Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

206 Judecata lui Dumnezeu este o binecuvântare

O,Dumnezeu! Tu exprimi adevărul pentru a judeca și curăți omenirea, dezvăluind iubirea Ta.

Când Tu ai expus natura umană cu cuvinte stricte, nu am reușit să-Ți înțeleg inima.

Te-am înțeles greșit, m-am îndoit de Tine și m-am păzit împotriva Ta, ceea ce Ți-a frânt inima.

Am fost prea neghiob și ignorant pentru a ști că viața din cuvintele Tale este prețioasă.

De atâtea ori când m-am simțit slab și negativist, cuvintele Tale mi-au dat încredere și putere.

De atâtea ori când am căzut și m-am poticnit, cuvintele Tale m-au ridicat înapoi.

De atâtea ori când am fost arogant și neascultător, cuvintele Tale m-au judecat și mi-au deșteptat inima.

Doar acum văd că sunt atât de prețioase cuvintele Tale și că ele sunt aprovizionarea vieții mele.

  

Tu rostești cuvinte, oferind omenirii adevărul, calea și viața.

Tu judeci și cureți umanitatea, permițând oamenilor să dobândească viața, toate acestea sunt binecuvântarea Ta.

Înțelegând adevărul și lepădându-ne de stricăciune, noi putem trăi în lumină.

Bazându-ne pe cuvintele Tale, rămânemsuficient de puternici prin persecuție, greutăți, încercări și rafinare.

Noi plângem când cădem și ne poticnim, dar cuvintele Tale ne alină și ne îndrumă.

Urmându-te pe Tine, trecând prin încercări și teste, deși am suferit, noi am dobândit adevărul.

Firea noastră s-a schimbat puțin, trăim o asemănare umană, totul datorită harului Tău.

Cuvântul Tău de viaţă va fi mereu fundația existenței noastre.

  

Tu ești adevărul, calea și viața, Tu cuprinzi toate lucrurile, Tu oferi totul.

Cuvintele Tale sunt toate adevărul, ele sunt toate necesare în viețile noastre.

Tu plătești orice preț pentru a ne curăți și perfecționa.

Tu, smerit și ascuns, lucrezi printre oameni, iubirea Ta pentru omenire este atât de profundă.

Judecata Ta este o binecuvântare, noi am gustat asta din plin.

Am savurat atât de mult din iubirea Ta, încât nu vom putea nicicând s-o răsplătim.

Deși este suferință în a Te urma, noi am dobândit atât de mult.

Noi am dobândit adevărul și viața de la Tine, Te vom iubi și-Ți vom fi veșnic mărturie.

Anterior:Nu voi lăsa regretul în inima mea

Următorul:Trecutul mă străpunge ca o sabie

Conținuturi Similare