Prefață

În 1991, Dumnezeu Atotputernic întrupat a apărut și a început să lucreze în China. El a rostit câteva milioane de cuvinte și a făcut lucrarea de judecată din zilele de pe urmă, începând cu casa lui Dumnezeu. El a încheiat Epoca Harului, a început Epoca Împărăției, și a adus Evanghelia sosirii Împărăției cerurilor. Dumnezeu Atotputernic a exprimat toate adevărurile pentru a purifica și a mântui omenirea, a desfăcut în întregime sulul sigilat menționat în Cartea Apocalipsei din Biblie și a dezvăluit complet tainele planului de gestionare de șase mii de ani despre modul în care Dumnezeu mântuiește rasa umană, care este scopul conducerii rasei umane de către Dumnezeu, de ce există trei etape în mântuirea rasei umane de către Dumnezeu, modul în care Dumnezeu face lucrarea de judecată în zilele de pe urmă, taina întrupării, povestea interioară a Bibliei, autoritatea unică a lui Dumnezeu, firea dreaptă a lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, cum Satana corupe rasa umană, modul în care Dumnezeu mântuiește rasa umană, taina de a fi răpit înaintea dezastrelor, cum sunt făcuți biruitorii, destinația finală și sfârșitul pentru toate tipurile diferite de oameni și cum va fi realizată împărăția lui Hristos. El a deschis cu adevărat noi orizonturi și a oferit o desfătare pentru ochi! Dumnezeu Atotputernic spune: „O să vă spun aceasta când deschid sulul Meu în zilele de pe urmă. (Sulul se referă la toate cuvintele pe care le-am spus, la cuvintele Mele în zilele de pe urmă – totul este în interiorul lor)” („Capitolul 110” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup). „Lucrarea din zilele de pe urmă dezvăluie lucrarea lui Iahve și a lui Isus și toate tainele neînțelese de om, pentru a descoperi destinația și sfârșitul omenirii și pentru a pune capăt întregii lucrări de mântuire printre oameni. Această etapă a lucrării în zilele de pe urmă aduce totul mai aproape. Toate tainele neînțelese de nevoile omului trebuie să fie dezlegate pentru a-i permite să ajungă în profunzimea lor și să aibă o înțelegere complet clară în inima sa. Doar atunci rasa umană poate fi împărțită după felul ei” („Taina întrupării (4)” în Cuvântul Se arată în trup). Cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic, Hristos din zilele de pe urmă, sunt îmbelșugate, roditoare și cuprinzătoare, permițând oamenilor să vadă că Hristos este cu siguranță calea, adevărul și viața și că El aduce rasa umană pe calea vieții nepieritoare, care este calea vieții veșnice.

Domnul Isus a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează” (Ioan 10:27). „Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!” (Apocalipsa 2:7). Dumnezeu Atotputernic spune: „Poporul Meu va asculta de glasul Meu, iar fiecare dintre cei care Mă iubesc cu adevărat se vor întoarce înaintea tronului Meu” („Capitolul 1” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup). Încă de când a început lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă în China, oamenii din diferite religii și confesiuni care cred cu adevărat în Dumnezeu, care iubesc adevărul și tânjesc după arătarea lui Dumnezeu, au recunoscut vocea lui Dumnezeu în cuvintele rostite de Dumnezeu Atotputernic. Ei au văzut că cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul și că ele sunt cu adevărat ceea ce Duhul Sfânt le spune bisericilor și că Dumnezeu S-a arătat ca să-Și facă lucrarea din zilele de pe urmă. Acești oameni s-au îngrămădit în fața tronului lui Dumnezeu. În prezent, din ce în ce mai mulți oameni din întreaga lume încearcă să cerceteze cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic. Rasa umană a fost readusă la viață treptat prin cuvintele lui Dumnezeu și a început să accepte adevărul și să-l cunoască. Cuvintele lui Dumnezeu vor aduce rasa umană într-o nouă epocă – Epoca Împărăției. Totul se va realiza prin cuvintele lui Dumnezeu, iar toți oamenii care sunt însetați după adevăr și care caută arătarea lui Dumnezeu se vor întoarce înaintea tronului lui Dumnezeu. Aceasta este marea tendință; este realitatea pe care Dumnezeu o va aduce cu siguranță la îndeplinire.

În prezent, mulți oameni din întreaga lume religioasă însetează după arătarea lui Dumnezeu și o caută, dar, pentru că nu acordă atenție căutării a ceea ce spune Duhul Sfânt bisericilor, ei nu aud glasul lui Dumnezeu și, prin urmare, nu pot întâmpina întoarcerea lui Dumnezeu. Noi am luat adevărurile vizionare exprimate de Dumnezeu Atotputernic în lucrarea Sa din zilele de pe urmă și le-am compilat și le-am editat în cele douăzeci de adevăruri despre răspândirea Evangheliei și depunerea mărturiei pentru Dumnezeu, astfel încât oamenii din toate țările și locurile care caută adevărul și însetează după arătarea lui Dumnezeu să poată să studieze cu ușurință și să cerceteze lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic, să audă vocea lui Dumnezeu și să fie aduși în prezența Sa. Am compilat cuvintele lui Dumnezeu și predicile și părtășiile conform concepțiilor religioase comune ale celor care caută și cercetează lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, pentru a-i ajuta să vadă în mod clar absurditatea și ridicolul concepțiilor religioase în lumina adevărului din cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, oamenii pot să abandoneze concepțiile religioase care i-au legat și i-au constrâns, să accepte mântuirea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și să fie aduși înaintea tronului lui Dumnezeu și să poată să calce pe urmele Mielului și să intre în noua epocă!

Înainte: 1. Ce sunt întruparea și esența sa

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

19. Ce este ipocrizia?

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:Care este definiția termenului „fariseu”? Este cineva ipocrit, fals și care joacă teatru în tot ceea ce...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte