Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

703 Judecata lui Dumnezeu dezvăluie dreptatea și sfințenia Lui

1 Ceea ce spun astăzi este pentru a judeca păcatele oamenilor și nedreptatea lor; este pentru a blestema răzvrătirea oamenilor. Înșelăciunea și necinstea lor și cuvintele și acțiunile lor, toate lucrurile care nu se potrivesc cu voia Lui vor fi supuse judecății, iar răzvrătirea oamenilor este condamnată ca păcătoasă. El vorbește conform principiilor judecății și El Își dezvăluie firea dreaptă prin judecarea nedreptății lor, blestemarea nedreptății lor și dezvăluirea tuturor fețelor lor urâte. Sfințenia reprezintă firea Lui dreaptă; sfințenia Lui este de fapt firea Lui dreaptă. Contextul cuvintelor Mele de astăzi este vorbirea, judecarea și facerea lucrării de cucerire în lumina firilor voastre corupte. Doar aceasta este lucrarea adevărată și doar aceasta poate pune total în evidență sfințenia lui Dumnezeu.

2 Datorită acestor judecăți, ați fost în stare să vedeți că Dumnezeu este Dumnezeul cel drept, că Dumnezeu este Dumnezeul cel sfânt. Datorită sfințeniei și dreptății Sale, El v-a judecat și a cercetat mânia Lui peste voi. Pentru că El poate să-Și dezvăluie firea dreaptă atunci când vede răzvrătirea omenirii și pentru că El poate să-Și dezvăluie sfințenia atunci când vede întinăciunea omenirii, acest lucru este suficient pentru a arăta că El este Dumnezeu Însuși care este sfânt și fără pată, dar care, de asemenea, s-a născut pe un pământ al întinăciunii. Dacă El ar fi un om care s-ar murdări pe el însuși împreună cu ceilalți și dacă El nu ar avea deloc elemente de sfințenie sau o fire dreaptă, nu ar fi apt să judece nedreptatea omenirii sau să fie judecătorul omenirii. Cum ar putea cineva să aibă dreptul să judece același tip de persoană, care este la fel de întinată ca și el? Singurul care poate judeca toată omenirea întinată este Însuși Dumnezeu cel sfânt și cum ar putea omul să judece păcatele omului?

Adaptare după „Modul în care a doua etapă a lucrării de cucerire produce rod” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior:Experimentați judecata lui Dumnezeu pentru a vă lepăda de influența Satanei

Următorul:Adevărul despre lucrarea lui Dumnezeu de gestionare a oamenilor

Conținuturi Similare

 • Atitudinea lui Dumnezeu faţă de om

  Când oamenii făcând rău Îl jignesc pe Dumnezeu, mânia Lui va fi peste ei, doar dacă nu se pocăiesc înaintea Lui. Când oamenii se tot opun lui Dumneze…

 • Timpul pierdut niciodată nu va reveni

  Treziți-vă, frați! Treziți-vă, surori! Ziua lui Dumnezeu nu va întârzia. Timpul e viață, profitați de el. Timpul nu este departe! Dacă dați examene și…

 • Cântec despre iubirea de Dumnezeu fără regrete

  Calea către-mpărăție urcă și coboară des. Planez între viață și moarte, printre lacrimi și chin. Fără grija lui Dumnezeu, cine-ar trăi până azi? Ne-…

 • Două Mii de Ani de Dor

  Că Dumnezeu S-a întrupat zguduie lumea religioasă, îi conturbă ordinea, șochează sufletele tuturor celor ce-așteaptă a lui Dumnezeu venire. Cine nu se…