39 Cosmosul răsună de slava adusă lui Dumnezeu

Plină de cântec și dans, lumea-i un ocean de slavă.

Dansăm, stele zburdă, luna zâmbește; slava umple cosmosul.

Dumnezeu Atotputernic, Hristos din zilele de pe urmă,

grăieşte adevăruri, zguduind națiunile și religiile.

Cei aleși aud vocea lui Dumnezeu, se-ntorc și-L preaslăvesc.

În Sion, Dumnezeu S-a întors înspre univers,

dezvăluindu-Și dreptatea și sfințenia.

Bucuros, poporul Lui Îl slăvește pe vecie.


Slăvește-L pe Dumnezeu! Slăvește-L pe Dumnezeu! Aleluia!

Slăvește-L pe Dumnezeu! (Slăvește-L pe Dumnezeu!)

Slăvește-L pe Dumnezeu! (Slăvește-L, slăvește-L!)


A-L iubi pe Dumnezeu, a ne îndeplini datoria și voia Lui.

Inimile tuturor fraților și surorilor sunt strâns înlănțuite.

Bărbați, femei, tineri și bătrâni, Îl laudă pe Dumnezeu în cor.

Cânți, eu dansez; ești mărturie pentru Dumnezeu, mă alătur ție.

Rușinăm marele balaur roșu, onorăm numele lui Dumnezeu.

Am văzut firea dreaptă a lui Dumnezeu prin lucrarea Lui.

Poporul Său Îi vede chipul glorios, caută să-L iubească,

să-L mulțumească, dispus să-I fie loial pe vecie.


Slăvește-L pe Dumnezeu! Slăvește-L pe Dumnezeu! Aleluia!

Slăvește-L pe Dumnezeu! (Slăvește-L pe Dumnezeu!)

Slăvește-L pe Dumnezeu! (Slăvește-L, slăvește-L!)


Dumnezeu obține glorie pe pământ, oamenii-s fericiți.

Viața în regat este atât de frumoasă.

Există un nou rai, un nou pământ și un nou regat.

Dansăm și cântăm veseli pentru Dumnezeu.

Cele mai frumoase cântece sunt cântate pentru Dumnezeu;

cele mai frumoase dansuri, dansate în onoarea Lui.

Îi oferim inimile, iubirea ne e pură, sinceră.

Poporul lui Dumnezeu, toată creația Îl laudă pe vecie.


Slăvește-L pe Dumnezeu! Slăvește-L pe Dumnezeu! Aleluia!

Slăvește-L pe Dumnezeu! (Slăvește-L pe Dumnezeu!)

Slăvește-L pe Dumnezeu! (Slăvește-L, slăvește-L!)


O, Sion, ce glorie! Lăcașul lui Dumnezeu strălucește.

Lumina glorioasă se revarsă în întregul univers.

Dumnezeu Atotputernic, așezat pe tronul Lui, zâmbește

și privește reînnoirea universului.


Slăvește-L pe Dumnezeu! Slăvește-L pe Dumnezeu! Aleluia!

Slăvește-L pe Dumnezeu! (Slăvește-L pe Dumnezeu! Aleluia!)

Slăvește-L pe Dumnezeu! (Slăvește-L, slăvește-L!)

Slăvește-L pe Dumnezeu! Slăvește-L pe Dumnezeu! Aleluia!

Slăvește-L pe Dumnezeu! (Slăvește-L pe Dumnezeu! Aleluia!)

Slăvește-L pe Dumnezeu! (Slăvește-L, slăvește-L!)


Anterior: 38 Lăudați-L pe Dumnezeu pentru că a câștigat gloria

Înainte: 40 Cântați cântece de slavă lui Dumnezeu pe vecie

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger