Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

008 Doar Creatorului Îi este milă de omenire

Viteză

008 Doar Creatorului Îi este milă de omenire

Doar Creatorul e legat de omenire

cu milă și dragoste continuă.

Toată creația Lui o prețuiește.

Gândul Său e mereu pentru binele-omenirii.

Emoțiile Lui se-mpletesc cu existența ei.

Exprimare a tot ce este și ce are El

e totul pentru om.

E totul de dragul omului.

  

În inima Sa, El simte toate faptele omului.

Păcatele omului Îi aprind mânia și durerea.

Dar căința omului Îl face să ierte,

pocăința lui Îl bucură.

Neobosit și plin de-avânt, e peste tot, mereu.

Îşi dedică tainic fiecare clipă din viață,

și-Și oferă întreaga suflare fără cârtire.

E totul de dragul omului.

  

El nu pune preț pe viața Lui,

dar iubește omenirea.

Cu mâinile Sale a făcut minunea omenirii.

Răbdare și milă El oferă,

fără condiții sau gând de răsplată,

ca omul să poată trăi sub privirea Lui,

ca, într-o zi,

el să se supună și să recunoască:

El este Unic

și tot El e Cel ce se-ngrijește de om.

Ah...

El dă viață creației,

viață creației, viață creației.

  

Gândul Său e mereu pentru binele omenirii.

Emoțiile Lui se-mpletesc cu existența ei.

Exprimare a tot ce este și ce are El

e totul pentru om.

E totul de dragul omului.

E totul de dragul omului.

  

din „Cuvântul Se arată în trup”

Anterior:Doar când Dumnezeu se-ntrupează Îi poate fi omul confident

Următorul:Doar Dumnezeu îl iubește cel mai mult pe om