă nu ai avea credință, atunci nu ai suferi o astfel de mustrare sau o astfel de judecată. Dar ar trebui să ştii că, fără credință, nu numai că nu vei fi în stare să primeşti acest fel de mustrare sau acest fel de îngrijire de la Cel Atotputernic, dar vei pierde pentru totdeauna ocazia de a vedea Creatorul. Nu ai afla niciodată originea omenirii și niciodată nu ai înțelege semnificația vieții umane. Chiar dacă trupul tău va muri și sufletul tău va pleca, tot nu ai putea înțelege toate faptele Creatorului. Chiar mai puțin ați ști că Ziditorul a făcut o asemenea lucrare extrem de importantă pe pământ după ce El a făcut omenirea. Ca membru al acestei omeniri pe care El a făcut-o, eşti dispus într-un mod de neînțeles ca acesta în întuneric și să înduri pedeapsa veșnică? Dacă te separi de mustrarea și judecata de astăzi, cu ce te vei întâlni? Crezi că, odată separat de judecata prezentă, vei putea să scapi de această viață dificilă? Nu este adevărat că, dacă vei părăsi „acest loc”, ceea ce vei întâlni sunt chinurile dureroase sau vătămările crude provocate de diavol? Ai putea întâlni zile și nopți de neîndurat? Crezi că doar pentru că ai scăpat astăzi de această judecată, poţi evita pentru totdeauna acea tortură viitoare? Ce va fi ceea ce va veni în calea voastră? Poate fi într-adevăr acel Shangri-La la care speri? Crezi că poţi scăpa de acea mustrare veșnică de mai târziu pur și simplu fugind de realitate, așa cum o faci? După ziua de azi, vei reuși vreodată să mai găseşti din nou o astfel de ocazie și o astfel de binecuvântare? Vei putea să le găseşti când dezastrul va cădea asupra ta? Le vei putea găsi când toată omenirea va intra în odihnă? Viața ta fericită actuală și familia ta armonioasă – pot acestea să-ţi înlocuiască destinația veșnică viitoare? Dacă ai credință adevărată și dacă vei dobândi multe datorită credinței tale, atunci toate acestea sunt ceea ce tu – o ființă creată – ar trebui să dobândeşti și ce ar fi trebuit să ai. Acest fel de cucerire este cea mai benefică pentru credința ta și cea mai benefică pentru viața ta.

Fragment din „Adevărul lăuntric al lucrării de cucerire (1)” în Cuvântul Se arată în trup


32. Cei care trăiesc în afara cuvântului Meu, fugind de suferința judecății, nu sunt purtați cu toţii prin lume? Ei sunt asemănători cu frunzele toamnei care flutură ici și colo, fără niciun loc de odihnă, cu atât mai puțin în cuvintele Mele de consolare. Cu toate că mustrarea și rafinarea Mea nu îi urmează, nu sunt cerșetori care se plimbă dintr-un loc în altul, rătăcind pe străzile din afara Împărăției cerurilor? Lumea este într-adevăr locul tău de odihnă? Poți tu cu adevărat, evitând mustrarea Mea, să obții cel mai slab zâmbet de mulțumire de la lume? Poți tu să-ți folosești cu adevărat bucuria efemeră pentru a acoperi goliciunea inimii tale care nu poate fi ascunsă? Tu poți păcăli pe oricine din familia ta, dar niciodată nu Mă poți păcăli pe Mine. Deoarece credința ta este prea slabă, până în ziua de azi ești neputincios în a găsi oricare dintre bucuriile pe care le poate oferi viața. Te îndemn: mai bine să îți petreci în mod sincer jumătate din viața ta pentru Mine, decât să-ți petreci toată viața în mediocritate și trebăluind pentru trup, îndurând toate suferințele pe care un om cu greu le poate suporta. Care este scopul în a te prețui atât de mult pe tine și a fugi de mustrarea Mea? Care este scopul în a te ascunde de mustrarea Mea de moment doar pentru a culege o veșnicie de rușine, o eternitate de mustrare? Eu, de fapt, nu supun pe nimeni voinței Mele. Dacă un om este cu adevărat dispus să se supună tuturor planurilor Mele, nu îl voi trata rău. Dar cer ca toți oamenii să creadă în Mine, așa cum a crezut Iov în Mine, în Iahve. Dacă credința voastră o depășește pe cea a lui Toma, atunci credința voastră va primi aprecierea Mea, în loialitatea voastră veți găsi fericirea Mea și veți găsi, cu siguranță, slava Mea în zilele voastre.

Fragment din „Ce înseamnă să fii un om adevărat” în Cuvântul Se arată în trup


33. Majoritatea oamenilor „privesc în mod continuu spre viitor” și sunt nesătui; niciunul nu înțelege actualele intenții îngrijorătoare ale lui Dumnezeu, așa că au gânduri de evadare. Ei vor tot timpul să se ducă în pustie și să cutreiere asemenea unui cal sălbatic care s-a scăpat de căpăstru, dar puțini vor să se așeze în țara bună a Canaanului ca să caute calea unei vieți omenești. După ce intră în țara în care curge laptele și mierea, dacă nu le place, ce altceva o să mai vrea? Sincer să fiu, în afară de țara bună a Canaanului, totul este pustietate. Chiar și după ce oamenii au intrat în locul de odihnă sunt incapabili de a-și afirma cu tărie datoria; nu sunt ei simple prostituate? Dacă ai pierdut ocazia ca Dumnezeu să te facă desăvârșit în acel mediu, acesta va fi un lucru de care te vei pocăi tot restul vieții; vei simți un regret incomensurabil. Vei sfârși ca Moise, care numai a văzut țara Canaanului dar nu s-a putut bucura de ea, încleștându-ți pumnii goi și murind plin de regrete – nu crezi că acesta este un lucru rușinos? Nu crezi că este un lucru jenant să fii batjocorit de către alții? Ești dispus să fii umilit de către alții? Nu te trage inima să te silești să-ți faci bine? Nu dorești să fii o persoană vrednică de cinste și integră care este desăvârșită de către Dumnezeu? Chiar ești o persoană căreia îi lipsește hotărârea? Nu ești dispus să mergi pe alte căi, dar nu ești dispus nici să mergi pe calea pe care a rânduit-o Dumnezeu pentru tine? Îndrăznești să te împotrivești voii Cerului? Indiferent cât de priceput ești, oare chiar poți ofensa Cerul?

Fragment din „Calea … (7)” în Cuvântul Se arată în trup


34. Dumnezeu nu vrea să cucerească oamenii prin mustrare; El nu vrea să îi ducă de nas pe oameni tot timpul. El vrea ca oamenii să se supună cuvintelor Lui și să lucreze într-un mod disciplinat și astfel să Îi satisfacă voia. Dar oamenii nu au rușine și se răzvrătesc împotriva Lui în mod continuu. Cred că cel mai bine este ca noi să găsim modalitățile cele mai simple de a-L mulțumi, adică să respectăm toate rânduielile Lui și, dacă reușești cu adevărat să faci aceasta, atunci vei fi făcut desăvârșit. Nu este acesta un lucru ușor, plin de bucurie? Apucă pe calea pe care ar trebui să mergi fără să te preocupi prea mult de ceea ce spun ceilalți sau să gândești prea mult. Zace viitorul și destinul tău în propriile tale mâini? Întotdeauna o iei din loc și vrei să o apuci pe calea lumii, dar de ce nu te poți desprinde de ea? Cum se face că ești nehotărât la o răscruce de drumuri de mulți ani și apoi sfârșești alegând-o tot pe asta? După ce ai hoinărit mulți ani la rând, de ce te-ai întors acum la această casă în pofida faptului că nu ai vrut? Este aceasta o chestiune care te privește doar pe tine? Pentru cei aflați în acest curent, dacă nu credeți aceasta, atunci ascultați doar cuvintele Mele: dacă planificați să plecați, cel puțin așteptați să vedeți dacă Dumnezeu vă permite asta și cum vă va atinge Duhul Sfânt – experimentați aceasta de unii singuri. Sincer vorbind, chiar dacă ai parte de nenorocire, trebuie să o înduri în acest curent și dacă este suferință, trebuie să o înduri aici astăzi; nu poți merge în altă parte. Vezi clar acest lucru? Unde te-ai duce? Acesta este decretul administrativ al lui Dumnezeu. Crezi că nu a avut niciun rost faptul că Dumnezeu a ales acest grup de oameni? În lucrarea lui Dumnezeu de astăzi, El nu se mânie cu ușurință dar, dacă oamenii caută să Îi perturbe planul, El își poate schimba starea într-o clipită și trece de la însorit la înnorat. Prin urmare, te sfătuiesc să te liniștești și să te supui planurilor lui Dumnezeu, să Îi permiți să te facă complet. Acesta este singura cale de a fi un om isteț.

