XII Cuvinte despre cerințele lui Dumnezeu, îndemnuri, cuvinte de consolare și avertismente

(III) Cuvinte despre avertismentele lui Dumnezeu pentru om

48. De dragul destinului vostru, trebuie să căutați să fiți aprobați de Dumnezeu. Adică, din moment ce recunoașteți că voi faceți parte din casa lui Dumnezeu, voi ar trebui atunci să-I aduceți liniște sufletească lui Dumnezeu și să-L satisfaceți în toate lucrurile. Cu alte cuvinte, trebuie să fiți principiali în acțiunile voastre și să vă conformați adevărului din ele. Dacă aceasta se află dincolo de capacitatea ta, atunci tu vei fi detestat și respins de Dumnezeu și disprețuit de fiecare om. Odată ce ai căzut într-o astfel de ananghie, atunci nu poți fi numărat în casa lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce se înțelege prin faptul că nu ești aprobat de Dumnezeu.

Fragment din „Trei avertismente” în Cuvântul Se arată în trup


49. Se poate ca cererile Mele să fie simple, dar ceea ce vă spun nu este la fel de simplu ca unu plus unu fac doi. Dacă tot ceea ce faceți este să vorbiți la întâmplare despre asta, să turuiți fără rost afirmații pompoase, atunci planurile și dorințele voastre vor fi veșnic o coală albă. Nu voi avea niciun pic de milă pentru aceia dintre voi care suferă de mulți ani și lucrează din greu, dar fără niciun rezultat. Dimpotrivă, îi voi trata cu pedepse pe cei care nu Îmi respectă cererile, nu cu recompense, cu atât mai puțin cu compasiune. Probabil vă imaginați că deoarece ați fost ucenici vreme de mulți ani și v-ați străduit în toate, veți primi în orice caz un bol de orez în casa lui Dumnezeu pentru că ați fost un făcător de servicii. Aș spune că majoritatea dintre voi gândesc în acest fel pentru că până acum ați urmat mereu principiul legat de cum se poate profita de ceva fără a se profita de voi. Așadar, vă spun acum cu toată seriozitatea: nu Mă interesează cât de meritorie este munca ta, cât de impresionante sunt calificările tale, cât de îndeaproape Mă urmezi, cât de renumit ești, sau cât de îmbunătățită este atitudinea ta; atâta timp cât nu ai făcut ce ți-am cerut, nu vei putea dobândi niciodată lauda Mea. Renunțați la toate acele idei ale voastre și la calculele voastre cât mai repede cu putință, și începeți să-Mi tratați cererile cu seriozitate. Altfel, voi preface toți oamenii în cenușă pentru a pune capăt lucrării Mele, și voi transforma anii Mei de muncă și suferință în nimic, pentru că nu Îmi pot aduce dușmanii și oamenii mirosind a răutate după modelul Satanei în împărăția Mea, în noua epocă.

Fragment din „Greșelile vor duce omul în iad” în Cuvântul Se arată în trup


50. Dacă urmărirea voastră a fost eficientă, se măsoară în funcție de urmărirea voastră de astăzi și de ceea ce aveți în prezent. Acestea sunt cele folosite pentru a vă determina sfârșitul, adică sfârșitul vostru este arătat în prețul pe care l-ați plătit și lucrurile pe care le-ați făcut. Sfârșitul vostru va fi dezvăluit de urmărirea, credința voastră și de ceea ce ați făcut. Printre voi, există mulți care sunt deja dincolo de mântuire – căci astăzi este momentul în care se dezvăluie sfârșitul poporului și nu voi face lucrare în mod absurd, conducându-i pe aceia care nu pot fi mântuiți în următoarea epocă. Va fi un moment în care lucrarea Mea se va termina. Nu voi lucra pe acele cadavre mirositoare, lipsite de viață care nu pot fi salvate; astăzi este timpul zilelor de pe urmă a mântuirii omului și nu voi face o lucrare care nu are niciun rost. Nu vă aliniați împotriva Cerului și a pământului – sfârșitul lumii vine și este inevitabil; lucrurile s-au apropiat de acest punct și nu există nimic pe care tu, ca om, să poți face ca săle oprești, nu le poți schimba după voia ta. Ieri, nu ai plătit un preț pentru a urmări, și nu ai fost loial. Astăzi, a sosit timpul, ești dincolo de mântuire, și mâine vei fi eliminat. Nu există nicio libertate de acțiune pentru a fi salvat. Chiar dacă inima Mea este moale și fac tot posibilul să te salvez, dacă nu te lupți sau nu te gândești profund la tine, ce legătură are asta cu Mine?

Fragment din „Practica (7)” în Cuvântul Se arată în trup


51. Cei care nu L-au cunoscut pe Mesia au fost cu toții în stare să I se împotrivească lui Isus, să Îl respingă pe Isus și să-L defăimeze. Oamenii care nu Îl înțeleg pe Isus sunt cu toții în stare să Îl nege și să Îl vorbească de rău. Mai mult, ei sunt în stare să vadă întoarcerea lui Isus ca pe înșelăciunea lui Satana și mai mulți oameni Îl vor condamna pe Isus întors în trup. Nu vă fac toate aceste lucruri să vă fie teamă? Lucrul cu care vă veți confrunta va fi blasfemie împotriva Duhului Sfânt, stricarea cuvintelor Duhului Sfânt către Biserici și respingerea a tot ceea ce este exprimat de Isus. Ce puteți câștiga de la Isus dacă voi sunteți atât de confuzi? Cum puteți înțelege lucrarea lui Isus atunci când El revine la trup pe un nor alb, dacă refuzați cu încăpățânare să vă conștientizați greșelile? Vă spun aceasta: oamenii care nu acceptă adevărul și, totuși, așteaptă orbește sosirea lui Isus pe nori albi, vor blasfemia, cu siguranță, împotriva Duhului Sfânt și ei sunt categoria care va fi distrusă. Voi doriți doar harul lui Isus și vreți doar să vă bucurați de tărâmul binecuvântat al cerului, dar nu ați ascultat niciodată cuvintele rostite de Isus și nu ați primit niciodată adevărul exprimat de Isus când Se întoarce la trup. Ce veți da în schimbul faptului că Isus Se întoarce pe un nor alb? Sinceritatea cu care săvârșiți păcate în mod repetat și apoi le mărturisiți, la nesfârșit? Ce veți oferi ca sacrificiu lui Isus care Se întoarce pe un nor alb? Anii de muncă cu care vă înălțați pe voi înșivă? Ce veți arăta pentru a-L face pe Isus Cel reîntors să aibă încredere în voi? Natura voastră arogantă care nu ascultă de niciun adevăr?

Fragment din „Atunci când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul” în Cuvântul Se arată în trup


52. Vă spun Eu, cei ce cred în Dumnezeu datorită semnelor sunt, în mod sigur, categoria care va suferi distrugerea. Cei care nu sunt în stare să accepte cuvintele lui Isus care S-a reîntors la trup sunt, cu siguranță, progeniturile iadului, descendenții arhanghelului, categoria care va fi supusă distrugerii eterne. Multor oameni poate să nu le pese de ceea ce spun, dar Eu tot vreau să-i spun fiecărui așa-zis sfânt care Îl urmează pe Isus că, atunci când Îl veți vedea cu ochii voștri pe Isus coborând din ceruri pe un nor alb, aceasta va fi arătarea publică a Soarelui dreptății. Poate că acela va fi un moment de mare entuziasm pentru tine, și totuși, ar trebui să știi că, timpul când asiști la coborârea lui Isus din cer este și timpul când tu cobori în iad pentru a fi pedepsit. Aceasta va anunța sfârșitul planului de gestionare (planului de mântuire) al lui Dumnezeu și va fi momentul când Dumnezeu îi răsplătește pe cei buni și îi pedepsește pe cei răi. Căci judecata lui Dumnezeu va fi încheiată înainte ca omul să vadă semne, atunci când nu există decât exprimarea adevărului. Cei care acceptă adevărul și nu caută semne, și astfel au fost purificați, se vor fi întors în fața tronului lui Dumnezeu și vor fi intrat în îmbrățișarea Creatorului. Numai cei care persistă în credința că „Isus care nu vine pe un nor alb este un Hristos mincinos” vor fi supuși pedepsei eterne, pentru că ei cred doar în Isus care face semne, dar nu Îl recunosc pe Isus Cel care proclamă judecata aspră și care oferă adevărata cale a vieții. Și astfel, se poate doar ca Isus să trateze cu ei atunci când Se reîntoarce, în mod deschis, pe un nor alb. Sunt prea încăpățânați, prea încrezători în ei înșiși, prea aroganți. Cum ar putea astfel de degenerați să fie răsplătiți de Isus?

Fragment din „Atunci când vei vedea trupul spiritual al lui Isus, Dumnezeu va fi făcut din nou cerul și pământul” în Cuvântul Se arată în trup


53. Pe pământ, toate tipurile de duhuri rele sunt mereu în căutarea unui loc unde să se odihnească, căutând neîncetat cadavrele oamenilor pentru a le mânca. Oamenii Mei! Trebuie să rămâneți sub grija și protecția Mea. Să nu vă comportați niciodată cu desfrânare! Să nu vă comportați niciodată în mod nesăbuit! Ci, oferă-ţi loialitatea casei Mele și doar cu loialitate poți pune la cale un contraatac împotriva vicleniei diavolului. În niciun caz nu trebuie să te comporți ca în trecut, făcând un lucru în fața Mea și un alt lucru pe la spatele Meu – așa ești deja dincolo de orice răscumpărare. Cu siguranță că am rostit mai mult decât suficiente cuvinte precum acestea, nu-i așa? I-am reamintit în mod repetat omului tocmai din cauza vechii sale naturi, care este incorigibilă. Nu vă plictisiți! Tot ceea ce spun este pentru a vă asigura destinul! Ceea ce îi trebuie Satanei este exact un loc scârbos și mizerabil; cu cât sunteți mai imposibil de salvat și mai desfrânați, refuzând să vă supuneți restricțiilor, cu atât mai mult duhurile necurate vor profita de orice oportunitate de a se infiltra. Odată ce ați ajuns în acest punct critic, loialitatea voastră va fi doar pălăvrăgeală inutilă, fără realitate, iar hotărârea voastră va fi devorată de spirite rele, pentru a fi transformată în neascultare sau șiretlicuri ale Satanei și utilizată pentru a-Mi deranja lucrarea. Atunci vă voi lovi de moarte oricând și oriunde doresc. Nimeni nu cunoaște gravitatea acestei situații; toți consideră ceea ce aud ca fiind vorbe goale și nu își iau deloc măsuri de precauție. Eu nu Îmi amintesc ce a fost făcut în trecut. Tu tot te aștepți ca Eu să fiu indulgent față de tine uitând încă o dată?

Fragment din „Capitolul 10” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup


54. Cu cât sunt mai multe fărădelegile tale, cu atât mai puține sunt șansele tale să câștigi o destinație bună. Invers, cu cât sunt mai puține fărădelegile tale, cu atât sunt mai multe șansele să fii lăudat de Dumnezeu. Dacă fărădelegile tale se înmulțesc atât de mult încât Îmi este imposibil să te mai iert, atunci ți-ai irosit amarnic șansele de a fi iertat. În acel caz, destinația ta nu va fi sus, ci jos. Dacă nu Mă crezi, atunci fii curajos și greșește, și apoi vei vedea ce ți se întâmplă. Dacă ești o persoană virtuoasă care practică adevărul, atunci ai cu siguranță o bună ocazie ca fărădelegile tale să fie iertate, iar neascultările tale vor deveni tot mai puține. Dacă ești o persoană care nu dorește să practice adevărul, atunci fărădelegile tale înaintea lui Dumnezeu vor crește negreșit, numărul neascultărilor tale vor crește tot mai mult, până în clipa ultimă când ești cu totul distrus, iar acela este momentul când visul tău plăcut de a primi binecuvântări va fi distrus. Nu-ți considera fărădelegile niște greșeli ale unei persoane imature sau nechibzuite, nu folosi scuza că nu ai practicat adevărul deoarece caracterul tău slab a făcut imposibil acest lucru și, chiar mai mult, nu privi fărădelegile pe care le-ai făcut ca pe niște fapte ale cuiva care n-a știut mai mult. Dacă te pricepi când vine vorba să te ierți pe tine și să te tratezi cu generozitate, atunci îți spun că ești un laș care nu va câștiga niciodată adevărul, iar fărădelegile tale te vor bântui fără încetare, și te vor împiedica să îndeplinești cerințele adevărului și te vor face de-a pururi un tovarăș credincios al Satanei. Sfatul pe care ți-l dau: nu te preocupa doar de destinația ta și nesocoti fărădelegile tale cele ascunse; ia aminte la fărădelegile tale și nu nesocoti toate fărădelegile tale din grijă pentru destinația ta.

Fragment din „Fărădelegile vor duce omul în iad” în Cuvântul Se arată în trup


55. Mai târziu, pe drumul ce urmează, nu trebuie să faceţi şiretlicuri sau să vă implicați în înșelătorie și necinste, altminteri consecințele vor fi de neimaginat! Voi încă nu înțelegeți ce sunt înșelătoria și necinstea. Orice acțiuni sau comportamente pe care nu puteți să Mă lăsați să le văd, pe care nu le puteți scoate la lumină, sunt înșelătorie și necinste. Acum ar trebui să înțelegeți aceasta! Dacă vă implicați în înșelătorie și necinste în viitor, să nu pretindeţi că nu înțelegeți, aceasta înseamnă a face răul cu bună știință, a fi și mai vinovat. Aceasta va duce doar la arderea voastră în foc, sau chiar mai rău, la ruinarea voastră.

Fragment din „Capitolul 45” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup


56. Aceste cuvinte consemnate în Biblie pe care Domnul Isus le-a rostit când i-a apărut lui Toma sunt de mare ajutor pentru toți oamenii din Epoca Harului. Înfățișarea și cuvintele Sale către Toma au avut un impact profund asupra generațiilor viitoare, iar acestea păstrează o semnificație eternă. Toma reprezintă un tip de persoană care crede în Dumnezeu, totuși se îndoiește de El. Aceste persoane au o natură suspicioasă, au inimi sinistre, sunt înșelătoare și nu cred în lucrurile pe care Dumnezeu le poate finaliza. Ei nu cred în atotputernicia lui Dumnezeu și în conducerea Sa și nu cred în Dumnezeul întrupat. Totuși, învierea Domnului Isus a fost o palmă peste față pentru ei și le-a dat și o oportunitate de a descoperi propriile lor dubii, de a-și recunoaște propriile dubii și de a recunoaște propria înșelăciune, astfel crezând cu adevărat în existența și învierea Domnului Isus. Ce s-a întâmplat cu Toma a fost o avertizare și un semnal de alarmă pentru generațiile de mai târziu pentru ca mai mulți oameni să aibă grijă să nu se îndoiască precum Toma, și că dacă ar face-o, s-ar afunda în întuneric. Dacă Îl urmezi pe Dumnezeu, dar la fel ca Toma, vrei întotdeauna să-I atingi coasta Domnului și să-I simți urmele de cuie pentru a confirma, verifica, specula dacă Dumnezeu există sau nu, Dumnezeu te va abandona. Deci, Domnul Isus le cere oamenilor să nu fie ca Toma, crezând doar ceea ce pot vedea cu proprii ochi, ci să fie o persoană onestă, pură și să nu nutrească îndoieli față de Dumnezeu, ci doar să creadă în El și să-L urmeze. Acest fel de persoană este binecuvântată. Aceasta este o cerință foarte mică din partea Domnului Isus pentru oameni și o avertizare pentru cei care Îl urmează.

Fragment din „Lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu și Dumnezeu Însuși (III)” în Cuvântul Se arată în trup


57. Cei care se gândesc doar la trupul lor și cărora le place confortul, cei a căror credință este ambiguă, cei care se angajează în remedii vrăjitorești și vrăjitorie, cei care sunt promiscui și zdrențuiți și neglijenți, cei care fură sacrificii lui Iahve și posesiunile Lui, cei care iubesc mita, cei care visează în mod nebun să meargă în cer, cei care sunt aroganți și îngâmfați, și se silesc din răsputeri doar pentru faimă și avere personală, cei care răspândesc cuvinte impertinente, cei care blasfemiază împotriva lui Dumnezeu Însuși, cei care nu fac altceva decât să facă judecăți împotriva lui Dumnezeu și să-L defăimeze pe Dumnezeu Însuși, cei care se alătură altora și încearcă să devină independenți, cei care se înalță pe sine mai sus decât Dumnezeu, acei tineri frivoli, bărbați și femei, precum și bărbații și femeile de vârstă mijlocie, care sunt prinși în mrejele viciului, acei bărbați și femei care se bucură de faimă și avere personale și care urmăresc printre altele statutul personal, acei oameni care nu se căiesc și care sunt prinși în păcat – nu sunt toți dincolo de mântuire? Desfrâul, păcătoșenia, remediile vrăjitorești, vrăjitoria, caracterul profan și cuvintele impertinente, toate se dezlănțuie printre voi, cuvintele adevărului și ale vieții sunt călcate printre voi, și limba sfântă este pângărită între voi. Voi, Neamuri, umflate de mizerie și neascultare! Unde veți ajunge? Cum îndrăznesc cei care iubesc trupul, care comit acte rele ale trupului și care sunt ademeniți în imoralitate, să continue să trăiască? Nu știţi că oameni ca voi sunt viermi care sunt dincolo de mântuire? Ce vă califică să cereţi una și alta? Până în prezent, nu a existat nici cea mai mică schimbare în cei care nu iubesc adevărul și iubesc doar trupul – deci, cum pot fi salvați astfel de oameni? Chiar și astăzi, cei care nu iubesc modul de viață, care nu Îl înalță pe Dumnezeu și nu Îi sunt mărturie, care plănuiesc de dragul statutului lor, care se ridică în slăvi – nu sunt ei tot aceiași? Unde este valoarea în salvarea lor?

Fragment din „Practica (7)” în Cuvântul Se arată în trup


58. Cu privire la acei oameni care au renunţat la Dumnezeu şi L-au părăsit, atitudinea lor disprețuitoare față de Dumnezeu şi inimile lor care dispreţuiesc adevărul au provocat firea lui Dumnezeu până într-atât încât Dumnezeu este îngrijorat că nu vor fi iertaţi niciodată. Ei au ştiut despre existenţa lui Dumnezeu, au avut informaţia că Dumnezeu a sosit deja, chiar au experimentat noua lucrare a lui Dumnezeu. Plecarea lor nu este din cauză că fost amăgiţi şi nici că sunt confuzi. Cu atât mai puţin, nu se poate spune că au fost forţaţi să plece. Mai degrabă, în mod conştient şi cu mintea limpede, au ales să-L părăsească pe Dumnezeu. Plecarea lor nu înseamnă că s-au rătăcit; nu au fost izgoniţi. Prin urmare, în ochii lui Dumnezeu, ei nu sunt un miel care s-a depărtat de turmă, cu atât mai puţin, un fiu rătăcitor care s-a pierdut. Au plecat fără teamă de urmări, iar un astfel de caz, o astfel de situaţie provoacă firea lui Dumnezeu şi această provocare Îl face să le dea un rezultat lipsit de speranţă. Nu e înfricoşător acest fel de rezultat? Aşadar, dacă oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu, Îl pot ofensa. Aceasta nu e o chestiune neînsemnată! Dacă un om nu ia în serios atitudinea lui Dumnezeu şi continuă să creadă că Dumnezeu abia aşteaptă întoarcerea lui – pentru că el este unul dintre mieii rătăciţi ai lui Dumnezeu şi Dumnezeu continuă să aştepte ca el să se răzgândească – atunci acest om nu este atât de departe de ziua pedepsei. Dumnezeu nu doar va refuza să-l primească. Aceasta este a doua oară când Îi provoacă firea lui Dumnezeu; e o chestiune şi mai înfiorătoare! Atitudinea ireverenţioasă a acestui om a ofensat deja decretul administrativ al lui Dumnezeu. Dumnezeu îi va primi în continuare? Principiile lui Dumnezeu cu privire la această chestiune sunt: dacă un om a fost sigur în legătură cu adevărata cale şi totuşi Îl poate respinge pe Dumnezeu în mod conştient şi cu mintea limpede, depărtându-se de Dumnezeu, atunci El va bloca drumul spre mântuirea lui, iar poarta Împărăţiei îi va fi închisă de acum înainte. Când acest om vine să bată la poartă încă o dată, Dumnezeu nu îi va mai deschide. Acest om va fi exclus pe vecie.

Fragment din „Cum să cunoaștem firea lui Dumnezeu și rezultatul lucrării Sale” în Cuvântul Se arată în trup


59. De la momentul creației și până astăzi, mulți oameni Mi-au nesocotit cuvintele și, astfel, au fost alungați și eliminați din curentul Meu de recuperare; în cele din urmă, trupurile lor pier, iar duhurile lor sunt aruncate în Infern și chiar și astăzi ele încă sunt supuse unei pedepse cumplite. Mulți oameni Mi-au urmat cuvintele, dar au mers împotriva luminării și iluminării Mele și, astfel, au fost dați la o parte de Mine, căzând sub domeniul Satanei și devenind cei ce se opun Mie. (Astăzi, toți aceia care Mi se opun în mod direct ascultă doar superficial cuvintele Mele și nesocotesc esența cuvintelor Mele.) Au existat, de asemenea, mulți care doar au ascultat cuvintele pe care le-am rostit ieri, care au păstrat „gunoiul” din trecut și nu au prețuit „roadele” zilei de astăzi. Acești oameni nu doar că au fost luați prizonieri de Satana, dar au devenit păcătoși eterni și dușmani ai Mei și Mi se opun direct. Astfel de oameni sunt obiectele judecății în culmea mâniei Mele și astăzi sunt încă orbi, încă în temnițele întunecoase (adică, astfel de oameni sunt cadavre putrede, inerte, care sunt controlate de Satana; deoarece ochii lor au fost acoperiți de Mine, Eu spun că ei sunt orbi).

Fragment din „Capitolul 4” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup


60. Mulți oameni s-au comparat poate cu Dumnezeu. Ce gust are împotrivirea la adresa lui Dumnezeu, amar sau dulce? Ar trebui să înțelegi acest lucru – nu te preface că nu știi. Poate că în inima lor, unii oameni rămân neconvinși. Totuși te sfătuiesc să încerci și să vezi – vezi ce gust are. Astfel mulți oameni vor fi împiedicați să fie mereu suspicioși în aceste privințe. Mulți oameni citesc cuvintele lui Dumnezeu, și totuși, în ascuns, I se împotrivesc în inima lor. După ce te-ai împotrivit Lui în felul acesta, nu simți ca și cum un cuțit a fost răsucit în inima ta? Dacă nu există lipsă de armonie în familie, există disconfortul fizic sau suferințele fiilor și fiicelor. Chiar dacă trupul tău este cruțat de moarte, mâna lui Dumnezeu nu te va lăsa niciodată. Crezi că ar putea fi atât de simplu? În special, este chiar și mai necesar pentru cei mulți care sunt aproape de Dumnezeu să se concentreze asupra acestui lucru. Cu trecerea timpului, vei uita și, fără să îți dai seama, vei fi cufundat în ispită și vei deveni indiferent față de tot, iar acesta va fi începutul păcătuirii tale. Ți se pare banal acest lucru? Dacă poți face bine acest lucru, atunci ai șansa de a fi făcut desăvârșit – de a primi îndrumare din propria gură a lui Dumnezeu în fața lui Dumnezeu. Dacă ești nepăsător, atunci vei avea necazuri – vei fi sfidător față de Dumnezeu, cuvintele și faptele tale vor fi depravate și mai devreme sau mai târziu vei fi luat de furtuni puternice și de valuri uriașe. Fiecare dintre voi ar trebui să ia în considerare aceste porunci. Dacă le încalci, poate că omul în favoarea căruia Dumnezeu a depus mărturie nu te condamnă, însă Duhul lui Dumnezeu nu a terminat cu tine, nu te va cruța. Crezi că ai ceea ce-ți trebuie ca să comiți jigniri? Astfel, indiferent de ceea ce spune Dumnezeu, trebuie să pui în practică cuvintele Lui și trebuie să aderi la ele prin orice mijloace posibile. Acesta nu este un lucru simplu!

Fragment din „Poruncile noii epoci” în Cuvântul Se arată în trup


61. Ceea ce Eu vreau sunt creaturi vii, care sunt pline de viață, nu cadavre care au fost cufundate în moarte. De vreme ce Mă odihnesc la masa Împărăției, voi porunci tuturor oamenilor de pe pământ să primească cercetarea Mea. Eu nu permit prezența niciunui lucru necurat înaintea Mea. Nu îngădui amestecul niciunui om în lucrarea Mea; toți cei care se amestecă în lucrarea Mea sunt aruncați în temnițe și, după ce sunt eliberați, sunt încă asaltați de catastrofă, primind flăcările arzătoare ale pământului. Când sunt în trupul Meu întrupat, oricine va dezbate lucrarea Mea cu trupul Meu, va fi detestat de către Mine. De multe ori le-am reamintit tuturor oamenilor căci Eu nu am familie pe pământ și oricine Mă consideră ca pe un egal și Mă trage spre el, ca să-și poată aminti despre vremuri trecute cu Mine, va fi supus la nimicire. Aceasta este ceea ce Eu poruncesc. În astfel de chestiuni, nu sunt câtuși de puțin indulgent față de om. Toți cei care se amestecă în lucrarea Mea și Îmi oferă Mie sfaturi, sunt mustrați și nu vor fi niciodată iertați de către Mine. Dacă nu vorbesc pe înțelesul tuturor, omul nu-și va veni niciodată în simțiri și va cădea fără voie în mustrarea Mea – căci omul nu Mă cunoaște în trupul Meu.

Fragment din „Capitolul 20” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup


62. Crezi tu că te poți comporta cum vrei față de Hristos, atâta timp cât ești loial Dumnezeului din cer? Greșit! Când Îl ignori pe Hristos, Îl ignori și pe Dumnezeul din cer. Indiferent cât de loial ești Dumnezeului din cer, sunt doar vorbe goale și prefăcătorie, căci Dumnezeul de pe pământ nu doar că ajută omul să primească adevărul și o cunoștință mai profundă, ci are un rol și mai important în condamnarea omului și adunarea ulterioară a faptelor în vederea pedepsirii celor răi. Ai înțeles urmările benefice dar și cele dăunătoare de aici? Le-ai experimentat? Îmi doresc ca voi să înțelegeți în curând acest adevăr: pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu trebuie să-L cunoașteți nu doar pe Dumnezeul din cer ci, chiar mai important, pe Dumnezeul de pe pământ. Nu îți încurca prioritățile și nu permite lucrurilor din plan secundar să le înlocuiască pe cele din prim-plan. Doar în acest mod poți clădi cu adevărat o relație bună cu Dumnezeu, te poți apropia de Dumnezeu și îți poți apropia inima mai mult de El. Dacă ai fost de credință timp de mulți ani și te-ai asociat demult cu Mine, dar cu toate acestea ești distant față de Mine, atunci Eu spun că trebuie să fie faptul că tu ofensezi des firea lui Dumnezeu, iar sfârșitul tău va fi foarte greu de apreciat. Dacă acești mulți ani de asociere cu Mine nu doar că nu au reușit să te schimbe într-o persoană care are umanitate și adevărul, ci dimpotrivă, au insuflat căile rele în natura ta, iar tu nu doar că ai o grandomanie de două ori mai mare decât înainte, ci au crescut și înțelegerile tale greșite vizavi de Mine, așa încât ai ajuns să mă vezi drept micul tău camarad, atunci îți zic că boala de care suferi nu mai e una superficială ci ți-a pătruns până în măduva oaselor. Tot ce-ți rămâne de făcut este să-ți aștepți pregătirile de înmormântare. Nu va trebui atunci să mă implori să fiu Dumnezeul tău, căci ai comis un păcat vrednic de moarte, un păcat de neiertat. Chiar dacă aș putea avea milă de tine, Dumnezeul din cer va insista să-ți ia viața, căci ofensa ta la adresa firii lui Dumnezeu nu 0este o problemă obișnuită, ci una foarte serioasă. Când vine vremea, nu Mă învinovăți pe Mine că nu te-am înștiințat dinainte. Totul se rezumă la aceasta: când te asociezi cu Hristosul – Dumnezeul de pe pământ – ca și cu un om obișnuit, adică atunci când crezi că acest Dumnezeu nu este altceva decât un om, acela este momentul în care vei pieri. Aceasta este singura mea admonestare pentru voi toți.

Fragment din „Cum să Îl cunoașteți pe Dumnezeul de pe pământ” în Cuvântul Se arată în trup


63. Deși talentele și abilitățile Satanei sunt mai mari decât cele ale omului, deși poate face lucruri de neatins pentru om, indiferent de cât de mult invidiezi sau năzuiești înspre ceea ce face Satana, indiferent dacă urăști sau ești dezgustat de asta, indiferent dacă poți sau nu să vezi acest lucru și indiferent de cât de mult poate Satana realiza sau cât de mulți oameni poate înșela să îl venereze și să îl considere divin, indiferent de cum îl definești, nu poți sub nicio formă să spui că are autoritatea și puterea lui Dumnezeu. Ar trebui să știi că Dumnezeu este Dumnezeu, că există un singur Dumnezeu, și, mai mult, ar trebui să știi că doar Dumnezeu are autoritate și că are puterea de a controla și stăpâni toate lucrurile. Doar pentru că Satana are abilitatea de a înșela oamenii și poate să se dea drept Dumnezeu, poate imita semnele și miracolele făcute de Dumnezeu și a făcut lucruri similare cu cele făcute de Dumnezeu, tu crezi greșit că Dumnezeu nu este unic, că sunt mulți Dumnezei care pur și simplu au abilități mai mari sau mai mici și că sunt diferențe în întinderea puterii pe care o dețin aceștia. Le clasifici măreția în ordinea apariției și potrivit vârstei lor, crezi în mod eronat că există alte zeități în afara lui Dumnezeu și crezi că puterea și autoritatea lui Dumnezeu nu sunt unice. Dacă ai asemenea idei, dacă nu recunoști unicitatea lui Dumnezeu, nu crezi că doar Dumnezeu posedă autoritate și dacă doar tolerezi politeismul, atunci Eu îți spun că ești scursura făpturilor, ești adevărata întrupare a Satanei și ești în întregime o persoană a răului! Întelegeți ce încerc să vă învăț spunând aceste cuvinte? Nu contează timpul, locul sau mediul, nu trebuie să Îl confundați pe Dumnezeu cu nicio altă persoană, lucru sau obiect. Oricât de necunoscute sau inaccesibile simți că sunt autoritatea lui Dumnezeu și esența lui Dumnezeu Însuși, indiferent de cât de mult faptele și vorbele Satanei sunt în acord cu concepția și imaginația ta, indiferent de cât de satisfăcătoare sunt pentru tine, nu fi nesăbuit, nu confunda aceste concepte, nu nega existența lui Dumnezeu, nu nega identitatea și statutul lui Dumnezeu, nu Îl împinge pe Dumnezeu pe ușă afară ca să-l aduci pe Satana să Îl înlocuiască pe Dumnezeu în inima ta și să fie Dumnezeul tău. Nu Mă îndoiesc că puteți să vă imaginați consecințele acestui lucru!

Fragment din „Dumnezeu Însuși, Unicul (I)” în Cuvântul Se arată în trup


64. Oricine nu-L venerează pe Dumnezeu și nu are o inimă care tremură de frică, va încălca ușor decretele administrative ale lui Dumnezeu. Mulți Îl slujesc pe Dumnezeu cu puterea pasiunii lor, dar nu au nicio înțelegere a decretelor administrative ale lui Dumnezeu, cu atât mai puțin vreo bănuială cu privire la implicațiile cuvintelor Sale. Și astfel, cu intențiile lor bune, deseori sfârșesc prin a face lucruri care perturbă gestionarea lui Dumnezeu. În cazuri grave, ei sunt îndepărtați, lipsiți de orice altă șansă de a-L urma, și sunt aruncați în iad, orice asociere cu casa lui Dumnezeu luând sfârșit. Acești oameni lucrează în casa lui Dumnezeu prin puterea bunelor lor intenții ignorante și sfârșesc prin a mânia firea lui Dumnezeu. Oamenii își aduc căile de a sluji oficiali și domni în casa lui Dumnezeu și încearcă să le pună în practică, gândindu-se în zadar că pot fi aplicate cu ușurință și fără efort aici. Niciodată nu și-au închipuit că Dumnezeu nu are firea unui miel, ci a unui leu. De aceea, cei care se asociază cu Dumnezeu pentru prima dată nu sunt în stare să comunice cu El, căci inima lui Dumnezeu este diferită de cea a omului. Numai după ce înțelegi multe adevăruri, poți ajunge să-L cunoști continuu pe Dumnezeu. Această cunoaștere nu este compusă din fraze sau doctrine, ci poate fi folosită ca o comoară prin care tu intri în confidență apropiată cu Dumnezeu și ca dovadă că El se bucură în tine. Dacă ești lipsit de realitatea cunoașterii și nu ești înzestrat cu adevărul, atunci slujirea ta înflăcărată poate aduce asupra ta doar disprețul și respingerea lui Dumnezeu.

Fragment din „Trei avertismente” în Cuvântul Se arată în trup


65. Fiecare om, în cursul vieții sale de credință în Dumnezeu, s-a împotrivit și L-a înșelat pe Dumnezeu în anumite momente. Anumite fărădelegi nu trebuie să fie înregistrate ca o ofensă, dar unele sunt de neiertat; căci există multe fapte care încalcă decretele administrative, adică, aduc jigniri împotriva firii lui Dumnezeu. Mulți care sunt preocupați de soarta lor se pot întreba care sunt aceste fapte. Ar trebui să știți că voi sunteți îngâmfați și aroganți prin natura voastră și nu doriți să vă supuneți realității. Din acest motiv, vă voi spune încetul cu încetul, după ce ați reflectat asupra voastră. Vă îndemn să înțelegeți mai bine conținutul decretelor administrative și să depuneți eforturi pentru a cunoaște firea lui Dumnezeu. În caz contrar, va fi greu să vă țineți buzele sigilate și limbile voastre să nu se angajeze prea liber în conversații pompoase și veți ofensa, fără să vreți, firea lui Dumnezeu și să cădeți în întuneric, pierzând prezența Duhului Sfânt și lumina. Dat fiind că voi nu sunteți principiali în acțiunile voastre, făcând sau spunând ceea ce nu ar trebui, veți primi răsplata cuvenită. Ar trebui să știi că, deși tu ești neprincipial în cuvânt și faptă, Dumnezeu este foarte principial în ambele. Motivul pentru care tu primești răsplată este că L-ai ofensat pe Dumnezeu, nu pe om. Dacă, în viața ta, comiți multe infracțiuni împotriva firii lui Dumnezeu, atunci ești destinat să devii un copil al iadului. Pentru om, poate părea că ai comis numai câteva fapte care nu corespund cu adevărul și nimic mai mult. Cu toate acestea, tu ești conștient că, în ochii lui Dumnezeu, tu ești deja unul pentru care nu mai există nicio jertfă pentru păcat? Pentru că tu ai încălcat decretele administrative ale lui Dumnezeu mai mult decât o singură dată și, în plus, nu ai arătat niciun semn de pocăință, prin urmare, tu nu ai de ales decât să cazi în iad, unde Dumnezeu pedepsește omul.

Fragment din „Trei avertismente” în Cuvântul Se arată în trup


66. După înțelegerea firii lui Dumnezeu și a ceea ce El are și este, ați tras vreo concluzie despre cum ar trebui să-L tratați pe Dumnezeu? Ca răspuns la această întrebare, în concluzie, aș dori să vă dau trei sfaturi: mai întâi, nu Îl pune la încercare pe Dumnezeu. Indiferent cât de multe lucruri înțelegi despre Dumnezeu, indiferent cât de multe știi despre firea Sa, nu Îl pune la încercare absolut deloc. În al doilea rând, nu concura pentru statut cu Dumnezeu. Indiferent ce fel de statut îți dă Dumnezeu sau ce fel de lucrare îți încredințează, indiferent ce îndatorire te face să îndeplinești și indiferent cât de mult ai cheltuit și sacrificat pentru Dumnezeu, nu concura absolut deloc cu El pentru statut. În al treilea rând, nu concura cu Dumnezeu. Indiferent dacă înțelegi sau dacă poți să te supui la ce face Dumnezeu cu tine, ce aranjează pentru tine și lucrurile pe care ți le aduce, nu concura absolut deloc cu Dumnezeu. Dacă poți să respecți aceste trei sfaturi, atunci vei fi relativ în siguranță și nu Îl vei supăra cu ușurință pe Dumnezeu.

Fragment din „Lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu și Dumnezeu Însuși (III)” în Cuvântul Se arată în trup


67. Poate că ai suferit enorm la vremea ta, dar încă nu înţelegi nimic; eşti ignorant în tot ceea ce priveşte viaţa. Chiar dacă ai fost mustrat și judecat, nu te-ai schimbat deloc și adânc în sinea ta nu ai câștigat viață. Când va veni timpul să îţi testezi lucrarea, vei trece printr-o încercare la fel de feroce ca focul și chiar printr-un necaz și mai mare. Acest foc îţi va transforma întreaga ființă în cenușă. Drept cineva care nu are viață, cineva care nu are o uncie de aur curat înăuntru, cineva încă loial firii stricate și cineva care nu poate face nici măcar o treabă bună ca fiind un contrast, cum poţi să nu fii eliminat? Ce folos are lucrarea de cucerire pentru cineva care merită mai puțin decât un ban și care nu are viață? Când va veni timpul acela, zilele voastre vor fi mai grele decât cele ale lui Noe și ale Sodomei! Atunci rugăciunile tale nu îţi vor face niciun bine. Odată ce toată lucrarea de mântuire s-a încheiat, cum poţi să începi să te pocăieşti? Odată ce toată lucrarea de mântuire va fi făcută, nu va mai exista o lucrare de mântuire. Ce va mai fi este începutul lucrării de pedepsire a răului. Te împotriveşti, te răzvrăteşti și faci lucruri despre care ştii că sunt rele. Nu eşti tu ţinta pedepsei severe? Ţie îţi explic aceasta astăzi. Dacă alegi să nu asculţi, când dezastrul va cădea pe urmă asupra ta, nu va fi prea târziu dacă numai atunci vei începe să regreţi și să începi să crezi? Îţi dau o șansă să te pocăieşti astăzi, dar nu eşti dispus să faci asta. Cât timp mai vrei să aștepţi? Până în ziua mustrării? Nu-mi amintesc astăzi de fărădelegile tale din trecut; te-am iertat din nou și din nou, întorcându-te de la partea ta negativă, ca să te uiţi numai la partea ta pozitivă, pentru că lucrarea și toate cuvintele Mele prezente sunt menite să te salveze, și nu am nicio intenție rea față de tine. Totuși, refuzi să intri; nu poţi deosebi binele de rău și nu ştii cum să apreciezi bunătatea. Nu este acest tip de persoană pur și simplu hotărâtă să obţină acea pedeapsă și acea răzbunare dreaptă?

Fragment din „Adevărul lăuntric al lucrării de cucerire (1)” în Cuvântul Se arată în trup


68. Oamenii nu prețuiesc venirea Mea, nici nu apreciază ziua slavei Mele. Ei nu sunt fericiți să primească certarea mea, cu atât mai puțin sunt ei dispuși să-Mi întoarcă slava Mea. Nici nu sunt dispuși să arunce otrava celui rău. Omenirea continuă să Mă înșele în același vechi mod, încă purtând zâmbete strălucitoare pe fețe și chipuri fericite în același vechi mod. Ei nu sunt conștienți de adâncimile întunericului care va coborî asupra omenirii după ce slava Mea îi va părăsi și, mai ales, nu sunt conștienți că atunci când ziua Mea va veni asupra întregii omeniri, ei vor trăi vremuri și mai grele decât oamenii din vremea lui Noe. Căci ei nu știu cât de întunecat a devenit Israelul când slava Mea a plecat de la el, pentru că omul uită în zori cât de greu i-a fost să treacă prin bezna nopții. Când soarele se ascunde din nou și întunericul coboară asupra omului, el va înălța din nou tânguiri și își va scrâșni dinții în întuneric. Ați uitat când slava Mea s-a depărtat de Israel, cât de greu a fost pentru poporul său să treacă prin zilele lor de suferință? Acum este momentul în care vedeți slava Mea și este și timpul când împărtășiți ziua slavei Mele. Omul va înălța tânguiri în mijlocul întunericului când slava Mea va părăsi țara spurcată. Acum este ziua slavei când Îmi fac lucrarea și este și ziua în care scutesc omenirea de suferință, căci nu voi împărtăși cu ei vremurile de chin și necaz. Vreau doar să cuceresc complet omenirea și să înving cu totul pe cel rău al omenirii.

Fragment din „Ce înseamnă să fii un om adevărat” în Cuvântul Se arată în trup


69. Oamenii nici măcar nu cred în existența Mea și nici nu întâmpină venirea Mea. Omenirea doar răspunde cu rea credință la cererile Mele, le acceptă temporar și nu împărtășește cu sinceritate bucuriile și necazurile vieții cu Mine. Din moment ce oamenii Mă văd ca fiind de nepătruns, se prefac cu pizmă că-Mi zâmbesc, dezvăluind dorința lor de a intra în grațiile unuia care are puterea. Acest lucru se datorează faptului că oamenii nu cunosc lucrarea Mea, cu atât mai puțin voia Mea în prezent. Voi fi sincer cu voi: când va veni ziua, suferința oricui Mi se va închina va fi mai ușoară decât a voastră. Nivelul credinței voastre în Mine nu-l depășește, în realitate, pe cel al lui Iov – chiar și credința fariseilor evrei o depășește pe a voastră – și, astfel, dacă ziua focului se coboară, suferința voastră va fi mai gravă decât cea a fariseilor, când au fost mustrați de Isus, decât cea a celor 250 de conducători care s-au opus lui Moise, și decât cea a Sodomei, sub flăcările fierbinți ale distrugerii ei.

Fragment din „Ce înseamnă să fii un om adevărat” în Cuvântul Se arată în trup


70. Ziua în care Mă voi întoarce cu spatele la voi este ziua în care veți muri, este ziua în care întunericul va veni peste voi și ziua în care lumina vă va părăsi. Astfel vă spun! Nu voi arăta niciodată bunăvoință față de un grup ca al vostru, care este mai jos decât animalele! Există limite pentru cuvintele și acțiunile Mele, iar în condițiile în care umanitatea și conștiința voastră sunt așa cum sunt, Eu nu voi mai lucra, căci vă lipsește prea mult conștiința, Mi-ați provocat prea multă durere și comportamentul vostru deplorabil Mă dezgustă prea mult. Oamenii cărora le lipsesc umanitatea și conștiința nu vor avea niciodată șansa mântuirii. Nu voi mântui niciodată niște oameni atât de nerecunoscători și de lipsiți de suflet. Când va veni ziua Mea, voi ploua cu flăcările Mele pârjolitoare, toată veșnicia, peste copiii neascultării care Mi-au trezit mânia îndârjită, voi lăsa pedeapsa Mea veșnică peste acele animale care aruncau invective asupra Mea și care M-au părăsit, voi mistui cu flăcările mâniei Mele pe fiii neascultării care odată mâncau și trăiau împreună cu Mine, dar care nu au crezut în Mine, ci M-au insultat și M-au trădat. Voi supune pedepsei pe toți cei care Mi-au provocat mânia, voi face să cadă toată mânia Mea peste acele fiare care voiau odată să stea alături de Mine, dar care nu Mi s-au închinat și nu M-au ascultat, nuiaua cu care lovesc omul va cădea peste acele animale care se bucurau cândva de grija Mea și de tainele pe care le rosteam și care au încercat să obțină plăceri materiale de la Mine. Nu voi ierta pe niciunul dintre cei care încearcă să Îmi ia locul; nu voi lăsa să scape pe niciunul dintre cei care încearcă să smulgă mâncare și haine de la Mine. Deocamdată, nu vă fac rău și continuați să exagerați cu cererile pe care Mi le faceți. Când va veni ziua mâniei, nu veți mai face cereri; atunci, vă voi lăsa să vă „bucurați” din toată inima, vă voi pune cu fața la pământ și nu veți mai putea să vă ridicați vreodată! Mai devreme sau mai târziu, vă voi „plăti” această datorie – și sper să așteptați cu răbdare ziua aceea.

Fragment din „A avea o fire neschimbată înseamnă a fi în vrăjmășie cu Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup


71. Toamna, frunzele care cad se vor întoarce la rădăcinile lor, tu te vei reîntoarce la casa tatălui tău, iar Eu Mă voi întoarce alături de Tatăl Meu. Eu voi fi însoțit de afecțiunea tandră a Tatălui Meu, iar tu vei fi călcat în picioare de către tatăl tău și urmărit de acest lucru. Eu voi avea slava Tatălui Meu și tu vei avea rușinea tatălui tău. Voi folosi mustrarea, pe care Mi-am reținut-o de mult timp, ca să te însoțească, iar tu vei întâlni mustrarea Mea, cu trupul tău rânced, care a fost deja stricat de zeci de mii de ani. Voi încheia lucrarea Mea de cuvinte în tine, însoțită de îngăduință, și vei începe să-ți împlinești rolul de a suferi dezastrul din cuvintele Mele. Mă voi bucura foarte mult și voi lucra în Israel; tu vei plânge și vei scrâșni din dinți și vei exista și vei muri în noroi. Eu Îmi voi recâștiga forma originală și nu voi mai rămâne în mizerie împreună cu tine, în timp ce tu îți vei recâștiga urâțenia originală și vei continua să scormonești în grămada de bălegar. Când lucrarea și cuvintele Mele sunt gata, va fi o zi de bucurie pentru Mine. Când opoziția și răzvrătirea ta sunt gata, va fi o zi de plâns pentru tine. Nu voi avea milă de tine și nu Mă vei mai vedea. Nu voi mai dialoga cu tine și nu Mă vei mai întâlni. Voi urî răzvrătirea ta, iar ție îți va fi dor de frumusețea Mea. Te voi lovi, iar ție îți va fi dor de frumusețea Mea. Mă voi despărți cu bucurie de tine, iar tu vei fi conștient de datoria ta față de Mine. Nu te voi mai vedea niciodată, dar tu întotdeauna vei spera după Mine. O să te urăsc pentru că în momentul de față te opui Mie, iar ție îți va fi dor de Mine, pentru că în momentul acesta te mustru. Nu voi fi dispus să trăiesc alături de tine, dar tu vei tânji amarnic după aceasta și vei plânge pentru veșnicie, pentru că vei regreta tot ce Mi-ai făcut Mie. Vei regreta răzvrătirea și opoziția ta și chiar îți vei așeza fața pe pământ cu părere de rău, și vei cădea în fața Mea și vei jura că nu vei mai fi neascultător. Dar, în inima ta, tu doar Mă iubești și nu vei putea niciodată să-Mi auzi vocea, trebuie să te fac să te rușinezi de tine.

Fragment din „Când frunzele care cad se vor reîntoarce la rădăcinile lor, veți regreta tot răul pe care l-ați făcut” în Cuvântul Se arată în trup

Anterior: (II) Cuvinte despre îndemnurile și vorbele de alinare ale lui Dumnezeu

Înainte: XIII Cuvinte despre standardele lui Dumnezeu pentru a hotărî rezultatului omului și despre sfârșitul fiecărui fel de persoană

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Dumnezeu Însuși, Unicul (VII)

O expunere a autorității lui Dumnezeu, a firii drepte a lui Dumnezeu și a sfințeniei lui Dumnezeu După ce v-ați terminat rugăciunile, vă...

Dumnezeu Însuși, Unicul (IX)

Dumnezeu este sursa vieții pentru toate lucrurile (III) În această perioadă de timp, am vorbit despre multe lucruri legate de cunoașterea...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte