Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Oile lui Dumnezeu aud glasul lui Dumnezeu (Aspecte esențiale pentru noul credincios)

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

Capitolul 4 Adevărurile lucrării lui Dumnezeu din zilele de pe urmă

4. Semnificația lucrării de încercări și de rafinare a lui Dumnezeu

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Ce stare internă din oameni țintesc aceste încercări? Acestea sunt orientate spre firea rebelă a oamenilor, care nu este în stare să-L mulțumească pe Dumnezeu. Există multe lucruri care sunt impure în sinea oamenilor și multe care sunt ipocrite și, astfel, Dumnezeu îi supune încercărilor pentru a-i purifica. […]

Dacă nu cunoști firea lui Dumnezeu, atunci vei cădea în mod inevitabil în timpul încercărilor, pentru că nu ești conștient de modul şi de metodele prin care Dumnezeu îi desăvârşeşte pe oameni și când încercările lui Dumnezeu se vor abate asupra ta și acestea nu vor corespunde concepțiilor tale, nu vei putea rămâne ferm. Adevărata dragoste a lui Dumnezeu este întreaga Lui fire, și atunci când întreaga Lui fire ți se arată, ce aduce acest lucru trupului tău? Când firea dreaptă a lui Dumnezeu ţi se arată, trupul tău va suferi în mod inevitabil multă durere. Dacă nu suferi această durere, atunci nu poți fi desăvârșit de Dumnezeu și nici nu vei putea să-I dedici dragoste adevărată lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te va desăvârși, El îți va arăta cu siguranță întreaga Sa fire. Din momentul facerii până în ziua de astăzi, Dumnezeu nu Și-a arătat niciodată întreaga Sa fire – dar, în zilele de pe urmă, Își va dezvălui firea în fața acestui grup de oameni pe care El i-a predestinat și i-a ales și, făcându-i pe oameni desăvârșiți, Își dezvăluie firile prin intermediul cărora desăvârșește un grup de oameni. Aceasta este dragostea adevărată a lui Dumnezeu față de oameni. A trăi dragostea adevărată a lui Dumnezeu pentru oameni necesită ca oamenii să sufere dureri extreme și să plătească un preț ridicat. Doar după aceasta ei vor fi câștigați de Dumnezeu și vor putea să-I înapoieze lui Dumnezeu dragostea lor și numai atunci inima lui Dumnezeu va fi mulțumită. Dacă oamenii doresc să fie desăvârșiți de Dumnezeu și, dacă doresc să-I facă voia și să-și dea pe deplin dragostea adevărată lui Dumnezeu, atunci trebuie să îndure multe suferințe și multe chinuri din încercări, să sufere o durere mai rea decât moartea, şi în cele din urmă vor fi nevoiți să-și dea inima adevărată înapoi lui Dumnezeu. Dacă cineva iubește sau nu cu adevărat pe Dumnezeu se va vedea în timpul greutăților și al rafinamentului. Dumnezeu purifică dragostea oamenilor, iar acest lucru se realizează numai în mijlocul greutăților și al rafinamentului.

Fragment din „Numai iubirea față de Dumnezeu este credința adevărată în Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Confruntat cu starea omului și cu atitudinea sa față de Dumnezeu, Dumnezeu a făcut o nouă lucrare, permițându-i omului să dețină atât cunoștințe despre și ascultare față de El, cât și dragoste și mărturie. Astfel, omul trebuie să experimenteze rafinarea sa de către Dumnezeu, precum și judecata, tratarea și curățirea sa, fără de care omul nu L-ar cunoaște niciodată pe Dumnezeu și nu ar fi niciodată capabil să-L iubească și să-L mărturisească cu adevărat. Rafinarea omului de către Dumnezeu nu este doar de dragul unui efect unilateral, ci de dragul unui efect multifațetat. Doar în acest fel Dumnezeu înfăptuiește lucrarea de rafinare în cei care doresc să caute adevărul, pentru ca hotărârea și dragostea lor să fie desăvârșite de către Dumnezeu. Pentru cei care doresc să caute adevărul și care tânjesc după Dumnezeu, nimic nu are mai multă semnificație sau un sprijin mai intens decât o asemenea rafinare. Firea lui Dumnezeu nu este atât de ușor cunoscută sau înțeleasă de către om, căci Dumnezeu, în cele din urmă, este Dumnezeu. Până la urmă, este imposibil ca Dumnezeu să aibă aceeași fire ca și omul și, astfel, nu este ușor pentru om să Îi cunoască firea. Adevărul nu este în mod inerent stăpânit de către om și nu este ușor de înțeles de cei care au fost corupți de către Satana; omul este lipsit de adevăr și lipsit de hotărârea de a pune adevărul în practică, și dacă nu suferă și nu este rafinat sau judecat, atunci hotărârea lui nu va fi niciodată desăvârșită. Pentru toți oamenii, rafinarea este chinuitoare și foarte greu de acceptat – totuși, în timpul rafinării, Dumnezeu îi dă de înțeles în mod clar omului despre firea Sa dreaptă și face publice cerințele Lui pentru om și oferă mai multă iluminare și o curățire și tratare mai reale; prin compararea faptelor cu adevărul, El dă omului o mai mare cunoaștere a sa și a adevărului și o mai bună înțelegere a voinței Sale, permițându-i astfel acestuia să aibă o iubire adevărată și mai curată față de Dumnezeu. Acestea sunt obiectivele lui Dumnezeu în realizarea rafinării. Toată lucrarea pe care o face Dumnezeu în om are propriile scopuri și semnificații; Dumnezeu nu face o lucrare fără sens, nici nu face o lucrare care este lipsită de beneficii pentru om. Rafinarea nu înseamnă îndepărtarea oamenilor din fața lui Dumnezeu, nici nu înseamnă distrugerea lor în iad. Înseamnă schimbarea firii omului în timpul rafinării, schimbarea motivațiilor sale, a vechilor sale păreri, schimbarea dragostei lui pentru Dumnezeu și schimbarea întregii sale vieți. Rafinarea este un adevărat test al omului și o formă de pregătire reală, și numai în timpul rafinării iubirea lui poate servi funcției sale inerente.

Fragment din „Numai prin experimentarea rafinării Îl poate iubi omul cu adevărat pe Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Cu cât rafinarea lui Dumnezeu este mai mare, cu atât inimile oamenilor sunt capabile să-L iubească pe Dumnezeu. Chinul din inimile lor este benefic pentru viețile lor, ei pot să fie în pace înaintea lui Dumnezeu, relația lor cu Dumnezeu este mai apropiată și sunt mai în măsură să vadă dragostea și mântuirea supremă a lui Dumnezeu. Petru a experimentat purificarea de sute de ori, iar Iov a trecut prin câteva încercări. Dacă vă doriți să fiți desăvârșiți de către Dumnezeu, și voi trebuie să treceți prin rafinare de sute de ori; numai dacă treceți prin acest proces și vă bazați pe acest pas, puteți să îndepliniți voia lui Dumnezeu și să fiți desăvârșiți de către Dumnezeu. Rafinarea este cel mai bun mijloc prin care Dumnezeu îi desăvârșește pe oameni; numai rafinarea și încercările chinuitoare pot clarifica în inimile oamenilor adevărata dragoste pentru Dumnezeu. Fără greutăți, oamenii sunt lipsiți de adevărata dragoste pentru Dumnezeu; dacă nu sunt testați în interior și nu sunt cu adevărat supuși rafinării, atunci inimile lor vor fi mereu în derivă în exterior. După ce ai fost rafinat până la un anumit punct, îți vei vedea propriile slăbiciuni și dificultăți, vei vedea cât de multe îți lipsesc și că nu poți depăși numeroasele probleme cu care te confrunți și vei vedea cât de mare este neascultarea ta. Numai în timpul încercărilor vor fi oamenii capabili să-și cunoască într-adevăr stările autentice, iar încercările îi fac pe oameni capabili să fie desăvârșiți.

În timpul vieții sale, Petru a experimentat rafinarea de sute de ori și a suferit multe încercări chinuitoare. Această rafinare a devenit temelia iubirii sale supreme de Dumnezeu și a devenit cea mai importantă experiență a întregii sale vieți. Faptul că el a putut să cunoască o iubire supremă a lui Dumnezeu s-a datorat, într-un anumit sens, hotărârii sale de a-L iubi pe Dumnezeu; mai important, totuși, s-a datorat rafinării și suferinței prin care a trecut. Această suferință a devenit călăuza sa pe calea iubirii lui Dumnezeu și a devenit memorabilă pentru el. Dacă oamenii nu trec prin durerea rafinării când îl iubesc pe Dumnezeu, atunci dragostea lor este plină de naturalețe și de preferințele lor; o astfel de iubire este plină de ideile Satanei și pur și simplu incapabilă de a îndeplini voia lui Dumnezeu. Să ai hotărârea de a-L iubi pe Dumnezeu nu este același lucru cu a-L iubi cu adevărat pe Dumnezeu. Chiar dacă tot ceea ce ei consideră în inimile lor că este de dragul lui Dumnezeu și pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu, ca și cum gândurile lor sunt lipsite de orice idee omenească, ca și cum toate ar fi pentru Dumnezeu, atunci când gândurile lor sunt aduse înaintea Lui, astfel de gânduri nu sunt lăudate sau binecuvântate de Dumnezeu. Chiar și atunci când oamenii au înțeles pe deplin toate adevărurile – când au ajuns să le cunoască pe toate – acest lucru nu poate fi spus ca fiind un semn al iubirii lui Dumnezeu, nu se poate spune că acești oameni Îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu. În ciuda faptului că au înțeles multe adevăruri fără a trece prin rafinare, oamenii sunt incapabili să pună aceste adevăruri în practică; numai în timpul rafinării, oamenii pot înțelege adevăratul sens al acestor adevăruri, numai atunci oamenii pot aprecia cu adevărat înțelesul lor ascuns. În momentul acela, când ei încearcă din nou, pot să pună adevărurile în practică în mod corespunzător și în conformitate cu voința lui Dumnezeu; în acel moment, ideile lor lumești sunt diminuate, naturalețea lor omenească este redusă, iar emoțiile lor omenești sunt diminuate; numai în momentul acela practica lor este o adevărată manifestare a dragostei lui Dumnezeu.

Fragment din „Numai prin experimentarea rafinării Îl poate iubi omul cu adevărat pe Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Când Dumnezeu lucrează pentru a rafina omul, omul suferă. Cu cât este mai mare rafinarea, cu atât mai mare devine dragostea sa pentru Dumnezeu și cu atât mai mult din puterea lui Dumnezeu se dezvăluie în el. Cu cât rafinarea omului este mai ușoară, cu atât mai mică este dragostea sa față de Dumnezeu și cu atât mai puțin se descoperă în el puterea lui Dumnezeu. Cu cât este mai mare rafinarea și suferința lui și cu cât mai mare este chinul său, cu atât mai mare va fi dragostea lui adevărată față de Dumnezeu, cu atât va fi mai autentică credința lui în Dumnezeu și cu atât va fi mai profundă cunoașterea lui Dumnezeu. În experiențele tale vei vedea că cei care suferă o rafinare mai profundă și o suferință mai mare și care suferă multă tratare și disciplină au o iubire profundă față de Dumnezeu și o cunoaștere mai profundă și mai pătrunzătoare a lui Dumnezeu. Cei care nu au experimentat tratarea au doar o cunoaștere superficială și pot spune doar: „Dumnezeu este atât de bun, El dă har oamenilor pentru ca ei să se poată bucura de El.” Dacă oamenii au experimentat faptul de a fi tratați și disciplinați, atunci ei sunt capabili să vorbească despre adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Deci, cu cât este mai minunată lucrarea lui Dumnezeu în om, cu atât este mai valoroasă și mai semnificativă. Cu cât este mai de nepătruns pentru tine și cu cât este mai incompatibilă cu noțiunile tale, cu atât mai mult lucrarea lui Dumnezeu este capabilă să te cucerească, să te câștige și să te facă desăvârșit. Semnificația lucrării lui Dumnezeu este atât de mare! Dacă El nu ar rafina omul în felul acesta, dacă nu ar lucra conform acestei metode, atunci lucrarea lui Dumnezeu ar fi ineficientă și fără semnificație. Acesta este motivul din spatele semnificației extraordinare a alegerii de către El a unui grup de oameni în zilele de pe urmă. S-a spus înainte că Dumnezeu va alege și va câștiga acest grup. Cu cât este mai mare lucrarea pe care o desfășoară în voi, cu atât mai profundă și mai pură este iubirea voastră de Dumnezeu. Cu cât este mai mare lucrarea lui Dumnezeu, cu atât este omul mai capabil să guste din înțelepciunea Sa și cu atât este mai profundă cunoașterea omului despre El.

Fragment din „Cei ce vor fi desăvârșiți trebuie să treacă prin rafinare” în Cuvântul Se arată în trup

Dumnezeu îl poate desăvârși pe om atât în aspectele pozitive, cât și în cele negative. Depinde dacă ești capabil să experimentezi și dacă urmărești a fi desăvârșit de Dumnezeu. Dacă cu adevărat cauți să fii desăvârșit de Dumnezeu, atunci negativul nu te poate face să suferi pierderi, dar îți poate aduce lucruri care sunt mai reale și te poate face mai capabil de a ști ce este ceea ce lipsește în interiorul tău, mai capabil de a te confrunta cu stările tale reale și de a vedea că omul nu are nimic și nu este nimic; dacă nu experimentezi încercări, nu știi și vei simți întotdeauna că ești deasupra altora și mai bun decât toți ceilalți. Prin toate acestea vei vedea că tot ceea ce a venit înainte a fost făcut de Dumnezeu și protejat de Dumnezeu. Intrarea în încercări te lasă fără iubire sau credință, îți lipsește rugăciunea și nu ești capabil să cânți imnuri – și, fără să realizezi, în mijlocul acestora ajungi să te cunoști pe tine însuți. Dumnezeu are multe mijloace de desăvârșire a omului. El utilizează toate tipurile de medii pentru a se ocupa de firea coruptă a omului și utilizează diverse lucruri pentru a da în vileag omul; într-o privință El îl tratează pe om, din alta El îl dă în vileag pe om, iar din alta El îl expune pe om, săpând și dezvăluind „misterele” din adâncurile inimii omului și îi arată omului natura sa prin dezvăluirea multora din stările lui. Dumnezeu îl desăvârșește pe om prin multe metode – prin dezvăluire, tratare, rafinare și mustrare – astfel încât omul să știe că Dumnezeu este practic.

Fragment din „Doar cei care se concentrează pe practică pot fi desăvârșiți” în Cuvântul Se arată în trup

În credința lor în Dumnezeu, ceea ce oamenii caută este să obțină binecuvântări pentru viitor; acesta este țelul pe care îl au în credința lor. Toți oamenii au această intenție și speranță, dar corupția din natura lor trebuie rezolvată prin încercări. Trebuie să fiți rafinați în oricare dintre aspectele în care nu sunteți purificați – acesta este aranjamentul lui Dumnezeu. El îți creează un mediu, forțându-te să fii rafinat acolo, astfel încât să-ți poți cunoaște propria corupție. În cele din urmă, ajungi la un punct în care preferi să mori și să renunți la planurile și dorințele tale și să te supui suveranității și aranjamentului lui Dumnezeu. Prin urmare, dacă oamenii nu au câțiva ani de rafinare, dacă nu îndură o anumită doză de suferință, nu vor putea să se elibereze de robia corupției trupului în gândurile lor și în inima lor. În oricare dintre aspectele în care ești încă supus robiei Satanei și în oricare dintre aspectele în care ai încă propriile dorințe și cerințe, acestea sunt aspectele în care ar trebui să suferi. Numai prin suferință pot să fie învățate lecțiile, ceea ce înseamnă a fi capabil să câștigi adevărul și să înțelegi voia lui Dumnezeu. De fapt, multe adevăruri sunt înțelese experimentând încercări dureroase. Nimeni nu poate să priceapă voia lui Dumnezeu, să recunoască atotputernicia și înțelepciunea Lui sau să aprecieze firea Sa dreaptă, atunci când se află într-un mediu confortabil și relaxat sau atunci când împrejurările sunt favorabile. Acest lucru ar fi imposibil!

Fragment din „Cum să-L mulțumești pe Dumnezeu în mijlocul încercărilor” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

Anterior:Semnificația lucrării de judecată și de mustrare a lui Dumnezeu

Următorul:Cum trebuie să credeți în Dumnezeu pentru a fi mântuiți și desăvârșiți?

Conținuturi Similare