Fragment din „Calea … (7)” în Cuvântul Se arată în trup


35. Ceea ce urmărești este să fii cucerit după mustrare și judecată, sau să fii curățat, protejat și îngrijit după mustrare și judecată? Pe care dintre acestea le urmărești tu? Este viața ta una plină de semnificație, sau este lipsită de scop și de valoare? Vrei trupul sau vrei adevărul? Dorești judecată sau confort? După ce ai experimentat atât de mult din lucrarea lui Dumnezeu și după ce ai contemplat sfințenia și dreptatea lui Dumnezeu, cum ar trebui să urmărești? Cum ar trebui să mergi pe această cale? Cum ar trebui să pui iubirea lui Dumnezeu în practică? Mustrarea și judecata lui Dumnezeu au avut vreun efect asupra ta? Dacă ai sau nu cunoștință de mustrarea și judecata lui Dumnezeu depinde de ce trăiești și de măsura în care Îl iubești pe Dumnezeu! Buzele tale spun că Îl iubești pe Dumnezeu, totuși ceea ce trăiești este vechea fire coruptă; nu ai nicio teamă de Dumnezeu și, cu atât mai puțin, ai o conștiință. Îl iubesc astfel de oameni pe Dumnezeu? Sunt astfel de oameni credincioși lui Dumnezeu? Sunt ei cei care acceptă mustrarea și judecata lui Dumnezeu? Spui că Îl iubești pe Dumnezeu și crezi în El, totuși nu renunți la concepțiile tale. În lucrarea ta, intrarea ta, cuvintele pe care le rostești și în viața ta, nu există nicio manifestare a iubirii tale de Dumnezeu și nu există niciun respect față de Dumnezeu. Este aceasta o persoană care a câștigat mustrare și judecată? Ar putea o astfel de persoană să fie Petru? Aceia care sunt ca Petru au doar cunoștința, dar nu și trăirea? Astăzi, care este condiția care necesită ca omul să trăiască o viață reală? Rugăciunile lui Petru nu au fost decât cuvinte care au ieșit din gura lui? Nu erau ele cuvinte care veneau din adâncul inimii sale? Petru doar se ruga, dar nu punea adevărul în practică? De dragul cui urmărești? Cum ar trebui să te protejezi și să te cureți în timpul mustrării și judecății lui Dumnezeu? Nu este mustrarea și judecata lui Dumnezeu de niciun folos omului? Toată judecata este pedeapsă? Este posibil ca doar pacea și bucuria, doar binecuvântările materiale și confortul de moment să fie benefice vieții omului? Dacă omul trăiește într-un mediu plăcut și confortabil, fără o viață de judecată, poate el să fie curățat? Dacă omul dorește să se schimbe și să fie curățat, cum ar trebui el să accepte să fie desăvârșit? Ce cale ar trebui să alegi astăzi?

Fragment din „Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată” în Cuvântul Se arată în trup


36. A fost predestinat de Dumnezeu de la începutul timpului faptul că poți să accepți judecata, mustrarea, lovirea și rafinarea cuvintelor Lui și, în plus, că poți să accepți misiunea lui Dumnezeu, și astfel, nu trebuie să fii prea tulburat când ești mustrat. Nimeni nu poate îndepărta lucrarea care a fost întreprinsă în voi și binecuvântările care au fost pogorâte asupra voastră, și nimeni nu poate să ia tot ceea ce v-a fost dat. Oamenii religioși nu au suportat nicio comparație cu voi. Nu aveți o expertiză biblică bogată și nu sunteți dotați cu teorie religioasă, dar pentru că Dumnezeu a lucrat în voi, ați dobândit mai mult decât oricine altcineva pe parcursul veacurilor – și astfel, aceasta este cea mai mare binecuvântare a voastră. Datorită acesteia, trebuie să fiți și mai dăruiți lui Dumnezeu și chiar și mai loiali lui Dumnezeu. Deoarece Dumnezeu te ridică, trebuie să-ți consolidezi eforturile și trebuie să-ți pregătești statura pentru a accepta misiunile lui Dumnezeu. Trebuie să rămâi ferm în locul pe care ți l-a dat Dumnezeu, să urmărești să devii unul dintre oamenii lui Dumnezeu, să accepți ucenicia Împărăției, să fii câștigat de Dumnezeu și, în cele din urmă, să devii o mărturie glorioasă pentru Dumnezeu. Câte dintre aceste soluții deții? Dacă ești stăpânit de astfel de soluții, atunci, în cele din urmă, vei fi sigur că vei fi câștigat de Dumnezeu și vei deveni o mărturie glorioasă pentru Dumnezeu. Ar trebui să înțelegi că principala misiune este să fii câștigat de Dumnezeu și să devii o mărturie glorioasă pentru Dumnezeu. Aceasta este voia lui Dumnezeu.

Fragment din „Cunoaște lucrarea cea mai recentă a lui Dumnezeu și mergi pe urmele pașilor lui Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup


37. Către toți frații și surorile care Mi-au auzit vocea: ați auzit vocea strictei Mele judecăți și ați îndurat suferință extremă. Cu toate acestea, ar trebui să știți că, dincolo de vocea Mea aspră se ascund intențiile Mele! Vă disciplinez ca să puteți fi salvați. Ar trebui să știți că pentru fiii Mei iubiți, vă voi disciplina și vă voi tăia și vă voi face compleți în curând. Inima Mea este atât de dornică, dar voi nu-Mi înțelegeți inima și nu acționați conform cuvântului Meu. […] Intenția Mea este că îi vreau pe aceia care Mă vor cu ardoare, și numai aceia care Mă urmează cu o inimă sinceră Mă pot mulțumi – pe ei am să-i sprijin cu siguranță cu propriile Mele mâini și am să Mă asigur că nu se confruntă cu calamități. Oamenii care Îl vor cu adevărat pe Dumnezeu vor fi dispuși să fie atenți cu inima lui Dumnezeu și să facă voia Mea. Așadar, voi ar trebui să pătrundeți în realitate curând și să-Mi acceptați cuvântul drept viață a voastră – aceasta este cea mai mare povară a Mea. Dacă bisericile și sfinții pătrund cu toții în realitate și sunt toți capabili să aibă părtășie cu Mine direct, să stea față în față cu Mine și să practice adevărul și dreptatea, doar atunci sunt ei fiii Mei iubiți, cei de care sunt mulțumit, și lor le voi acorda toate binecuvântările mărețe.

Fragment din „Capitolul 23” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup


38. Toți oamenii au fost supuși desăvârșirii datorită cuvintelor lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu încarnat, omenirea n-ar fi fost sub nicio formă binecuvântată să sufere astfel. Se mai poate spune și așa – cei care sunt capabili să accepte încercările cuvintelor lui Dumnezeu sunt oameni binecuvântați. Pe baza calibrului original al oamenilor, a comportamentului lor și a atitudinilor lor față de Dumnezeu, ei nu sunt vrednici să primească acest fel de desăvârșire. S-au bucurat de această binecuvântare pentru că au fost înălțați de către Dumnezeu. Oamenii obișnuiau să spună că nu erau vrednici să vadă chipul lui Dumnezeu sau să-I audă cuvintele. Astăzi, faptul că oamenii au fost purificați prin cuvintele Lui se datorează pe deplin înălțării lui Dumnezeu și milei Lui. Aceasta este binecuvântarea fiecărei persoane care trăiește în zilele de pe urmă – ați experimentat personal acest lucru? Felul în care trebuie oamenii să sufere și să întâmpine piedici este predestinat de către Dumnezeu și nu se bazează pe cererile personale ale oamenilor. Acest lucru este complet adevărat. Fiecare credincios trebuie să poată fi capabil să treacă prin încercările date de cuvintele lui Dumnezeu și să sufere conform cuvintelor Lui. Este acesta un lucru pe care îl puteți vedea deslușit? Așadar, suferința prin care ai trecut a fost schimbată pe binecuvântările de astăzi; dacă nu suferi pentru Dumnezeu, nu poți primi laude din partea Lui. Poate că te-ai plâns în trecut, dar indiferent cât de mult te-ai plâns, Dumnezeu nu Își amintește asta despre tine. A sosit ziua de azi și nu există niciun motiv de a privi spre chestiuni din trecut.

Fragment din „Iubirea autentică față de Dumnezeu este spontană” în Cuvântul Se arată în trup


39. Ca unul care crede în Dumnezeu, ar trebui să înțelegi că astăzi, primind lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă și toată lucrarea planului lui Dumnezeu în tine, ai primit cu adevărat o înălțare măreață și mântuirea de la Dumnezeu. Toată lucrarea lui Dumnezeu în întregul univers s-a concentrat asupra acestui grup de oameni. El și-a dedicat toate eforturile și a sacrificat totul pentru voi; El v-a revendicat și a dat pentru voi toată lucrarea Duhului în întregul univers. De aceea spun că voi sunteți cei norocoși. Mai mult, El a transferat slava Lui de la Israel, poporul Lui ales, către voi, pentru ca scopul planului Lui să se manifeste prin voi, acest grup de oameni. De aceea, voi sunteți cei care veți primi moștenirea lui Dumnezeu, și chiar mai mult, sunteți moștenitorii slavei lui Dumnezeu. Poate că vă amintiți cu toții aceste cuvinte: „Căci necazul nostru uşor de purtat şi temporar, lucrează în noi o greutate veşnică de slavă, dincolo de orice imaginaţie.” În trecut, ați auzit cu toții aceste cuvinte, totuși nici unul nu a înțeles adevărata lor însemnătate. Astăzi, știți bine însemnătatea reală pe care o au. Aceste cuvinte sunt ceea ce va împlini Dumnezeu în zilele de pe urmă. Căci ele se vor împlini asupra celor chinuiți cu cruzime de marele balaur roșu, în țara unde el stă. Marele balaur roșu Îl persecută pe Dumnezeu și este vrăjmașul lui Dumnezeu; prin urmare, cei din această țară care cred în Dumnezeu sunt supuși umilinței și persecuției. De aceea aceste cuvinte vor deveni realitate în grupul vostru de oameni. Pe măsură ce această lucrare se desfășoară într-o țară care se împotrivește lui Dumnezeu, toată lucrarea Lui întâmpină piedici excesive și multe din cuvintele Lui nu pot fi împlinite la vreme; așadar, oamenii sunt rafinați datorită cuvintelor lui Dumnezeu. Și acesta este un element al suferinței. Este foarte greu pentru Dumnezeu să Își îndeplinească lucrarea în țara marelui balaur roșu, dar prin astfel de dificultăți Dumnezeu împlinește o etapă a lucrării Sale pentru a-Și manifesta înțelepciunea și faptele minunate. Dumnezeu folosește această oportunitate pentru a face compleți oamenii din acest grup. Din cauza suferinței oamenilor, a calibrului și a firii satanice a oamenilor din această țară necurată, Dumnezeu Își face lucrarea de purificare și de cucerire astfel încât El să poată obține slavă din aceasta și să îi câștige pe cei care stau mărturie faptelor Lui. Aceasta este însemnătatea deplină a tuturor sacrificiilor pe care le-a făcut Dumnezeu pentru grupul acesta de oameni.

Fragment din „Este lucrarea lui Dumnezeu atât de simplă cum și-o imaginează oamenii?” în Cuvântul Se arată în trup


40. Nu fi descurajat, nu fi slab, îți voi revela ceva. Drumul spre împărăție nu este atât de neted, nimic nu este atât de simplu! Vrei ca binecuvântările să vină ușor, nu-i așa? Astăzi fiecare va avea încercări amare de înfruntat, altfel inima iubitoare pe care o aveți pentru Mine nu se va întări și nu veți avea o iubire adevărată față de Mine. Chiar dacă sunt doar circumstanțe minore, fiecare trebuie să treacă prin ele; ele doar diferă într-o oarecare măsură. Circumstanța este una dintre binecuvântările Mele. Cât de mulți îngenunchează adesea înaintea Mea ca să ceară binecuvântarea Mea? Copii prostuți! Simțiți mereu că sunt câteva cuvinte norocoase care pot fi considerate binecuvântarea Mea, totuși nu simțiți că amărăciunea este una dintre binecuvântările Mele. Cei ce-Mi împărtășesc amărăciunea, Îmi vor împărtăși cu siguranță și dulceața. Aceasta este promisiunea și binecuvântarea Mea pentru voi. Nu ezitați să mâncați, să beți și să vă bucurați. Când va trece întunericul, aici va fi lumină. Înaintea zorilor este cel mai întunecat; după acest moment, se va lumina treptat și, mai târziu, soarele va răsări. Nu vă temeți sau nu fiți timizi. Astăzi îi sprijin pe fiii Mei și Îmi exercit puterea pentru ei.

Fragment din „Capitolul 41” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup


41. Astăzi, fie că este vorba de judecată dreaptă sau de rafinare și mustrare nemiloasă, toate sunt de dragul mântuirii. Indiferent dacă astăzi există clasificarea fiecăruia în funcție de fel sau dezvăluirea categoriilor de oameni, toate cuvântările și lucrarea lui Dumnezeu sunt pentru a-i mântui pe cei care-L iubesc cu adevărat pe Dumnezeu. Judecata dreaptă este pentru a-l purifica pe om, rafinarea nemiloasă este pentru a curăța omul, cuvintele aspre sau mustrarea sunt toate pentru a purifica și de dragul mântuirii. Și astfel, metoda de mântuire de astăzi este diferită de cea din trecut. Astăzi, judecata dreaptă vă mântuiește și este un instrument bun pentru a vă clasifica pe fiecare după fel, iar mustrarea nemiloasă vă aduce mântuirea supremă – și ce aveți de spus în fața acestei mustrări și judecăți? Nu v-ați bucurat de mântuire de la început până la sfârșit? L-ați văzut pe Dumnezeu atât întrupat cât și ați înțeles omnipotența și înțelepciunea Sa; în plus, ați experimentat nimicire și disciplină repetată. Dar nu ați primit, de asemenea, și har suprem? Nu sunt binecuvântările voastre mai mari decât cele ale oricui altcineva? Harurile voastre sunt mai generoase decât slava și bogățiile de care s-a bucurat Solomon! Gândiți-vă la aceasta: dacă intenția Mea de a veni ar fi să vă condamn și să vă pedepsesc și nu să vă mântuiesc, ar fi putut dura zilele voastre atât de mult? Ați fi putut voi, aceste ființe păcătoase din trup și sânge, să supraviețuiți până astăzi? Dacă ar fi fost doar de dragul de a vă pedepsi, de ce aș fi devenit trup și aș fi luat o inițiativă atât de măreață? Nu ar dura numai cât aș rosti un singur cuvânt pentru a vă pedepsi pe voi, simpli muritori? M-aș gândi Eu încă să vă distrug după ce v-am condamnat? Încă nu credeți aceste cuvinte ale Mele? Aș putea să-l mântuiesc pe om numai prin dragoste și compasiune? Sau aș putea folosi doar răstignirea pentru a-l mântui pe om? Firea Mea dreaptă nu este mai favorabilă pentru a-l face pe om complet ascultător? Nu este mai capabilă să-l salveze complet pe om?

Fragment din „Ar trebui să lăsați deoparte binecuvântările statutului și să înțelegeți voia lui Dumnezeu pentru mântuirea omului” în Cuvântul Se arată în trup


42. În viitor, fie că ești binecuvântat sau blestemat, se va decide în funcție de faptele pe care le faci astăzi. Dacă veți fi desăvârșiți de către Dumnezeu, va fi chiar acum în această eră; nu va mai exista o altă oportunitate în viitor. Chiar acum, Dumnezeu vrea cu adevărat să vă desăvârșească, iar acesta nu este un mod de a vorbi. În viitor, indiferent de încercările ce se vor abate asupra voastră, de evenimentele ce vor avea loc sau ce dezastre vor cădea asupra voastră, Dumnezeu vrea să vă desăvârșească – acesta este un fapt clar și fără îndoială. De unde se poate vedea acest lucru? Din faptul că, de-a lungul veacurilor și generațiilor, cuvântul lui Dumnezeu, nu a atins niciodată un apogeu așa de mare ca în prezent – a intrat pe cel mai înalt tărâm, iar astăzi lucrarea Duhului Sfânt este fără precedent printre toți oamenii. Aproape nimeni din generațiile trecute nu a luat parte la acest lucru. Chiar și în epoca lui Isus nu au existat revelațiile de astăzi; au fost atinse măreții considerabile în cuvintele rostite către voi, în lucrurile pe care le înțelegeți și în lucrurile pe care le trăiți. Nu vă depărtați în mijlocul încercărilor și mustrărilor, și acest lucru este suficient pentru a dovedi că lucrarea lui Dumnezeu a atins o splendoare fără precedent. Acesta nu este un lucru pe care omul îl poate face și nu este ceva ce omul poate păstra, ci mai degrabă este lucrarea lui Dumnezeu Însuși. Așa că, din multe fapte ale lucrării lui Dumnezeu se poate vedea că Dumnezeu dorește să desăvârșească omul și El este în mod sigur capabil să vă facă desăvârșiți. Dacă sunteți capabili să zăriți acest lucru, dacă sunteți în stare să faceți această nouă descoperire, atunci nu veți aștepta a doua venire a lui Isus, ci, în schimb, Îi veți permite lui Dumnezeu să vă facă întregi în epoca actuală. Astfel, fiecare dintre voi ar trebui să faceți tot ce vă stă în putință și să nu cruțați nici un efort pentru a putea fi desăvârșiți de către Dumnezeu.

Fragment din „Despre toată lumea care își îndeplinește funcția” în Cuvântul Se arată în trup


43. În curentul actual, fiecare persoană care Îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu are ocazia să fie desăvârșită de către El. Indiferent dacă sunt tineri sau bătrâni, atâta timp cât își păstrează în inimi o ascultare față de Dumnezeu și o venerație față de El, vor putea să fie desăvârșiți de către El. Dumnezeu desăvârșește oamenii potrivit diferitelor lor funcții. Atâta timp cât ai făcut tot ce ți-a stat în putință și te-ai supus lucrării lui Dumnezeu, vei putea fi desăvârșit de către El. În prezent nici unul dintre voi nu este desăvârșit. Uneori puteți să efectuați un tip de funcție și, alteori, puteți efectua două funcții; atâta timp cât vă dăruiți toată puterea și vă sacrificați pe voi înșivă pentru Dumnezeu, în cele din urmă veți fi desăvârșiți de către Dumnezeu.

Fragment din „Despre toată lumea care își îndeplinește funcția” în Cuvântul Se arată în trup


44. În timpul lucrării de mântuire a lui Dumnezeu, toți cei care pot fi mântuiți vor fi mântuiți până la limita maximă, fără ca niciunul să fie lepădat, pentru că scopul lucrării lui Dumnezeu este de a mântui omul. Toți aceia care în timpul mântuirii omului de către Dumnezeu sunt incapabili să realizeze o schimbare în firea lor, toți aceia care sunt incapabili să-L asculte pe Dumnezeu în totalitate vor deveni toți obiecte pentru pedeapsă. Această etapă a lucrării – lucrarea cuvintelor – deschide oamenilor toate căile și misterele pe care ei nu le înțeleg, astfel încât omul să poată înțelege voia lui Dumnezeu și cerințele lui Dumnezeu de la om, astfel încât ei să poată avea condițiile necesare pentru a pune cuvintele lui Dumnezeu în practică și să realizeze schimbări în firea lor. Dumnezeu folosește doar cuvinte pentru a-Și face lucrarea Sa și nu pedepsește oamenii pentru că sunt puțin răzvrătiți, pentru că acum este timpul lucrării de mântuire. Dacă toți cei răzvrătiți ar fi pedepsiți, atunci nimeni nu ar avea ocazia de a fi mântuit; toți ar fi pedepsiți și ar cădea în Hades. Scopul cuvintelor care judecă oamenii este de a-i lăsa să se cunoască pe ei înșiși și să-L asculte pe Dumnezeu; nu este pentru ei să fie pedepsiți prin intermediul judecatei cuvintelor. În timpul lucrării cuvintelor, mulți oameni își vor expune răzvrătirea și sfidarea lor și își vor expune neascultarea față de Dumnezeul întrupat. Dar El nu-i va pedepsi pe toți acești oameni din această cauză, în schimb El doar îi va lăsa deoparte pe cei care sunt corupți până în măduva oaselor și care nu pot fi mântuiți. El va da trupul lor lui Satana și, în câteva cazuri, le va termina trupul. Cei care sunt rămași vor continua să urmeze și să experimenteze tratarea și curățarea. Dacă în timp ce urmează, ei încă nu pot accepta tratarea și curățarea și devin din ce în ce mai degenerați, atunci acești oameni își vor fi pierdut șansa la mântuire. Fiecare persoană care a acceptat cucerirea cuvintelor va avea numeroase șanse pentru mântuire. Mântuirea fiecăruia dintre acești oameni de către Dumnezeu le arată cea mai mare îngăduință a Sa, însemnând că le este arătată cea mai mare toleranță. Atâta timp cât oamenii se întorc de la calea greșită, atâta timp cât ei se pot căi, atunci Dumnezeu le va da ocazia de a obține mântuirea Lui. Când oamenii se răzvrătesc inițial împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu nu dorește să-i pedepsească cu moartea, ci în schimb face tot ce poate pentru a-i mântui. Dacă cineva nu are nicidecum loc pentru mântuire, atunci Dumnezeu îl va arunca deoparte. Faptul că Dumnezeu este lent în a pedepsi pe cineva este pentru că El vrea să-i mântuiască pe toți cei care pot fi mântuiți. El judecă, luminează și îndrumă oamenii doar prin cuvinte și nu folosește o nuia pentru a-i pedepsi cu moartea. Folosirea cuvintelor pentru a mântui oamenii este scopul și însemnătatea etapei finale a lucrării.

Fragment din „Ar trebui să lăsați deoparte binecuvântările statutului și să înțelegeți voia lui Dumnezeu pentru mântuirea omului” în Cuvântul Se arată în trup


45. Chiar dacă Dumnezeu folosește diferite moduri pentru a trezi inima omului, există încă un drum lung de parcurs înainte ca inima omului să fie, în cele din urmă, trezită. Nu vreau să văd pe nimeni că simte ca și cum Dumnezeu l-ar lăsa afară, în frig, l-ar abandona sau i-ar întoarce spatele. Aș vrea doar să văd pe toată lumea pe drumul căutării adevărului și căutând să-L înțeleagă pe Dumnezeu, mărșăluind înainte cu îndrăzneală și cu o voință neclintită, nepurtând vreo sarcină. Indiferent ce greșeli ai comis sau cât de departe ai mers pe un drum greșit ori cât de mult ai făcut fărădelegi, nu lăsa ca acestea să devină poveri sau bagaje în exces pe care să le porți în căutarea ta de a-L înțelege pe Dumnezeu: continuă să mergi mai departe. Indiferent când se întâmplă, inima lui Dumnezeu care este mântuirea omului nu se schimbă niciodată: aceasta este partea cea mai prețioasă a esenței lui Dumnezeu.

Fragment din „Dumnezeu Însuși, Unicul (VI)” în Cuvântul Se arată în trup


46. Cel Atotputernic are milă de acești oameni care au suferit profund; în același timp, El este sătul de acești oameni care nu au conștiință, fiindcă a trebuit să aștepte prea mult timp un răspuns din partea omenirii. El dorește să caute, să caute inima ta și duhul tău, să-ți aducă apă și mâncare și să te trezească, ca să nu-ți mai fie sete și foame. Când ești epuizat și când începi să simți puțin din dezolarea sumbră a acestei lumi, nu te pierde, nu plânge. Dumnezeu atotputernic, Veghetorul, va întâmpina cu brațele deschise sosirea ta în orice moment. El stă de veghe lângă tine, așteptând să te întorci înapoi. El așteaptă ziua în care îți vei recăpăta brusc memoria: când vei realiza că ai venit de la Dumnezeu, că, la un moment dat, fără să-ți dai seama, ți-ai pierdut direcția, că, fără să-ți dai seama, ți-ai pierdut conștiința pe drum și că, fără să-ți dai seama, ai dobândit un „tată”; când realizezi, de asemenea, că Cel Atotputernic a stat întotdeauna de veghe, așteptând acolo mult, mult timp întoarcerea ta. El a vegheat cu dorință intensă, așteptând o reacție, dar fără a primi răspuns. Veghea Lui statornică este dincolo de orice preț și este de dragul inimii omului și al duhului omului. Poate că această veghe statornică este nedeterminată și poate că este pe sfârșite. Dar tu ar trebui să știi exact unde îți sunt inima și duhul în acest moment.

Fragment din „Suspinul Celui Atotputernic” în Cuvântul Se arată în trup


47. Dragostea și compasiunea lui Dumnezeu pătrund în fiecare detaliu al lucrării Sale de gestionare și, indiferent dacă oamenii sunt capabili sau nu să înțeleagă intențiile bune ale lui Dumnezeu, El continuă să facă neobosit lucrarea pe care intenționează să o ducă la bun sfârșit. Indiferent de cât de mult înțeleg oamenii din gestionarea lui Dumnezeu, beneficiile și asistența lucrării făcute de Dumnezeu pot fi apreciate de toți. Poate că astăzi nu ai simțit nici dragostea, nici viața oferite de Dumnezeu, dar atâta timp cât nu-L părăsești pe Dumnezeu și nu renunți la hotărârea ta de a căuta adevărul, atunci va fi întotdeauna o zi când Dumnezeu îți va zâmbi. Căci scopul lucrării de gestionare a lui Dumnezeu este de a recupera omenirea care se află sub stăpânirea Satanei, nu de a abandona omenirea care a fost coruptă de Satana și care se opune lui Dumnezeu.

Fragment din „Omul poate fi salvat numai în mijlocul gestionării lui Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup


Note de subsol:

a. O bucată de ramură uscată: expresie chinezească, cu sensul de „fără speranță”.

Anterior: (I) Cuvinte despre cerințele lui Dumnezeu de la om

Înainte: (III) Cuvinte despre avertismentele lui Dumnezeu pentru om

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte