XVII. Cum să discernem realitatea adevărului și cunoașterea teologică

Versete din Biblie pentru referințe:

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1).

„Şi Cuvântul a devenit trup şi a locuit printre noi […] plin de har şi de adevăr” (Ioan 1:14).

Eu sunt calea, adevărul şi viaţa” (Ioan 14:6).

Sfinţeşte-i prin adevăr! Cuvântul Tău este adevărul”(Ioan 17:17).

„El le-a răspuns: «Ipocriţilor! Bine a profeţit Isaia despre voi, aşa cum este scris: „Poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine! Degeaba însă Mi se închină ei, dând ca învăţături nişte porunci de-ale oamenilor!” Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu şi ţineţi tradiţia oamenilor!» Apoi le-a zis: «Şi aţi respins frumos porunca lui Dumnezeu ca să ţineţi tradiţia voastră! […] Şi anulaţi astfel Cuvântul lui Dumnezeu prin tradiţia voastră pe care o răspândiţi! Şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta!»” (Marcu 7:6-13).

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Adevărul pus în limbajul uman este aforismul omului. Umanitatea nu-l va experimenta niciodată pe deplin și ea ar trebui să trăiască depinzând de el. O parte din adevăr poate lăsa să supraviețuiască întreaga umanitate timp de mii de ani.

Adevărul este viața lui Dumnezeu Însuși, reprezentând propria Sa fire, reprezentând propria Sa substanță, reprezentând totul în El.

Fragment din„Știi ce este, de fapt, adevărul?” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

Adevărul nu este o formulă, nici o lege. Nu este mort – este viață, este un lucru viu și este regula pe care o făptură trebuie să o urmeze și regula pe care omul trebuie să o aibă în viața sa. Acest lucru este ceva ce trebuie să înțelegi mai mult din experiență. Indiferent la ce etapă ai ajuns în experiența ta, ești inseparabil de cuvântul lui Dumnezeu și de adevăr și ceea ce înțelegi din firea lui Dumnezeu și ceea ce cunoști din ceea ce Dumnezeu are și este, toate sunt exprimate în cuvintele lui Dumnezeu; acestea sunt strâns legate de adevăr. Ceea ce El are și este și firea lui Dumnezeu reprezintă lucruri care sunt ele însele adevărul; adevărul este o manifestare autentică a firii lui Dumnezeu și ceea ce El are și este. Transformă ceea ce Dumnezeu are și este într-un lucru concret și îl afirmă în mod expres; îți spune mai direct ce Îi place lui Dumnezeu, ce nu Îi place, ce vrea ca tu să faci și ce nu îți permite să faci, ce fel de oameni disprețuiește și ce oameni Îl încântă. În spatele adevărurilor pe care Dumnezeu le exprimă, oamenii pot vedea plăcerea Lui, mânia, tristețea și fericirea, precum și esența Sa – aceasta este dezvăluirea firii Sale.

Fragment din„Lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu și Dumnezeu Însuși (III)” în Cuvântul Se arată în trup

Adevărul este cel mai real aforism al vieții și cel mai înalt dintre aforismele omenirii. Deoarece este cerința pe care o are Dumnezeu de la om și este lucrarea săvârșită personal de Dumnezeu, motiv pentru care este numit aforismul vieții. Nu este un aforism alcătuit din nimic, nici nu este un citat celebru al unei persoane importante; în schimb, este cuvântarea către omenire a Stăpânului Cerului și al pământului și al tuturor lucrurilor, nu niște cuvinte adunate de om, ci viața inerentă a lui Dumnezeu. De aceea este numit cel mai înalt dintre aforismele vieții.

Fragment din„Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi” în Cuvântul Se arată în trup

Tot ceea ce face Dumnezeu este adevăr și viață. Adevărul pentru oameni reprezintă un lucru de care ei nu se pot lipsi în viețile lor, fără de care nu se pot descurca niciodată; poți spune și că este cel mai important lucru. Deși nu te poți uita la acesta sau nu îl poți atinge, importanța sa pentru tine nu poate fi ignorată; este singurul lucru care poate aduce pace în inima ta.

Fragment din„Lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu și Dumnezeu Însuși (III)” în Cuvântul Se arată în trup

Unii oameni lucrează și predică și, deși la exterior pare că au părtășie despre cuvântul lui Dumnezeu, ei vorbesc doar despre sensul literal al cuvântului Lui, dar nu menționează nimic substanțial. Predicile lor sunt asemenea predării dintr-un manual lingvistic; aranjate după obiect și după aspect și, când termină, toți îi ridică în slăvi, spunând: „Această persoană stăpânește realitatea. A predicat atât de bine și cu atâtea detalii”. După ce termină de predicat, le spun altora să pună totul laolaltă și să le trimită tuturor. Acțiunile lor devin o înșelare a altor persoane și tot ceea ce predică sunt sofisme. La exterior, pare că predică doar cuvântul lui Dumnezeu și, aparent, este conform cu adevărul. Dar, după o judecată mai atentă, veți vedea că nu este nimic altceva decât slove, doctrine și raționamente false, împreună cu unele închipuiri și noțiuni ale oamenilor, precum și unele părți care Îl delimitează pe Dumnezeu. Nu este acest tip de predică o întrerupere a lucrării lui Dumnezeu? Este un serviciu care I se opune lui Dumnezeu.

Fragment din„Doar prin urmărirea adevărului poți obține schimbări în firea ta” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

„Sintetizarea adevărului” de către voi nu este făcută pentru ca oamenii să dobândească viața sau să obțină schimbări ale firilor lor pe baza adevărului. În schimb, face ca oamenii să stăpânească unele cunoștințe și doctrine din cadrul adevărului. Aceștia par a fi înțeles scopul din spatele lucrării lui Dumnezeu, dar, de fapt, au stăpânit doar câteva cuvinte și doctrine. Ei nu înțeleg sensul implicit al adevărului; nu este deloc diferit de studierea teologiei sau de citirea Bibliei. Întocmești unele cărți sau unele materiale și, astfel, intri în posesia unui aspect al doctrinei sau altui aspect al cunoașterii. Ești orator de prim rang când vine vorba de doctrine, dar ce se întâmplă când termini de vorbit? Oamenii sunt atunci incapabili să cunoască, nu înțeleg deloc lucrarea lui Dumnezeu și nici nu se înțeleg deloc pe ei înșiși. În cele din urmă, tot ce vor fi dobândit sunt formule și reguli și pot vorbi despre acele câteva lucruri, dar despre nimic altceva. Dacă Dumnezeu ar face ceva nou, ai putea face să corespundă toate doctrinele pe care le cunoști cu acesta? Prin urmare, acele lucruri ale tale sunt doar reguli și doar îi pui pe oameni să studieze teologia, nelăsându-i să trăiască adevărul sau cuvântul lui Dumnezeu. Acele cărți pe care le întocmești tu pot să îi aducă pe ceilalți doar la teologie și cunoaștere, la formule noi, la reguli și convenții. Ele nu pot să-i aducă pe oameni în fața lui Dumnezeu sau să le permită să înțeleagă adevărul ori voia lui Dumnezeu. Crezi că, punând o întrebare după alta, la care apoi răspunzi și pentru care scrii planuri și rezumate, un astfel de comportament îi va face pe frații și surorile tale să înțeleagă. Crezi că, pe lângă faptul că sunt ușor de reținut, aceste chestiuni sunt clare la prima vedere și că este o metodă extraordinară de a face lucrurile. Dar ceea ce înțeleg ei nu este adevăratul sens implicit al adevărului și nu corespunde realității – sunt doar cuvinte și doctrine. Ar fi așadar mai bine dacă nu ai face deloc aceste lucruri. Procedând astfel, îi conduci pe oameni spre înțelegerea și stăpânirea cunoașterii. Îi atragi pe alții în doctrine, în religie și îi determini să-L urmeze și să creadă în Dumnezeu în cadrul doctrinelor religioase. Nu înseamnă că ești exact ca Pavel? Credeți că stăpânirea cunoașterii adevărului este deosebit de importantă și că la fel este învățarea pe de rost a multor pasaje din cuvintele lui Dumnezeu. Dar modul în care oamenii înțeleg cuvântul lui Dumnezeu nu este deloc important. Voi credeți că este extrem de important ca oamenii să fie capabili să memoreze multe dintre cuvintele lui Dumnezeu, să fie capabili să rostească multe doctrine și să descopere multe formule în cadrul cuvintelor lui Dumnezeu. Prin urmare, vreți mereu să sistematizați aceste lucruri, astfel încât toți să cânte într-un singur glas, să spună aceleași lucruri și să vorbească despre aceleași doctrine, astfel încât să aibă aceleași cunoștințe și să respecte aceleași reguli – acesta este obiectivul vostru. Aceste acțiuni ale voastre par a fi făcute de dragul de a-i ajuta pe oameni să dobândească înțelegerea, dar, dimpotrivă, nu bănuiți că acest lucru îi aduce în mijlocul unor reguli care sunt în afara adevărului cuvintelor lui Dumnezeu.

Fragment din„Este ușor să-L ofensezi pe Dumnezeu fără adevăr” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

Să ajungi la o adevărată înțelegere a sensului real al cuvântului lui Dumnezeu nu este o chestiune simplă. Nu gândi astfel: pot să interpretez sensul textual al cuvintelor lui Dumnezeu și toată lumea spune că este bine și mă aprobă, așa că se consideră o înțelegere a cuvântului lui Dumnezeu. Nu este același lucru cu înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ai căpătat ceva lumină din cuvântul lui Dumnezeu și ți-ai făcut o idee despre adevărata semnificație a cuvântului Său, dacă poți exprima înțelesul cuvântului lui Dumnezeu și ce vor realiza ele în cele din urmă, odată ce toate acestea sunt clare, aceasta se consideră a avea un oarecare nivel de înțelegere a cuvântului lui Dumnezeu. Prin urmare, înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu nu este chiar așa de simplă. Doar pentru că poți da o explicație înflorită cu privire la litera cuvântului lui Dumnezeu, nu înseamnă că îl înțelegi. Oricât ai putea să explici litera cuvântului lui Dumnezeu, este tot imaginația omului și modul său de gândire – este inutil! […] Dacă interpretezi acest lucru textual sau din propria ta gândire ori imaginație, atunci înțelegerea ta nu este adevărată, oricât de elocvent îl poți interpreta. Este posibil chiar să scoți sensul din context și să interpretezi greșit cuvântul lui Dumnezeu, iar acesta lucru este și mai problematic. Prin urmare, adevărul este obținut în principal primind luminarea de la Sfântul Duh prin cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Înțelegerea sensului textual al cuvântului Lui sau capacitatea de a-l explica nu se consideră a fi obținut adevărul. Dacă ai avea nevoie doar să interpretezi litera cuvântului Lui, ce rost ar avea atunci luminarea de la Duhul Sfânt? În acel caz, ar trebui să ai un anumit nivel de educație, iar cei needucați s-ar afla într-o situație foarte dificilă. Lucrarea lui Dumnezeu nu este ceva ce poate fi înțeles de mintea oamenilor. O înțelegere adevărată a cuvântului lui Dumnezeu depinde îndeosebi de luminarea de la Duhul Sfânt; acesta este procesul de obținere a adevărului.

Fragment din„Cum să cunoști natura omului” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

Dacă ați citit foarte mult din cuvântul lui Dumnezeu, dar înțelegeți doar semnificația textului și nu aveți o cunoaștere de primă mână a cuvântului lui Dumnezeu prin experiențele voastre practice, atunci nu veți cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. În ceea ce te privește, cuvântul lui Dumnezeu nu înseamnă viață, ci doar slove fără viață. Și dacă doar te ții strâns de slove fără viață, nu poți pricepe esența cuvântului lui Dumnezeu și nici nu vei înțelege voia Lui. Numai când vei experimenta cuvântul Lui în experiențele tale reale, semnificația spirituală a cuvântului lui Dumnezeu se va deschide pentru tine și numai din experiență poți înțelege semnificația spirituală a multor adevăruri și numai prin experiență poți dezlega tainele cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu-l pui în aplicare, atunci, indiferent cât de clar este cuvântul Său, singurul lucru cu care te alegi sunt slove și doctrine goale care, pentru tine, au devenit reguli religioase. Nu este asta ceea ce au făcut fariseii? Dacă practicați și experimentați cuvântul lui Dumnezeu, acesta devine practic pentru voi; dacă nu căutați să-l practicați, atunci cuvântul lui Dumnezeu este pentru voi doar ceva mai mult decât legenda celui de-al treilea Cer. […]

Cei mai mulți oameni se mulțumesc doar să înțeleagă textul cuvântului lui Dumnezeu și se concentrează pe a se dota cu doctrine, fără să-i experimenteze profunzimea în practică; nu este aceasta calea fariseilor? Cum poate atunci expresia „Cuvântul lui Dumnezeu este viață” să fie adevărată pentru ei? Numai când omul practică cuvântul lui Dumnezeu, viața lui poate înflori cu adevărat; ea nu poate crește pur și simplu prin citirea cuvântului Său. Dacă tu crezi că a înțelege cuvântul lui Dumnezeu este tot ceea ce este necesar pentru a avea viață, pentru a avea statură, atunci înțelegerea ta este distorsionată. Adevărata înțelegere a cuvântului lui Dumnezeu are loc atunci când practici adevărul și trebuie să înțelegi că „numai prin practicarea adevărului poate acesta să fie înțeles vreodată”.

Fragment din„Odată ce ați înțeles adevărul, practicați-l” în Cuvântul Se arată în trup

Anterior: 3. A-L defini pe singurul Dumnezeu adevărat ca fiind Dumnezeu Cel triunitar înseamnă a-L blasfemia pe Dumnezeu

Înainte: 2. Care sunt consecințele faptului de a ne baza, în credința noastră, pe cunoașterea teologică a Bibliei?

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte