173 Șapte tunete vin dinspre tron

Accompaniment: Șapte fulgere vin de la tron, zgâlțâie universul, răstoarnă cerul și pământul și răsună prin cer!

1 Sunetul este atât de pătrunzător că oamenii nici nu pot scăpa, nici nu se pot ascunde de el. Scânteieri de fulger și bubuituri de tunet sunt trimise, atât cerul, cât și pământul sunt transformate într-o clipă și oamenii sunt pe punctul să moară. Apoi, o furtună violentă mătură întregul cosmos cu viteza luminii, căzând din cer! Bubuiturile de tunet, ca și înfricoșătoarele sclipiri ale scânteierii de fulger, îi fac pe oameni să tremure de frică! Ascuțita sabie cu două tăișuri îi lovește pe fiii rebeliunii. Izbucnesc valuri de tânguiri. Unii sunt treziți din somn și, foarte alarmați, caută adânc în sufletele lor și se grăbesc să se întoarcă înaintea tronului. Încetează să păcălească și să înșele și să comită infracțiuni și nu este prea târziu pentru asemenea oameni să fie treziți.

2 Eu privesc de pe tron. Mă uit adânc în inimile oamenilor. Îi mântuiesc pe cei care Mă doresc onest și cu zel și Îmi e milă de ei. Îi voi mântui în eternitate pe cei care Mă iubesc în inimile lor mai mult decât orice altceva, pe cei care Îmi înțeleg voia și care Mă urmează până la capătul drumului. De acum înainte, judecata marelui tron alb este dezvăluită public maselor și se anunță tuturor oamenilor că judecata a început! Este dincolo de orice îndoială că toți aceia ale căror cuvinte nu sunt sincere, cei care se simt îndoiți și îndrăznesc să nu fie siguri, cei care pierd vremea, care înțeleg dorințele Mele, dar nu vor să le pună în practică, vor trebui judecați. De la tron până la marginile întregului univers răsună cele șapte tunete. Un mare grup de oameni va fi mântuit și se va supune înaintea tronului Meu.

3 Urmând această lumină a vieții, oamenii caută mijloace să supraviețuiască și nu se pot stăpâni să nu vină la Mine, pentru a îngenunchea în venerație, gurile lor strigă numele adevăratului Dumnezeu Atotputernic și dau glas rugăminților lor. Fie ca aceia de la marginile pământului să vadă că Eu sunt drept, Eu sunt credincios, Eu sunt iubire, Eu sunt compasiune, Eu sunt măreție, Eu dezlănțui focul și, în cele din urmă, Eu sunt judecată neîndurătoare. Toți oamenii sunt sincer convinși și nimeni nu îndrăznește să Îmi opună rezistență din nou, să Mă judece sau să Mă defăimeze din nou. să se știe până la marginile universului și fie ca fiecare persoană în parte să știe: Dumnezeu Atotputernic este unicul Dumnezeu adevărat. Toate neamurile și popoarele se vor închina înaintea Mea pentru vecie!

Adaptare după Capitolul 35 din „Cuvântări ale lui Hristos la început” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior: 172 Regele Împărăției este triumfător

Înainte: 174 Cel care dezlănțuie cele șapte tunete

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte