XII Cuvinte despre cerințele lui Dumnezeu, îndemnuri, cuvinte de consolare și avertismente

(I) Cuvinte despre cerințele lui Dumnezeu de la om

1. Sunteți dispuși să vă bucurați de binecuvântările Mele pe pământ, binecuvântări care sunt asemănătoare celor din cer? Sunteți dispuși să tratați faptul că Mă înțelegeți pe Mine și vă desfătați de cuvintele Mele și de cunoașterea referitoare la Mine, ca fiind cele mai valoroase și semnificative lucruri din viaț‏a voastră? Sunteți cu adevărat capabili să vă supuneți complet Mie, fără să vă gândiți la propriile voastre perspective? Sunteți cu adevărat capabili să vă permiteți vouă înșivă să fiți omorâți de Mine și conduși de Mine, ca o oaie? Există printre voi vreunul capabil să realizeze astfel de lucruri? Se poate ca toți cei care sunt acceptați de Mine și primesc promisiunile Mele să fie cei care câștigă binecuvântările Mele? Ați înțeles ceva din aceste cuvinte? Dacă vă testez, puteți cu adevărat să vă puneți la mila Mea și, în mijlocul acestor încercări, să căutați intențiile Mele și să înțelegeți inima Mea? Nu doresc ca tu să poți rosti multe cuvinte impresionante sau să spui multe povești palpitante; ci, îți cer să poți fi o bună mărturie pentru Mine și să poți intra complet și profund în realitate. Dacă nu aș vorbi direct, ai putea să abandonezi tot în jurul tău și să-ți permiți ție însuți să fii folosit de Mine? Nu este aceasta realitatea pe care o cer? Cine poate înțelege sensul cuvintelor Mele? Totuși, vă cer să nu mai fiți trași în jos de greșeli, să fiți proactivi în intrarea voastră și să pricepeți esența cuvintelor Mele. Aceasta vă va împiedica să înțelegeți greșit cuvintele Mele și să fiți confuzi față de ce vreau să spun și, astfel, să încălcați decretele Mele administrative. Sper că pricepeți intențiile Mele pentru voi din cuvintele Mele. Nu vă mai gândiți la propriile perspective și acționați așa cum ați decis înaintea Mea să vă supuneți orchestrărilor lui Dumnezeu în toate lucrurile. Toți aceia care stau în casa Mea ar trebui să facă tot ceea ce pot; ar trebui să oferi tot ce ai mai bun ultimei secțiuni a lucrării Mele pe pământ. Ești cu adevărat dispus să pui astfel de lucruri în practică?

Fragment din „Capitolul 4” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup


2. Cerințele lui Dumnezeu pentru poporul Împărăției sunt după cum urmează:

(1). Ei trebuie să accepte misiunea dată de Dumnezeu, adică trebuie să accepte toate cuvintele rostite în lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă.

(2). Ei trebuie să intre în ucenicia Împărăției.

(3). Ei trebuie să caute să le fie atinse inimile de Dumnezeu. Când inima ta s-a întors complet la Dumnezeu și ai o viață spirituală normală, vei trăi în tărâmul libertății, ceea ce înseamnă că vei trăi sub grija și protecția dragostei lui Dumnezeu. Numai atunci când trăiești sub grija și protecția lui Dumnezeu, vei aparține lui Dumnezeu.

(4). Ei trebuie să fie câștigați de Dumnezeu.

(5). Ei trebuie să devină o manifestare a slavei lui Dumnezeu pe pământ.

Fragment din „Cunoaște lucrarea cea mai recentă a lui Dumnezeu și mergi pe urmele pașilor lui Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup


3. Poporul Meu trebuie să fie întotdeauna în alertă împotriva uneltirilor viclene ale lui Satana, protejând poarta casei Mele pentru Mine, fiind capabili să se sprijine unii pe alții și să se îngrijească unii de alții, ceea ce vă va împiedica să cădeți în capcana lui Satana, moment în care va fi prea târziu pentru regrete. De ce vă învăț cu atâta insistență? De ce vă vorbesc despre realitățile lumii spirituale? De ce vă amintesc și vă sfătuiesc din nou și din nou? V-ați gândit vreodată la acest lucru? Ați înțeles vreodată de ce? De aceea, nu doar că trebuie să fiți capabili să căpătați experiență, bazându-vă pe fundația trecutului, ci, mai mult decât atât, trebuie să înlăturaţi impuritățile din interiorul vostru sub îndrumarea cuvintelor de azi, permițând fiecăruia dintre cuvintele Mele să prindă rădăcini și să înflorească în interiorul duhului vostru și, mai important, să aduceți multă roadă. Pentru că, ceea ce cer nu sunt flori strălucitoare și luxuriante, ci roade îmbelșugate – mai mult, roade care nu se strică. Înțelegeți sensul adevărat al cuvintelor Mele? Chiar dacă florile dintr-o seră sunt la fel de nenumărate ca stelele și atrag toți turiștii, odată ce s-au uscat devin la fel de ponosite precum uneltirile lui Satana, și nimeni nu se arată interesat de ele. Dar, pentru cei care au fost năpăstuiți de vânturi, veștejiți de soare și depun mărturie pentru Mine, chiar dacă aceste flori nu sunt încântătoare, când se uscă apare roada, căci aceasta este cerința Mea.

Fragment din „Capitolul 3” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup


4. Ceea ce caut este loialitatea și ascultarea ta de acum, dragostea și mărturia ta de acum. Chiar dacă, în acest moment, nu știi ce este mărturia sau dragostea, ar trebui să Îmi aduci tot ce ai și să Îmi predai singurele comori pe care le ai: loialitatea și ascultarea ta. Ar trebui să știi că dovada biruinței Mele asupra lui Satana stă în loialitatea și ascultarea omului, precum și dovada cuceririi Mele complete a omului. Datoria credinței tale în Mine este de a mărturisi despre Mine, de a-Mi fi loial Mie și nimănui altcuiva și de a fi ascultător până la sfârșit. Înainte de a începe următoarea etapă a lucrării Mele, cum Îmi vei sta drept mărturie? Cum Îmi vei fi loial și ascultător? Îți dedici toată loialitatea funcției tale, sau pur și simplu vei renunța? Preferi să te supui oricărui aranjament al Meu (fie moarte sau distrugere) sau să fugi la jumătatea drumului pentru a evita mustrarea Mea? Te mustru ca să Îmi stai drept mărturie, să Îmi fii loial și ascultător. De asemenea, mustrarea din momentul de față este pentru a sprijini următoarea etapă a lucrării Mele și pentru a permite lucrării să progreseze nestânjenită. Așadar, te îndemn să fii înțelept și să nu tratezi viața sau importanța existenței tale ca și nisip fără valoare. Poți știi cu precizie care va fi lucrarea Mea viitoare? Știi oare cum voi lucra în zilele ce vor veni și cum se va desfășura lucrarea Mea? Ar trebui să cunoști importanța de a trăi lucrarea Mea, ba chiar mai mult, importanța credinței tale în Mine. Am făcut atât de mult, deci oare cum îți imaginezi că aș putea să renunț la jumătatea drumului? Am făcut o lucrare atât de vastă; cum aș putea să o distrug? Într-adevăr, am venit să pun capăt acestei epoci. Este adevărat, însă, totodată, trebuie să știi că voi începe o nouă epocă, o nouă lucrare și, mai presus de toate, voi răspândi evanghelia împărăției. Deci, ar trebui să știi că lucrarea de acum este doar pentru a începe o epocă și pentru a pune temelia pentru răspândirea evangheliei și încheierea acestei epoci în vremurile ce vor veni. Lucrarea Mea nu este atât de simplă precum crezi, nici nu este atât de lipsită de valoare și fără sens pe cât ai crede. De aceea, îți spun la fel ca înainte: ar trebui să îți dedici viața pentru a face lucrarea Mea și, mai mult decât atât, ar trebui să te dedici pe tine însuți slavei Mele. În plus, aștept de mult timp să Îmi fii martor și am dorit și mai mult să răspândești evanghelia Mea. Ar trebui să înțelegi ce este în inima Mea.

Fragment din „Ce știi despre credință?” în Cuvântul Se arată în trup


5. Acum este timpul când Duhul Meu creează lucruri mărețe și timpul când încep lucrarea Mea printre națiunile Neamurilor. Mai mult, este momentul în care clasific toate ființele create, punându-le pe fiecare în categoria sa, astfel încât lucrarea Mea să poată fi mai rapidă și mai eficientă. Și astfel, ceea ce vă cer este să îți oferi întreaga ta ființă pentru lucrarea Mea și, mai mult, să discerni în mod clar și să te asiguri de toată lucrarea pe care am făcut-o în tine și să îți pui toată puterea în lucrarea Mea, astfel încât să devină mai eficientă. Asta este ceea ce trebuie să înțelegi. Renunță la luptele dintre voi, la a căuta o cale înapoi sau la a căuta confortul trupesc, ceea ce ar întârzia lucrarea Mea și ți-ar strica viitorul minunat. Facerea acestui lucru, departe de a fi în măsură să îți ofere protecție, ar duce la distrugerea ta. Nu ar fi acest lucru nesăbuit din partea ta? Lucrurile de care te bucuri astăzi cu lăcomie reprezintă chiar ceea ce îți va distruge viitorul, în timp ce durerea pe care o suferi astăzi este chiar ceea ce te protejează. Trebuie să fii conștient în mod clar de aceste lucruri, pentru a evita ispitele de care va fi greu să scapi și să eviți să intri din greșeală în ceața densă și să nu fii în stare să găsești soarele. Atunci când ceața densă se îndepărtează, te vei afla în ziua mare a judecății.

Fragment din „Lucrarea de răspândire a Evangheliei este și lucrarea de mântuire a omului” în Cuvântul Se arată în trup


6. Am făcut o lucrare care nu poate fi făcută de nimeni altcineva, singura Mea speranță este ca omul să Mă poată răsplăti cu câteva fapte bune. Deși cei care mă pot răsplăti sunt foarte puțini, voi încheia totuși călătoria Mea în lumea oamenilor și voi începe următoarea etapă a lucrării Mele în desfășurare, pentru că toată alergătura Mea încoace și încolo în mijlocul omului în acești mulți ani a fost roditoare și Eu sunt foarte mulțumit. Ceea ce mă interesează acum nu este numărul oamenilor, ci mai degrabă faptele lor bune. În orice caz, sper că pregătiți suficiente fapte bune pentru propria voastră destinație. Atunci voi fi mulțumit; în caz contrar, niciunul dintre voi nu va scăpa de dezastrul care se va abate asupra voastră. Dezastrul provine de la Mine și, bineînțeles, este condus de Mine. Dacă nu puteți părea îndeajuns de buni în ochii Mei, atunci nu veți scăpa de suferința dezastrului.

Fragment din „Pregătește suficiente fapte bune pentru destinația ta” în Cuvântul Se arată în trup


7. Oamenii care cred de mult timp în Dumnezeu, acum speră la o destinație frumoasă, toți cei care cred în Dumnezeu speră că norocul le va surâde, și toți speră că, înainte să-și dea seama, se vor instala liniștiți într-un loc sau altul din rai. Dar Eu spun că acești oameni, cu gândurile lor minunate, n-au știut niciodată dacă sunt vrednici să primească asemenea daruri căzute din cer, sau să stea pe un scaun din rai. Acum, voi vă cunoașteți foarte bine, dar cu toate acestea, sperați să scăpați de dezastrele din zilele de pe urmă când mâna Celui Atotputernic îi va pedepsi pe cei răi. Se pare că a avea vise plăcute și a dori o viață ușoară este o trăsătură obișnuită a tuturor oamenilor înșelați de Satana, și nu sclipirea de geniu a vreunui om singuratic. Chiar și așa, doresc în continuare să pun capăt dorințelor voastre extravagante și nerăbdării voastre de a dobândi binecuvântări. Fiindcă fărădelegile voastre sunt nenumărate și faptele neascultării voastre sunt nenumărate și se înmulțesc mereu, cum se pot împăca acestea cu planurile voastre minunate de viitor? Dacă vrei să continui după bunul tău plac trăind în greșeală, fără ca nimic să te oprească, dar vrei, totuși, ca visele tale să devină realitate, atunci te îndemn să trăiești în continuare în amorțeala ta și să nu te trezești niciodată, fiindcă visul tău este gol, și nu te ajută să fii o excepție în fața lui Dumnezeu Cel drept. Dar dacă vrei ca visele tale să devină realitate, atunci nu visa niciodată, ci confruntă-te mereu cu adevărul, cu realitatea. Numai așa te vei putea mântui. Care sunt pașii acestei metode în termeni concreți?

În primul rând, cercetează toate fărădelegile tale, și examinează-ți comportamentul și gândurile care nu corespund cu adevărul.

Acest lucru îl puteți împlini ușor, și cred că oamenii care gândesc pot face asta. Totuși, cei care nu știu niciodată ce înseamnă fărădelegea și adevărul sunt o excepție, fiindcă în mod fundamental acești oameni nu gândesc. Mă refer la oameni care au fost aprobați de Dumnezeu, care sunt cinstiți, nu au încălcat în mod grav hotărârile administrative, și își pot identifica ușor propriile fărădelegi. Deși acest lucru îl cer de la voi și este ușor de îndeplinit, nu este singurul lucru pe care vi-l cer. Oricum, sper că nu veți râde în secret cu privire la această cerință, sau chiar mai mult, nu o veți privi cu dispreț sau cu nepăsare. Tratați-o cu seriozitate, și nu o nesocotiți.

În al doilea rând, fiecare dintre fărădelegile și neascultările tale caută un adevăr echivalent și folosește aceste adevăruri pentru a le reconcilia, apoi înlocuiește faptele tale nelegiuite și gândurile de neascultare cu fapte și cu practicarea adevărului.

În al treilea rând, fii cinstit, nu ca cineva care este mereu viclean, mereu șiret. (Aici îți cer din nou să fii o persoană cinstită.)

