374 Încă nu ați câștigat mult de la Dumnezeu?

1 Deși Iov a suferit încercări de la Iahve, era doar un om drept care I se închina lui Iahve și chiar și în mijlocul acelor încercări nu s-a plâns de El, ci a prețuit întâlnirea lui cu Iahve. Astăzi, oamenii nu numai că nu prețuiesc prezența lui Iahve, ci o resping, o urăsc, se plâng de ea și își bat joc de arătarea Lui. Nu ați câștigat mai mult decât un pic? Oare suferința voastră a fost chiar atât de mare? Nu au fost oare binecuvântările voastre mai mari decât cele ale Mariei și ale lui Iacov? A fost împotrivirea voastră neînsemnată? Oare ceea ce Eu am pretins de la voi, ceea ce am cerut de la voi a fost prea măreț și prea mult?

2 Mânia Mea s-a dezlănțuit doar asupra acelor israeliți care Mi s-au împotrivit și nu în mod direct asupra voastră, iar ceea ce ați câștigat a fost doar judecata Mea nemiloasă și dezvăluirile Mele, precum și rafinarea prin foc necontenit. În ciuda acestui lucru, oamenii încă Mi se împotrivesc și Mă neagă fără niciun pic de ascultare. Și sunt chiar unii care se îndepărtează de Mine și Mă neagă – acel tip de persoană nu este cu nimic mai bun decât grupul lui Core și Datan care s-au împotrivit lui Moise. Inima oamenilor este prea împietrită și natura lor este prea încăpățânată. Nu-și vor schimba niciodată obiceiurile. Cum ar putea să știe oamenii care au o astfel de fire, că s-au bucurat de binecuvântări de o sută de ori mai minunate decât ale lui Iov?

3 Cum pot ei descoperi că lucrurile de care se bucură sunt binecuvântări care cu greu au fost văzute de-a lungul veacurilor și de care nimeni nu a avut parte înaintea lor? Cum poate conștiința oamenilor să perceapă acest gen de binecuvântare care poartă pedeapsă? Tot ceea ce Eu cer de la voi este să puteți fi modele pentru lucrarea Mea și să fiți martori ai întregii Mele firi și a tuturor acțiunilor Mele și asta ca să puteți fi eliberați din suferințele venite de la Satana. Dar omenirea este întotdeauna respinsă de lucrarea Mea și îi este ostilă acesteia, în mod intenționat. Cum ar putea să nu Mă provoace o astfel de persoană ca să nu aduc înapoi legile lui Israel și să revărs asupra lor mânia Mea împotriva lui Israel?

Adaptare după „Care este înțelegerea voastră despre binecuvântări?” în Cuvântul Se arată în trup

Anterior: 373 De ce oamenii nu-L iubesc sincer pe Dumnezeu?

Înainte: 375 Chiar ești demn de a fi unul dintre oamenii lui Dumnezeu?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

307 Aceasta-i credința ta?

De ce nu-L respecți pe Dumnezeu,deși crezi în existența Sa?De ce nu te temi de El,dacă într-adevăr crezi în El?Hristos e Dumnezeu...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger