76 Dumnezeu devine trup în zilele de pe urmă pentru a judeca întreaga omenire

Dumnezeu întrupat lucrează personal

asupra unui grup de oameni,

apoi lucrarea Sa e răspândită treptat întregii omeniri.

Lucrarea de judecată este, de-asemenea, la fel.

Dumnezeu nu judecă o anumită persoană,

ci un grup de oameni care reprezintă întreaga omenire.

El judecă cum omenirea e nedreaptă și se opune Lui:

e lucrarea de cucerire din zilele de pe urmă.

Lucrarea și cuvântul lui Dumnezeu întrupat,

mărturisit de către om,

sunt judecata-naintea marelui tron alb

care-ar fi făcută-n zilele de pe urmă,

care-a fost concepută de om.

Dumnezeu întrupat face această lucrare.

Dumnezeu întrupat de azi

judecă întreaga omenire în zilele de pe urmă.

Acest trup și lucrarea Sa,

cuvântul Său și firea Sa

sunt totalitatea Sa.

Deși sfera lucrării Sale are o limită

și nu implică tot universul,

în esență, El judecă întreaga omenire;

lucrarea Sa nu este întreprinsă doar în China

sau pentru un grup mic de oameni.

Odată ce lucrarea lui Dumnezeu întrupat e gata,

El o va extinde imediat în întreg universul,

la fel cum Evanghelia lui Isus s-a răspândit în lume,

după învierea și înălțarea Sa.

Dumnezeu întrupat de azi

judecă întreaga omenire în zilele de pe urmă.

Acest trup și lucrarea Sa,

cuvântul Său și firea Sa

sunt totalitatea Sa.

Deși sfera lucrării Sale are o limită

și nu implică tot universul,

în esență, El judecă întreaga omenire;

lucrarea Sa nu este întreprinsă doar în China

sau pentru un grup mic de oameni.

Indiferent dacă este lucrarea Duhului

sau lucrarea trupului,

este-ndeplinită într-o sferă limitată,

dar reprezintă lucrarea întregului univers.

Acest trup și lucrarea Sa,

cuvântul Său și firea Sa

sunt totalitatea Sa.

Deși sfera lucrării Sale are o limită

și nu implică tot universul,

în esență, El judecă întreaga omenire;

lucrarea Sa nu este întreprinsă doar în China

sau pentru un grup mic de oameni.

Adaptare după „Omenirea coruptă are mai multă nevoie de mântuirea Dumnezeului întrupat” în Cuvântul Se arată în trup

Anterior: 75 Judecata cuvântului lui Dumnezeu este pentru a salva omul

Înainte: 77 Judecata lui Dumnezeu dezvăluie dreptatea și sfințenia Lui

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger