174 Cel care dezlănțuie cele șapte tunete

1 Dumnezeu Atotputernic este Dumnezeul celor șapte Duhuri! Este și Dumnezeul celor[a] șapte ochi și șapte stele, El deschide cele șapte peceți și cartea este în întregime deschisă de El. El a sunat din cele șapte trâmbițe și cele șapte potire și șapte urgii sunt în mâna Lui, ca să fie dezlănțuite după voința\voia Lui. O, cele șapte tunete care au fost mereu sigilate! A sosit timpul să fie deschise! Cel ce va deschide cele șapte tunete, S-a arătat deja înaintea ochilor noștri! Dumnezeule Atotputernic! Cu Tine totul este emancipat și liber, nu există dificultăți și totul curge lin! Nimic nu îndrăznește să Te obstrucționeze sau să Te împiedice, toate Ți se supun Ție. Cei care nu se supun mor cu toții!

2 Dumnezeu Atotputernic, Dumnezeul cu șapte ochi! Totul este perfect clar, totul este strălucitor și descoperit, totul este revelat și la vedere. Cu El, totul este clar ca lumina zilei și nu doar Dumnezeu Însuși este astfel, ci, la fel, și fiii Lui sunt așa. Nimeni, niciun obiect și nicio chestiune nu pot fi ascunse înaintea Lui și a fiilor Săi! Cele șapte stele ale lui Dumnezeu Atotputernic sunt strălucitoare! Biserica a fost făcută desăvârșită de El, El stabilește mesagerii bisericii Lui și întreaga biserică este în cadrul grijii Lui. El deschide toate cele șapte peceți și El Însuși Își aduce la îndeplinire planul de gestionare (planul mântuirii) și voința. Cartea este limbajul spiritual misterios al gestionării Lui și El a deschis-o și a revelat-o! Toți oamenii ar trebui să audă cele șapte trâmbițe răsunătoare ale Lui. Cu El totul este făcut cunoscut, ca să nu mai fie vreodată ascuns sau dureros. Totul este revelat și totul este victorios!

3 Cele șapte trâmbițe ale lui Dumnezeu Atotputernic sunt trâmbițe deschise, glorioase și victorioase. Ele sunt și trâmbițele care îi judecă pe dușmanii Lui! În toiul victoriei Lui, cornul Lui este preaslăvit! El domnește asupra întregului univers! El a pregătit cele patru potire cu urgii și acestea sunt dezlănțuite cu toată forța asupra dușmanilor Lui până la limita extremă și aceștia vor arde în flăcările focurilor lui mistuitoare. Dumnezeu Atotputernic Își arată măreția autorității și toți dușmanii Lui pier. Cele șapte tunete finale nu vor mai fi sigilate în fața lui Dumnezeu Atotputernic, ele sunt toate deschise! Toate sunt deschise! El Își omoară dușmanii cu cele șapte tunete, stabilizând pământul, făcându-l să-L slujească, să nu mai fie devastat vreodată! Dumnezeu Atotputernic cel drept! Te preamărim pe vecie! Tu meriți preaslăvire nesfârșită, aclamare nesfârșită și slăvire!

Adaptare după Capitolul 34 din „Cuvântări ale lui Hristos la început” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior: 173 Șapte tunete vin dinspre tron

Înainte: 175 Cele șapte trâmbițe ale lui Dumnezeu sună din nou

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte