Dumnezeu Însuși, Unicul (VIII)

Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor (II)

Haideți să continuăm subiectul comunicării de data trecută. Puteți să vă amintiți ce subiect am comunicat data trecută? (Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor.) Este „Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor” un subiect care vi se pare foarte îndepărtat? Aveți o oarecare înțelegere de suprafață a acestuia? Poate cineva să-Mi spună ideea principală a acestui subiect pe care l-am comunicat data trecută? (Prin crearea tuturor lucrurilor de către Dumnezeu, văd că Dumnezeu hrănește toate lucrurile și hrănește omenirea. În trecut, am crezut mereu că atunci când Dumnezeu oferă omului, nu Își oferă cuvântul decât aleșilor Săi, dar nu am înțeles niciodată, prin legile tuturor lucrurilor, că Dumnezeu hrănește omenirea. Numai prin comunicarea de către Dumnezeu a acestui aspect al adevărului am simțit că Dumnezeu este sursa tuturor lucrurilor și că viața tuturor lucrurilor este asigurată de către Dumnezeu, că Dumnezeu manipulează aceste legi și că El hrănește toate lucrurile. Din crearea tuturor lucrurilor de către El văd iubirea lui Dumnezeu.) Data trecută, am comunicat în principal despre crearea tuturor lucrurilor de către Dumnezeu și despre felul în care El a stabilit legile și principiile pentru acestea. Sub asemenea legi și asemenea principii, toate lucrurile trăiesc și mor împreună cu omul și coexistă cu omul sub stăpânirea lui Dumnezeu și în ochii lui Dumnezeu. Prima dată am vorbit despre faptul că Dumnezeu a creat toate lucrurile folosindu-Și propriile metode pentru a hotărî legile creșterii lor, ca și traiectoriile și modelele pentru creșterea lor. El a hotărât și modurile în care toate lucrurile supraviețuiesc pe acest pământ, astfel încât să poată continua să crească și să se înmulțească și să depindă unele de altele pentru a supraviețui. Cu asemenea metode și legi, toate lucrurile pot exista și pot crește cu succes și în pace pe acest pământ. Numai având un asemenea mediu înconjurător poate omul să aibă un cămin și un mediu de trai stabile, și sub călăuzirea lui Dumnezeu, poate continua să se dezvolte și să avanseze, să se dezvolte și să avanseze.

Data trecută am discutat conceptul de bază al lui Dumnezeu care asigură toate lucrurile: mai întâi, Dumnezeu asigură toate lucrurile astfel încât toate lucrurile există și trăiesc pentru omenire. Cu alte cuvinte, un astfel de mediu înconjurător există datorită legilor stabilite de către Dumnezeu. Numai prin întreținerea și gestionarea de către Dumnezeu a unor asemenea legi are omenirea mediul de trai pe care îl are acum. Ceea ce am discutat data trecută reprezintă un mare salt de la cunoașterea lui Dumnezeu de care vorbeam înainte. De ce există un asemenea salt? Pentru că atunci când vorbeam, în trecut, despre a ajunge să-L cunoaștem pe Dumnezeu, discutam în sfera mântuirii și gestionării omenirii de către Dumnezeu – adică mântuirea și gestionarea aleșilor Săi – despre a-L cunoaște pe Dumnezeu, faptele lui Dumnezeu, firea Lui, ce are El și ce este, intențiile Lui și felul în care asigură omului adevărul și viața. Dar subiectul despre care am discutat data trecută nu s-a mai limitat doar la Biblie și nu a mai fost doar în sfera lui Dumnezeu mântuindu-Și aleșii. Mai degrabă, a depășit această sferă, a ieșit din Biblie și din îngrădirea celor trei etape ale lucrării pe care Dumnezeu o face asupra aleșilor Săi, pentru a-L discuta pe Dumnezeu Însuși. Așa că, atunci când auziți această parte a comunicării Mele, nu trebuie să vă limitați cunoașterea lui Dumnezeu la Biblie și la cele trei etape ale lucrării lui Dumnezeu. În schimb, trebuie să vă păstrați perspectivele deschise; trebuie să vedeți faptele lui Dumnezeu și ceea ce are El și ce este între toate lucrurile, și felul în care Dumnezeu domină și gestionează toate lucrurile. Prin această metodă și pe această bază, poți vedea cum Dumnezeu asigură toate lucrurile. Acest lucru permite omenirii să înțeleagă faptul că Dumnezeu este adevărata sursă a vieții pentru toate lucrurile și că aceasta este adevărata identitate a lui Dumnezeu Însuși. Adică, identitatea, statutul, autoritatea lui Dumnezeu și tot ceea ce este nu sunt adresate numai acelora care Îl urmează în acest moment – nu vă sunt destinate doar vouă, acest grup de oameni – ci tuturor lucrurilor. Atunci, anvergura tuturor lucrurilor este foarte largă. Folosesc „toate lucrurile” pentru a descrie anvergura stăpânirii lui Dumnezeu asupra a tot pentru că vreau să vă spun că lucrurile stăpânite de către Dumnezeu nu sunt numai ceea ce puteți vedea cu ochii voștri, ci includ lumea materială pe care o pot vedea toți oamenii, precum și o altă lume, care nu poate fi văzută de ochi omenești în afara lumii materiale, și, mai mult, includ spațiul și planetele dincolo de locul în care locuiește în prezent omenirea. Aceasta este anvergura stăpânirii lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor. Anvergura stăpânirii lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor este foarte largă. În ceea ce vă privește, ceea ce ar trebui să înțelegeți, ceea ce ar trebui să vedeți și din ce lucruri ar trebui să obțineți cunoaștere – acestea sunt ceea fiecare dintre voi are nevoie și trebuie să înțeleagă, să vadă și să-i fie limpede. Chiar dacă anvergura acestui „toate lucrurile” este foarte largă, nu am să vă spun despre anvergura pe care nu o puteți vedea deloc sau cu care nu puteți lua contact. Nu am să vă spun decât despre anvergura cu care ființele omenești pot lua contact, pe care o pot înțelege și pricepe, astfel încât toată lumea să poată simți adevărata semnificație a expresiei „Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor.” Astfel, nimic din ceea ce vă comunic nu vor fi vorbe goale.

Data trecută, am folosit metode de povestire pentru a oferi o imagine de ansamblu simplă a subiectului „Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor,” astfel încât să puteți avea o înțelegere de bază a felului în care Dumnezeu asigură toate lucrurile. Care este scopul întipăririi acestui concept de bază în voi? Este pentru a vă informa că, dincolo de Biblie și de cele trei etape ale lucrării Sale, Dumnezeu mai face și o altă lucrare pe care oamenii nu o pot vedea și cu care nu pot lua contact. O asemenea lucrare este efectuată personal de către Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ar face decât să-Și ducă mai departe aleșii, fără această lucrare dincolo de lucrarea Sa de gestionare, atunci ar fi foarte dificil pentru această omenire, inclusiv pentru voi toți, să continue să avanseze și această omenire și această lume nu ar fi în stare să continue să se dezvolte. Aceasta este importanța expresiei „Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor” despre care vă comunic astăzi.

Mediul de trai de bază pe care Dumnezeu îl creează pentru omenire

Am discutat o mulțime de subiecte și teme legate de expresia „Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor,” dar știți în inimile voastre ce lucruri conferă Dumnezeu omenirii în afară de a vă furniza cuvântul Lui și de a-Și efectua lucrarea de mustrare și judecată asupra voastră? Unii oameni ar putea spune: „Dumnezeu îmi acordă har și binecuvântări; El îmi dă disciplină și alinare și El îmi dă grijă și protecție în orice mod cu putință.” Alții vor spune: „Dumnezeu îmi oferă mâncarea și băutura de zi cu zi,” în timp ce alții vor spune chiar: „Dumnezeu îmi oferă totul.” Cu privire la aceste lucruri cu care oamenii pot lua contact în viețile lor de zi cu zi, ați putea avea cu toții câteva răspunsuri care au legătură cu propria voastră experiență de viață fizică. Dumnezeu acordă multe lucruri fiecărei persoane în parte, cu toate că ceea ce discutăm aici nu se limitează doar la sfera nevoilor zilnice ale oamenilor, ci este menit să extindă câmpul perspectivei fiecărei persoane și să vă lase să vedeți lucrurile dintr-o perspectivă macro. De vreme ce Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor, cum întreține El viața tuturor lucrurilor? Ca toate lucrurile să poată continua să existe, ce aduce Dumnezeu tuturor lucrurilor ca să le întrețină existența și să întrețină legile existenței lor? Acesta este ideea principală a ceea ce discutăm astăzi. Înțelegeți ce am spus? Subiectul acesta s-ar putea să vă fie foarte nefamiliar, dar nu voi vorbi despre doctrine prea profunde. Mă voi strădui să vă fac pe toți să înțelegeți după ce ascultați. Nu trebuie să simțiți nicio povară – tot ceea ce trebuie să faceți este să ascultați cu atenție. Cu toate acestea, tot trebuie să mai accentuez un pic: despre ce subiect vorbesc? Spuneți-Mi. (Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor.) Atunci cum asigură Dumnezeu toate lucrurile? Ce oferă El tuturor lucrurilor astfel încât să se poată spune că „Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor”? Aveți noțiuni sau gânduri în această privință? Se pare că subiectul acesta despre care vorbesc vă creează efectiv un vid absolut în inimi și minți. Dar sper că puteți conecta subiectul și lucrurile despre care am de gând să vorbesc cu faptele lui Dumnezeu și că nu le veți pune în legătură cu vreo cunoaștere sau lega de vreo cultură sau cercetare omenească. Nu vorbesc decât despre Dumnezeu și despre Dumnezeu Însuși. Aceasta este sugestia Mea pentru voi. Înțelegeți, nu-i așa?

Dumnezeu a acordat multe lucruri omenirii. Am să încep prin a vorbi despre ceea oamenii pot vedea, adică, despre ceea ce pot simți. Acestea sunt lucrurile pe care oamenii le pot înțelege înăuntrul lor și pe care le pot accepta. Așadar, haideți să începem cu lumea materială pentru a discuta despre ceea ce a oferit Dumnezeu omenirii.

1. Aerul

Mai întâi, Dumnezeu a creat aerul, ca omul să poată respira. Nu este acest „aer” aerul vieții de zi cu zi cu care oamenii sunt în contact în mod constant? Nu este acest aer lucrul pe care oamenii se bazează în orice clipă, chiar și atunci când dorm? Aerul pe care l-a creat Dumnezeu este de o importanță monumentală pentru omenire: este componenta esențială a fiecărei suflări a lor și a vieții înseși. Această substanță, care poate fi doar simțită, dar nu văzută, a fost primul dar al lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. După ce a creat aerul, a închis Dumnezeu prăvălia? După ce a creat aerul, S-a gândit Dumnezeu la densitatea aerului? S-a gândit Dumnezeu la conținutul aerului? (Da.) La ce se gândea Dumnezeu când a făcut aerul? De ce a făcut Dumnezeu aerul și care I-a fost raționamentul? Oamenii au nevoie de aer și au nevoie să respire. Înainte de toate, densitatea aerului trebuie să fie potrivită pentru plămânii omenești. Cunoaște cineva densitatea aerului? Nu este ceva ce trebuie să știe oamenii, nu au nevoie să știe acest lucru. Nu avem nevoie de un număr exact în legătură cu densitatea aerului, și este în regulă să avem o idee generală. Dumnezeu a făcut aerul cu o densitate care ar fi cea mai potrivită pentru ca plămânii omenești să respire. Adică, oamenii se simt confortabil și nu le va fi afectat corpul atunci când respiră. Aceasta este ideea din spatele densității aerului. Apoi vom discuta despre conținutul aerului. Mai întâi, ceea ce conține aerul nu este otrăvitor pentru oameni și, ca atare, nu le va afecta plămânul și corpul. Dumnezeu a trebuit să se gândească la toate acestea. Dumnezeu a trebuit să se gândească la faptul că aerul pe care îl respiră oamenii ar trebui să intre și să iasă ușor și că, după ce a fost inspirat, conținutul și cantitatea de aer ar trebui să fie în așa fel încât sângele, ca și aerul rezidual din plămân și din corp să fie corect metabolizat, și de asemenea, că aerul nu ar trebui să conțină nicio componentă otrăvitoare. Cu privire la aceste două standarde, nu vreau să vă îndes în cap o grămadă de cunoștințe, ci mai degrabă doar să vă informez că Dumnezeu a avut în minte un proces de gândire specific atunci când a creat fiecare lucru în parte – cel mai bun. Mai mult, în ceea ce privește cantitatea de praf din aer, cantitatea de praf, nisip și țărână de pe pământ, ca și praful care cade din cer, Dumnezeu are un plan și pentru aceste lucruri – feluri de a le înlătura sau de a le face să se dezintegreze. Deși există ceva praf, Dumnezeu a făcut în așa fel încât praful să nu afecteze trupul și respirația omului, și ca fragmentele de praf să aibă o dimensiune care să nu fie dăunătoare corpului. Nu a fost crearea aerului de către Dumnezeu misterioasă? A fost la fel de simplă ca și cum doar ar fi suflat aerul din gura Lui? (Nu.) Chiar și în crearea lucrurilor celor mai simple de către El, taina lui Dumnezeu, mințile Lui, gândurile Lui și înțelepciunea Lui sunt toate evidente. Nu este Dumnezeu realist? Adică, până și în crearea a ceva simplu, Dumnezeu se gândea la omenire. Mai întâi de toate, aerul pe care îl respiră oamenii este curat, ceea ce conține este potrivit pentru respirația oamenilor, nu este toxic și nu dăunează oamenilor, iar densitatea este calibrată pentru respirația omenească. Acest aer pe care oamenii îl inspiră și îl expiră este esențial pentru corpul lor, pentru trupul lor. Așa că oamenii pot respira în voie, fără constrângeri sau griji. Pot respira normal. Aerul este ceea ce Dumnezeu a creat la început și ceea ce este indispensabil pentru respirația omenească.

2. Temperatura

Al doilea lucru este temperatura. Toată lumea știe ce este temperatura. Temperatura este ceva cu care un mediu înconjurător potrivit supraviețuirii umane trebuie să fie echipat. Dacă temperatura este prea ridicată, să spunem că temperatura este mai mare de 40 de grade Celsius, atunci nu ar fi foarte istovitor pentru oameni? Nu ar fi epuizant pentru oameni să trăiască? Dacă temperatura este prea scăzută și ajunge la minus 40 de grade Celsius? Oamenii nu ar fi în stare să o suporte nici în acest caz. Așadar, Dumnezeu a fost, de fapt, foarte atent în stabilirea acestui interval de temperatură. Intervalul de temperatură la care corpul omenesc se poate adapta este, în esență, de la minus 30 de grade Celsius la 40 de grade Celsius. Acesta este intervalul de temperatură de bază de la nord la sud. În regiunile reci, temperaturile pot scădea, probabil, până la minus 50 sau 60 de grade Celsius. O asemenea regiune nu este un loc în care Dumnezeu îi permite omului să trăiască. De ce există asemenea regiuni reci? Aici stau înțelepciunea și intențiile lui Dumnezeu. Nu-ți permite să te apropii de acele locuri. Dumnezeu protejează locurile care sunt prea fierbinți sau prea reci, ceea ce înseamnă că El nu este pregătit să-i permită omului să trăiască acolo. Nu este pentru omenire. De ce ar permite El ca asemenea locuri să existe pe pământ? Dacă Dumnezeu nu i-ar permite omului să trăiască acolo sau să existe acolo, atunci de ce le-ar fi creat Dumnezeu? Aici stă înțelepciunea lui Dumnezeu. Adică, temperatura de bază a mediului înconjurător pentru supraviețuirea omului a fost, de asemenea, ajustată în mod rezonabil de către Dumnezeu. Există și o lege aici. Dumnezeu a creat unele lucruri care să ajute la menținerea unei astfel de temperaturi, să controleze această temperatură. Ce lucruri se folosesc pentru a menține această temperatură? În primul rând, soarele le poate aduce oamenilor căldură, dar vor putea oamenii să suporte dacă este prea cald? Este cineva care îndrăznește să se apropie de soare? Există vreun instrument pe pământ care să se poată apropia de soare? (Nu.) De ce nu? Este prea fierbinte. Se va topi când se apropie de soare. Așadar, Dumnezeu a efectuat o măsură specifică a distanței soarelui față de omenire. A făcut o lucrare atentă. Dumnezeu are un standard pentru această distanță. Mai sunt și Polul Sud și Polul Nord al pământului. Acolo sunt numai ghețari. Poate omenirea să trăiască pe ghețari? Sunt potriviți pentru viața oamenilor? (Nu.) Nu, așa că oamnenii nu au să meargă acolo. Din moment ce oamenii nu merg la Polul Sud și la Polul Nord, ghețarii vor fi păstrați și vor putea să-și joace rolul, care este acela de a controla temperatura. Înțelegi? Dacă nu există Polul Sud și Polul Nord și soarele strălucește mereu pe pământ, atunci toți oamenii de pe pământ vor muri de cald. Folosește Dumnezeu numai aceste două lucruri ca să controleze o temperatură potrivită supraviețuirii omenești? Nu, mai sunt și tot felul de lucruri vii, cum ar fi iarba de pe câmp, diferite tipuri de copaci și toate soiurile de plante în păduri. Acestea absorb căldura soarelui și neutralizează energia termică a soarelui pentru a regla temperatura la care trăiesc oamenii. Mai sunt și sursele de apă, cum ar fi râurile și lacurile. Suprafața râurilor și a lacurilor nu este ceva ce poate fi decis de cineva. Nimeni nu poate controla câtă apă există pe pământ, unde curge apa, în ce direcție curge, volumul apei sau viteza curgerii. Numai Dumnezeu știe. Aceste surse diferite de apă, incluzând apele subterane și râurile și lacurile de la suprafață, pe care oamenii le pot vedea, pot, de asemenea, regla temperatura la care trăiesc oamenii. Pe deasupra, sunt tot felul de formațiuni geografice, cum ar fi munții, câmpiile, canioanele și mlaștinile; aceste diferite formațiuni geografice, suprafețele și dimensiunile lor joacă toate un rol în reglarea temperaturii. De exemplu, dacă un munte are o circumferință de 100 de kilometri, acești 100 de kilometri vor avea un efect de 100 de kilometri. În privința numărului de lanțuri muntoase și canioane pe care Dumnezeu le-a creat pe pământ, acesta este un lucru la care Dumnezeu S-a gândit profund. Cu alte cuvinte, dincolo de existența fiecărui lucru creat de Dumnezeu este o poveste, și aceasta conține și înțelepciunea și planurile lui Dumnezeu. Să luăm, de exemplu, pădurile și toate felurile de vegetație – aria și dimensiunea spațiului în care există și cresc acestea nu pot fi controlate de niciun om, nici nu are vreun om ultimul cuvânt în această privință. Câtă apă absorb, câtă energie termică absorb din soare nu poate fi, de asemenea, controlat de nicio ființă omenească. Toate acestea sunt lucruri aflate în sfera a ceea ce a fost plănuit de către Dumnezeu atunci când a creat toate lucrurile.

Numai datorită planificării atente a lui Dumnezeu, a cumpănirii Sale și a aranjamentelor în toate privințele poate omul să trăiască într-un mediu înconjurător cu o temperatură atât de potrivită. Așadar, fiecare lucru în parte pe care omul îl vede cu ochii lui, cum ar fi soarele, Polul Sud și Polul Nord, despre care oamenii aud adesea, ca și diferitele viețuitoare de pe și de sub pământ și din apă, suprafețele pădurilor și a altor forme de vegetație, sursele de apă, diferitele întinderi de apă, câtă apă a mării și câtă apă dulce există, plus diferite medii înconjurătoare geografice – Dumnezeu folosește aceste lucruri pentru a menține temperaturi normale pentru supraviețuirea omului. Acest lucru este absolut. Numai pentru că Dumnezeu dă dovadă de atâta considerație este omul în stare să trăiască într-un mediu înconjurător cu asemenea temperaturi potrivite. Nu poate fi nici prea frig, nici prea cald: locurile care sunt prea călduroase și în care temperaturile depășesc nivelul la care se poate adapta corpul omenesc, cu siguranță, nu sunt pregătite pentru tine de către Dumnezeu. Locurile care sunt prea reci și în care temperaturile sunt prea scăzute; locuri care, imediat ce sosesc oamenii, îi vor îngheța în doar câteva minute încât nu vor mai fi în stare să vorbească, le va îngheța creierul, nu vor mai fi în stare să gândească și se vor sufoca în scurt timp – nici asemenea locuri nu sunt pregătite de către Dumnezeu pentru omenire. Indiferent de ce fel de cercetări vor oamenii să deruleze, sau dacă vor să inoveze sau să depășească asemenea limitări – indiferent de lucrurile la care se vor gândi oamenii, ei nu vor fi niciodată în stare să depășească limitele până la care se poate adapta corpul omenesc. Nu vor putea niciodată să scape de aceste limitări pe care Dumnezeu le-a creat pentru om. Aceasta se datorează faptului că Dumnezeu a creat ființele omenești și Dumnezeu știe cel mai bine la ce temperaturi se poate adapta corpul omenesc. Dar oamenii înșiși nu știu. De ce spun că oamenii nu știu? Ce fel de lucruri prostești au făcut oamenii? Nu au fost destui oameni care să vrea mereu să cucerească Polul Nord și Polul Sud? Ei vor mereu să meargă acolo, să ocupe pământul, ca să se stabilească acolo și să-l dezvolte. Ar fi un act de absurditate. Chiar dacă ai cercetat intens Polul Sud și Polul Nord, și atunci ce? Chiar dacă te poți adapta la temperaturi, poți trăi acolo și „îmbunătățești” mediul de trai al Polului Sud și al Polului Nord, va avantaja acest lucru omenirea în vreun fel? Este un act absurd. Omenirea are un mediu înconjurător în care poate supraviețui, dar nu poate sta liniștită și docilă aici și trebuie să se ducă într-un loc în care nu poate supraviețui. De ce stau astfel lucrurile? Oamenii s-au plictisit să trăiască la temperaturi potrivite. S-au bucurat de prea multe binecuvântări. În plus, mediul normal de viață a fost destul de mult distrus de către omenire, așa că ar putea la fel de bine să meargă la Polul Sud sau la Polul Nord să mai provoace niște daune sau să se implice în vreo „cauză” ca să fie un soi de „pionieri.” Nu este acest lucru o prostie? Adică, sub conducerea strămoșului ei, Satana, această omenire continuă să facă absurdități, una după alta, distrugând în mod nesăbuit și nechibzuit căminul frumos pe care Dumnezeu l-a creat pentru omenire. Asta a făcut Satana. Mai mult, văzând că supraviețuirea omului pe pământ este un pic în pericol, o grămadă de oameni vor să găsească metode să locuiască pe lună, să caute o scăpare văzând dacă pot trăi acolo. Până la urmă, oxigenul lipsește de pe lună. Pot ființele omenești să supraviețuiască fără oxigen? Din moment ce oxigenul lipsește de pe lună, nu este un loc în care poate sta omul, și totuși omul continuă să-și dorească să meargă acolo. De ce? Este autodistrugere, nu-i așa? Este un loc fără aer și temperatura nu este potrivită pentru supraviețuirea omului, deci nu este pregătită de Dumnezeu pentru om.

Temperatura despre care tocmai am vorbit este un lucru cu care oamenii pot lua contact în viețile lor de zi cu zi. Temperatura este un lucru pe care toate corpurile omenești îl pot simți, dar nimeni nu se gândește cum a apărut această temperatură sau cine este responsabil și controlează această temperatură care este potrivită pentru viața omenească. Aceasta este ceea ce ajungem să cunoaștem acum. Este înțelepciunea lui Dumnezeu în acest lucru? Este acțiunea lui Dumnezeu în acest lucru? (Da.) Având în vedere că Dumnezeu a creat un mediu înconjurător cu o temperatură potrivită pentru viața omenească, este aceasta una dintre metodele prin care Dumnezeu aprovizionează toate lucrurile? (Da.) Este.

3. Sunetul

Care este cel de-al treilea lucru? Este, de asemenea, ceva cu care un mediu de viață propice ființelor omenești trebuie să fie echipat. Mai este și ceva de care Dumnezeu a trebuit să se ocupe atunci când a creat totul. Este un lucru foarte important pentru Dumnezeu și, de asemenea, pentru toată lumea. Dacă Dumnezeu nu s-ar fi ocupat de el, ar fi fost un obstacol imens în calea supraviețuirii omului. Adică, ar fi avut un impact foarte semnificativ asupra corpului și vieții omului, în așa măsură încât omenirea nu ar fi fost capabilă să supraviețuiască într-un asemenea mediu. Se poate spune și că nicio viețuitoare nu poate supraviețui într-un asemenea mediu. Deci, care este acest lucru? Este sunetul. Dumnezeu a creat totul și totul trăiește în mâinile lui Dumnezeu. În ochii lui Dumnezeu, toate lucrurile se mișcă și trăiesc. Cu alte cuvinte, existența fiecăruia dintre lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu are valoare și sens. Adică, toate au o necesitate în spatele existenței lor. Fiecare lucru are o viață în ochii lui Dumnezeu; din moment ce toate trăiesc și se mișcă, vor produce sunete. De exemplu, pământul se învârtește în permanență, soarele se învârtește în permanență, și luna se învârtește și ea în permanență. Sunt constant produse sunete în propagarea, dezvoltările și mișcările tuturor lucrurilor. Lucrurile de pe pământ se propagă, se mișcă și se dezvoltă constant. De exemplu, poalele munților se mișcă și se reașază, în vreme ce toate viețuitoarele din adâncul mărilor se mișcă și înoată. Acest lucru înseamnă că aceste viețuitoare, toate lucrurile din ochii lui Dumnezeu, sunt în mișcare în mod constant, normal și regulat. Deci ce aduc propagarea furișă, dezvoltările și mișcările acestor lucruri? Sunete puternice. În afară de Pământ, tot felul de planete sunt și ele constant în mișcare, iar viețuitoarele și organismele de pe aceste planete se propagă și ele, se dezvoltă și sunt în mișcare. Adică, toate lucrurile cu și fără viață se mișcă permanent înainte în ochii lui Dumnezeu și, în același timp, scot sunete. Dumnezeu S-a ocupat și de aceste sunete. Ar trebui să cunoașteți motivul pentru care Se ocupă de aceste sunete, nu-i așa? Când te apropii de un avion, ce-ți va face sunetul lui asurzitor? Urechile îți vot fi asurzite pe măsură ce trece timpul. Vor fi inimile voastre în stare să reziste la acest lucru? Unii cu inimi mai slabe nu vor putea să suporte. Bineînțeles, nici aceia cu inimi tari nu vor putea să reziste dacă durează prea mult. Adică, impactul sunetului asupra corpului omenesc, indiferent dacă este vorba despre urechi sau despre inimă, este extrem de semnificativ pentru fiecare persoană în parte, iar sunetele care sunt prea puternice vor dăuna oamenilor. Așadar, atunci când Dumnezeu a creat toate lucrurile și după ce acestea au început să funcționeze normal, Dumnezeu a tratat corespunzător și aceste sunete – sunetele tuturor lucrurilor aflate în mișcare. Acesta este, de asemenea, unul dintre considerentele necesare pe care le-a avut Dumnezeu atunci când a creat un mediu înconjurător pentru omenire.

Mai întâi de toate, înălțimea atmosferei de la suprafața pământului va influența sunetele. De asemenea, dimensiunea golurilor din sol va manipula și influența sunetul. Apoi mai este și confluența diferitelor medii geografice, care va afecta și ea sunetul. Adică, Dumnezeu folosește anumite metode pentru a scăpa de unele sunete, ca oamenii să poată supraviețui într-un mediu înconjurător pe care urechile și inimile lor îl pot suporta. Altfel, sunetele vor aduce un obstacol imens în calea supraviețuirii oamenilor, vor crea probleme majore vieților lor. Aceasta va fi o mare problemă pentru ei. Vreau să spun că Dumnezeu a fost foarte atent în crearea pământului, a atmosferei și a diferitelor tipuri de medii geografice. Înțelepciunea lui Dumnezeu este inclusă în toate acestea. Înțelegerea de către omenire a acestui lucru nu trebuie să fie prea amănunțită. Tot ceea ce trebuie să știe oamenii este faptul că acțiunea lui Dumnezeu este inclusă. Acum, spuneți-Mi, a fost necesară această lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu? Adică, să efectueze manipularea foarte precisă a sunetului pentru a menține mediul propice vieții și viețile normale ale omenirii? (Da.) Dacă această lucrare a fost necesară, atunci, din această perspectivă, se poate spune că Dumnezeu a folosit o asemenea metodă pentru a aproviziona toate lucrurile? Dumnezeu a furnizat omenirii și a creat un mediu înconjurător atât de liniștit astfel încât corpul omenesc să poată trăi foarte normal într-un asemenea mediu înconjurător fără nicio interferență, și astfel încât omenirea să fie capabilă să existe și să trăiască normal. Este aceasta una dintre modalitățile prin care Dumnezeu aprovizionează omenirea? A fost lucrul acesta pe care l-a făcut Dumnezeu foarte important? (Da.) A fost foarte necesar. Deci cum apreciați acest lucru? Chiar dacă nu puteți simți că aceasta a fost acțiunea lui Dumnezeu, nici nu știți cum a procedat Dumnezeu în acel moment, puteți totuși simți necesitatea pentru care Dumnezeu a făcut acest lucru? Puteți simți înțelepciunea lui Dumnezeu sau grija și considerația pe care le-a pus în acest lucru? (Da.) Este în regulă doar să simțiți acest lucru. Este suficient. Sunt multe lucruri pe care le-a făcut Dumnezeu între toate lucrurile pe care oamenii nu le pot simți și vedea. Scopul pentru care am menționat acest lucru aici este doar acela de a vă oferi câteva informații cu privire la acțiunile lui Dumnezeu și este ca voi să puteți ajunge să Îl cunoașteți pe Dumnezeu. Aceste indicii vă pot permite să Îl cunoașteți și să Îl înțelegeți mai bine pe Dumnezeu.

4. Lumina

Cel de-al patrulea lucru are legătură cu ochii oamenilor – adică, lumina. Aceasta este și ea foarte importantă. Atunci când vezi o lumină puternică și strălucirea acestei lumini ajunge la un anumit nivel, ochii îți vor fi orbiți. La urma urmelor, ochii oamenilor sunt ochi din carne. Nu suportă iritațiile. Îndrăznește cineva să se uite fix la soare? Unii oameni au încercat. Poți să te uiți prin ochelarii de soare, nu-i așa? Acest lucru solicită asistența din partea unor instrumente. Fără instrumente, ochiul liber al omului nu are nicio abilitate să privească direct spre soare. Totuși, Dumnezeu a creat soarele ca să aducă lumină omenirii, și El a și manipulat această lumină. Dumnezeu nu a lăsat pur și simplu soarele și nu l-a ignorat după ce l-a creat. „Cui îi pasă dacă ochii oamenilor îl pot suporta!” Dumnezeu nu face asemenea lucruri. El face lucrurile cu delicatețe și ia în considerare toate aspectele. Dumnezeu a dat omenirii ochi ca să poată vedea, dar Dumnezeu a pregătit și intervalul de strălucire în care aceasta poate vedea. Nu va merge dacă nu este destulă lumină. Dacă este atât de întuneric încât oamenii nu-și pot vedea mâna în fața lor, atunci ochii lor își vor pierde funcția și nu vor fi de niciun folos. Un loc care este prea luminos va fi insuportabil pentru ochii oamenilor și aceștia nu vor putea vedea nimic. Așadar, în mediul înconjurător în care trăiește omenirea, Dumnezeu a dat cantitatea de lumină potrivită ochilor oamenilor. Această lumină nu va răni sau afecta ochii oamenilor. Mai mult, nu va face ca ochii oamenilor să-și piardă funcția. De aceea Dumnezeu a adăugat nori în jurul soarelui și al pământului, și densitatea aerului este, de asemenea, capabilă să filtreze în mod normal lumina care poate răni ochii sau pielea oamenilor. Aceste lucruri sunt corelate. În plus, culoarea pământului creat de către Dumnezeu reflectă și ea lumina soarelui și toate tipurile de lumină și scapă de partea de intensitate a luminii care face ca ochii omenești să simtă disconfort. În felul acesta, oamenii nu au nevoie să poarte mereu ochelari închiși la culoare pentru a putea umbla pe afară și a-și vedea de viețile lor. În condiții normale, ochii omenești pot vedea lucruri în sfera viziunii lor și lumina nu va interfera cu ei. Adică, lumina nu poate fi prea penetrantă, nici prea slabă: dacă ar fi prea slabă, ochii oamenilor ar fi afectați și, după o scurtă folosire, distruși; dacă ar fi prea puternică, ochii oamenilor nu ar fi în stare să o suporte. Tocmai lumina aceasta pe care o au oamenii trebuie să fie potrivită ca ochii oamenilor să vadă, iar daunele produse ochilor oamenilor de lumină au fost minimalizate de către Dumnezeu prin diferite metode. Indiferent dacă lumina aduce beneficii sau dezavantaje ochilor oamenilor, este suficient să permită ochilor oamenilor să reziste până la sfârșitul vieții acestora. Nu S-a gândit Dumnezeu la acest lucru cu multă băgare de seamă? Dar când Satana, diavolul, face lucruri, el nu ia niciodată în considerare nimic din toate acestea. Lumina este fie prea strălucitoare, fie prea slabă. Așa procedează Satana.

Dumnezeu a făcut aceste lucruri pentru toate aspectele corpului omenesc – vedere, auz, gust, respirație, sentimente… pentru a maximiza adaptabilitatea de supraviețuire a omenirii astfel încât aceasta să poată trăi normal și să continue să o facă. Adică, un asemenea mediu de viață existent, creat de către Dumnezeu, este mediul de viață cel mai potrivit și cel mai benefic pentru supraviețuirea umanității. Unii ar putea crede că nu este mare lucru și că e ceva foarte banal. Sunetele, lumina și aerul sunt lucruri cu care oamenii simt că s-au născut, lucruri de care se pot bucura din momentul nașterii. Dar ceea ce a făcut Dumnezeu dincolo de faptul că ei se bucură de aceste lucruri este ceva ce ei trebuie să știe și să înțeleagă. Indiferent dacă simți că e nevoie să înțelegi sau să cunoști aceste lucruri, pe scurt, când Dumnezeu a creat aceste lucruri, El Și-a folosit gândirea, a avut un plan, a avut anumite idei. Nu a pus omenirea într-un asemenea mediu de viață simplu, la întâmplare sau fără nicio considerație. Ați putea crede că am vorbit în mod prea grandios despre fiecare dintre aceste lucruri mărunte, dar în viziunea Mea, fiecare lucru pe care Dumnezeu l-a furnizat omenirii este necesar pentru supraviețuirea umanității. În aceasta este acțiunea lui Dumnezeu.

5. Curentul de aer

Care este cel de-al cincilea lucru? Acest lucru are foarte mare legătură cu fiecare zi a fiecărei ființe omenești, iar această relație este puternică. Este un lucru fără de care corpul omenesc nu poate trăi în această lume materială. Acest lucru este curentul de aer. „Curent de aer” este o expresie pe care probabil o înțeleg toți oamenii. Deci, ce este curentul de aer? (Curentul de aer este felul în care se mișcă aerul.) Ați putea spune că felul în care se mișcă aerul se numește „curent de aer.” Curentul de aer este vântul pe care ochiul omenesc nu îl poate vedea. Este și o modalitate prin care se mișcă gazul. Dar care este curentul de aer despre care vorbim în primul rând aici? Veți înțelege de îndată ce o spun. Pământul duce munții, mările și toate lucrurile în timp ce se învârtește, iar când se învârtește, există viteză. Chiar dacă nu poți simți nicio rotație, rotația sa există cu adevărat. Ce aduce rotația sa? Este vânt pe la urechile tale atunci când alergi? Dacă vântul poate fi generat atunci când alergi, cum să nu poată fi putere eoliană atunci când pământul se învârtește? Când pământul se învârtește, toate lucrurile sunt în mișcare. El este în mișcare și se învârtește cu o anumită viteză, în timp ce toate lucrurile de pe pământ se propagă și se dezvoltă, de asemenea. Așadar, mișcarea la o anumită viteză va aduce în mod natural curent de aer. Acesta este curentul de aer. Va afecta curentul de aer corpul omenesc într-o anumită măsură? Vezi tu, taifunurile obișnuite nu sunt atât de puternice, dar, când lovesc, oamenii nu pot rămâne pe loc și li se pare dificil să meargă în bătaia vântului. Este dificil chiar și să facă un pas. Este atât de puternic încât unii oameni sunt împinși în ceva de vânt și nu se pot mișca. Acesta este unul dintre felurile în care curentul de aer poate afecta omenirea. Dacă pământul întreg ar fi plin de câmpii, i-ar fi extrem de dificil corpului omenesc să suporte curentul de aer care ar fi generat de rotația pământului și de mișcarea tuturor lucrurilor la o anumită viteză. Ar fi extrem de dificil de suportat. Dacă așa ar sta lucrurile, acest curent de aer nu doar ar afecta omenirea, ar distruge-o. Nimeni nu ar putea să supraviețuiască într-un asemenea mediu înconjurător. De aceea, Dumnezeu folosește diferite medii geografice pentru a rezolva asemenea curenți de aer – în medii diferite, curenții de aer devin mai slabi, își schimbă direcția, își schimbă viteza și își schimbă forța. De aceea oamenii pot vedea diferite medii înconjurătoare geografice, cum ar fi munții, lanțurile muntoase, câmpiile, dealurile, depresiunile, văile, platourile și râurile. Dumnezeu aplică aceste diferite medii geografice pentru a schimba viteza, direcția și forța unui curent de aer, folosind o asemenea metodă pentru a-l reduce sau manipula într-o viteză, direcție și forță potrivite ale vântului, astfel încât oamenii să poată avea un mediu de viață normal. Este necesar să facă acest lucru? (Da.) Să facă așa ceva pare dificil pentru oameni, dar este ușor pentru Dumnezeu, pentru că El observă toate lucrurile. Pentru El, să creeze un mediu înconjurător cu un curent de aer potrivit pentru omenire este prea simplu, prea ușor. Așadar, într-un astfel de mediu înconjurător creat de către Dumnezeu, fiecare lucru între lucruri este indispensabil. Există valoare și necesitate în întreaga lor existență. Cu toate acestea, Satana și omenirea coruptă nu înțeleg o asemenea filosofie. Ei continuă să distrugă și să se dezvolte, visând cu înfumurare să transforme munții în pământ plat, umplând canioanele și construind zgârie-nori pe pământ plat pentru a crea jungle de beton. Este speranța lui Dumnezeu că omenirea poate trăi fericită, poate crește fericită și poate petrece fiecare zi fericită în mediul înconjurător cel mai potrivit pe care El l-a pregătit pentru ea. De aceea Dumnezeu nu a fost niciodată nepăsător în ceea ce privește felul în care tratează mediul de viață al omenirii. De la temperatură la aer, de la sunet la lumină, Dumnezeu a făcut planuri și aranjamente complicate, astfel încât corpurile oamenilor și mediul lor înconjurător de viață să nu fie supuse niciunei interferențe din partea condițiilor naturale, și, în schimb, omenirea să fie capabilă să trăiască, să se înmulțească normal și să trăiască normal împreună cu toate lucrurile, într-o coexistență armonioasă. Toate acestea sunt furnizate de către Dumnezeu tuturor lucrurilor și omenirii.

Puteți vedea, din felul în care El S-a ocupat de aceste cinci condiții de bază pentru supraviețuirea omului, ceea ce furnizează Dumnezeu omenirii? (Da.) Vreau să spun că Dumnezeu a creat condițiile de bază pentru supraviețuirea omului. În același timp, Dumnezeu și gestionează și controlează aceste lucruri, și chiar și acum, când ființele omenești există de mii de ani, Dumnezeu încă le schimbă încontinuu mediul de viață, asigurând mediul de viață cel mai bun și cel mai propice pentru omenire, astfel încât viețile oamenilor să poată fi menținute normal. Până când va dura această menținere? Cu alte cuvinte, cât timp va continua Dumnezeu să asigure un astfel de mediu? Până când Dumnezeu Își finalizează cu totul lucrarea de gestionare. Atunci, Dumnezeu va schimba mediul de viață al omenirii. Ar putea face-o prin aceleași metode, sau ar putea face-o prin metode diferite, dar ceea ce oamenii trebuie să știe cu adevărat este că Dumnezeu împlinește încontinuu nevoile omenirii, ocupându-Se de mediul de viață al omenirii și păstrând, protejând și menținând mediul de viață al omenirii. Datorită unui asemenea mediu înconjurător, aleșii lui Dumnezeu pot trăi normal în acest fel și pot accepta mântuirea, mustrarea și judecata lui Dumnezeu. Toate lucrurile continuă să existe datorită stăpânirii lui Dumnezeu, în timp ce întreaga omenire continuă să avanseze datorită a ceea ce îi este asigurat de către Dumnezeu în acest fel.

V-a adus partea aceasta pe care tocmai v-am comunicat-o gânduri noi? Percepeți acum cea mai mare diferență între Dumnezeu și omenire? Cine este stăpânul tuturor lucrurilor? Este omul? (Nu.) Atunci, care este diferența între felul în care Dumnezeu și omenirea se ocupă de toate lucrurile? (Dumnezeu stăpânește și aranjează toate lucrurile, în timp ce omul se bucură de toate.) Sunteți de acord cu aceste cuvinte? Cea mai mare diferență între Dumnezeu și omenire este aceea că Dumnezeu stăpânește peste toate lucrurile și asigură toate lucrurile. Dumnezeu este sursa a tot, și omenirea se bucură de toate lucrurile, în timp ce Dumnezeu le asigură. Adică, omul se bucură de toate lucrurile atunci când acceptă viața pe care Dumnezeu o conferă tuturor lucrurilor. Omenirea se bucură de rezultatele creării tuturor lucrurilor de către Dumnezeu, în timp ce Dumnezeu este Stăpânul. Atunci, din perspectiva tuturor lucrurilor, care este diferența dintre Dumnezeu și omenire? Dumnezeu poate vedea limpede modelele de creștere ale tuturor lucrurilor și controlează și domină modelele de creștere ale tuturor lucrurilor. Adică, toate lucrurile sunt în ochii lui Dumnezeu și în aria inspectării Lui. Poate omenirea să vadă toate lucrurile? Ceea ce vede omenirea este limitat – reprezintă doar ceea ce vede în fața ochilor lor. Dacă te urci pe muntele acesta, ceea ce vezi este muntele acesta. Nu poți vedea ce se află de partea cealaltă a muntelui. Dacă te duci la plajă, poți vedea partea aceasta de ocean, dar nu știi cum este cealaltă parte a oceanului. Dacă ajungi la această pădure, poți vedea plantele din fața ochilor tăi și din jurul tău, dar nu poți vedea ceea ce este mai departe. Oamenii nu pot vedea locurile mai înalte, mai îndepărtate și mai adânci. Tot ceea ce pot ei vedea se află în fața ochilor lor și în câmpul lor vizual. Chiar dacă oamenii cunosc sistemul celor patru anotimpuri dintr-un an și sistemul de creștere al tuturor lucrurilor, ei nu sunt în stare să gestioneze sau să domine toate lucrurile. Pe de altă parte, felul în care Dumnezeu vede toate lucrurile este ca și cum Dumnezeu ar vedea o mașinărie pe care a construit-o personal. Ar cunoaște extrem de bine fiecare piesă componentă. Care îi sunt principiile, care îi sunt sistemele și care îi este scopul – Dumnezeu cunoaște toate aceste lucruri, simplu și limpede. De aceea Dumnezeu este Dumnezeu și omul este om! Chiar dacă omul continuă să cerceteze știința și legile tuturor lucrurilor, aceasta se întâmplă într-o arie redusă, în vreme ce Dumnezeu controlează totul. Pentru om, acest lucru este infinit. Dacă omul cercetează un lucru foarte mărunt pe care l-a făcut Dumnezeu, și-ar putea petrece întreaga viață cercetându-l, fără a obține vreun rezultat real. De aceea, dacă folosești cunoașterea și ceea ce ai învățat ca să-L studiezi pe Dumnezeu, nu vei fi niciodată capabil să-L cunoști sau să-L înțelegi pe Dumnezeu. Dar dacă folosești calea de a căuta adevărul și de a-L căuta pe Dumnezeu, și Îl privești pe Dumnezeu din perspectiva dobândirii cunoașterii de Dumnezeu, atunci într-o zi vei recunoaște că acțiunile și înțelepciunea lui Dumnezeu sunt pretutindeni, și vei mai ști și exact de ce este Dumnezeu numit Stăpânul tuturor lucrurilor și sursa vieții tuturor lucrurilor. Cu cât ai mai mult dintr-o astfel de cunoaștere, cu atât vei înțelege de ce Dumnezeu este numit Stăpânul tuturor lucrurilor. Toate lucrurile și totul, inclusiv tu, primesc constant ciclul neîntrerupt de aprovizionare din partea lui Dumnezeu. Vei fi, de asemenea, în stare să simți clar că în această lume și în această omenire, nu există nimeni în afară de Dumnezeu care să poată avea o asemenea putere și o asemenea substanță pentru a stăpâni, a gestiona și a menține existența tuturor lucrurilor. Când obții o asemenea înțelegere, vei recunoaște cu adevărat că Dumnezeu este Dumnezeul tău. Când ajungi la acest punct, L-ai acceptat cu adevărat pe Dumnezeu și I-ai permis să fie Dumnezeul tău și Stăpânul tău. Când ai o asemenea înțelegere și când viața ta ajunge într-un asemenea punct, Dumnezeu nu te va mai pune la încercare și judeca, nici nu-ți va mai cere nimic, pentru că tu Îl înțelegi pe Dumnezeu, Îi cunoști inima și L-ai acceptat cu adevărat pe Dumnezeu în inima ta. Acesta este un motiv important pentru comunicarea acestor subiecte despre stăpânirea și gestionarea tuturor lucrurilor de către Dumnezeu. Este pentru a le oferi oamenilor mai multă cunoaștere și înțelegere, nu doar pentru a te face să recunoști, ci și pentru a-ți da mai multă cunoaștere practică și înțelegere a acțiunilor lui Dumnezeu.

Mâncarea și băutura zilnice pe care Dumnezeu le pregătește pentru omenire

Tocmai am discutat despre o parte a întregului mediu înconjurător, adică despre condițiile necesare supraviețuirii omului pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru omenire de când a creat lumea. Tocmai am discutat despre cinci lucruri, și aceste cinci lucruri sunt mediul înconjurător în întregime. Aspectul despre care vom discuta în continuare este în strânsă legătură cu viața fiecărui om în trup. Este o condiție necesară care corespunde mai mult și este mai în conformitate cu viața în trup a unei persoane. Acest lucru este mâncarea. Dumnezeu a creat omul și l-a așezat într-un mediu înconjurător potrivit. După aceea, omul a avut nevoie de mâncare și apă. Omul a avut o asemenea nevoie, așa că Dumnezeu a făcut aceste pregătiri pentru om. Așadar, fiecare pas al lucrării lui Dumnezeu și fiecare lucru pe care El îl face nu reprezintă doar vorbe goale, ci este cu adevărat adus la îndeplinire. Este mâncarea ceva de care oamenii nu se pot lipsi în viețile lor de zi cu zi? Este mâncarea mai importantă decât aerul? Sunt la fel de importante. Ambele sunt condiții și lucruri necesare supraviețuirii omenești și prezervării continuării vieții omenești. Este aerul mai important sau apa este mai importantă? Este temperatura mai importantă sau mâncarea este mai importantă? Toate sunt importante. Oamenii nu pot alege pentru că nu pot exista fără niciuna dintre ele. Aceasta este o problemă reală, nu ceva ce poți să alegi. Tu nu știi, dar Dumnezeu știe. Când vezi mâncare, ai să simți: „nu pot exista fără hrană!” Dar dacă ai fi așezat acolo exact după ce abia fuseseși creat, ai ști că ai nevoie de hrană? Nu ai ști, dar Dumnezeu știe. Abia când ți se face foame și vezi că sunt fructe în pomi și cereale pe pământ ca să le mănânci, îți dai seama că ai nevoie de hrană. Când îți este sete, vezi un izvor de apă înaintea ta și, doar când bei apa, îți dai seama că ai nevoie de ea. Apa a fost pregătită pentru om de către Dumnezeu. În ceea ce privește mâncarea, nu contează dacă mănânci trei mese pe zi, două mese pe zi, sau chiar mai mult de atât; pe scurt, mâncarea este ceva fără de care oamenii nu-și pot trăi viețile de zi cu zi. Este unul dintre lucrurile necesare menținerii supraviețuirii normale a corpului omenesc. Așadar, de unde provine, în principal, mâncarea? Mai întâi, vine din sol. Solul a fost pregătit pentru om de către Dumnezeu. Solul este potrivit pentru supraviețuirea diferitelor plante, nu doar pentru copaci sau iarbă. Dumnezeu a pregătit pentru omenire semințele a tot felul de cereale și semințele altor diferite alimente și a dat omenirii un sol potrivit și pământ pentru semănat, iar cu aceste lucruri, omenirea obține hrana. Ce fel de alimente există? Ar trebui să vă fie limpede acest lucru, nu-i așa? Mai întâi, sunt diferite tipuri de cereale. Ce este inclus în cereale? Grâul, dughia, meiul, orezul… cele care vin în spice. Recoltele de cereale sunt de asemenea împărțite în numeroase varietăți. Există multe tipuri de cereale de la sud la nord, cum ar fi orzul, grâul, ovăzul și hrișca. Diferite specii sunt potrivite pentru creștere în diferite regiuni. Există și diferite tipuri de orez. Sudul are propriile sale varietăți de orez, care sunt mai lungi și potrivite pentru oamenii din sud pentru că nu sunt foarte cleioase. Deoarece clima este mai caldă în sud, ei trebuie să mănânce tipuri cum ar fi orezul indian. Nu poate fi prea cleios, altfel nu-l vor putea mânca și își vor pierde pofta de mâncare. Orezul mâncat de oamenii din nord este mai cleios. Cum nordul este întotdeauna mai friguros, ei trebuie să mănânce orez mai cleios. În plus, există diferite tipuri de boabe. Acestea cresc deasupra solului. Mai sunt și acelea care cresc în pământ, cum ar fi cartofii, cartofii dulci, taro și multe altele. Cartofii cresc în nord. Calitatea cartofilor din nord este foarte bună. Când oamenii nu au cereale de mâncare, cartofii pot fi produsul principal al alimentației lor, ca să poată menține trei mese pe zi. Cartofii pot fi și o sursă de hrană. Cartofii dulci nu sunt la fel de buni cum sunt cartofii în ceea ce privește calitatea, dar pot fi totuși folosiți ca produs principal în alimentație pentru a-și menține cele trei mese zilnice. Când cerealele nu sunt încă disponibile, oamenii pot folosi cartofii dulci ca să-și umple stomacul. Taro, care este mâncat adesea de oamenii din sud, poate fi utilizat în același fel, și poate constitui și produsul principal din alimentație. Acestea sunt diferitele cereale, o necesitate pentru mâncarea și băutura zilnică a oamenilor. Oamenii folosesc diferite cereale pentru a face tăiței, chifle la abur, orez și tăiței din orez. Dumnezeu a acordat din abundență oamenilor tipurile acestea de cereale. De ce există atât de multe varietăți? Intențiile lui Dumnezeu pot fi identificate în aceasta: pe de o parte, acest lucru este pentru a se potrivi cu diferite soluri și climate în nord, sud, est și vest; pe de altă parte, diferitele componente și conținuturi ale acestor cereale concordă cu diferitele componente și conținuturi ale corpului omenesc. Oamenii nu-și pot menține diferiții nutrienți și componente necesare corpului lor decât mâncând aceste cereale. Chiar dacă mâncarea din nord și cea din sud sunt diferite, acestea au mai multe asemănări decât diferențe. Toate aceste alimente pot satisface necesitățile normale ale corpului omenesc și pot menține supraviețuirea normală a corpului omenesc. Așadar, motivul pentru care speciile produse în diferite regiuni există din abundență este acela că trupul omenesc are nevoie de ceea ce îi asigură aceste alimente. Oamenii au nevoie de ceea ce este asigurat de diferite alimente crescute din pământ pentru a menține supraviețuirea normală a corpului omenesc și pentru a obține o viață omenească normală. Pe scurt, Dumnezeu S-a gândit foarte profund la omenire. Diferitele alimente pe care Dumnezeu le-a oferit omenirii nu sunt mărginite – acestea sunt foarte cuprinzătoare. Dacă oamenii doresc să mănânce cereale, ei pot mânca cereale. Unora nu le place să mănânce tăiței, vor să mănânce orez, și atunci pot să mănânce orez. Există tot felul de tipuri de orez – orez cu bob lung, cu bob scurt, și toate acestea pot satisface gusturile oamenilor. Așadar, dacă oamenii mănâncă aceste cereale – atât timp cât nu sunt foarte pretențioși la mâncare – nu le va lipsi nutriția și li se garantează o viață sănătoasă până la o vârstă înaintată. Aceasta a fost ideea originară pe care Dumnezeu a avut-o în minte atunci când a oferit omenirii hrana. Corpul omenesc nu poate exista fără aceste lucruri – nu este aceasta realitatea? Omenirea nu poate rezolva aceste probleme reale, dar Dumnezeu deja a pregătit și S-a gândit la tot. Dumnezeu a pregătit lucrurile pentru omenire cu mult timp în urmă.

Dumnezeu a dat omenirii mai mult decât doar acestea – mai sunt și legumele. Când mănânci orez, dacă nu mănânci decât orez, s-ar putea să-ți lipsească nutrimente. Apoi, când prăjești câteva mici feluri de mâncare sau amesteci o salată care să meargă cu mâncarea, vitaminele din legume și diferitele elemente sau alte nutrimente vor putea să asigure necesitățile corpului omenesc într-un fel foarte normal. Când oamenii nu iau mese principale, ei pot mânca și niște fructe, nu-i așa? Uneori, când oamenii au nevoie de mai multe fluide sau alte nutrimente sau diferite arome, mai există și legumele și fructele care să le asigure toate acestea. Având în vedere că solurile și climele din nord, sud, est și vest sunt diferite, acestea au și diferite varietăți de legume și fructe. Din moment ce clima din sud este foarte caldă, majoritatea fructelor și legumelor sunt din tipul răcoritor care poate echilibra răceala și căldura în corpurile oamenilor atunci când aceștia le consumă. Pe de altă parte, sunt mai puține varietăți de legume și fructe în nord, dar încă suficiente pentru ca oamenii din nord să se poată bucura de ele. Cu toate acestea, datorită dezvoltărilor societății din ultimii ani, datorită așa-numitului progres social, ca și datorită îmbunătățirilor în transport și comunicații care leagă nordul și sudul și estul și vestul, oamenii din nord pot și ei acum să mănânce unele fructe, specialități locale sau legume din sud, chiar de-a lungul întregului an. Astfel, chiar dacă oamenii își pot satisface poftele și dorințele materiale, corpurile lor sunt supuse pe neștiute diferitelor niveluri de daune. Aceasta pentru că printre alimentele pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru omenire, există alimente, fructe și legume potrivite pentru oamenii din sud, ca și alimente, fructe și legume potrivite pentru oamenii din nord. Adică, dacă te-ai născut în sud, este foarte potrivit pentru tine să mănânci lucuri din sud. Dumnezeu a pregătit aceste alimente, fructe și legume pentru că sudul are o anumită climă. Nordul are alimente care sunt necesare corpurilor oamenilor din nord. Dar pentru că oamenii au apetituri lacome, au fost duși pe neștiute de valul dezvoltărilor sociale, ceea ce i-a făcut să încalce pe neștiute asemenea legi. Chiar dacă oamenii simt că viețile lor sunt mai bune acum, un asemenea progres social aduce daune ascunse corpurilor mai multor oameni. Acesta nu este un lucru pe care Dumnezeu să vrea să îl vadă și nu este ceea ce Dumnezeu a intenționat atunci când a adus omenirii toate lucrurile și aceste alimente, fructe și legume. Acest lucru a fost cauzat de către omenire prin încălcarea legilor stabilite de către Dumnezeu.

În plus, ceea ce Dumnezeu a oferit omenirii este bogat și din belșug, cu fiecare loc avându-și propriile specialități locale. De exemplu, unele locuri sunt bogate în curmale roșii (cunoscute de obicei cu numele de jujube), în vreme ce altele sunt bogate în nuci, alune sau alte diferite tipuri de nuci. Toate aceste lucruri materiale asigură nutrientele necesare corpului omenesc. Dar Dumnezeu asigură omenirii lucruri potrivite cu anotimpul și timpul și, de asemenea, asigură cantitatea potrivită la timpul potrivit. Omenirea râvnește la plăceri fizice și este lacomă, ceea ce face să îi fie ușor să încalce și să pricinuiască daune legilor normale de creștere omenească de când El a creat omenirea. De exemplu, haideți să ne uităm la cireșe, despre care ar trebui să știe toată lumea, nu-i așa? Acestea se coc prin luna iunie. În condiții normale, vor fi disponibile până în august. Cireșele nu sunt proaspete decât două luni, dar, prin metode științifice, oamenii pot acum să extindă această perioadă până la 12 luni, chiar până la sezonul cireșelor din anul următor. Aceasta înseamnă că există cireșe în tot timpul anului. Este normal acest fenomen? (Nu.) Atunci, care este sezonul cel mai bun pentru a mânca cireșe? Este perioada dintre iunie și august. Dincolo de această limită, indiferent de cât de proaspete le păstrezi, nu au același gust, nici nu sunt ceea ce îi trebuie corpului omenesc. Odată ce a trecut data expirării, indiferent de ce chimicale folosești, nu vei putea să le obții așa cum sunt atunci când cresc natural. În plus, nimeni nu poate face nimic pentru a elimina sau schimba daunele pe care chimicalele le provoacă oamenilor. Deci, ce aduce oamenilor economia de piață actuală? Viețile oamenilor par să fie mai bune, transportul în toate direcțiile a devenit cu adevărat convenabil, iar oamenii pot mânca tot felul de fructe în oricare dintre cele patru anotimpuri ale anului. Oamenii din nord pot adesea să mănânce banane și orice mâncare, specialități locale sau fructe din sud. Dar aceasta nu este viața pe care Dumnezeu vrea să o dăruiască omenirii. Genul acesta de economie de piață aduce unele beneficii vieților oamenilor, dar le poate și dăuna. Din cauza abundenței de pe piață, mulți oameni mănâncă orice, mănâncă fără să se gândească. Acest lucru încalcă legile naturale și este dăunător pentru sănătatea lor. Așadar, economia de piață nu poate aduce oamenilor fericire adevărată. Înțelegi, nu-i așa? Uită-te. Nu se vând strugurii la piață în toate cele patru anotimpuri ale anului? De fapt, strugurii nu se păstrează proaspeți decât pentru o perioadă foarte scurtă de timp după ce sunt culeși. Dacă îi păstrezi până în iunie, anul următor, mai pot fi ei numiți struguri? Poți să le spui gunoi? Nu doar că nu mai au compoziția originală a strugurilor, dar au și mai multe chimicale pe ei. După un an, nu doar că nu mai sunt proaspeți, proprietățile lor nutritive au dispărut și ele de mult. Când oamenii mănâncă struguri, ei se simt: „atât de fericiți! Am fi putut noi să mâncăm struguri în acest anotimp acum treizeci de ani? Nu i-ai fi putut putea mânca nici dacă voiai. Cât de minunată este viața acum!” Este aceasta cu adevărat fericire? Dacă ești interesat, poți merge să studiezi struguri care au fost conservați cu ajutorul chimicalelor și să vezi exact ce compoziție au și dacă această compoziție poate aduce vreun avantaj oamenilor. În Epoca Legii, când israeliții erau pe drum, după plecarea din Egipt, Dumnezeu le-a dat prepelițe și mană. Le-a permis Dumnezeu oamenilor să le conserve? Unii oameni erau obtuzi și se temeau că nu aveau să mai aibă a doua zi, așa că au pus deoparte o parte, în cazul în care ar avea nevoie mai târziu. Apoi ce s-a întâmplat? Până a doua zi, putrezise. Dumnezeu nu i-a lăsat să lase nimic în urmă ca rezervă pentru că Dumnezeu făcuse niște pregătiri, prin care Se asigura că nu aveau să moară de foame. Omenirea nu are această încredere, nici credință adevărată în Dumnezeu. Întotdeauna oamenii lasă câte ceva deoparte pentru mai târziu și nu sunt niciodată în stare să vadă toată grija și considerația din spatele lucrurilor pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru omenire. Sunt mereu pur și simplu incapabili să simtă acest lucru, mereu neîncrezători în Dumnezeu, mereu gândindu-se: „nu te poți bizui pe acțiunile lui Dumnezeu! Cine știe dacă Dumnezeu va dărui acest lucru omenirii sau când îl va dărui? Dacă sunt cu adevărat flămând și Dumnezeu nu îmi dă, atunci nu voi muri de foame? Nu-mi va lipsi hrana?” Vezi cât este de mică încrederea omului?

Cerealele, fructele și legumele și toate tipurile de nuci sunt toate alimente vegetariene. Chiar dacă sunt alimente vegetariene, ele au suficiente substanțe nutritive ca să satisfacă necesitățile corpului omenesc. Cu toate acestea, Dumnezeu nu a spus: „este suficient să dau omenirii acestea. Omenirea poate mânca doar aceste lucruri.” Dumnezeu nu S-a oprit aici și, în schimb, a pregătit pentru omenire lucruri care au un gust chiar mai delicios. Care sunt aceste lucruri? Diferitele tipuri de cărnuri și pește pe care majoritatea dintre voi le puteți vedea și mânca. Există atât de multe tipuri de cărnuri și pește pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru om. Toți peștii trăiesc în apă, textura cărnii lor este diferită de aceea a cărnii crescute pe pământ, și pot asigura omenirii diferite substanțe nutritive. Proprietățile peștilor pot regla, de asemenea, răceala și căldura din corpurile omenești, astfel încât aceștia sunt extrem de folositori pentru omenire. Dar nu se poate abuza de ceea ce are gust bun. Este aceeași vorbă: Dumnezeu oferă omenirii cantitatea potrivită la timpul potrivit, astfel încât oamenii să se poată bucura în mod normal și potrivit de aceste lucruri în conformitate cu anotimpul și timpul. Ce include carnea de pasăre? Pui, prepeliță, porumbel etc. Mulți oameni mănâncă și rață și gâscă. Deși Dumnezeu a pregătit aceste feluri de carne, Dumnezeu avea anumite cerințe de la aleșii Lui și a pus dietei lor limite specifice în timpul Epocii Legii. Acum, această varietate se bazează pe gustul individual și înțelegerea personală. Aceste diferite tipuri de cărnuri asigură corpului omenesc diferite substanțe nutritive, care pot completa proteina și fierul, pot îmbogăți sângele, pot întări mușchii și oasele și pot oferi mai multă energie. Indiferent de ce metode folosesc oamenii pentru a le găti și mânca, pe scurt, aceste lucruri pot, pe de o parte, ajuta oamenii să îmbunătățească aromele și apetiturile și, pe de altă parte, să-și satisfacă stomacurile. Cel mai important lucru este acela că îi pot asigura corpului omenesc necesitățile nutriționale zilnice. Acestea sunt aspecte pe care Dumnezeu le-a luat în considerație atunci când a pregătit mâncarea pentru omenire. Există alimente vegetariene, precum și cărnuri – nu este acesta un lucru bogat și din belșug? Dar oamenii ar trebui să înțeleagă care erau intențiile originare ale lui Dumnezeu atunci când a pregătit toate alimentele pentru omenire. A fost ca să permită omenirii să se bucure cu lăcomie de aceste alimente materiale? Dar dacă oamenii abuzează de această satisfacție materială? Nu devin îmbuibați? Nu aduce îmbuibarea diferite feluri de boli corpului omenesc? (Ba da.) De aceea, Dumnezeu repartizează cantitatea potrivită la timpul potrivit și le permite oamenilor să se bucure de diferite alimente, în concordanță cu perioadele de timp și cu anotimpurile. De exemplu, după ce au trăit o vară foarte fierbinte, oamenii vor acumula destul de multă căldură, uscăciune patogenă și umiditate în corpurile lor. Atunci când vine toamna, se vor coace multe feluri de fructe, iar când oamenii mănâncă unele fructe, umiditatea este înlăturată. În același timp, vitele și oile vor fi crescut robuste, așa că oamenii ar trebui să mănânce niște carne ca aliment. După ce mănâncă diferite tipuri de carne, corpurile oamenilor vor avea energie și căldură pentru a-i ajuta să suporte frigul iernii și, ca rezultat, vor putea trece de iarnă în pace. Ce timp pentru a pregăti ce lucruri pentru omenire și la ce moment să lase lucrurile să crească, să rodească și să se coacă – toate acestea sunt controlate și stăpânite cu chibzuință de către Dumnezeu. Acesta este subiectul despre „cum Dumnezeu a pregătit mâncarea necesară pentru traiul de zi cu zi al omului.” În afară de toate tipurile de hrană, Dumnezeu mai asigură omenirii și surse de apă. Oamenii trebuie să bea niște apă după masă. Ajunge doar să mănânce fructe? Oamenii nu vor fi în stare să reziste doar mâncând fructe și, în plus, în unele anotimpuri nu există niciun fruct. Deci cum poate fi rezolvată problema apei pentru omenire? Cu Dumnezeu pregătind multe surse de apă la suprafața pământului și în subteran, inclusiv lacuri, râuri și izvoare. Din aceste surse de apă se poate bea în situații în care nu există nicio contaminare sau procesare umană sau alterare. Adică, în legătură cu sursele de hrană pentru viețile corpurilor fizice ale oamenilor, Dumnezeu a făcut pregătiri foarte precise, foarte exacte și foarte potrivite, astfel încât viețile oamenilor sunt bogate și îmbelșugate și nu le lipsește nimic. Acesta este un lucru pe care oamenii îl pot simți și vedea.

În plus, Dumnezeu a creat printre toate lucrurile unele plante, animale și variate ierburi care sunt anume menite să vindece răni sau să trateze boala din corpul uman. Ce faci, de exemplu, dacă te arzi sau te opărești din greșeală cu apă fierbinte? Poți să clătești arsura cu apă? Poți să găsești pur și simplu o bucată de cârpă undeva și să o înfășori? S-ar putea să se umple de puroi sau să se infecteze în felul acesta. De exemplu, dacă faci febră, răcești, suferi un accident de muncă, o durere de stomac din cauză că ai mâncat ceva nepotrivit sau dezvolți anumite boli din cauza obiceiurilor de viață sau a problemelor emoționale, cum ar fi boli vasculare, afecțiuni psihologice sau boli ale organelor interne – există plante corespunzătoare care să vindece toate acestea. Există plante care îmbunătățesc circulația sângelui pentru a înlătura stagnarea, pentru a alina durerea, pentru a opri hemoragia, pentru a oferi anestezie, pentru a ajuta oamenii să-și recapete pielea normală, să înlăture staza sângelui în corp și să elimine toxinele din corp. Pe scurt, toate pot fi folosite în viața de zi cu zi. Ele sunt utile oamenilor și au fost pregătite de către Dumnezeu pentru corpul omenesc, în caz de nevoie. Dumnezeu i-a permis omului să le descopere pe unele din întâmplare, în timp ce altele au fost descoperite de oameni pe care Dumnezeu i-a ales să facă asta sau ca rezultat al unor fenomene speciale orchestrate de către El. După descoperirea lor, omenirea avea să le dea mai departe și apoi, mulți oameni aveau să știe despre ele. Astfel, crearea acestor plante de către Dumnezeu are valoare și semnificație. Pe scurt, toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu și au fost pregătite și plantate atunci când El a creat un mediu de viață pentru omenire. Toate aceste lucruri sunt foarte necesare. Au fost considerațiile lui Dumnezeu mai bine gândite decât acelea ale omenirii? Când vezi tot ceea ce a făcut Dumnezeu, ești în stare să percepi partea practică a lui Dumnezeu? Dumnezeu a lucrat în taină. Când omul încă nu apăruse pe această lume, înainte de a lua contact cu această omenire, Dumnezeu crease deja toate acestea. Tot ceea ce a făcut El a fost de dragul omenirii, pentru supraviețuirea acesteia și din considerație față de existența omenirii, astfel încât omenirea să poată trăi fericită în această lume materială bogată și îmbelșugată pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru ea, netrebuind să-și facă griji cu privire la hrană sau îmbrăcăminte și nelipsindu-i nimic. Omenirea continuă să se înmulțească și să supraviețuiască într-un asemenea mediu înconjurător.

Există ceva din ceea ce face Dumnezeu, indiferent dacă este un lucru măreț sau unul mărunt, care să nu aibă valoare și semnificație? Tot ceea ce face El are valoare și semnificație. Haideți să discutăm acest lucru pornind de la o întrebare despre care oamenii vorbesc adesea. Mulți oameni întreabă mereu: ce a fost mai întâi, oul sau găina? (Găina.) Cum răspunzi la acest lucru? Găina a fost prima, asta e sigur! De ce a fost găina prima? De ce n-ar fi putut fi oul primul? Nu iese puiul din ou? Ouăle scot pui, găinile clocesc ouă. După ce au clocit oul vreme de 21 de zile, iese puiul. Puiul acela face și el apoi ouă și iarăși ies pui din ouă. Deci cine a fost mai întâi, oul sau găina? Voi răspundeți „găina” cu certitudine. De ce? (Biblia spune că Dumnezeu a creat păsările și animalele.) Acest lucru se bazează pe Biblie. Vreau ca voi să vorbiți de propria voastră cunoaștere pentru a vedea dacă aveți vreo cunoaștere efectivă a acțiunilor lui Dumnezeu. Sunteți siguri sau nu de răspunsul vostru? (Dumnezeu a creat găina, apoi i-a dat abilitatea de a reproduce viața – abilitatea de a cloci ouă și abilitatea de a face viața să continue.) Această explicație este destul de corectă. Găina a fost prima. Acest lucru este sigur. Nu este o taină foarte profundă, dar oamenii lumii o văd ca fiind foarte profundă și folosesc filosofia în argumentarea lor. În cele din urmă, tot nu ajung la o concluzie. Acest lucru este exact ca atunci când oamenii nu știu că Dumnezeu i-a creat. Oamenii nu cunosc acest principiu, nici nu le este limpede dacă oul sau găina ar trebui să fi fost mai întâi. Ei nu știu ce ar trebui să fi fost mai întâi, așa că sunt mereu incapabili să afle răspunsul. Este foarte normal ca găina să fi fost prima. Dacă oul apărea înaintea găinii, atunci ar fi fost anormal. Găina a fost cu siguranță prima. Este un lucru atât de simplu. Nu-ți cere să fii foarte cunoscător. Dumnezeu a creat toate acestea. Intenția Lui inițială a fost ca omul să se bucure de aceste lucruri. Odată ce există găina, oul urmează în mod firesc. Nu este aceasta o soluție comodă? Dacă oul ar fi creat primul, n-ar avea încă nevoie de găină ca să-l clocească? Este o soluție mult mai comodă să creeze direct găina. Găina poate face ouă și poate și cloci puișorii, în vreme ce omul poate mânca și găina. Nu este acest lucru atât de convenabil? Felul în care Dumnezeu face lucruri este succint și nu greoi. De unde provine oul? Provine de la găină. Nu există ou fără găină. Ceea ce a creat Dumnezeu era o ființă vie. Omenirea este absurdă și ridicolă, încurcându-se mereu în lucrurile acestea simple și, în final, venind cu o întreaga colecție de sofisme absurde. Cât de copilărește! Relația dintre ou și găină este clară: găina a fost prima. Aceasta este cea mai corectă explicație, cea mai corectă modalitate de o înțelege și cel mai corect răspuns. Așa este.

Despre ce am vorbit mai devreme? La început, am vorbit despre mediul de viață al omului și despre ceea ce Dumnezeu a făcut, a pregătit și a gestionat pentru acest mediu înconjurător, ca și despre relația dintre toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru omenire și despre felul în care Dumnezeu S-a ocupat de aceste relații pentru a împiedica toate lucrurile să provoace daune omenirii. Dumnezeu a rezolvat și impacturile negative asupra mediului omului cauzate de diferite elemente care sunt aduse de toate lucrurile, a permis tuturor lucrurilor să-și maximizeze funcțiile și a adus omenirii un mediu înconjurător favorabil și toate elementele benefice, permițând omenirii să se adapteze la un asemenea mediu înconjurător și să continue normal ciclul înmulțirii și al vieții. Apoi a urmat hrana necesitată de corpul omenesc – mâncarea și băutura de zi cu zi. Aceasta este și ea o condiție necesară pentru supraviețuirea omenirii. Adică, corpul omenesc nu poate trăi doar din respirație, doar cu lumina soarelui sau cu vântul sau doar cu temperaturi potrivite. Ei au nevoie și să-și umple stomacurile. Aceste lucruri care să le umple stomacurile au fost și ele în întregime pregătite de către Dumnezeu pentru omenire – aceasta este sursa hranei omenirii. După ce ați văzut toate aceste produse bogate și îmbelșugate – sursele de hrană și băutură ale omenirii – puteți spune că Dumnezeu este sursa aprovizionării pentru omenire și pentru toate lucrurile? Dacă Dumnezeu ar fi creat numai copacii și iarba sau felurite ființe vii atunci când a creat toate lucrurile, dacă acele diferite ființe vii și plante ar fi fost toate doar ca să le mănânce vitele și oile, sau ar fi fost pentru zebre, căprioare și alte soiuri de animale, de exemplu, leii mănâncă lucruri cum ar fi zebrele și căprioarele, iar tigrii mănâncă lucruri cum ar fi mieii și porcii – dar nu ar fi fost nici măcar un singur lucru potrivit să-l mănânce oamenii, ar merge? Nu ar merge. Omenirea nu ar fi fost în stare să continue să supraviețuiască. Dar dacă oamenii ar mânca numai frunzele copacilor? Ar merge? Ar putea oamenii să mănânce iarba pregătită pentru oi? S-ar putea să fie în regulă dacă o încearcă doar un pic, dar dacă ei continuă să o mănânce pe termen lung, stomacul uman nu ar putea suporta și n-ar rezista mult. Și există chiar și lucruri care pot fi mâncate de animale, dar dacă le mănâncă oamenii, vor fi otrăviți. Există unele lucruri otrăvitoare pe care animalele le pot mânca fără a fi afectate, dar oamenii nu pot face același lucru. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a creat ființele omenești, așa că Dumnezeu cunoaște cel mai bine principiile și structura corpului omenesc și de ce au oamenii nevoie. Lui Dumnezeu Îi sunt perfect limpezi compoziția și conținutul acestuia, de ce are nevoie, ca și felul în care funcționează, absorb, elimină și metabolizează organele interne ale corpului omenesc. Oamenilor nu le este limpede acest lucru și uneori mănâncă și suplimentează orbește. Suplimentează prea mult și ajung să producă un dezechilibru. Dacă mănânci și te bucuri normal de aceste lucruri pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru tine, atunci nu va fi nimic în neregulă cu tine. Chiar dacă uneori ești într-o dispoziție proastă și ai circulația sângelui îngreunată, nu contează. Trebuie doar să mănânci un anumit tip de plantă și staza va dispărea. Dumnezeu a pregătit toate aceste lucruri. Așadar, în ochii lui Dumnezeu, omenirea este cu mult deasupra oricărei alte viețuitoare. Dumnezeu a pregătit medii de viață pentru toate tipurile de plante și a pregătit hrană și medii de viață pentru toate tipurile de animale, dar numai necesitățile omenirii cu privire la propriul ei mediu de viață sunt cele mai stricte și mai intolerante la a fi neglijate. Altfel, omenirea nu ar fi capabilă să continue să se dezvolte, să se înmulțească și să trăiască normal. Dumnezeu știe cel mai bine acest lucru în inima Lui. Când Dumnezeu a făcut acest lucru, El i-a acordat o importanță mai mare decât oricărui altul. Poate că nu ești în stare să percepi importanța unui lucru nesemnificativ pe care îl vezi și de care te bucuri, sau a ceva despre care simți că te-ai născut cu el și de care te poți bucura, totuși, în taină sau poate cu mult timp în urmă, Dumnezeu l-a pregătit pentru tine cu înțelepciunea Lui. Dumnezeu a eliminat și a rezolvat în cea mai mare măsură posibilă toți factorii negativi care îi sunt nefavorabili omenirii și care pot afecta corpul omenesc. Ce clarifică acest lucru? Clarifică atitudinea lui Dumnezeu față de omenire atunci când i-a creat pe aceștia de data aceasta? Care a fost acea atitudine? Atitudinea lui Dumnezeu a fost riguroasă și serioasă și El nu a tolerat interferența niciunor factori sau condiții sau orice forțe inamice în afară de Dumnezeu. Din aceasta, poți vedea atitudinea lui Dumnezeu atunci când a creat omenirea și în gestionarea omenirii de către Dumnezeu de data aceasta. Care este atitudinea lui Dumnezeu? Prin mediul de viață și supraviețuire de care omenirea se bucură, cât și prin mâncarea, băutura și trebuințele de zi cu zi, putem vedea atitudinea de responsabilitate față de oameni a lui Dumnezeu, pe care el a avut-o încă de când i-a creat, ca și hotărârea lui Dumnezeu să mântuiască omenirea de data aceasta. Putem vedea autenticitatea lui Dumnezeu prin aceste lucruri? Putem vedea minunăția lui Dumnezeu? Putem vedea caracterul de nepătruns al lui Dumnezeu? Putem vedea atotputernicia lui Dumnezeu? Dumnezeu Își folosește pur și simplu metodele Sale atotputernice și înțelepte pentru a asigura totul omenirii, ca și tuturor lucrurilor. Că veni vorba, după ce am spus atât de multe, sunteți în stare să spuneți că Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor? (Da.) Aceasta, cu siguranță. Aveți vreo îndoială? (Nu.) Furnizarea tuturor lucrurilor de către Dumnezeu este suficientă ca să arate că Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor, pentru că El este sursa furnizării care a îngăduit tuturor lucrurilor să existe, să trăiască, să se înmulțească și să meargă mai departe și nu există altă sursă în afară de Dumnezeu Însuși. Dumnezeu împlinește necesitățile tuturor lucrurilor și toate necesitățile omenirii, indiferent dacă este vorba despre mediul de viață al oamenilor cel mai de bază, de ceea ce oamenii au nevoie zi de zi sau de furnizarea adevărului duhurilor oamenilor. Din toate perspectivele, când vine vorba despre identitatea lui Dumnezeu și de statutul Lui pentru omenire, numai Dumnezeu Însuși este sursa vieții tuturor lucrurilor. Este acest lucru corect? (Da.) Adică, Dumnezeu este Domnitor, Stăpân și Furnizor al acestei lumi materiale pe care oamenii o pot vedea cu proprii ochi și simți. Pentru omenire, nu este aceasta identitatea lui Dumnezeu? Acest lucru este în întregime adevărat. Așa că, atunci când vezi păsările zburând pe cer, ar trebui să știi că Dumnezeu a creat lucrurile care zboară. Dar există viețuitoare care înoată în apă, și supraviețuiesc și acestea în diferite moduri. Copacii și plantele care trăiesc în sol înmuguresc primăvara și rodesc și își pierd frunzele toamna, și până vine iarna, toate frunzele au căzut și trec peste iarnă. Acesta este modul lor de supraviețuire. Dumnezeu a creat toate lucrurile, fiecare trăind în diferite forme și în diferite moduri și folosind diferite metode de a-și etala puterea și forma de viață. Indiferent de metodă, totul este sub stăpânirea lui Dumnezeu. Care este scopul pentru care Dumnezeu stăpânește peste toate formele de viață și viețuitoarele? Este de dragul supraviețuirii omenirii? (Da.) El controlează toate legile vieții pentru supraviețuirea omenirii. Acest lucru arată cât de importantă este supraviețuirea omenirii pentru Dumnezeu.

Este de cea mai mare importanță pentru Dumnezeu ca omenirea să fie capabilă să supraviețuiască și să se înmulțească normal. Așadar, Dumnezeu aprovizionează în mod constant omenirea și toate lucrurile. Aprovizionează toate lucrurile în diferite moduri, și în condițiile menținerii supraviețuirii tuturor lucrurilor, îngăduie omenirii să continue să avanseze astfel încât să asigure existența normală a omenirii. Acestea sunt cele două aspecte pe care le comunicăm astăzi. Care sunt aceste două aspecte? (Din perspectivă macro, Dumnezeu a creat mediul de viață pentru omenire. Acesta este primul aspect. De asemenea, Dumnezeu a pregătit toate acele lucruri materiale de care omenirea are nevoie și pe care le poate vedea și atinge.) Am comunicat subiectul nostru principal prin aceste două aspecte. Care este subiectul nostru principal? (Dumnezeu este sursa vieții tuturor lucrurilor.) Ar trebui acum să aveți o oarecare înțelegere de ce am comunicat asemenea conținuturi la acest subiect. A fost vreo discuție fără legătură cu subiectul principal? Niciuna, nu-i așa? Poate că după ce ați auzit aceste lucruri, unii dintre voi dobândesc o oarecare înțelegere și simt că aceste cuvinte sunt foarte importante, dar alții ar putea avea doar un pic de înțelegere literală și simți că aceste cuvinte nu contează. Indiferent de felul în care înțelegeți acum acest lucru, în cursul experienței voastre va veni o zi când înțelegerea voastră ajunge într-un anumit punct, vreau să spun, când cunoașterea voastră cu privire la acțiunile lui Dumnezeu și la Dumnezeu Însuși ajunge la un anumit punct, vă veți folosi propriile cuvinte practice pentru a furniza o mărturie profundă și adevărată a acțiunilor lui Dumnezeu.

Cred că înțelegerea voastră acum este încă destul de simplă și de literală, dar sunteți în stare, cel puțin, după ce M-ați ascultat comunicând aceste două aspecte, să recunoașteți ce metode folosește Dumnezeu pentru a aproviziona omenirea sau cu ce lucruri aprovizionează Dumnezeu omenirea? Aveți un concept de bază și o înțelegere de bază? (Da.) Dar au aceste două aspecte pe care le-am comunicat legătură cu Biblia? (Nu.) Au ele legătură cu judecata și mustrarea lui Dumnezeu din Epoca Împărăției? (Nu.) Atunci, de ce v-am comunicat aceste două aspecte? Este pentru că oamenii trebuie să le înțeleagă pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu? (Da.) Este foarte necesar să știți aceste lucruri și este de asemenea foarte necesar să le înțelegeți. Nu vă limitați doar la Biblie și nu fiți restricționați de judecata și mustrarea omului de către Dumnezeu pentru a înțelege totul despre Dumnezeu. Care este scopul din spatele spuselor Mele? Este pentru a-i informa pe oameni că Dumnezeu nu este doar Dumnezeul aleșilor Lui. În prezent, Îl urmezi pe Dumnezeu și El este Dumnezeul tău, dar pentru cei în afară de oamenii care Îl urmează pe Dumnezeu, este Dumnezeu Dumnezeul lor? Este Dumnezeu Dumnezeul tuturor oamenilor, în afară de cei care Îl urmează? Este Dumnezeu Dumnezeul tuturor lucrurilor? (Da.) Atunci, Își face Dumnezeu lucrarea și Își efectuează acțiunile numai asupra acelora care Îl urmează? (Nu.) Care este sfera lucrării și acțiunilor Lui? La cel mai mic nivel, sfera lucrării și acțiunilor Lui cuprinde întreaga omenire și toate lucrurile creației. La nivelul cel mai înalt, ea cuprinde întregul univers, pe care oamenii nu îl pot vedea. Așa că putem spune că Dumnezeu Își face lucrarea și Își efectuează acțiunile asupra întregii omeniri. Acest lucru este suficient pentru a-i informa pe oameni despre Dumnezeu Însuși. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu și vrei cu adevărat să-L cunoști și să-L înțelegi, atunci nu te limita numai la cele trei etape ale lucrării lui Dumnezeu și nu te limita numai la povestirile despre lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o odinioară. Dacă încerci să-L cunoști în acest fel, atunci Îl încadrezi pe Dumnezeu într-o anumită limită. Îl vezi pe Dumnezeu ca prea nesemnificativ. Ce influențe ar avea asemenea consecințe asupra ta? Nu ai fi niciodată capabil să cunoști minunăția și supremația lui Dumnezeu, și nu ai fi niciodată capabil să cunoști puterea, atotputernicia lui Dumnezeu și anvergura autorității Lui. O asemenea înțelegere ar afecta abilitatea ta de a accepta adevărul că Dumnezeu este Stăpânitorul tuturor lucrurilor, precum și cunoașterea ta cu privire la adevărata identitate și adevăratul statut al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă înțelegerea ta asupra lui Dumnezeu are o anvergură limitată, ceea ce poți primi este, de asemenea, limitat. De aceea, trebuie să-ți lărgești anvergura și să-ți deschizi orizonturile. Fie că este vorba despre anvergura lucrării lui Dumnezeu, despre gestionarea lui Dumnezeu și stăpânirea lui Dumnezeu sau despre toate lucrurile stăpânite și gestionate de către Dumnezeu, ar trebui să ajungi să cunoști totul și să ajungi să cunoști acțiunile lui Dumnezeu din acestea. Printr-o asemenea modalitate de înțelegere, vei simți în subconștient că Dumnezeu stăpânește, gestionează și aprovizionează toate lucrurile între ele. În același timp, vei percepe de asemenea cu adevărat faptul că ești o parte a tuturor lucrurilor și un membru al tuturor lucrurilor. Cum Dumnezeu aprovizionează toate lucrurile, trebuie ca și tu să accepți stăpânirea și aprovizionarea lui Dumnezeu. Acesta este un fapt pe care nimeni nu îl poate nega. Toate lucrurile sunt supuse propriilor lor legi, și anume, stăpânirii lui Dumnezeu, și toate lucrurile au propria lor regulă pentru supraviețuire, care este, la rândul ei, sub stăpânirea lui Dumnezeu, în vreme ce soarta oamenilor și lucrurile de care au ei nevoie sunt și ele în strânsă legătură cu stăpânirea lui Dumnezeu și cu aprovizionarea Lui. De aceea, sub stăpânirea și conducerea lui Dumnezeu, omenirea și toate lucrurile sunt interconectate, interdependente și împletite. Acesta este scopul și valoarea creării tuturor lucrurilor de către Dumnezeu. Înțelegeți acum acest lucru? Dacă îl înțelegeți, atunci haideți să punem punct aici comunicării noastre de astăzi. La revedere! (Slavă lui Dumnezeu!)

2 februarie 2014

Anterior: Dumnezeu Însuși, Unicul (VII)

Înainte: Dumnezeu Însuși, Unicul (IX)

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Dumnezeu Însuși, Unicul (III)

Autoritatea lui Dumnezeu (II)Astăzi vom continua părtășia noastră cu privire la subiectul „Dumnezeu Însuși, Unicul.” Am avut deja două...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte