80. Scăpând din capcana zvonurilor

de William, Statele Unite

În octombrie 2016, am venit în New York, și, ulterior, am fost botezat în numele lui Isus Hristos la o biserică chineză, devenind creștin. Însă după mai bine de un an în biserică, învățasem numai cum să mă rog și să cânt imnuri, iar cunoașterea mea despre Dumnezeu și înțelegerea Bibliei erau superficiale, ceea ce m-a dezamăgit. Așadar, căutam adesea singur predici pe YouTube, ca să pot înțelege voia lui Dumnezeu.

În martie 2018, am cunoscut câțiva frați și surori în New York și am aflat multe adevăruri și taine pe care nu le știusem înainte de adunarea și părtășia cu ei, precum povestea din spatele Bibliei, ce este întruparea, ce este mântuirea, diferența despre adevăratul Hristos și cei falși, diferența dintre lucrarea lui Dumnezeu și cea a omului și altele. Asta mi-a deschis ochii și am câștigat multe. Chiar îmi plăceau acele adunări. La una dintre ele, fratele Bryce a citit multe cuvinte care nu erau în Biblie. Am fost foarte surprins și am întrebat ale cui erau. A spus că aceste cuvinte sunt cuvântările lui Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă. Când am auzit numele de „Dumnezeu Atotputernic”, am fost șocat. Pastorul și prezbiterii ne avertizaseră de multe ori să nu avem niciun contact cu membrii de la Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Au spus că aceștia credeau într-un om, nu în Isus Hristos. M-am simțit confuz și atât de neliniștit că nu puteam sta locului. Nu am auzit lucrurile pe care Bryce le-a spus după aceea și am găsit o scuză să plec de la adunare.

Când m-am întors acasă, m-am zvârcolit în pat fără să pot dormi, fiindcă în minte mi se derulau scene de la adunarea cu membrii Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. Părtășia lor a fost foarte luminătoare, practică și foarte benefică pentru mine. Însă ceea ce au spus pastorul și prezbiterii despre Biserica lui Dumnezeu Atotputernic îmi răsuna în urechi. Eram supărat și nu știam pe cine să ascult. Am scos telefonul și am mers pe site-ul în care am cea mai mare încredere, Wikipedia, să văd cum era descrisă Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Când am citit pe Wikipedia că biserica a fost fondată de un om, că era o organizație a oamenilor și nu o biserică a lui Dumnezeu, precum și niște rapoarte negative ale PCC, am devenit pe dată neliniștit și nu am îndrăznit să le mai ascult părtășia. Eram pe cale să le șterg toate informațiile de contact, dar tocmai când să o fac, mi-am amintit cum m-am înțeles cu ei. Erau demni, iubitori și răbdători cu ceilalți și le admiram mult caracterul, ceea ce trăiau și felul în care vorbeau. Aveam numai impresii bune despre ei. Nu erau deloc așa cum citisem pe internet. Am ezitat. Dar aveam prea multă încredere în Wikipedia, așa că, după ce m-am mai gândit, tot am decis să șterg toate informațiile de contact ale Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic și i-am spus ce am aflat fratelui Peter, care cerceta lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic cu mine. Peter a spus că întâmpinarea Domnului este o chestiune importantă pe care trebuie s-o luăm în serios și m-a convins să nu judec cu indiferență, ci să mă rog mai mult și să caut îndrumarea Domnului. Aveam sentimente contradictorii și mă gândeam: „Ce spune el are sens. Întâmpinarea Domnului este o chestiune importantă pe care trebuie s-o luăm în serios. Dacă Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors, iar eu nu cercetez, nu voi rata șansa de a-L întâmpina pe Domnul?” Așa că m-am rugat Domnului: „Doamne! Sunt foarte confuz acum. Predicile Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic sunt foarte hrănitoare și am câștigat multe. Dar Wikipedia spune că este o organizație umană, mai degrabă decât o biserică a lui Dumnezeu. Doamne! Nu am discernământ. Mi-e teamă că m-am rătăcit și Îți cer îndrumarea.”

Într-o zi, pe drum spre biserică, o soră mi-a spus o poveste: „Un credincios în Domnul L-a rugat pe Dumnezeu să-l salveze într-un moment de restriște, așa că Domnul a rânduit trei ocazii în care să fie salvat, dar el le-a ratat pe toate. A spus: «Nu. M-am rugat deja Domnului. Domnul va veni să mă salveze.» După moartea sa, a realizat că Dumnezeu rânduise acele trei ocazii și că și-a pierdut viața pentru că n-a reușit să profite de aceste ocazii.” La biserică, am fost surprins să-l aud pe pastorul meu spunând exact aceeași poveste. Am fost șocat și m-am gândit: „Este incredibil! Am auzit doi oameni spunându-mi aceeași poveste într-o zi, amintindu-mi să profit de ocazia de a fi mântuit de Dumnezeu. Oare îmi spune Domnul să continui să cercetez lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic?” Așa că am decis să continui să investighez Fulgerul de la Răsărit.

L-am contactat pe Bryce și i-am spus despre confuzia mea. Am zis: „Știu că există adevăr în părtășia ta și că are lucrarea Duhului Sfânt. Mi-a fost de mare ajutor. Dar am văzut pe Wikipedia că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a fost fondată de un om numit Zhao, că este o organizație umană, mai degrabă decât o biserică a lui Dumnezeu. Mai erau și multe rapoarte negative ale guvernului PCC pe internet, așa că asta m-a făcut să mă îndoiesc și vreau să vorbesc cu tine.” Bryce a răspuns: „Când cercetăm adevărata cale, nu ne putem baza pe site-uri necredincioase, pe unele grupuri, partide politice sau pe ceea ce spun oamenii. Trebuie să vedem dacă această cale conține adevărul, dacă e lucrarea lui Dumnezeu. Acesta este cel mai important principiu, este fundamental. Când Domnul Isus a venit să lucreze, fariseii au născocit tot felul de zvonuri despre El și au spus multe blasfemii despre El, zicând că nu a fost conceput de Duhul Sfânt, că ale Sale cuvinte au fost un sacrilegiu și că Domnul Isus a alungat demoni, folosindu-l pe regele diavolilor. Ba chiar au spus că nu a înviat și altele. Mulți evrei au ascultat de preoții cei mai de seamă, de cărturari și farisei și nu au îndrăznit să-L urmeze pe Domnul. Dar Petru, Ioan și ceilalți au văzut cum calea despre care predica El, miracolele și lucrarea Lui veneau toate de la Dumnezeu și aveau autoritatea și puterea lui Dumnezeu, așa că L-au urmat pe Domnul Isus și I-au câștigat mântuirea. Toate acestea arată că esențialul în cercetarea adevăratei căi este să vedem dacă are adevărul și lucrarea Duhului Sfânt. Acesta este singurul principiu.” Apoi, Bryce a citit un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Dumnezeu Atotputernic spune: „Care este principiul cel mai de bază în căutarea adevăratei căi? Trebuie să te uiți dacă lucrarea Duhului Sfânt se află sau nu în această cale, dacă aceste cuvinte sunt expresia adevărului sau nu, cine este mărturisit și ce îți poate aduce. Distincția între adevărata cale și cea falsă necesită câteva aspecte ale cunoștințelor de bază, dintre care cel mai fundamental este acela de a spune dacă lucrarea Duhului Sfânt este prezentă acolo. Căci esența credinței oamenilor în Dumnezeu este credința în Duhul lui Dumnezeu și chiar și credința lor în Dumnezeu întrupat se datorează faptului că acest trup este întruchiparea Duhului lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că o astfel de credință este tot credință în Duh. Există diferențe între Duh și trup, dar pentru că acest trup vine de la Duh și este Cuvântul devenit trup, așadar, tot esența inerentă a lui Dumnezeu este cea în care crede omul. Deci, în deosebirea dintre adevărata cale și cea falsă, trebuie, mai presus de toate, să te uiți dacă are lucrarea Duhului Sfânt sau nu, după care trebuie să te uiți dacă există sau nu adevăr în această cale(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Doar cei care Îl cunosc pe Dumnezeu și lucrarea Sa Îl pot mulțumi”). Bryce și-a continuat părtășia: „În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic face lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu. El exprimă toate adevărurile care curățesc și mântuiesc omenirea, precum scopurile lucrării de gestionare a lui Dumnezeu, poveștile din spatele lucrării din Epoca Legii, a Harului și a Împărăției și ce se realizează prin acea lucrare, tainele numelui și întrupării lui Dumnezeu și altele. Dumnezeu Atotputernic judecă și expune natura satanică a oamenilor și adevărul corupției lor, care Îl sfidează pe Dumnezeu, și rădăcina răului și a întunericului din lume. Ne spune cum Satana corupe omenirea și felul în care Dumnezeu o mântuiește. De asemenea, ne oferă calea de a ne lepăda de corupție și de a câștiga mântuirea lui Dumnezeu și dezvăluie finalul fiecărui tip de om. Adevărul pe care îl exprimă El și lucrarea Lui de judecată îndeplinesc pe deplin profeția Domnului Isus: «Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul» (Ioan 16:12-13). Îndeplinește și această profeție din 1 Petru: «Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu» (1 Petru 4:17). Mulți credincioși adevărați de toate confesiunile, care tânjesc după apariția și lucrarea lui Dumnezeu, au văzut cum cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul și glasul lui Dumnezeu. Ei au stabilit că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors și au venit înaintea lui Dumnezeu. Tot ce vine de la Dumnezeu va înflori. În puțin mai mult de 20 de ani, Evanghelia lui Dumnezeu Atotputernic s-a răspândit în toată China și acum ajunge peste tot în lume. Acestea sunt puterea și autoritatea unică a lui Dumnezeu și rodul lucrării Duhului Sfânt. Este o manifestare a înțelepciunii și atotputerniciei lui Dumnezeu. Aceste fapte dovedesc că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors, că lucrarea Lui este adevărata cale și apariția și lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu.”

Auzind părtășia lui Bryce, am simțit că numai ceva de la Dumnezeu s-ar dezvolta tot mai mult. Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic chiar sunt adevărul și dezvăluie multe taine și adevăruri. Cine altcineva decât Dumnezeu ar putea exprima adevărul? Dacă nu citeam adevărurile lui Dumnezeu Atotputernic în căutarea adevăratei căi, ci credeam orbește minciunile postate pe unele site-uri și răspândite de PCC, asta ar fi fost o nesăbuință. Bryce mi-a cerut să urmăresc filmul „Reeducare «roșie» la domiciliu”. Tatăl protagonistului este șeful Frontului Unit al Departamentului de Muncă municipal, iar ceea ce spune este exact ca tot ce am văzut pe Wikipedia. El spune că biserica a fost înființată de un om numit Zhao, că toți membrii ei îl numesc „omul folosit de Duhul Sfânt” și că îi ascultă predicile tot timpul, așa că asta înseamnă că este o organizație umană și nu o biserică a lui Dumnezeu. Acesta este răspunsul protagonistului: „Cine a fondat creștinismul? Cine a fondat catolicismul? Să fie Pavel sau Petru, cine a fost fondatorul? Cine a fondat iudaismul? Să fi fost oare Moise? Nu sunt absurde toate acestea? Ateul PCC nu a recunoscut niciodată că există un Dumnezeu, cu atât mai puțin că Dumnezeu a devenit trup. Oricât de mult adevăr exprimă Hristos întrupat, oricât de minunată Îi este lucrarea sau mântuirea, ei vor face tot ce le stă în putință să o nege, să o tăinuiască și să o condamne. Ei cred despre creștinism și catolicism că au fost fondate tot de ființe umane, iar asta este complet absurd. Dacă nu ar fi fost arătarea și lucrarea Domnului Isus, nu ar mai fi credincioși sau adepți ai Domnului, iar creștinismul nu ar putea exista. Acesta este un fapt. Oricât de înzestrați au fost apostolii, cum ar fi putut să întemeieze o biserică? Numai pentru că oamenii au acceptat conducerea și păstorirea apostolilor, înseamnă asta că a fost întemeiat de oameni creștinismul? Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a apărut numai datorită arătării și lucrării lui Dumnezeu Atotputernic. Datorită faptului că Dumnezeu Atotputernic exprimă atât de multe adevăruri și că oamenii știu că este glasul lui Dumnezeu și vin înaintea lui Dumnezeu, biserica a fost înființată. După ce Dumnezeu Atotputernic Și-a început lucrarea, El a mărturisit pentru omul folosit de Duhul Sfânt drept conducătorul bisericii. El este ca Moise în Epoca Legii sau ca apostolii în Epoca Harului. Este folosit de Dumnezeu să-i ude, să-i păstorească și să-i conducă pe aleșii lui Dumnezeu. El face datoria unui om. Aleșii lui Dumnezeu se roagă în numele lui Dumnezeu Atotputernic, iar la adunări citesc și au părtășie despre cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic. Aleșii lui Dumnezeu acceptă și se supun conducerii acestui om, conform cuvintelor lui Dumnezeu Atotputernic. PCC spune minciuni nerușinate, zicând că noi credem în acest om. Ei neagă apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic și adevărurile pe care El le exprimă. Au motive ascunse. Dacă nu erau apariția și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic nu ar fi existat. Acesta este un fapt de netăgăduit.” Simțeam că protagonistul avea dreptate. Biserica a apărut datorită arătării și lucrării lui Dumnezeu, dar numai fiindcă Dumnezeu folosește pe cineva să conducă biserica, PCC spune că aceasta a fost fondată de o ființă umană. Nu este absurd? PCC știe că acești creștini din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic cred în Dumnezeu Atotputernic, așadar, de ce ar spune că este o organizație umană, fondată de un om? Eram nedumerit și l-am auzit pe protagonist continuând: „Așadar, de ce spune guvernul PCC că Biserica este o organizație umană? De ce nu-L menționează pe Dumnezeu în trup? De ce nu menționează niciodată «Cuvântul Se arată în trup»? Adevărurile exprimate de Dumnezeu Atotputernic sunt lucrul de care PCC se teme cel mai mult, pentru că ei știu că toți credincioșii în Dumnezeu Atotputernic L-au acceptat fiindcă au citit «Cuvântul Se arată în trup». Așa că încearcă să distragă oamenii, spunând că Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a fost înființată de un om, că să ascundă adevărul că Dumnezeu Atotputernic, Hristos al zilelor de pe urmă, a apărut și lucrează. Adevăratul lor scop când fac asta este să-i împiedice pe oameni să-L urmeze pe Dumnezeu. Deformează adevărul, insistând că biserica apariției și lucrării lui Dumnezeu este o organizație umană. Aceasta este scuza pe care au găsit-o pentru a suprima biserica lui Dumnezeu.” Doar atunci mi-am dat seama că afirmația PCC conform căreia Biserica lui Dumnezeu Atotputernic ar fi o organizație umană este o deformare voită a faptelor și o scuză pentru a suprima și a persecuta Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. În plus, spun asta ca să inducă oamenii în eroare, ca să-i împiedice să aibă credință în Dumnezeu și să-L urmeze. Acesta este motivul malefic al PCC!

După ce am urmărit acel videoclip, Bryce a avut părtășie: „Zvonurile născocite de PCC și condamnările Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic sunt inseparabile de natura lui demonică, aceea de urî adevărul și a se împotrivi lui Dumnezeu. Cu toții știm că PCC este ateu și crede în marxism-leninism. Urăște mai mult decât orice adevărul, apariția și lucrarea lui Dumnezeu și, de la fondarea țării, în 1949, a suprimat și a persecutat cu sălbăticie credințele religioase. A condamnat bisericile-de-casă drept secte malefice și a ars și distrus nenumărate exemplare ale Bibliei. A arestat, persecutat și întemnițat nenumărați creștini și catolici. Persecuția religioasă a devenit și mai brutală de când Xi Jinping a venit la putere. Bisericile Patriotice au fost închise și demolate, iar multe cruci au fost distruse. PCC chiar plănuiește să rescrie Biblia și Coranul, pentru a nimici credințele religioase. De când Hristos al zilelor de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic, a apărut în China, PCC L-a vânat, a umblat peste tot, arestând și persecutând nebunește creștinii. Mulți au fost închiși și torturați brutal, până au fost schilodiți sau uciși, și peste un milion de oameni au fost obligați să fugă din casele lor. PCC obligă presa să difuzeze zvonuri și să stârnească probleme, pentru a înscena și a defăima Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Asta pentru a instiga și a induce în eroare poporul chinez și lumea, ca să se împotrivească și să condamne și ei biserica. Încearcă să nimicească lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu. Vedem din aceste fapte că PCC este un demon malefic care se împotrivește lui Dumnezeu, derutează și le face rău oamenilor. Este bestia, marele balaur din Apocalipsa! Asta îndeplinește pe deplin aceste profeții biblice: «Marele balaur a fost aruncat, și anume șarpele cel vechi, numit diavolul și Satan, cel care înșală întreaga omenire» (Apocalipsa 12:9). «Bestia și-a deschis gura blasfemiind împotriva lui Dumnezeu, blasfemiind Numele Său, cortul Său și pe cei ce locuiesc în cer» (Apocalipsa 13:6). Să asculți minciunile PCC când cercetezi adevărata cale și cauți apariția și lucrarea lui Dumnezeu este ridicol! Iar unii citesc ce scrie pe Wikipedia atunci când cercetează adevărata cale, spunând că au încredere în acel site și că vor crede numai dacă Wikipedia spune că este adevărata cale. Folosesc Wikipedia pentru a determina dacă e adevărata cale. Este asta conform adevărului? Conține Wikipedia adevărul? Este un site al necredincioșilor. Ei compilează materiale și scriu totul din perspectiva necredincioșilor. Necredincioșii au fost cu toții profund corupți de Satana și L-au trădat pe Dumnezeu. Ei nu sunt oameni credincioși. Ei doar urmează mulțimea și spun minciună după minciună. Repetă ca un papagal orice spune PCC. De ce nu iau un interviu bisericii în sine? De ce nu fac un reportaj corect și obiectiv? Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic exprimă atât de multe adevăruri și au zguduit întreaga lume religioasă, chiar lumea în sine. De ce nu raportează acest fapt? Tot felul de mărturii ale membrilor Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic despre experiențele lor legate de lucrarea lui Dumnezeu sunt pe internet de ceva vreme. De ce nu sunt deloc menționate? Guvernul PCC a persecutat brutal biserica, iar asta s-a publicat pe site-urile organizațiilor internaționale ale drepturilor omului. De ce nu fac referire la asta? De ce publică doar minciunile zvonurilor și defăimării bisericii de către guvernul PCC și lumea religioasă? Nu ascund ei în mod voit adevărul și nu răspândesc minciunile satanice ale guvernului? Ce problemă subliniază asta? Că ei sunt uneltele de propagandă folosite de Satana pentru a induce oamenii în eroare. Dacă atunci când cercetăm adevărata cale, credem în Wikipedia, credem minciunile ei, oare nu e o nesăbuință? Mulți oameni au făcut această greșeală investigând adevărata cale. Dacă văd că guvernele și lumea religioasă condamnă ceva ca nefiind adevărata cale, ei nu vor crede în asta. Chiar sunt credincioși adevărați? Să nu caute cuvintele lui Dumnezeu și să nu-I audă glasul în căutarea lor, ci să creadă cuvintele Satanei, PCC și clerul religios înseamnă că ei cred și îl urmează pe Satana, că au fost induși în eroare și luați de bestie, înseamnă că poartă semnul bestiei.”

Părtășia lui Bryce m-a convins pe deplin. Întotdeauna am crezut că Wikipedia este cea mai mare enciclopedie online și că este foarte cuprinzătoare. Chiar avusesem încredere în ea, dar apoi mi-am dat seama că este un site al necredincioșilor. Nu conține niciun adevăr, nici nu este mărturisită de Dumnezeu. Este o unealtă în serviciul Satanei. Orice erezii depravate sunt emise de guvernul PCC, Wikipedia repetă aceste falsități. Cum poate să fie de încredere ceea ce spune? Cercetarea adevăratei căi făcute de mine trebuia să fie bazată pe cuvintele lui Dumnezeu. Trebuia să văd dacă această cale deține adevărul, dacă era exprimată de Dumnezeu și dacă are lucrarea Duhului Sfânt, fiindcă numai Dumnezeu este calea, adevărul și viața și numai El poate să exprime adevărul și să ne arate calea de a alunga păcatul și a fi mântuiți pe deplin. Însă, deși am văzut cum cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic este adevărul și că vine de la Dumnezeu, tot eram controlat de zvonurile PCC și de cuvintele unui presupus site cu autoritate și nu am îndrăznit să cercetez lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic. Chiar eram derutat! Însă datorită faptului că frații și surorile mele m-au ajutat și au avut încontinuu părtășie cu mine despre adevăr, nu am fost înșelat. Altfel, aș fi pierdut șansa de a întâmpina întoarcerea Domnului.

Apoi, Bryce și-a continuat părtășia: „De vreme ce toate acestea sunt minciuni pe care PCC le folosește ca să inducă oamenii în eroare și să-i împiedice să cerceteze adevărata cale, de ce permite Dumnezeu ca aceste născociri să existe? Bunele intenții și înțelepciunea lui Dumnezeu stau în spatele acestui lucru. Vom înțelege odată ce aruncăm o privire la ceea ce spune Dumnezeu Atotputernic: «În planul Meu, Satana, de la bun început, a pândit la fiecare pas și, ca termen de contrast al înțelepciunii Mele, a încercat întotdeauna să găsească mijloace de a Îmi perturba planul inițial. Însă puteam Eu să cedez în fața schemelor sale înșelătoare? Toate din cer și de pe pământ Îmi fac servicii; oare uneltirile înșelătoare ale Satanei ar putea face altfel? Tocmai aici se intersectează înțelepciunea Mea; este exact ceea ce e minunat în privința faptelor Mele și este principiul de funcționare a întregului Meu plan de gestionare. În era construirii Împărăției, tot nu evit uneltirile înșelătoare ale Satanei, ci continui să fac lucrarea pe care trebuie să o fac. Din univers și dintre toate lucrurile, am ales faptele Satanei drept contrast al Meu. Nu este aceasta o manifestare a înțelepciunii Mele? Nu tocmai asta e minunat în privința lucrării Mele?» (Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 8). Cuvintele lui Dumnezeu ne arată că, în lucrarea Sa, El nu evită uneltirile Satanei, ci le folosește ca să facă un serviciu, pentru a determina fiecare tip de persoană. Lucrarea lui Dumnezeu din Epoca Împărăției este ultima etapă a mântuirii Sale pentru omenire. El exprimă adevărul pentru a-i judeca și curăți pe oameni în funcție de tipul lor, răsplătindu-i în cele din urmă pe cei buni și pedepsindu-i pe cei răi și încheind lucrarea întregii epoci. Dumnezeu îi va transforma în biruitori pe toți cei care cred sincer în El și iubesc adevărul și îi va aduce în Împărăția Sa. El îi va expune și îi va alunga pe necredincioșii care caută doar să se îndestuleze cu pâine, precum și pe toți oamenii răi și antihriștii care I se împotrivesc lui Dumnezeu. Aceste minciuni răspândite de PCC sunt instrumente pe care Dumnezeu le folosește pentru îndeplinirea lucrării Sale. Adevărații și falșii credincioși, grâul și neghina, oile și caprele, toate vor fi dezvăluite în această furtună a minciunilor! Este un test pe care trebuie să-l treacă toți cei care acceptă lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu. Domnul Isus a spus: «Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, iar ele Mă urmează […] și nimeni nu le va smulge din mâna Mea» (Ioan 10:27-28). Oile lui Dumnezeu aud glasul Lui, iar adevăraților credincioși care iubesc adevărul nu le pasă ce spune PCC sau lumea religioasă sau ce scrie în presă sau pe site-uri. Ei cercetează doar dacă reprezintă adevărul, dacă este glasul lui Dumnezeu. Odată ce stabilesc că aceste cuvinte ale lui Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul și glasul lui Dumnezeu, ei Îl urmează, fără ca niciun om, lucru sau eveniment să-i împiedice. Decid să-L urmeze pe Dumnezeu. Ei sunt fecioarele înțelepte. Necredincioșii, cei care nu iubesc adevărul și caută numai să se îndestuleze cu pâine, nu caută adevărul, ci acceptă orbește minciunile Satanei, ba chiar se alătură PCC și lumii religioase, răspândind zvonuri, judecând și condamnând cu sălbăticie lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu. Toți sunt expuși drept neghine, sclavi răi și antihriști. Vor fi alungați și lăsați să plângă și să scrâșnească din dinți când vor veni dezastrele. Minciunile PCC și ale lumii religioase dezvăluie grâul și neghina, oile și caprele, sclavii buni și sclavii răi. În cele din urmă, Dumnezeu va hotărî finalurile oamenilor în funcție de atitudinea pe care au avut-o față de lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu, de ceea ce au făcut. Minciunile și uneltirile Satanei aduc în mod clar servicii lucrării lui Dumnezeu.”

A fost foarte periculos! Aceste zvonuri și minciuni aproape că mi-au încuiat porțile Împărăției. Acest gând m-a speriat. Există un adevărat risc când ai credință, dar nu ai discernământ și nu cauți adevărul. Acum știu că, atunci când cercetezi adevărata cale, este esențial să asculți glasul lui Dumnezeu și să vezi dacă este adevărul, dacă este lucrarea lui Dumnezeu. Categoric, nu putem crede minciunile demonilor PCC și trebuie să avem discernământ și asupra a ceea ce spun pastorii, prezbiterii și site-urile. Nu putem crede orbește ceea ce spun, fiindcă putem să cădem oricând în plasa Satanei și să ne pierdem șansa de a-L întâmpina pe Domnul și de a fi înălțați în Împărăția Cerurilor. Să scap din capcana zvonurilor și să întâmpin întoarcerea Domnului au fost mila și mântuirea lui Dumnezeu pentru mine! Slavă Ție, Dumnezeule Atotputernic!

Anterior: 79. Doar pentru 300000 yuani

Înainte: 81. O alegere fără niciun regret

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

10. Eliberarea inimii

de Zheng Xin, Statele UniteÎn octombrie 2016, soțul meu și cu mine am acceptat lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă pe când eram în...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger