Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

351 Lucrarea trupului și a Duhului au aceeași esență

Hristos este Unicul Dumnezeu întrupat.

El este trupul luat de Duhul lui Dumnezeu.

Acest trup nu e ca trupul omului,

El nu e din carne și oase, ci este Duhul întrupat.

E atât uman, cât și complet divin.

Umanitatea Sa normală Îi susține viața de om;

divinitatea Sa realizează lucrarea lui Dumnezeu.

  

Ambele se supun voinței Tatălui.

Hristos este divin, iar esența Sa e Duhul.

Esența Lui e cea a lui Dumnezeu Însuși

şi nu-I va întrerupe lucrarea proprie.

Nimic din ce face n-ar putea-o distruge vreodată,

iar El n-ar spune nimic împotriva voinței Sale.

Fiecare om trebuie să înțeleagă asta.

  

Fie Duhul sau trupul,

ambele înfăptuiesc o singură voință,

ambele fac o singură lucrare.

Deși Duhul și trupul au calități diferite,

esența lor este aceeași: e esența lui Însuși Dumnezeu.

Ambele au identitatea lui Dumnezeu.

  

Lucrarea Duhului Sfânt e de-a mântui omul,

e de dragul gestionării făcute de Dumnezeu.

Lucrarea lui Hristos e tot pentru a mântui omul

și e de dragul voinței proprii a lui Dumnezeu.

Deoarece Dumnezeu devine trup, esența Sa este în El,

iar trupul Său e de-ajuns pentru a îndeplini lucrarea

pe care El vrea să o facă.

  

De aceea, lucrarea Duhului lui Dumnezeu e-nlocuită

de lucrarea lui Hristos în timpul întrupării,

Lucrarea principală-n întrupare e-a lui Hristos.

Nu poate fi amestecată cu lucrarea din altă epocă.

Duhul lui Dumnezeu poate realiza lucrarea mântuirii;

când Dumnezeu devine om, El încă poate face acea lucrare.

Oricum ar fi, Dumnezeu Își face mereu lucrarea.

  

Fie Duhul sau trupul,

ambele înfăptuiesc o singură voință,

ambele fac o singură lucrare.

Deși Duhul și trupul au calități diferite,

esența lor este aceeași: e esența lui Însuși Dumnezeu.

Ambele au identitatea lui Dumnezeu.

  

Dumnezeu nu interupe, nici nu intervine.

În lucrarea Sa nu e conflict, căci sunt la fel:

esența lucrării făcute de Duh

și esența lucrării făcute de trup.

  

Fie Duhul sau trupul,

ambele înfăptuiesc o singură voință,

ambele fac o singură lucrare.

Deși Duhul și trupul au calități diferite,

esența lor este aceeași: e esența lui Însuși Dumnezeu.

Ambele au identitatea lui Dumnezeu.

  

Adaptare după „Esența lui Hristos este ascultare față de voința Tatălui ceresc” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior:Semnificația celor două întrupări ale lui Dumnezeu

Următorul:Autoritatea și semnificația întrupării lui Dumnezeu

Conținuturi Similare