Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

634 De ce oamenii nu-L iubesc sincer pe Dumnezeu?

1 Eu am creat toate lucrurile, am creat omenirea şi astăzi M-am pogorât printre oameni. Omul, totuşi, Îmi dă o ripostă şi se răzbună pe Mine. Oare lucrarea pe care am făcut-o asupra omului nu îi este de niciun folos? Sunt Eu realmente incapabil să-l mulțumesc pe om? De ce Mă respinge omul? De ce este omul atât de rece şi de indiferent faţă de Mine? De ce este pământul acoperit de cadavre? Este oare aceasta, într-adevăr, starea lumii pe care am făcut-o pentru om? Cum se face că i-am dat omului bogăţii fără seamăn, şi totuşi, în schimbul lor, el Îmi oferă două mâini goale?

2 De ce omul nu Mă iubeşte cu adevărat? De ce nu vine niciodată înaintea Mea? Să fi fost într-adevăr toate vorbele Mele degeaba? Să fi pierit cuvintele Mele asemenea căldurii din apă? De ce este omul nedoritor să coopereze cu Mine? Este sosirea zilei Mele într-adevăr momentul morţii omului? Aş putea cu adevărat să distrug omul în momentul când Împărăţia Mea este formată? De ce, în timpul întregului Meu plan de gestionare (planul mântuirii), nu a priceput nimeni niciodată intenţiile Mele?

De ce, în loc să țină la cuvântările din gura Mea, omul le detestă şi le respinge? Nu condamn pe nimeni, ci doar îi fac pe oameni să se liniştească şi să-şi ducă la bun sfârşit lucrarea de introspecţie.

Adaptare după Capitolul 25 din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior:Oamenii nu cunosc mântuirea lui Dumnezeu

Următorul:Oamenii au prea puțină credință în Dumnezeu

Conținuturi Similare