Dacă poți împlini toate cele trei cerințe, atunci ești norocos, un om ale cărui vise s-au îndeplinit și care are noroc. Poate veți trata aceste trei cerințe neatrăgătoare cu seriozitate, sau poate le veți trata cu iresponsabilitate. Oricare ar fi situația, scopul Meu este să vă îndeplinesc visurile, să vă pun idealurile în practică, nu să râd de voi sau să vă fac de râs.

Fragment din „Fărădelegile vor duce omul în iad” în Cuvântul Se arată în trup


8. Ca oameni ai împărăției Mele, din moment ce detestați marele balaur roșu din tot sufletul, trebuie să Îmi mulțumiți inima cu acțiunile voastre și, în acest mod, să îl faceți pe balaur de ruşine. Simțiți cu adevărat că marele balaur roșu este detestabil? Simțiți cu adevărat că este dușmanul Împăratului împărăției? Aveți cu adevărat credința că puteți fi martori minunați pentru Mine? Aveți cu adevărat credința că puteți învinge marele balaur roșu? Aceasta este ceea ce vă cer. Tot ceea am nevoie este ca voi să puteți merge până la acest pas; veți putea să o faceți? Aveți credința că puteți obține aceasta? Ce este omul capabil să facă? Nu este mai bine să o fac Eu Însumi? De ce spun că Eu cobor personal în locul în care începe lupta? Ceea ce vreau Eu este credința voastră, nu faptele voastre.

Fragment din „Capitolul 10” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup


9. Lucrarea Mea în mijlocul grupului de oameni din zilele de pe urmă este o acțiune fără precedent și, de aceea, toți oamenii vor îndura ultima dificultate pentru Mine, astfel încât gloria Mea să umple întregul cosmos. Înțelegeți voia Mea? Acesta este ultimul lucru pe care i-l cer omului, adică, sper ca toți oamenii să-Mi poată fi mărturie puternică și răsunătoare în fața marelui balaur roșu, să se poată da pe ei înșiși pentru Mine pentru o ultimă oară și să-Mi îndeplinească cerințele într-o ultimă instanță. Puteți face voi cu adevărat acest lucru? În trecut, ați fost incapabili să-Mi mulțumiți inima – puteți rupe acest tipar la final? Le ofer oamenilor șansa să reflecteze, îi las să chibzuiască bine înainte să-Mi dea un răspuns – este greșit să fac acest lucru? Aștept răspunsul omului, aștept „scrisoarea de răspuns” – aveți credința să Îmi îndepliniți cerințele?

Fragment din „Capitolul 34” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup


10. Am avut tot timpul așteptări foarte stricte de la om. Dacă loialitatea ta vine cu intenții și condiții, atunci mai degrabă nu vreau să am parte de așa-zisa ta loialitate, căci îi urăsc pe toți cei care Mă înșală prin intențiile lor și Mă șantajează cu condiții. Tot ce Îmi doresc este ca omul să Îmi fie loial doar Mie și să facă toate lucrurile pentru a dovedi și de dragul acelui unic cuvânt: credință. Disprețuiesc folosirea de către voi a cuvintelor îndulcite pentru a Mă face să Mă bucur. Căci Eu vă tratez întotdeauna cu sinceritate completă și deci doresc ca și voi să vă purtați față de Mine cu credință adevărată.

Fragment din „Ești tu oare un adevărat credincios al lui Dumnezeu?” în Cuvântul Se arată în trup


11. Ce ați moștenit voi în această zi, depășește tot ce au avut foștii apostoli și profeți și este mai mare chiar decât ce a avut Moise și Petru. Binecuvântările nu pot fi primite într-o zi sau în două; ele trebuie câștigate prin mult sacrificiu. Înseamnă că trebuie să aveți o dragoste rafinată, o credință mare și multe adevăruri pe care Dumnezeu vă cere să le obțineți; pe lângă aceasta, trebuie să vă puteți îndrepta fața spre dreptate și să nu fiți niciodată intimidați sau să cedați și trebuie să aveți o dragoste constantă și continuă pentru Dumnezeu. De la voi se cere o rezoluție cum ar fi o schimbare a firii vieții voastre; corupția voastră trebuie remediată și trebuie să acceptați toată orchestrarea lui Dumnezeu, fără cârtire și chiar să fiți ascultători până la moarte. Aceasta este ceea ce ar trebui să obțineți. Acesta este scopul final al lucrării lui Dumnezeu și cerințele lui Dumnezeu pentru acest grup de oameni. Așa cum El revarsă asupra voastră, tot așa trebuie să vă ceară ceva în schimb și să vă aducă cereri potrivite. Așadar, toată lucrarea lui Dumnezeu nu este fără un motiv și de aici putem vedea de ce Dumnezeu face în repetate rânduri o lucrare la standarde înalte și cu cerințe stricte. De aceea ar trebui să fiți plini de credință în Dumnezeu. Pe scurt, toată lucrarea lui Dumnezeu este făcută pentru binele vostru, pentru ca voi să fiți vrednici să primiți moștenirea Lui. Aceasta nu este atât de mult pentru slava proprie a lui Dumnezeu, cât pentru mântuirea voastră și pentru desăvârșirea acestui grup de oameni lovit atât de puternic în această țară necurată. Trebuie să înțelegeți voia lui Dumnezeu. Astfel că îi încurajez pe mulți oameni neștiutori și fără înțelegere și rațiune: Nu Îl puneți pe Dumnezeu la încercare și nu vă mai împotriviți. Dumnezeu a îndurat deja toată suferința pe care omul n-a îndurat-o vreodată și cu multă vreme în urmă a suferit mai multă umilință în locul omului. La ce altceva nu poți renunța? Ce ar putea fi mai important decât voia lui Dumnezeu? Ce ar putea fi mai presus de dragostea lui Dumnezeu? Este deja o sarcină de două ori mai grea ca Dumnezeu să Își împlinească lucrarea în această țară necurată. Dacă omul face fărădelegi cu bună-știință și în mod voit, lucrarea lui Dumnezeu va trebui să dureze mai mult. În orice caz, nu este în interesul nimănui și nu este spre beneficiul nimănui să se întâmple acest lucru.

Fragment din „Este lucrarea lui Dumnezeu atât de simplă cum și-o imaginează oamenii?” în Cuvântul Se arată în trup


12. Cuvintele pe care le spun reprezintă adevăruri adresate întregii omeniri și nu se adresează numai unei anumite persoane sau tip de persoană. De aceea, voi ar trebui să vă concentrați să primiți cuvintele Mele din punctul de vedere al adevărului, precum și să mențineți o atitudine de concentrare exclusivă și sinceritate. Nu ignorați niciun cuvânt sau adevăr pe care-l spun și nu priviți cu dispreț toate cuvintele Mele. În viața voastră văd mult că voi faceți ceea ce este irelevant pentru adevăr, așa că vă cer în mod expres să deveniți servitori ai adevărului și să nu fiți înrobiți de răutate și urâțenie. Nu călcați în picioare adevărul și nu pângăriți niciun colț al casei lui Dumnezeu. Acesta este avertismentul Meu pentru voi.

Fragment din „Trei avertismente” în Cuvântul Se arată în trup


13. Sper doar că nu veți irosi eforturile Mele minuțioase și, în plus, că puteți înțelege toată grija și gândirea pe care le-am cheltuit, considerându-Mi cuvintele drept temelie a modului în care să vă comportați ca ființe umane. Fie că sunt cuvinte pe care sunteți dispuși să le ascultați sau nu, fie că sunt cuvinte pe care vă bucuraţi să le acceptaţi sau pe care le acceptați într-un mod neplăcut, voi trebuie să le luați în serios. În caz contrar, dispozițiile și comportamentele voastre delăsătoare și nepăsătoare Mă vor supăra cu adevărat și, mai mult, Mă vor dezgusta chiar mai mult. Am foarte mari speranţe că voi toți puteţi să-Mi citiţi Cuvintele iarăși și iarăși – de mii de ori – și chiar să le știți pe dinafară. Doar în felul acesta puteți să nu-Mi înșelați așteptările pe care le am de la voi. Cu toate acestea, niciunul dintre voi nu trăiește așa acum. Dimpotrivă, voi toți sunteți scufundați într-o viață desfrânată în care mâncaţi şi beţi pe săturate, și niciunii dintre voi nu folosesc cuvintele Mele pentru a-și îmbogăți inimile și sufletele. Acesta este motivul pentru care am ajuns la concluzia că adevărata față a omenirii este una care Mă va trăda întotdeauna și că nimeni nu poate să fie absolut credincios cuvintelor Mele.

Fragment din „O problemă foarte serioasă: trădarea (1)” în Cuvântul Se arată în trup


14. Iată care sunt cerințele corecte ale lui Dumnezeu pentru omenire și pentru cei care Îl urmează. Dumnezeu cere cinci lucruri de la cei care Îl urmează: credință adevărată, să-L urmeze cu loialitate, supunere absolută, cunoaștere adevărată și venerare cordială.

Cu aceste cinci lucruri, Dumnezeu le cere oamenilor să nu-L mai pună sub semnul îndoielii, nici să nu-L urmeze folosindu-și imaginația sau punctele de vedere abstracte și nedeslușite; ei nu trebuie să se bazeze pe închipuiri sau concepții atunci când Îl urmează. Dumnezeu cere ca fiecare dintre cei care Îl urmează să facă asta cu loialitate, nu cu jumătate de inimă sau cu tăgadă. Când Dumnezeu îți cere ceva sau te testează, te judecă, tratează cu tine și te emondează sau te disciplinează și te lovește, tu trebuie să fii absolut supus față de El. Nu ar trebui să întrebi care e cauza sau să pui condiții, cu atât mai puțin să întrebi care e motivul. Supunerea ta trebuie să fie absolută. Cunoașterea lui Dumnezeu este aria în care cei mai mulți oameni au carențe. Deseori, ei Îi impun lui Dumnezeu ziceri, cuvântări și cuvinte care nu au nicio legătură cu El, crezând că aceste cuvinte sunt cea mai precisă definire a cunoașterii lui Dumnezeu. Nici nu își dau seama că aceste ziceri, care provin din imaginația oamenilor, din rațiunea acestora și din intelectul lor, nu au nici cea mai mică legătură cu esența lui Dumnezeu. Și astfel, vreau să vă spun că, în ceea ce privește cunoașterea pe care Dumnezeu o dorește în oameni, Dumnezeu nu îți cere doar să-L recunoști pe El și cuvintele Lui, ci îți cere să-L cunoști corect pe Dumnezeu. Chiar dacă tu poți să spui doar o propoziție sau dacă ești conștient doar de un crâmpei, acest crâmpei de conștiință este corect și adevărat și compatibil cu esența lui Dumnezeu Însuși. Iar asta pentru că Dumnezeu detestă laudele și elogiile care sunt nerealiste și nepotrivite. Chiar mai mult decât atât, El detestă oamenii care Îl tratează ca pe aer. Detestă momentele când, în timpul discuțiilor despre subiecte referitoare la Dumnezeu, oamenii vorbesc cu frivolitate, vorbesc după bunul lor plac și fără ezitare sau vorbesc după cum consideră ei că e potrivit; chiar mai mult, El îi detestă pe cei care cred că Îl cunosc pe Dumnezeu și care se laudă cu cunoștințele lor despre Dumnezeu, discutând subiecte referitoare la Dumnezeu fără nicio reținere sau rezervă. Ultima dintre cele cinci cerințe a fost venerarea cordială. Aceasta e cea mai importantă cerință a lui Dumnezeu pentru toți cei care Îl urmează. Când cineva Îl cunoaște cu adevărat și corect pe Dumnezeu, poate să-L venereze cu adevărat și să se ferească de rău. Această venerare provine din adâncurile inimii sale și apare de bunăvoie, nu fiindcă Dumnezeu l-a presat. Dumnezeu nu îți cere să dai în dar nicio atitudine frumoasă, nicio conduită și niciun comportament aparent față de El; în schimb, El îți cere să-L venerezi și să te temi de El din adâncurile inimii tale. Această venerare este dobândită ca rezultat al schimbărilor firii vieții tale, fiindcă tu Îl cunoști pe Dumnezeu, Îi înțelegi faptele, înțelegi esența lui Dumnezeu și ai recunoscut faptul că ești una dintre creaturile lui Dumnezeu. Și așa, scopul pentru care am folosit cuvântul „cordial” pentru a defini aici venerarea este pentru ca omenirea să înțeleagă că oamenii trebuie să-L venereze pe Dumnezeu din adâncurile inimilor lor.

Fragment din „Dumnezeu Însuși, Unicul (X)” în Cuvântul Se arată în trup


15. Pentru că timpul este scurt lucrează Dumnezeu în acest fel. Este de dorit să-L puteți iubi pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată mintea și cu toată puterea voastră, la fel cum vă prețuiți viața. Nu este aceasta o viață de mare însemnătate? Unde altfel ați putea găsi semnificația vieții? Nu ai umbla astfel atât de orbește? Ești dispus să-L iubești pe Dumnezeu? Este demn Dumnezeu de dragostea omului? Sunt vrednici oamenii de adorarea omului? Deci, ce ar trebui să faci? Iubește-L pe Dumnezeu cu îndrăzneală, fără rezerve și vezi ce îți va face Dumnezeu. Vezi dacă te va ucide. În concluzie, sarcina de a-L iubi pe Dumnezeu este mai importantă decât a copia și a scrie lucruri pentru Dumnezeu. Ar trebui să pui pe primul loc ceea ce este cel mai important, astfel încât viața ta să aibă mai multă semnificație și să fie plină de fericire și apoi ar trebui să aștepți „sentința” lui Dumnezeu pentru tine. Mă întreb dacă planul tău va include a-L iubi pe Dumnezeu – aș vrea ca planurile fiecăruia să devină ceea ce este finalizat de Dumnezeu și să devină realitate.

Fragment din „Capitolul 42” din „Interpretări ale tainelor cuvintelor lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup


16. Omul trebuie să urmărească să trăiască o viață plină de semnificație și nu ar trebui să fie satisfăcut cu circumstanțele sale actuale. Pentru a trăi după imaginea lui Petru, el trebuie să posede cunoștințele și experiențele lui Petru. Omul trebuie să urmărească lucruri care sunt mai înalte și mai profunde. El trebuie să urmărească o iubire mai profundă și mai pură pentru Dumnezeu și o viață care are valoare și semnificație. Doar aceasta este viață; doar atunci omul va fi la fel ca Petru. Trebuie să te concentrezi pe a fi proactiv față de intrarea ta în partea pozitivă și nu trebuie să îți permiți în mod docil să te lepezi de credință pentru o liniște de moment în timp ce ignori adevăruri mai profunde, mai specifice și mai practice. Iubirea ta trebuie să fie practică și trebuie să găsești moduri de a te elibera de această viață desfrânată, fără griji, care nu este diferită de cea a unui animal. Trebuie să trăiești o viață plină de semnificație, o viață de valoare, și nu trebuie să te păcălești sau să îți tratezi viața ca pe o jucărie cu care să te joci. Pentru toți cei care aspiră să-L iubească pe Dumnezeu, nu există adevăruri care nu pot fi obținute și nu există dreptate pentru care ei să nu poată rămâne de neclintit. Cum ar trebui să-ți trăiești viața? Cum ar trebui să-L iubești pe Dumnezeu și să utilizezi această iubire pentru a-I satisface dorința? Nu există un lucru mai important în viața ta. Mai presus de toate, trebuie să ai astfel de aspirații și perseverență și nu ar trebui să fii precum acele persoane lipsite de energie și de putere. Trebuie să înveți cum să trăiești o viață plină de semnificație și să experimentezi adevăruri pline de semnificație și nu ar trebui să te tratezi superficial în acel mod. Fără să realizezi, viața ta va trece pe lângă tine; și după aceea, vei mai avea tu altă oportunitate de a-L iubi pe Dumnezeu? Poate omul să-L iubească pe Dumnezeu după ce e mort? Trebuie să ai aceleași aspirații și conștiință precum Petru; viața ta trebuie să fie plină de semnificație și nu trebuie să te joci cu tine însuți. Ca ființă umană și ca persoană care Îl caută pe Dumnezeu, trebuie să poți lua în considerare cu atenție modul în care îți tratezi viața, modul în care ar trebui să te oferi lui Dumnezeu, modul în care ar trebui să ai o credință mai semnificativă în Dumnezeu și modul în care, din moment ce Îl iubești pe Dumnezeu, ar trebui să-L iubești într-un mod care este mai pur, mai frumos și mai bun.

Fragment din „Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată” în Cuvântul Se arată în trup


17. Ca ființă creată, trebuie să te închini, bineînțeles, lui Dumnezeu și să cauți să duci o viață semnificativă. Dacă nu I te închini lui Dumnezeu și trăiești în trupul necurat, atunci nu ești doar o fiară în îmbrăcăminte omenească? În calitate de ființă omenească, ar trebui să investești în relația cu Dumnezeu și să înduri toate suferințele. Ar trebui să accepți cu bucurie și fără îndoială micile suferințe cu care te confrunți astăzi și să trăiești o viață semnificativă, asemenea lui Iov și asemenea lui Petru. În această lume, omul poartă îmbrăcămintea diavolului, mănâncă alimentele oferite de diavol și este sub papucul diavolului, lucrând pentru el și slujindu-l, devenind întinat de murdăria sa. Dacă nu înțelegi sensul vieții sau calea adevărată, atunci care este rostul vieții tale? Sunteți oameni care merg pe calea cea bună, care caută o îmbunătățire. Sunteți oameni care se ridică în națiunea marelui balaur roșu, cei pe care Dumnezeu îi numește neprihăniți. Nu este aceasta cea mai semnificativă viață?

Fragment din „Practica (2)” în Cuvântul Se arată în trup


18. A ajunge să cunoști esența lui Dumnezeu nu este puțin lucru. Trebuie să înțelegi firea Lui. Astfel vei ajunge să cunoști, treptat și pe nesimțite, esența lui Dumnezeu. După ce vei pătrunde această cunoaștere, te vei pomeni pășind într-o stare mai înaltă și mai frumoasă. În final, vei ajunge să te rușinezi de sufletul tău hidos, într-atât încât vei crede că nu te poți ascunde nicăieri. În acel moment în comportamentul tău vor exista din ce în ce mai puține lucruri care să ofenseze firea lui Dumnezeu, inima ta se va apropia tot mai mult de cea a lui Dumnezeu și, treptat, în inima ta va crește o iubire pentru El. Acesta este un semn că omenirea intră într-o stare frumoasă. Însă voi încă nu ați atins acea stare. În timp ce forfotiți încoace și încolo, de dragul destinului vostru, cine ar putea fi înclinat să încerce să cunoască esența lui Dumnezeu? Dacă acest lucru va continua, veți încălca fără să vă dați seama decretele administrative, fiindcă veți fi înțeles mult prea puțin din firea lui Dumnezeu. Deci, oare ceea ce faceți voi acum nu pune temelia ofenselor voastre la adresa firii lui Dumnezeu? Faptul că vă cer să înțelegeți firea lui Dumnezeu nu este în dezacord cu lucrarea Mea. Fiindcă, dacă încălcați des decretele administrative, care dintre voi ar putea să scape de pedeapsă? Nu va fi fost lucrarea Mea atunci în întregime în van? Prin urmare, încă vă cer, pe lângă cercetarea propriului vostru comportament, să fiți atenți cu pașii pe care-i veți face. Aceasta ar fi cererea mai înaltă pe care v-o fac și sper ca voi toți să chibzuiți atent asupra ei și să-i acordați considerația voastră cu seriozitate. De va veni o zi când acțiunile voastre vor stârni în Mine o mânie nestăpânită, consecințele vor cădea doar asupra voastră și nu va exista nimeni altcineva care să sufere pedeapsa în locul vostru.

Fragment din „Este extrem de important să înțelegeți firea lui Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup


19. Acum ar trebui să priviți toți în voi înșivă, pe cât de repede posibil, ca să vedeți cât de mult din structura voastră Mă trădează încă. Aștept cu nerăbdare răspunsul vostru. Nu Mă ignorați Eu nu Mă joc niciodată cu oamenii. Dacă o spun, atunci cu siguranță o voi face. Sper să puteți, toți, fi oameni care iau cuvintele Mele în serios și nu se gândesc că ele sunt doar un roman SF. Ceea ce vreau de la voi este acțiune concretă, nu închipuirile voastre. Apoi, trebuie să răspundeți la astfel de întrebări puse de Mine: 1. Dacă ești, cu adevărat, un făcător de servicii, atunci poți să Mă slujești cu credință, fără vreun element superficial sau negativ? 2. Dacă vei afla că nu te-am apreciat niciodată, vei fi, încă, în stare să rămâi și să Mă slujești pe viață? 3. Dacă ai depus mult efort, dar Eu sunt încă foarte rece față de tine, vei fi tu în stare să continui să lucrezi pentru Mine în obscuritate? 4. Dacă, după ce ai cheltuit unele lucruri pentru Mine, Eu nu ți-am îndeplinit cererile mărunte, vei fi tu descurajat și dezamăgit de Mine sau vei deveni chiar furios și vei huli? 5. Dacă ai fost întotdeauna foarte loial și iubitor față de Mine și totuși pătimești chinul bolii, sărăcirea vieții și părăsirea de către prieteni sau rude ori înduri orice alte nenorociri în viață, atunci vor continua, încă, loialitatea și iubirea ta pentru Mine? 6. Dacă nimic din ce ți-ai imaginat în inima ta nu se potrivește cu ce am făcut Eu, atunci cum îți vei parcurge calea viitoare? 7. Dacă nu primești nimic din ce ai sperat să primești, atunci poți continua să Mă urmezi? 8. Dacă nu ai înțeles niciodată scopul și semnificația lucrării Mele, atunci poți tu fi o persoană ascultătoare care nu emite judecăți și nu trage concluzii arbitrare? 9. Poți prețui toate cuvintele pe care le-am rostit și toată lucrarea pe care am făcut-o când sunt împreună cu omenirea? 10. Ești în stare să Mă urmezi cu credință, dispus să suferi pentru Mine pe viață, chiar dacă nu vei primi nimic? 11. Ești în stare să nu-ți faci gânduri, planuri sau să nu te pregătești pentru calea ta viitoare de supraviețuire, de dragul Meu? Aceste întrebări sunt cerințele Mele finale de la voi și sper ca toți să-Mi puteți răspunde.

Fragment din „O problemă foarte serioasă: trădarea (2)” în Cuvântul Se arată în trup

Anterior: XII Cuvinte despre cerințele lui Dumnezeu, îndemnuri, cuvinte de consolare și avertismente

Înainte: (II) Cuvinte despre îndemnurile și vorbele de alinare ale lui Dumnezeu

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Lucrarea și intrarea (4)

Dacă omul poate respecta cu adevărat lucrarea Duhului Sfânt, viața lui ar răsări repede ca un bambus după o ploaie de primăvară. Judecând...

Capitolul 12

Când toți oamenii iau aminte, când toate lucrurile sunt reînnoite și reînsuflețite, când fiecare persoană I se supune, fără îndoială, lui...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte