Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

302 Mila lui Dumnezeu pentru omenire

Viteză

302 Mila lui Dumnezeu pentru omenire

Mila poate însemna să iubești foarte mult.

Mila poate însemna să iubești și să protejezi.

Mila poate însemna să nu vrei să rănești.

Mila poate însemna să simți tandrețe.

  

Doar Creatorul are milă pentru om,

Creatorul îi arată nesfârșită afecțiune.

Doar Creatorul poate avea milă pentru om

și-Şi poate prețui întreaga Sa creație.

  

Mila poate arăta iubire și afecțiune.

Mila poate însemna să nu vrei să renunți.

Mila este îndurarea lui Dumnezeu și toleranța pentru om.

Acest cuvânt exprimă atitudinea și inima Lui.

  

Doar Creatorul are milă pentru om,

Creatorul îi arată nesfârșită afecțiune.

Doar Creatorul poate avea milă pentru om

și-Şi poate prețui întreaga Sa creație.

  

Oamenii din Ninive erau la fel de corupți

și violenți ca oamenii din Sodoma,

dar căința lor L-a făcut pe Dumnezeu

să Își schimbe părerea.

Așa că El a decis să nu-i distrugă.

Oamenii din Ninive au acceptat porunca Lui

cu supunere sinceră și căință pentru păcatele lor,

precum și cu faptele lor adevărate și sincere.

Așa că Dumnezeu le-a arătat mila Lui.

  

Nimeni nu poate egala recompensa lui Dumnezeu,

nici mila Lui pentru omenire.

Nimeni nu poate avea

îndurarea sau toleranța Lui,

nici sentimentele Lui sincere pentru om.

  

Doar Creatorul are milă pentru om,

Creatorul îi arată nesfârșită afecțiune.

Doar Creatorul poate avea milă pentru om

și-Şi poate prețui întreaga Sa creație.

  

Adaptare după „Dumnezeu Însuși, Unicul (II)” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior:Toată lucrarea lui Dumnezeu este pentru om

Următorul:Autenticitatea și frumusețea lui Dumnezeu

Conținuturi Similare