XI Cuvinte clasice privind intrarea în realitatea adevărului

(XV) Cuvinte despre cum să-L slujești pe Dumnezeu și să fii martor pentru El

192. Atunci când se vorbește despre lucrare, omul crede că lucrarea este de a alerga încoace și încolo pentru Dumnezeu, de a predica peste tot și de a se sacrifica pentru Dumnezeu. Deși această credință este corectă, ea este prea unliaterală; ceea ce Dumnezeu cere de la om nu este doar a călători încoace și încolo pentru Dumnezeu; ci mai degrabă slujirea și alimentarea în interiorul spiritului. Mulți frați și multe surori nu s-au gândit niciodată să lucreze pentru Dumnezeu, chiar după atâția ani de experiență, deoarece, lucrarea concepută de către om, este incompatibilă cu aceea care este cerută de Dumnezeu. De aceea, omul nu are absolut niciun interes în problema lucrării, iar acesta este exact motivul pentru care intrarea omului este, de asemenea, destul de unilaterală. Voi toți ar trebui să începeți a intra, lucrând pentru Dumnezeu, astfel încât să puteți experimenta mai bine toate aspectele sale Aceasta este în ceea ce ar trebui voi să intrați. Lucrarea nu se referă la alergarea încoace și încolo pentru Dumnezeu; ci ridică problema dacă viața omului și ceea ce trăiește omul sunt pe placul lui Dumnezeu. Lucrarea se referă la utilizarea credinței pe care o au oamenii în Dumnezeu și a cunoștințelor pe care le au despre El, pentru a-I fi mărturie lui Dumnezeu și pentru a-i sluji omului. Aceasta este responsabilitatea omului și ceea ce ar trebui să înțeleagă toți oamenii. Cu alte cuvinte, intrarea voastră este lucrarea voastră; căutați să intrați pe parcursul lucrării voastre pentru Dumnezeu. A-L experimenta pe Dumnezeu nu înseamnă doar capacitatea de a mânca și de a bea cuvântul Lui; mai important, trebuie să puteți să fiți martori pentru Dumnezeu, să-L slujiți, să vă îngrijiți de oameni și să le asigurați nevoile. Aceasta este lucrarea, dar și intrarea voastră; acesta este lucrul pe care fiecare om ar trebui să-l înfăptuiască. Există mulți oameni care se concentrează doar asupra călătoriei încoace și încolo pentru Dumnezeu și asupra predicării peste tot, cu toate acestea, ei își neglijează experiența personală și intrarea în viața spirituală. Acesta este motivul pentru care cei care Îl slujesc pe Dumnezeu devin cei care I se opun.

Fragment din „Lucrarea și intrarea (2)” în Cuvântul Se arată în trup

193. Aceia care pot să conducă biserici și să le ofere oamenilor viață și să fie apostoli pentru oameni trebuie să aibă experiențe reale, trebuie să înțeleagă corect lucrurile spirituale, să aibă o apreciere corectă și experiența adevărului. Doar astfel de oameni sunt calificați să fie lucrători sau apostoli care să conducă bisericile. În caz contrar, pot cel mult să urmeze şi nu să conducă, cu atât mai puțin să fie apostoli capabili să suplinească viaţa oamenilor. Acest lucru se întâmplă deoarece responsabilitatea apostolilor nu este de a conduce sau de a lupta; ci de a sluji viața și de a conduce spre schimbări în firea umanității. Este o funcție îndeplinită de către aceia care sunt însărcinați să își asume o responsabilitate apăsătoare și nu este ceva ce poate realiza oricine. Acest tip de lucrare poate fi întreprins doar de către cei care au trăire de viață, adică aceia care au experiența adevărului. Nu poate fi îndeplinită de toţi care pot să renunțe, să fugă sau sunt dispuşi să irosească; oamenii care nu au experiența adevărului, cei care nu au fost emondaţi sau judecați nu pot îndeplini acest tip de lucrare. Oamenii fără experiență, adică oamenii fără realitate, sunt incapabili să vadă clar realitatea deoarece ei înşişi nu dețin ființa din acest punct de vedere. Deci, acest tip de persoane nu numai că nu pot săvârși o lucrare de conducere, dar vor fi obiectul eliminării dacă nu dețin adevărul pentru o perioadă lungă de timp.

Fragment din „Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului” în Cuvântul Se arată în trup

194. Dacă doriți să slujiți în conformitate cu voia lui Dumnezeu, trebuie să înțelegeți mai întâi ce fel de oameni sunt plăcuți lui Dumnezeu, ce fel de oameni nu sunt plăcuți lui Dumnezeu, care sunt oamenii pe care Dumnezeu îi face desăvârșiți și ce fel de oameni sunt pregătiți pentru a sluji lui Dumnezeu. Acestea sunt cerințele minime pe care ar trebui să le îndepliniți. Mai mult, ar trebui să știți obiectivele lucrării lui Dumnezeu și lucrarea pe care Dumnezeu o va face aici și acum. După ce veți înțelege acestea, îndrumați de cuvintele lui Dumnezeu, mai întâi ar trebui să intrați și mai întâi veți primi însărcinarea dată de Dumnezeu. Când veți simți cu adevărat în temeiul cuvântului lui Dumnezeu și atunci când veți cunoaște cu adevărat lucrarea lui Dumnezeu, veți fi calificați să-I slujiți lui Dumnezeu. Și atunci când Îl slujiți pe El, Dumnezeu vă deschide ochii spirituali și vă permite să-I înțelegeți mai în profunzime lucrarea și să o vedeți mai clar. Când intrați în această realitate, experiențele voastre vor fi mai profunde și mai reale și aceia dintre voi care au avut astfel de experiențe vor putea merge prin biserici și oferi sprijin fraților și surorilor voastre, ca să vă puteți baza pe tăria celuilalt pentru a compensa propriile neajunsuri și să dobândiți cunoștințe mai bogate în cugetele voastre. Numai după obținerea acestui efect veți putea să slujiți în conformitate cu voia lui Dumnezeu și veți putea fi desăvârșiți de Dumnezeu în timpul slujirii voastre.

Fragment din „Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui” în Cuvântul Se arată în trup

195. Aceia care Îi slujesc lui Dumnezeu ar trebui să fie apropiații lui Dumnezeu, să fie plăcuți Lui și să fie capabili de o loialitate fără de margini față de Dumnezeu. Indiferent dacă acționezi în spatele oamenilor sau în fața lor, ești capabil să dobândești bucuria de la Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu, ești capabil să stai drept în fața lui Dumnezeu și, indiferent de cum te tratează ceilalți, vei merge întotdeauna pe propriul tău drum și te vei îngriji cu atenție de povara Lui. Numai acesta este un apropiat al lui Dumnezeu. Dacă apropiații lui Dumnezeu sunt în măsură să-L slujească în mod direct, este pentru că lor le-a fost dată marea însărcinare și povară a lui Dumnezeu, pot să ia inima și povara lui Dumnezeu ca și cum ar fi ale lor și nu le pasă dacă pierd sau dacă dobândesc perspective: chiar și atunci când nu vor avea perspective și nu vor câștiga nimic, ei vor crede întotdeauna în Dumnezeu cu o inimă iubitoare. Și astfel, acest tip de persoană este un apropiat al lui Dumnezeu. Apropiații lui Dumnezeu sunt, de asemenea, și confidenții Lui; numai confidenții lui Dumnezeu ar putea împărtăși neliniștea și năzuințele Lui, și, deși trupul lor este dureros și slab, ei sunt capabili să îndure durerea și să renunțe la ceea ce le place pentru a-L mulţumi pe Dumnezeu. Dumnezeu dă mai multe poveri unor asemenea oameni și ceea ce va face Dumnezeu este exprimat prin intermediul acestor persoane. Astfel, acești oameni sunt plăcuți lui Dumnezeu, sunt slujitorii lui Dumnezeu, care sunt după inima Lui, și numai astfel de oameni pot domni împreună cu Dumnezeu. Când ai devenit cu adevărat apropiatul lui Dumnezeu, atunci vei domni împreună cu Dumnezeu.

Fragment din „Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui” în Cuvântul Se arată în trup

196. Isus a fost în măsură să ducă la bun sfârșit misiunea lui Dumnezeu – răscumpărarea întregii omeniri – pentru că El a fost foarte atent la voia lui Dumnezeu, fără a ține seama de planurile Sale personale și de judecăți. Prin urmare, El a fost un apropiat al lui Dumnezeu – Dumnezeu Însuși, ceva ce voi toți înțelegeți foarte bine. (De fapt, El a fost Dumnezeu Însuși, care a fost mărturisit de Dumnezeu; menționez exemplul lui Isus aici pentru a ilustra problema.) El a putut plasa planul de gestionare (planul mântuirii) al lui Dumnezeu chiar în centru și s-a rugat mereu Tatălui Ceresc și a căutat voia Tatălui Ceresc. S-a rugat și a zis: „Dumnezeu Tată! Facă-se toate după voia Ta și nu după planurile Mele; astfel, comportă-Te după cum Îți este planul. Omul poate că este slab, dar de ce Ţi-ar păsa de el? Cum a putut omul fi o preocupare pentru Tine, omul, care este precum o furnică în mâinile Tale? În inima Mea, vreau doar să fac voia Ta și ca Tu să îți continui lucrarea cu Mine după cum dorești.” Pe drumul spre Ierusalim, Isus a fost în chinuri, ca și cum cineva I-ar fi răsucit un cuțit în inimă, dar, cu toate acestea, nu a avut nici cea mai mică intenție de a nu se ține de cuvânt; a existat întotdeauna o forță puternică ce L-a mânat înainte spre locul unde avea să fie crucificat. În cele din urmă, a fost răstignit și a devenit asemenea trupului păcătos, ducând la bun sfârșit lucrarea de răscumpărare a omenirii, ridicându-se deasupra cătușelor morții și ale Iadului. Înaintea Lui, moartea, Iadul și Gheena și-au pierdut puterea și au fost înfrânte de El. A trăit vreme de treizeci și trei de ani, timp în care a făcut mereu tot posibilul pentru a împlini voia lui Dumnezeu în conformitate cu lucrarea lui Dumnezeu din acele vremuri, fără a se gândi la câştigul sau pierderea personală și întotdeauna cu gândul la voința lui Dumnezeu Tatăl. Astfel, după ce a fost botezat, Dumnezeu a zis „Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea!” Datorită slujirii Sale înaintea lui Dumnezeu, care era în armonie cu voința lui Dumnezeu, Dumnezeu a pus povara cea grea de a răscumpăra întreaga omenire pe umerii Lui și L-a împins să ducă aceasta la bun sfârșit, iar El a fost calificat și a avut dreptul de a finaliza această sarcină importantă. De-a lungul vieții Sale, El a îndurat suferințe fără margini pentru Dumnezeu și a fost ispitit de Satana de nenumărate ori, dar niciodată nu a deznădăjduit. Dumnezeu I-a dat o asemenea însărcinare pentru că a avut încredere în El și pentru că L-a iubit și, astfel, Dumnezeu însuși a spus: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în Care-Mi găsesc plăcerea!” La acel moment, numai Isus putea îndeplini această sarcină, iar acest lucru a reprezentat o parte a finalizării lucrării lui Dumnezeu de răscumpărare a întregii omeniri în Epoca Harului.

Dacă, la fel ca Isus, sunteți în măsură să vă aplecați cu toată grija asupra poverii lui Dumnezeu și să întoarceți spatele trupurilor voastre, atunci Dumnezeu vă va încredința sarcinile Lui importante ca să puteți deveni vrednici de a-I sluji lui Dumnezeu. Numai în aceste condiții veți îndrăzni să spuneți că faceți voia lui Dumnezeu și că Îi îndepliniți porunca, numai atunci veți îndrăzni să spuneți că sunteți cu adevărat în slujba lui Dumnezeu.

Fragment din „Cum să slujim Lui Dumnezeu în armonie cu voia Lui” în Cuvântul Se arată în trup

197. Trebuie să înțelegi multele condiții în care se vor afla oamenii când Duhul Sfânt lucrează în ei. În special, cei care se coordonează pentru a-L sluji pe Dumnezeu trebuie să priceapă și mai bine multele condiții produse de lucrarea pe care Duhul Sfânt o face asupra oamenilor. Dacă doar vorbești despre multe experiențe și multe căi de intrare, aceasta arată că experiența ta este prea unilaterală. Fără a-ți ști adevărata stare sau a înțelege principiile adevărului, nu este posibil să dobândești o schimbare în firea ta. Fără a ști principiile lucrării Duhului Sfânt sau a înțelege fructul rodit din aceasta, va fi greu să dicerni lucrarea duhurilor rele. Trebuie să demaști lucrarea duhurilor rele și noțiunile omului și să mergi direct la rădăcina problemei; de asemenea, trebuie să atragi atenția asupra multelor devieri din practica oamenilor sau problemelor legate de credința în Dumnezeu ca aceștia să le poată recunoaște. Cel mai puțin ar trebui să nu îi faci să simtă o stare negativă sau una pasivă. Pe de altă parte, trebuie să înțelegi dificultățile cu care majoritatea oamenilor se confruntă în mod obiectiv, trebuie să nu fii irațional, nici să „încerci să înveți un porc să cânte”; acesta este un comportament nechibzuit. Pentru a rezolva multele dificultăți ale oamenilor, trebuie să înțelegi dinamica lucrării Duhului Sfânt, trebuie să înțelegi modul în care Duhul Sfânt lucrează în diferiți oameni, trebuie să înțelegi dificultățile oamenilor, carențele acestora, să distingi care sunt elementele cheie ale problemei și să găsești rădăcina problemei, fără abateri sau erori. Numai o astfel de persoană este calificată să coordoneze slujirea lui Dumnezeu.

Fragment din „Cu ce ar trebui să fie echipat un păstor adecvat” în Cuvântul Se arată în trup

198. În activitatea lor, conducătorii și lucrătorii Bisericii trebuie să fie atenți la două lucruri: unul este să-și înfăptuiască lucrarea în deplină conformitate cu principiile stipulate de rânduielile de lucru, fără să încalce vreodată aceste principii și fără să-și întemeieze munca pe ceva ce și-ar putea închipui sau pe propriile intenții. În tot ceea ce fac, ei ar trebui să dea dovadă de grijă pentru lucrarea familiei lui Dumnezeu și să pună întotdeauna pe primul loc interesele acesteia. Mai există un alt lucru esențial, și anume că, în tot ceea ce fac, ei trebuie să se concentreze pe a urmări călăuzirea Duhului Sfânt și a face totul conformându-se strict cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ești încă în stare să te împotrivești călăuzirii Duhului Sfânt sau dacă îți urmezi cu încăpățânare propriile idei și faci lucrurile după propria-ți închipuire, atunci acțiunile tale vor constitui o împotrivire cât se poate de gravă față de Dumnezeu. Să-ți întorci spatele, de repetate ori, luminării și călăuzirii Duhului Sfânt nu va duce decât la un impas. Dacă pierzi lucrarea Duhului Sfânt, atunci nu vei putea să lucrezi și, chiar dacă reușești să lucrezi, nu vei realiza nimic. Acestea sunt cele două principii esențiale pe care trebuie să le respectăm în timp ce lucrăm: unul este să înfăptuim lucrarea în concordanță exactă cu rânduilelile de la cei de mai sus, precum și să acționăm în conformitate cu principiile stabilite de cei de mai sus. Celălalt punct este să urmăm călăuzirea lăuntrică a Duhului Sfânt. Odată ce aceste două aspecte sunt înțelese, nu veți face greșeli cu ușurință.

Fragment din „Principiile esențiale ale felului în care lucrează conducătorii și lucrătorii” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

199. Lucrarea unui lucrător calificat îi poate aduce pe oameni pe calea dreaptă şi le poate permite să pătrundă mai profund adevărul. Lucrarea pe care el o săvârșește îi poate aduce pe oameni înaintea lui Dumnezeu. În plus, lucrarea pe care el o săvârșește poate varia de la individ la individ și nu este condiţionată de reguli, oferindu-le oamenilor eliberare și libertate. Mai mult, ei pot să se dezvolte treptat în viață, să pătrundă din ce în ce mai mult în adevăr. Lucrarea unui muncitor necalificat nu este la înălțime, lucrarea lui este prostească. El le poate doar impune oamenilor reguli; ceea ce le cere el oamenilor nu diferă de la individ la individ; el nu lucrează conform nevoilor reale ale oamenilor. În acest tip de lucrare, există prea multe reguli și doctrine și nu îi poate aduce pe oameni la realitate sau la practica normală a dezvoltării în viață. Acest lucru doar le poate permite oamenilor să respecte câteva reguli fără valoare. Acest tip de îndrumare poate doar să-i ducă pe oameni pe căi greșite. El te conduce să devii ca el; el te poate aduce către ceea ce are și este el.

Fragment din „Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea omului” în Cuvântul Se arată în trup

200. Care este cel mai mare tabu al slujirii lui Dumnezeu de către om? Știți? Cei care slujesc ca lideri întotdeauna vor să aibă o ingeniozitate mai mare, să fie mai presus de ceilalți, să găsească noi trucuri pentru ca Dumnezeu să vadă cât de capabili sunt ei într-adevăr. Totuși, ei nu se concentrează pe înțelegerea adevărului și pe intrarea în realitatea cuvântului lui Dumnezeu. Ei întotdeauna vor să se fălească; nu este asta exact revelarea unei naturi arogante? Unii chiar spun: „Pentru că fac asta sunt sigur că Dumnezeu va fi foarte fericit; o să Îi placă foarte mult. De data aceasta o să Îi arăt lui Dumnezeu, o să Îi fac o surpriză frumoasă.” Ca urmare a acestei surprize, ei pierd lucrarea Duhului Sfânt și sunt eliminați de Dumnezeu. Nu fă în mod impulsiv orice îți vine în minte. Cum poate fi în regulă dacă nu iei în considerare consecințele acțiunilor tale? Când Îi ofensezi firea lui Dumnezeu, Îi nesocotesști decretele administrative și ești apoi eliminat, nu vei mai avea nimic de zis. Indiferent de intenția ta, indiferent dacă faci acest lucru cu bună știință, dacă nu înțelegi firea lui Dumnezeu sau nu-I înțelegi voia, Îl vei ofensa cu ușurință pe Dumnezeu și Îi vei nesocoti cu ușurință decretele administrative; toată lumea ar trebui să vegheze încât să nu se întâmple acest lucru. Odată ce nesocotești grav decretele Lui administrative sau ofensezi firea lui Dumnezeu, El nu va ține cont dacă ai făcut-o intenționat sau neintenționat; trebuie să înțelegi bine acest lucru. Dacă nu reușești să înțelegi această problemă, vei avea cu siguranță necazuri. Când Îl slujesc pe Dumnezeu, oamenii vor să facă pași mari, să realizeze fapte mărețe, să rostească cuvinte mari, să realizeze o lucrare importantă, să tipărească niște cărți uriașe, să țină întâlniri grandioase și să fie mari conducători. Dacă ai mereu ambiții mărețe, atunci vei ofensa marile decrete administrative ale lui Dumnezeu; astfel de oameni vor muri rapid. Dacă nu ești cinstit, evlavios sau prudent în slujirea lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu vei ofensa decretele administrative ale lui Dumnezeu.

Fragment din „Este ușor să-L ofensezi pe Dumnezeu fără adevăr” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

201. A-L sluji pe Dumnezeu nu este un lucru simplu. Cei a căror fire rămâne neschimbată nu vor putea niciodată să Îl slujească pe Dumnezeu. Dacă firea ta nu a fost judecată și mustrată de cuvântul lui Dumnezeu, atunci firea ta încă îl reprezintă pe Satana. Acest lucru este suficient să demonstreze că slujirea ta față de Dumnezeu izvorăște dintr-o intenție personală bună. Dar slujirea aceasta se bazează pe natura ta satanică. Tu Îl slujești pe Dumnezeu potrivit caracterului tău firesc și preferințelor tale personale; mai mult, continui să crezi că Dumnezeu Își găsește plăcerea în orice lucru pe care dorești să îl faci și urăște orice lucru pe care nu dorești să îl faci și ești în întregime călăuzit în lucrarea ta de propriile tale preferințe. Se poate numi aceasta slujire a lui Dumnezeu? În ultimă instanță, firea vieții tale nu se va schimba câtuși de puțin; dimpotrivă, vei deveni și mai încăpățânat pentru că Îl slujești pe Dumnezeu și acest lucru va face ca firea ta coruptă să devină și mai adânc înrădăcinată. Astfel, vei stabili în adâncul tău reguli despre slujirea lui Dumnezeu care se bazează în principal pe propriul tău caracter și pe experiența rezultată din slujirea potrivită propriei tale firi. Aceasta este o lecție din experiența umană. Este filozofia de viață a omului. Oamenii de acest fel aparțin fariseilor și conducătorilor religioși. Dacă nu se trezesc niciodată și nu se pocăiesc, atunci vor deveni în cele din urmă hristoșii mincinoși care se vor scula în zilele pe de urmă și vor fi înșelători de oameni. Hristoșii mincinoși și înșelătorii despre care s-a vorbit se vor ridica din rândul unor astfel de oameni. Dacă cei care Îl slujesc pe Dumnezeu sunt călăuziți de propriul lor caracter și acționează potrivit voinței lor proprii, atunci se află în pericol de a fi alungați în orice clipă. Cei care recurg la mulțimea anilor lor de experiență în slujba lui Dumnezeu ca să câștige inimile altora, să le facă morală, plini de condescendență și să îi îngrădească – și care nu se pocăiesc niciodată, care nu-și mărturisesc păcatele niciodată și care nu renunță niciodată la beneficiile acordate de poziția pe care o au – acești oameni vor cădea înaintea lui Dumnezeu. Ei sunt oameni asemenea lui Pavel, care fac uz de poziția lor ierarhică și își etalează calitățile. Dumnezeu nu va desăvârși astfel de oameni. Acest fel de slujire interferează cu lucrarea lui Dumnezeu. Oamenilor le place să se țină de cele vechi. Se agață de concepte din trecut, de lucruri din trecut. Acesta este un obstacol mare în calea slujirii lor. Dacă nu te poți debarasa de ele, aceste lucruri îți vor distruge întreaga viață. Dumnezeu nu te va lăuda nicidecum, nici dacă îți rupi picioarele alergând sau te spetești lucrând din greu, nici dacă ești martirizat în slujba ta față de Dumnezeu. Dimpotrivă: îți va spune că ești un făcător de rele.

Fragment din „Modul religios de slujire trebuie interzis” în Cuvântul Se arată în trup

202. Mai presus de toate, a fi mărturie cere să vorbești despre cunoștințele tale despre lucrarea lui Dumnezeu, despre modul în care Dumnezeu cucerește oamenii, despre modul în care El mântuiește oamenii, despre felul în care El schimbă oamenii, și despre cum îi îndrumă pe oameni să intre, permițându-le să fie cuceriți, perfecționați și mântuiți. A sta mărturie înseamnă să vorbești despre lucrarea Lui și despre tot ceea ce ai experimentat. Numai lucrarea Lui Îl reprezintă și numai lucrarea Lui poate dezvălui în mod public integralitatea Sa; lucrarea Lui Îl mărturisește. Lucrarea Lui și rostirile Lui reprezintă în mod direct Duhul, lucrarea pe care El o face este realizată de Duh, iar cuvintele pe care le rostește sunt spuse de Duh. Aceste lucruri sunt exprimate doar prin trupul întrupat al lui Dumnezeu; în realitate, ele sunt expresia Duhului. Lucrarea pe care o face și cuvintele pe care le rostește reprezintă substanța Lui. Dacă, după îmbrăcarea Lui în trup în rândul oamenilor, Dumnezeu nu a vorbit sau lucrat, și apoi v-a cerut să-I cunoașteți realitatea, normalitatea și omnipotența Sa, ați putea să o faceți? Ai putea ști ce este esența Duhului? Ai fi capabil să știi care este atributul Său? Doar pentru că ați experimentat fiecare pas al lucrării Sale, El vă cere să-I fiți mărturie, și dacă nu ați fi experimentat acest lucru, atunci El nu v-ar cere aceasta de la voi. Astfel, atunci când stai mărturie lui Dumnezeu, nu este pentru a mărturisi despre exteriorul Lui de umanitate normală, ci despre lucrarea pe care El o face și despre calea pe care El o conduce, este pentru a mărturisi despre cum ai fost cucerit de El și în ce aspecte ai fost perfecționat. Acesta este tipul de mărturie care ar trebui să fii.

Fragment din „Practica (7)” în Cuvântul Se arată în trup

203. Când Dumnezeu concret cucerește oamenii, cuvintele Lui divine sunt cele care cuceresc oamenii. Umanitatea nu poate realiza acest lucru, nu este ceva pe care un simplu muritor îl poate atinge, și, chiar și aceia dintre oamenii obișnuiți cu cel mai înalt calibru sunt incapabili de acest lucru, deoarece divinitatea Lui este mai mare decât oricare ființă creată. Pentru oameni, acest lucru este extraordinar; Creatorul, la urma urmei, este mai înalt decât orice ființă creată. S-a spus că elevii nu pot fi mai presus de profesorii lor. Ființele create nu pot fi mai mari decât Creatorul; dacă ai fi mai înalt decât El, El nu ar putea să te cucerească – El te poate cuceri, pentru că El este mai presus de tine. Cel care poate cuceri toată omenirea este Creatorul și, pentru El, nimeni altul nu poate face această lucrare. Aceasta este mărturie; acesta este tipul de mărturie care ar trebui să fiți. Ai experimentat fiecare pas de mustrare, judecată, rafinament, încercări, eșecuri și necazuri, și ai dobândit cucerirea și ai lăsat la o parte perspectivele trupului, motivațiile tale personale, și interesele proprii trupului – cu alte cuvinte, inimile tuturor oamenilor au fost cucerite prin cuvintele lui Dumnezeu. Deși viața ta nu a crescut la măsura cerută de El, știi aceste lucruri și tu ești total convins de ceea ce face El – atunci aceasta este mărturie și această mărturie este reală! Lucrarea pe care a venit Dumnezeu să o facă – judecată și mustrare – este pentru a cuceri omul, dar El încheie și lucrarea Lui, sfârșește epoca și realizează ultimul capitol al lucrării Sale. El sfârșește întreaga epocă, salvează toată omenirea, scoate omenirea din păcat și câștigă complet omenirea, pe care El a creat-o. Pentru aceasta ar trebui să fiți mărturie. Ai experimentat atât de mult din lucrarea lui Dumnezeu, ai văzut-o cu ochii tăi și ai experimentat-o personal, și deci, ce păcat ar fi dacă, în cele din urmă, nici măcar nu poți îndeplini funcția pe care ar trebui să o îndeplinești. În viitor, atunci când evanghelia este răspândită, ar trebui să poți vorbi despre cunoștințele tale, să mărturisești tot ce ai câștigat în inima ta și să nu precupețești niciun efort. Aceasta este ceea ce ar trebui să fie atins de o ființă creată. Care este semnificația acestei etape a lucrării lui Dumnezeu? Care este efectul său? Și cât de mult este îndeplinit în om? Ce ar trebui să facă oamenii? Când puteți vorbi clar despre toată lucrarea făcută de Dumnezeu întrupat după venirea pe pământ, atunci mărturia voastră va fi completă. Când poți vorbi clar despre aceste cinci lucruri – semnificația, conținutul, substanța lucrării Sale, firea Lui reprezentată de ea și principiile Sale de lucru – atunci aceasta va dovedi că ești capabil de mărturie și că ești cu adevărat stăpânit de cunoaștere. Ceea ce cer de la voi nu este mult, și poate fi atins de toți cei care urmăresc cu adevărat. Dacă ești hotărât să fii unul dintre martorii lui Dumnezeu, trebuie să înțelegi ceea ce Dumnezeu dorește și ceea ce Dumnezeu iubește. Ai experimentat o mare parte din lucrarea Lui și, prin această lucrare, trebuie să ajungi să cunoști firea Lui, și ceea ce El detestă și iubește, și să înțelegi voia Lui și cerințele Lui de la omenire, și să folosești aceasta pentru a mărturisi și a-ți îndeplini datoria.

Fragment din „Practica (7)” în Cuvântul Se arată în trup

204. Când aduceți mărturie pentru Dumnezeu, ar trebui în special să vorbiți mai mult despre modul în care Dumnezeu judecă și mustră oamenii, ce încercări folosește El pentru a rafina oamenii și a le schimba firea. Ar trebui să vorbiți și despre cât de multă corupție a fost dezvăluită în experiența voastră, cât de mult ați îndurat și cum ați fost cuceriți în cele din urmă de Dumnezeu; cât de multă cunoaștere adevărată aveți cu privire la lucrarea lui Dumnezeu și cum ar trebui să aduceți mărturie pentru Dumnezeu și să Îi răsplătiți dragostea. Ar trebui să dați substanță unui astfel de limbaj și, în același timp, să spuneți lucrurile în manieră simplă. Nu vă echipați cu teorii aparent profunde, dar goale în efortul de a ieși în evidență; făcând astfel, ajungeți să păreți aroganți și lipsiți de sens. Vorbiți mai mult despre lucruri concrete din experiențe practice și vorbiți din inimă; asta este cel mai benefic pentru ceilalți și lucrul pe care se cuvine cel mai mult să-l vadă. Voi erați oameni care se împotriveau cel mai mult lui Dumnezeu și erați cel mai puțin înclinați să vă supuneți Lui, dar acum ați fost cuceriți de cuvintele Lui – nu uitați niciodată acest lucru. Ar trebui să dedicați, plini de zel, multă meditație și chibzuință asupra acestor chestiuni. Odată ce ați realizat asta, veți ști cum să aduceți mărturie; altfel, veți fi predispuși să săvârșiți fapte rușinoase și nesăbuite.

Fragment din „Simțământul fundamental pe care se cuvine să-l aibă omul” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

205. Pentru a da mărturie despre acțiunile lui Dumnezeu, trebuie să poți exprima care sunt acțiunile Sale și acest lucru se face prin experiența, cunoștințele și suferințele pe care le-ai îndurat. Ești cineva care mărturisește faptele lui Dumnezeu? Ai această aspirație? Dacă ești în stare să mărturisești numele Lui și, chiar și mai mult, acțiunile Lui, precum și să trăiești imaginea pe care El o cere de la oamenii Săi, atunci ești un martor al lui Dumnezeu. Cum dai mărturie pentru Dumnezeu de fapt? Căutând și având dorința de a trăi cuvântul lui Dumnezeu, fiind mărturie prin cuvintele tale, permițând oamenilor să știe și să vadă faptele Sale – dacă vei căuta cu adevărat toate acestea, Dumnezeu te va desăvârși. Dacă tot ceea ce cauți este să fii desăvârșit de Dumnezeu și să fii binecuvântat la final, atunci perspectiva credinței tale în Dumnezeu nu este pură. Ar trebui să urmărești cum să vezi faptele lui Dumnezeu în viața reală, cum să-L mulțumești atunci când El îți dezvăluie voința Lui, căutând cum să dai mărturie de minunăția și înțelepciunea Lui și cum să demonstrezi disciplina și tratarea Lui asupra ta. Toate acestea sunt lucruri pe care ar trebui să încerci să le pricepi acum. Dacă iubirea ta pentru Dumnezeu este numai pentru a împărtăși în slava lui Dumnezeu după ce El te va desăvârși, este încă inadecvată și nu poate să îndeplinească cerințele lui Dumnezeu. Trebuie să poți da mărturie despre acțiunile lui Dumnezeu, să-I satisfaci cerințele și să experimentezi lucrarea pe care a făcut-o asupra oamenilor într-un mod practic. Fie că este vorba de durere, lacrimi sau tristețe, trebuie să le experimentezi pe toate în practică. Acesta este totul ca să poți fi un martor al lui Dumnezeu.

Fragment din „Cei ce vor fi desăvârșiți trebuie să treacă prin rafinare” în Cuvântul Se arată în trup

206. Dacă ești cineva care urmărește să fie desăvârșit, atunci tu vei fi dat mărturie și vei spune: „În această lucrare pas-cu-pas a lui Dumnezeu, am acceptat lucrarea de mustrare și judecată a lui Dumnezeu și, deși am îndurat o mare suferință, am ajuns să cunosc modul în care Dumnezeu desăvârșește omul, am câștigat lucrarea făcută de Dumnezeu și am cunoscut dreptatea lui Dumnezeu, iar mustrarea Sa m-a salvat. Firea Sa dreaptă a venit asupra mea și mi-a adus binecuvântări și har; mustrarea și judecata Sa sunt cele care m-au protejat și m-au purificat. Dacă nu aș fi fost mustrat și judecat de Dumnezeu și dacă cuvintele aspre ale lui Dumnezeu nu ar fi venit asupra mea, nu aș fi putut să-L cunosc pe Dumnezeu, nici nu aș fi putut să fiu salvat. Astăzi, văd că eu, ca făptură, nu doar că mă bucur de toate lucrurile făcute de Creator ci, mai important, faptul că toate făpturile ar trebui să se bucure de firea dreaptă a lui Dumnezeu și să se bucure de judecata Lui dreaptă, pentru că firea lui Dumnezeu este demnă de desfătarea omului. Ca făptură care a fost coruptă de Satana, trebuie să te bucuri de firea dreaptă a lui Dumnezeu. În firea Sa dreaptă există mustrare și judecată și, în plus, există o mare iubire. Deși sunt incapabil să câștig complet iubirea lui Dumnezeu astăzi, am avut marele noroc de a o vedea și prin aceasta am fost binecuvântat.” Aceasta este calea străbătută de aceia care trăiesc desăvârșirea și cunoașterea despre care vorbesc. Astfel de oameni sunt la fel ca Petru; ei au aceleași experiențe ca Petru. Astfel de oameni sunt, de asemenea, aceia care au câștigat viața și care posedă adevărul. Când ei experimentează până la bun sfârșit, în timpul judecății lui Dumnezeu, se vor elibera cu siguranță de influența Satanei și vor fi câștigați de Dumnezeu.

Fragment din „Experiențele lui Petru: cunoștințele sale despre mustrare și judecată” în Cuvântul Se arată în trup

207. De îndată ce Dumnezeu devine viața din interiorul oamenilor, ei devin incapabili de a-L părăsi pe Dumnezeu. Nu este aceasta fapta lui Dumnezeu? Nu există mărturie mai mare! Dumnezeu a lucrat până la un anumit punct; El a spus ca oamenii să facă servicii și să fie mustrați sau să moară, iar oamenii nu au dat înapoi, ceea ce arată că ei au fost cuceriți de Dumnezeu. Oamenii care au adevărul sunt cei care, în experiențele lor reale, își pot păstra poziția privind mărturia lor, pot rămâne neclintiți în poziția lor, să stea de partea lui Dumnezeu, fără a se retrage, și care pot avea o relație normală cu oamenii care-L iubesc pe Dumnezeu, care, atunci când li se întâmplă lucruri, sunt capabili să I se supună total lui Dumnezeu și pot să I se supună lui Dumnezeu până la moarte. Practica și revelațiile tale din viața reală sunt o mărturie a lui Dumnezeu, acestea sunt modul de a trăi al omului și mărturia lui Dumnezeu și aceasta înseamnă cu adevărat a te bucura de iubirea lui Dumnezeu; când ai experimentat până la acest punct, efectul dorit va fi fost obținut. Ești dominat de un mod adevărat de a trăi și fiecare acțiune a ta este privită cu admirație de alții. Înfățișarea ta este neremarcabilă, dar trăiești o viață cu cea mai mare evlavie, și când comunici cuvintele lui Dumnezeu ești ghidat și luminat de El. Ești capabil să rostești voia lui Dumnezeu prin cuvintele tale, comunici realitatea și înțelegi multe despre servirea în duh. Ești candid în vorbire, ești decent și drept, nu cauți conflictul și ești cuviincios, capabil să te supui aranjamentelor lui Dumnezeu și îți păstrezi poziția în mărturia ta când lucrurile ți se întâmplă, și ești calm și netulburat indiferent cu ce te confrun‏ți. Acest tip de persoană a văzut cu adevărat iubirea lui Dumnezeu. Unii oameni sunt încă tineri, dar se poartă precum o persoană de vârstă mijlocie; sunt maturi, dominați de adevăr și admirați de alții – și aceștia sunt oamenii care au mărturie și sunt manifestarea lui Dumnezeu.

Fragment din „Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu vor trăi veșnic în lumina Lui” în Cuvântul Se arată în trup

208. Astăzi, ar trebui să fii conștient de cum să fii cucerit și de modul în care oamenii se comportă după ce au fost cuceriți. Ai putea să spui că ai fost cucerit, dar poți să te supui până la moarte? Trebuie să fii capabil de a urma până la capăt, indiferent dacă există perspective și nu trebuie să pierzi credința în Dumnezeu, indiferent de mediul înconjurător. În cele din urmă, trebuie să realizezi două aspecte ale mărturiei: mărturia lui Iov – ascultare până moarte – și mărturia lui Petru – dragostea supremă pentru Dumnezeu. Într-o anumită privință, trebuie să fii ca Iov: el nu avea niciun bun material și a fost împresurat de durerea cărnii, dar, cu toate acestea, el nu s-a lepădat de numele lui Iahve. Aceasta a fost mărturia lui Iov. Petru a putut să-L iubească pe Dumnezeu până la moarte. Când a murit – când a fost pus pe cruce – Îl iubea încă pe Dumnezeu; el nu se gândea la propriile sale perspective sau nu urmărea speranțe glorioase sau gânduri extravagante și căuta doar să-L iubească pe Dumnezeu și să se supună tuturor aranjamentelor lui Dumnezeu. Acesta este standardul pe care trebuie să-l atingi înainte de a se putea considera că ai mărturisit, înainte de a deveni cineva care a fost desăvârşit, după ce a fost cucerit.

Fragment din „Adevărul lăuntric al lucrării de cucerire (2)” în Cuvântul Se arată în trup

Anterior: (XIV) Cuvinte despre cum să ne supunem judecății și mustrării, încercărilor și rafinării

Înainte: (XVI) Cuvinte despre lepădarea de influența Satanei și dobândirea mântuirii

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte