Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

60 Cântați cântece de slavă lui Dumnezeu pe vecie

Dumnezeu întrupat a apărut în China, pentru a exprima adevărul și a judeca omenirea.

Auzim vocea Lui și suntem înălțați înaintea tronului Lui.

Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic arată atotputernicia Sa și au cucerit inimile a milioane.

Oamenii lui Dumnezeu se adună înaintea tronului Său pentru a fi păstoriți și udați de cuvintele Lui.

Nici măcar în vise nu ne-am gândit ca vom fi față în față cu Dumnezeu.

Anii de tânjit au fost împliniți și vedem arătarea Răscumpărătorului.

Toate cuvintele lui Dumnezeu sunt adevărul, dându-ne calea vieții veșnice.

Am ajuns la curățarea și mântuirea lui Dumnezeu și cântăm cântece de slavă pentru Dumnezeu pe vecie.

  

În fiecare zi, citim cuvintele lui Dumnezeu, părtășim adevărul și acceptăm a lor judecată și purificare.

Sub a lui Dumnezeu luminare și iluminare, am ajuns să ne cunoaștem și să ne înțelegem natura satanică.

Suntem aroganți, înfumurați, egoiști și vrednici de dispreț, cu auto-incriminare și regret ne prăbușim în fața lui Dumnezeu.

Lepădându-ne de trup și practicând adevărul, firea vieților noastre se schimbă treptat.

Experimentând judecata, dobândim adevărul și cunoaștem dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu.

Noi trăim marea mântuire a lui Dumnezeu, Îl slăvim și îi cântăm lui Dumnezeu.

Experimentând judecata dobândim adevărul și cunoaștem dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu.

Ne bucurăm de toată iubirea lui Dumnezeu și cântam cântece de slavă lui Dumnezeu pe vecie.

  

Judecata a început de mult în familia lui Dumnezeu, iar Dumnezeu a făcut un grup de biruitori.

Dumnezeu l-a învins pe Satana și a dobândit slava, iar marea Sa lucrare acum este îndeplinită.

Înțelepciunea și atotputernicia lui Dumnezeu sunt pe deplin dezvăluite, mărturia Lui este proclamată în toată lumea.

Dreptatea lui Dumnezeu este demnă de slavă și numele Lui sfânt demn e să fie lăudat.

Împărăția lui Dumnezeu apare pe pământ și oamenii Lui dansează și cântă noi cântece.

Toate națiunile, toate popoarele Îl slăvesc pe Dumnezeu și cântă cântece de slavă lui Dumnezeu pe vecie.

Împărăția lui Dumnezeu apare pe pământ și oamenii Lui dansează și cântă noi cântece.

Toate națiunile, toate popoarele Îl slăvesc pe Dumnezeu și cântă cântece de slavă lui Dumnezeu pe vecie.

Anterior:Cosmosul răsună de slava adusă lui Dumnezeu

Următorul:Dumnezeu Atotputernic este Cel ce ne mântuiește

Conținuturi Similare