70. Faptul că Dumnezeu apare și lucrează în China este un lucru foarte semnificativ

de Alisha, Coreea de Sud

Într-o zi, am urmărit un material video cu imnuri intitulat „Dumnezeu Și-a adus gloria în Răsărit” care au reverberat în sufletul meu. Versurile spuneau: „Mi-am dat slava lui Israel și apoi Mi-am luat-o înapoi, aducându-i astfel pe israeliți la Răsărit și aducând toată omenirea la Răsărit. I-am adus pe toți la lumină ca să poată fi reuniți cu ea și să se afle în comuniune cu ea și să nu mai trebuiască să o caute. Îi voi lăsa pe toți cei care caută să vadă din nou lumina și să vadă slava pe care o aveam în Israel; îi voi lăsa să vadă că am venit de mult pe un nor alb în mijlocul omenirii, să vadă nenumărați nori albi și fructe în grămezile lor abundente și, mai mult, să vadă pe Iahve Dumnezeul lui Israel. Îi voi lăsa să se uite la Învățătorul iudeilor, la Mesia cel așteptat și la arătarea Mea deplină, care a fost persecutată de împărați de-a lungul veacurilor. Voi lucra asupra întregului univers și voi face o mare lucrare, dezvăluind toată slava Mea și toate faptele Mele omului în zilele de pe urmă. Îmi voi arăta chipul slăvit în plinătatea Sa celor care M-au așteptat mulți ani, celor care au tânjit să vin pe un nor alb, lui Israel, care a tânjit să Mă arăt din nou și întregii omeniri care Mă prigonește, pentru ca toți să știe că Mi-am luat cu mult timp în urmă slava și am adus-o în Răsărit și nu mai este în Iudeea. Pentru că zilele de pe urmă au venit deja!(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cele șapte tunete răsună – Prorocind că Evanghelia Împărăției se va răspândi în tot universul”). Acest material video chiar m-a uluit. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Își aduce slava din Israel în Răsărit. În China, cea mai potrivnică față de Dumnezeu dintre toate națiunile, El a apărut, înfăptuindu-Și lucrarea și exprimând adevărul pentru a-i cuceri și mântui pe toți oamenii din univers. Aceasta este atotputernicia și înțelepciunea lui Dumnezeu. În trecut, nu eram familiarizată cu lucrarea lui Dumnezeu. Pe baza noțiunilor mele, am crezut că Domnul avea să apară în Israel la întoarcerea Sa. Abia după ce am citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, am ajuns să înțeleg semnificația incredibilă a apariției și lucrării lui Dumnezeu în China.

În 1997, am găsit credința în Domnul și am fost o căutătoare entuziastă. Ori de câte ori aveam timp, făceam voluntariat la biserică și dădeam neclintit zeciuială în fiecare lună. În aprilie 2011, am venit în Coreea de Sud pentru un loc de muncă și, oricât de ocupată eram cu munca, mergeam în continuare la slujba de duminică. Însă predicile pastorului erau întotdeauna la fel. Enoriașii fie moțăiau, fie sfârșeau prin a discuta între ei. Nu era nicio bucurie, nicio hrană spirituală. Cu timpul, am încetat să mai vreau să merg la slujbe. Însă fiind creștină, pur și simplu n-am simțit că e corect să nu particip. Așa că m-am forțat să continui să merg.

Apoi, întâmplător, într-o zi, m-am întâlnit cu una dintre prietenele mele din vechea biserică. M-a invitat la ea acasă și a venit și prietena ei, Audrey. Era prima dată când ne-am întâlnit, dar ne-am înțeles imediat. Am vorbit despre situațiile noastre și, de asemenea, despre dezolarea din biserică. Audrey a avut părtășie cu mine despre felul în care dezolarea din biserică se întâmpla mai ales pentru că Dumnezeu face o nouă lucrare, iar lucrarea Duhului Sfânt s-a schimbat și că noi trebuie să fim ca fecioarele înțelepte, căutând apariția și lucrarea lui Dumnezeu și ascultând glasul Lui, pentru a-L întâmpina pe Domnul și a câștiga hrana apelor vii. Mi s-a părut că ceea ce a spus ea era foarte luminător. Apoi, Audrey a zis: „Domnul Isus S-a întors deja, S-a întrupat ca Dumnezeu Atotputernic și a apărut să-Și îndeplinească lucrarea în China, exprimând adevărul și făcând lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu, pentru a purifica și pentru a mântui pe deplin omenirea. Dumnezeu Atotputernic a început Epoca Împărăției și a încheiat Epoca Harului. Toți cei care acceptă lucrarea Lui din zilele de pe urmă sunt fecioarele înțelepte ajunse înaintea tronului lui Dumnezeu; ei primesc aprovizionarea cuvântului lui Dumnezeu și participă la ospățul nunții Mielului.” Am fost foarte șocată de ceea ce a spus Audrey și mi-a fost greu să o cred: „Domnul S-a întors? Și a venit în China? Pe vremea Vechiului și Noului Testament, Dumnezeu Și-a înfăptuit lucrarea în Israel și se spune în Biblie: «În ziua aceea, picioarele Lui vor sta pe Muntele Măslinilor, care este în fața Ierusalimului, în partea dinspre răsărit. Muntele Măslinilor va fi despicat în două părți, de la răsărit la apus, și se va forma o vale foarte mare. Jumătate din munte se va deplasa astfel înspre nord, iar cealaltă jumătate înspre sud» (Zaharia 14:4). În zilele de pe urmă, Domnul ar trebui să sosească în Israel, pe Muntele Măslinilor. Cum ar putea să fie în China?”, am dat eu glas confuziei mele în fața lui Audrey.

Ea doar mi-a zâmbit și a spus: „Profețiile revenirii Domnului sunt toate misterioase. Nu le putem înțelege semnificația până când nu s-au împlinit și până când nu vedem cum Dumnezeu Și-a îndeplinit lucrarea — numai atunci poate cineva să înțeleagă ce a vrut să se spună în profeții. Nu ar trebui să delimităm lucrarea lui Dumnezeu, folosind semnificația literală a profețiilor, bazată pe noțiunile și închipuirile noastre, pentru că e posibil să ne împotrivim lui Dumnezeu procedând în acest fel. Luați, drept exemplu, fariseii. Ei au analizat profeția venirii lui Mesia, agățându-se de sensul ei literal, crezând că, atunci când Domnul va veni, va trebui să fie numit Mesia. Drept urmare, când Domnul Isus a venit și nu S-a numit Mesia, ei au crezut că nu se potrivea cuvintelor profeției și au dat totul pentru a-L renega pe Domnul Isus și a I se împotrivi. Nu a contat cât de autoritar și de puternic era ceea ce a predicat Domnul Isus – pur și simplu nu erau dispuși să accepte acest lucru și, în cele din urmă, L-au răstignit. Au fost blestemați si pedepsiți de Dumnezeu. Dacă delimităm lucrarea lui Dumnezeu pe baza cuvintelor profețiilor din Biblie și nu investigăm faptele apariției și ale lucrării lui Dumnezeu, este posibil să facem aceeași greșeală ca fariseii. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic îndeplinește lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu, exprimând toate adevărurile care purifică și mântuiesc omenirea, ca o lumină strălucitoare care apare în Răsărit. În puțin mai mult de 20 de ani, lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă s-a răspândit în toată China, iar acum a ajuns chiar și în alte națiuni din întreaga lume. «Cuvântul Se arată în trup», o colecție de cuvinte ale lui Dumnezeu Atotputernic, a fost tradusă în peste 20 de limbi și publicată pe internet, pentru ca oamenii din întreaga lume să caute și să investigheze. Lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic s-a răspândit ca fulgerul, luminând de la Răsărit la Apus, zguduind întreaga lume și împlinind complet profeția Domnului Isus: «Așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi și venirea Fiului Omului» (Matei 24:27). Și a împlinit totodată și profeția din Cartea lui Maleahi 1:11: «Căci, de la răsăritul soarelui până exact la apusul lui, numele meu va fi minunat printre neamuri […], a spus Iahve al oștilor.»” Auzind asta, am înțeles brusc: Domnul S-a întors în China, nu în Israel, iar Biblia a profețit acest lucru cu mult timp în urmă.

Apoi, Audrey mi-a citit un pasaj din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „De fapt, Dumnezeu este Stăpânul tuturor lucrurilor. El este Dumnezeul întregii creații. Nu este numai Dumnezeul israeliților și nici al evreilor; El este Dumnezeul întregii creații. Cele două etape anterioare ale lucrării Sale au avut loc în Israel, fapt ce a creat anumite noțiuni în mintea oamenilor. Ei cred că Iahve Și-a făcut lucrarea în Israel, că Isus Însuși Și-a desfășurat lucrarea în Iudeea și, în plus, că El S-a întrupat ca să lucreze – și, oricare ar fi fost cazul, această lucrare nu s-a extins dincolo de Israel. Dumnezeu nu a lucrat asupra egiptenilor sau asupra indienilor; El a lucrat doar asupra israeliților. Astfel, oamenii își formează diverse noțiuni și descriu lucrarea lui Dumnezeu într-o anumită sferă. Ei spun că, atunci când Dumnezeu lucrează, El trebuie s-o facă printre oamenii aleși și în Israel; cu excepția israeliților, Dumnezeu nu mai lucrează asupra nimănui, nici nu există vreo sferă mai mare pentru lucrarea Sa. Aceștia sunt foarte stricți când e vorba de a-L ține sub control pe Dumnezeu întrupat și nu Îi permit să Se miște în afara hotarelor Israelului. Nu sunt toate acestea doar noțiuni omenești? Dumnezeu a făcut tot cerul și pământul și toate lucrurile, a făcut întreaga creație, deci cum ar putea El să Își limiteze lucrarea numai la Israel? Dacă așa ar fi stat lucrurile, cu ce scop ar fi făcut întreaga creație? El a creat întreaga lumea și a îndeplinit planul Său de gestionare de șase mii de ani nu numai în Israel, ci asupra fiecărei persoane din univers. […] Dacă Dumnezeu ar fi să acționeze conform noțiunilor omenești, El ar fi doar Dumnezeul israeliților și ar fi, prin urmare, incapabil să Își extindă lucrarea către națiunile neamurilor, întrucât ar fi numai Dumnezeul israeliților și nu Dumnezeul întregii creații. Prorocirile spuneau că numele lui Iahve va fi mărit printre națiunile neamurilor, că se va răspândi în rândul națiunilor neamurilor. De ce a fost prorocit acest lucru? Dacă Dumnezeu ar fi numai Dumnezeul israeliților, atunci ar lucra doar în Israel. În plus, El nu ar răspândi această lucrare și nu ar face o astfel de prorocire. De vreme ce El a făcut această prorocire, sigur Își va extinde lucrarea printre națiunile neamurilor, printre toate țările și printre toate ținuturile. De vreme ce a spus aceasta, trebuie să o facă; acesta este planul Său, deoarece El este Domnul care a creat cerul, pământul și toate lucrurile și Dumnezeul întregii creații. Indiferent dacă El lucrează printre israeliți sau pretutindeni în Iudeea, lucrarea pe care El o face este lucrarea întregului univers și a întregii umanități. Lucrarea pe care o face El astăzi în națiunea marelui balaur roșu – într-o națiune a neamurilor – este tot lucrarea întregii umanități. Israelul ar putea fi baza pentru lucrarea Sa pe pământ; tot astfel, China poate fi și ea baza pentru lucrarea Sa printre națiunile neamurilor. Nu a împlinit El acum cumva prorocirea că «Numele lui Iahve va fi mărit printre națiunile neamurilor»?(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Dumnezeu este Domnul întregii creații”).

După ce a citit cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, Audrey a avut părtășie: „Dumnezeu este Domnul întregii creații, El domnește peste întreg universul și conduce soarta tuturor oamenilor. Dumnezeu nu este numai Dumnezeul israeliților, ci cu atât mai mult, El este Dumnezeul întregii creații. Dumnezeu are dreptul de a-Și îndeplini lucrarea în cadrul oricărei națiuni și în orice popor. Dar indiferent în ce țară apare și lucrează, lucrarea Lui este îndreptată către întreaga omenire și pentru a o conduce spre progresul ei. În Epoca Legii, de exemplu, Iahve Dumnezeu a lucrat în Israel, Și-a proclamat legea și a început Epoca Legii. Apoi, folosind acest ținut ca un centru, El Și-a extins treptat lucrarea și în alte ținuturi, astfel încât toate națiunile și popoarele să cinstească numele Lui ca fiind măreț. În Epoca Harului, Domnul Isus a făcut lucrarea de răscumpărare în Iudeea. Dar Domnul Isus nu i-a răscumpărat doar pe evrei, El a răscumpărat toată omenirea. Acum, după două mii de ani, Evanghelia Domnului Isus s-a răspândit în toate colțurile lumii. În zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic a venit, a apărut și a început să lucreze în China, înainte de a-și extinde lucrarea în tot universul. Acum, cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic sunt ca o lumină sclipitoare care strălucește dinspre Răsărit, fiind răspândite și mărturisite printre multe națiuni din Apus. Mulțimi uriașe au auzit glasul lui Dumnezeu în cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic și au venit înaintea tronului lui Dumnezeu, pentru a accepta judecata și purificarea cuvintelor Sale. Putem vedea că, indiferent de epocă, când Dumnezeu Se hotărăște să apară și să lucreze în mijlocul unui popor sau într-o țară, întotdeauna, El alege mai întâi un loc unde să lucreze și, apoi, folosind acest loc ca exemplu, își extinde treptat lucrarea în alte locuri, pentru a-Și termina lucrarea de mântuire a omului. Acesta este principiul din spatele lucrării lui Dumnezeu. Dacă ne ghidăm după noțiunile și închipuirile noastre, crezând că, deoarece Dumnezeu a lucrat în Israel în Epoca Legii și în Epoca Harului, El trebuie să fie numai Dumnezeul Israelului, Evanghelia poate ieși numai din Israel, oamenii din Israel sunt singurii aleși adevărați ai lui Dumnezeu și singurii demni de binecuvântările Sale, iar Dumnezeu nu Se va arăta și nu va lucra în neamuri, atunci nu L-am delimita pe Dumnezeu? Dumnezeu a spus: «Numele lui Iahve va fi mărit printre națiunile neamurilor», așadar, cum s-ar îndeplini și împlini acest lucru? Dumnezeu S-a întrupat în zilele de pe urmă și Își face lucrarea în China, o țară condusă de ateism, zdrobind noțiunile oamenilor. El a arătat că El nu lucrează după reguli, ci mai degrabă după propriul Său plan. Ne-a arătat, de asemenea, că El nu mântuiește doar poporul lui Israel, ci și neamurile și că El nu este doar Dumnezeul israeliților, ci Dumnezeul întregii omeniri. El este Dumnezeul tuturor ființelor create. Oriunde apare și lucrează Dumnezeu, este întotdeauna semnificativ și El alege întotdeauna locul care va servi cel mai bine scopului mântuirii omului.”

Părtășia lui Audrey m-a făcut să mă simt atât de rușinată. Chiar nu L-am înțeles pe Dumnezeu. Știind că Dumnezeu Și-a îndeplinit lucrarea în timpul Epocii Legii și al Epocii Harului în Israel, am crezut că Dumnezeu va apărea și va lucra numai în Israel. Dacă Dumnezeu Și-ar fi îndeplinit din nou lucrarea în Israel în zilele de pe urmă, atunci L-aș fi delimitat și mai mult ca Dumnezeul israeliților, iar asta ar fi însemnat să-L reneg pe Dumnezeu drept Conducător al întregii omeniri! Acolo unde Dumnezeu apare și Își face lucrarea este întotdeauna o oglindire a planului și a înțelepciunii Sale. Nu suntem în măsură să facem comentarii despre lucrarea lui Dumnezeu, cu atât mai puțin să delimităm lucrarea Lui. Însă încă eram oarecum rezervată. China este o țară condusă de un guvern ateu. Este cea mai rea țară în privința negării și împotrivirii față de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu intenționează să apară și să lucreze în Israel, de ce nu lucrează El în națiuni precum SUA sau Regatul Unit, unde creștinismul este religia principală? De ce alege El să-Și îndeplinească lucrarea în China dintre toate locurile? I-am pus aceste întrebări lui Audrey. Audrey a spus: „Dumnezeu Atotputernic a vorbit clar despre asta. Dumnezeu Atotputernic spune: «Lucrarea lui Iahve a fost facerea lumii, a fost începutul; această etapă a lucrării este finalul lucrării și încheierea. La început, lucrarea lui Dumnezeu a fost îndeplinită printre cei aleși ai Israelului și a reprezentat începutul unei noi epoci în cel mai sfânt dintre toate locurile. Ultima etapă a lucrării este îndeplinită în cea mai necurată dintre țări, pentru a judeca lumea și pentru a încheia epoca. În prima etapă, lucrarea lui Dumnezeu a fost făcută în cel mai strălucitor dintre locuri, iar ultima etapă este îndeplinită în cel mai întunecat dintre toate locurile, iar acest întuneric va fi izgonit, lumina va fi adusă, iar toți oamenii vor fi cuceriți. După ce vor fi cuceriți oamenii din cel mai necurat și întunecat loc dintre toate și după ce întreaga populație va recunoaște că există un Dumnezeu, care este adevăratul Dumnezeu și fiecare persoană a fost convinsă pe deplin, atunci acest fapt va fi folosit pentru a îndeplini lucrarea de cucerire dintr-un capăt în celălalt al întregului univers. Această etapă a lucrării este simbolică: odată ce lucrarea acestei epoci se va încheia, lucrarea de gestionare de șase mii de ani va ajunge pe deplin la final. Odată ce aceia din cel mai întunecat dintre toate locurile vor fi cuceriți, se înțelege de la sine că va fi la fel peste tot. Astfel, doar lucrarea de cucerire din China are un simbolism semnificativ. China întrupează toate forțele întunericului, iar oamenii din China îi reprezintă pe toți cei care aparțin trupului, Satanei din carne și oase. Poporul chinez este cel care a fost cel mai mult corupt de marele balaur roșu, care se opune cel mai puternic lui Dumnezeu, a cărui umanitate este cea mai josnică și necurată și, astfel, reprezintă arhetipul întregii omeniri corupte. […] În poporul chinez corupția, impuritatea, nedreptatea, opoziția și răzvrătirea se manifestă cel mai pe deplin și sunt dezvăluite în toate diferitele lor forme. Pe de o parte, ei sunt de un calibru slab și, pe de altă parte, viețile și mentalitatea lor sunt înapoiate, iar obiceiurile lor, mediul social, originea familiei – toate sunt cele mai înapoiate și slabe. Statutul lor, de asemenea, este umil. Lucrarea din acest loc este simbolică și, după ce această lucrare de testare va fi îndeplinită în întregime, lucrarea ulterioară a lui Dumnezeu va fi mult mai ușoară. Dacă poate fi finalizată această etapă a lucrării, atunci lucrarea ulterioară e de la sine înțeleasă. Odată ce această etapă a lucrării va fi îndeplinită, marele succes va fi complet realizat, iar lucrarea de cucerire din întregul univers va ajunge la o încheiere totală. De fapt, odată ce lucrarea printre voi va avea succes, aceasta va fi echivalentul succesului pretutindeni în întreg universul. Aceasta este semnificația motivului pentru care vă fac să fiți un model și specimen. Răzvrătirea, opoziția, necurățenia, nedreptatea – toate se găsesc în acești oameni și în ei este reprezentată toată răzvrătirea omenirii. Ei sunt cu adevărat ceva de groază. Astfel, ei sunt considerați drept întruchiparea cuceririi și, odată ce vor fi cuceriți, ei vor deveni în mod natural specimene și modele pentru alții» (Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Viziunea lucrării lui Dumnezeu (2)”). Putem vedea din cuvintele lui Dumnezeu că El alege locația și ținta lucrării Sale în fiecare etapă, în funcție de nevoile lucrării Sale. Are întotdeauna o semnificație specifică și mereu scopul de a mântui mai bine omenirii. De exemplu, Dumnezeu a îndeplinit primele două etape ale lucrării în Israel, deoarece israeliții erau aleșii Săi. Ei credeau în Dumnezeu și Îl venerau, aveau inimi cu frică de Dumnezeu și erau cei mai puțin corupți din toată omenirea. Astfel, a fost cel mai ușor pentru Dumnezeu să creeze, lucrând printre ei, un grup exemplar de oameni care-L venerau. Și, în acest fel, lucrarea lui Dumnezeu s-a putut răspândi mai repede și mai lin, astfel încât toată omenirea să poată afla despre existența și lucrarea lui Dumnezeu și tot mai mulți oameni să poată veni înaintea lui Dumnezeu și să primească mântuirea Lui. Primele două etape ale lucrării lui Dumnezeu în Israel au fost cu adevărat simbolice. Dumnezeu a ales Israelul în întregime conform nevoilor lucrării Sale. În zilele de pe urmă, Dumnezeu face lucrarea de judecată și de purificare. El exprimă adevărul pentru a judeca și a scoate la iveală corupția și nedreptatea omenirii, arătându-Și firea Sa dreaptă, mânioasă și de neofensat pentru ca toată omenirea să o vadă. Așadar, El trebuie să-i aleagă ca exemplu pe cei mai corupți și pe cei mai potrivnici oameni față de Dumnezeu. Numai procedând în acest fel, lucrarea lui Dumnezeu poate obține cel mai bun rezultat. După cum știe toată lumea, din întreaga umanitate, chinezii au fost cei mai corupți de Satana. Ei reprezintă cea mai înapoiată, impură, josnică rasă, care Îl reneagă pe Dumnezeu și I se împotrivește cel mai mult din întreaga umanitate. Ei sunt arhetipul întregii umanități corupte. Făcând lucrarea de judecată în China și țintind firea coruptă a poporului chinez, Dumnezeu dezvăluie omenirea în cel mai amănunțit și incisiv mod, iar adevărul pe care El îl exprimă este complet și cel mai capabil să dezvăluie firea Sa sfântă și dreaptă. Dumnezeu folosește adevărul exprimat prin lucrarea Sa asupra aleșilor din China pentru a cuceri și a mântui întreaga omenire și pentru a-i permite să vadă firea Lui sfântă și dreaptă, astfel încât toți să vină înaintea lui Dumnezeu pentru a-L lăuda. Aceasta este înțelepciunea lucrării lui Dumnezeu. Dacă cei mai corupți oameni pot fi făcuți compleți de Dumnezeu, atunci a-i face compleți pe alții este doar o chestiune care va veni de la sine, iar Satana va fi atunci complet învins. Lucrând în China, Dumnezeu va primi cea mai răsunătoare mărturie și cea mai mare slavă. Dacă lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă ar fi îndeplinită în Israel sau în țări predominant creștine, precum SUA sau Regatul Unit, scopul final de a cuceri și de a mântui întreaga omenire nu ar putea fi atins. Prin urmare, conform nevoilor lucrării de judecată, Dumnezeu a apărut și lucrează în China, acesta fiind cel mai semnificativ lucru. Din scopul și locul de desfășurare al lucrării lui Dumnezeu și din efectul ei final în fiecare etapă, putem vedea că lucrarea lui Dumnezeu este cu adevărat înțeleaptă și minunată!” Auzind aceasta, am spus cu entuziasm: „Da, Israel este o națiune care Îl venerează pe Dumnezeu și oamenii de acolo sunt cei mai puțin corupți dintre toți. Dacă Domnul S-ar întoarce să lucreze în Israel, lucrarea Sa de cucerire nu ar avea un final bun. China este cea mai înapoiată și cea mai potrivnică față de Dumnezeu dintre toate națiunile, așa că prin cucerirea chinezilor, nu numai că lucrarea Sa de cucerire are cel mai mare final, ci El își manifestă și mai bine atotputernicia, înțelepciunea și faptele Sale minunate. Văd acum cât de important este într-adevăr Dumnezeu care lucrează în China în zilele de pe urmă! Nu cunoșteam lucrarea lui Dumnezeu, dar o delimitam, folosind noțiuni și închipuiri – cât de arogantă eram!”

Apoi, Audrey a spus: „Indiferent în ce fel sau unde Își îndeplinește Dumnezeu lucrarea, există întotdeauna taine și adevăr de căutat. Cât despre felul în care ar trebui să întâmpinăm întoarcerea Domnului, Domnul Isus ne-a spus: «La miezul nopții a răsunat un strigăt: „Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!”» (Matei 25:6). «Oile Mele ascultă glasul Meu» (Ioan 10:27). Mai este și această profeție în Apocalipsa: «Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine» (Apocalipsa 3:20). Așadar, în întâmpinarea venirii Domnului și în căutarea apariției Sale, cel mai important este să ascultăm glasul lui Dumnezeu. Dacă auzim mărturie că Domnul S-a întors, trebuie să căutăm și să o investigăm, pentru a vedea dacă există o exprimare a adevărului și dacă este glasul lui Dumnezeu. Căci oriunde este exprimat adevărul, acolo va fi și glasul lui Dumnezeu, precum și apariția și lucrarea Lui. Acest lucru este absolut adevărat. Exact cum spune Dumnezeu Atotputernic: «Cu cât oamenii cred mai mult că un lucru este imposibil, cu atât este mai probabil să se întâmple, deoarece înțelepciunea lui Dumnezeu se înalță mai sus de ceruri, gândurile Lui sunt mai înalte decât gândurile omului și lucrarea Lui transcende limitele gândirii și noțiunilor omului. Cu cât acel ceva este mai imposibil, cu atât mai mult deține adevăr ce poate fi căutat; cu cât ceva depășește mai mult noțiunile și imaginația omului, cu atât mai mult conține voia lui Dumnezeu. Aceasta deoarece, indiferent unde Se arată, Dumnezeu este tot Dumnezeu și esența Lui nu se va schimba niciodată din cauza locului sau a modului în care Se arată. Firea lui Dumnezeu rămâne aceeași oriunde sunt urmele Lui și, oriunde sunt urmele lui Dumnezeu, El este Dumnezeul întregii omeniri, întocmai așa cum Domnul Isus nu este doar Dumnezeul israeliților, ci este și Dumnezeul tuturor popoarelor din Asia, Europa și America și, chiar mai mult, El este singurul Dumnezeu din întregul univers. Așadar, să căutăm voia lui Dumnezeu, să-I descoperim arătarea în cuvântările Lui și să ținem pasul cu urmele Lui! Dumnezeu este adevărul, calea și viața. Cuvintele și arătarea Lui există în același timp, iar firea și urmele Lui sunt deschise în permanență omenirii» (Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Anexă 1: Arătarea lui Dumnezeu a adus o nouă epocă”).” Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic mi-au înlăturat complet confuzia. Ele au dezvăluit tainele apariției și lucrării lui Dumnezeu, dezmințind decisiv noțiunile mele anterioare. Tânjisem să întâmpin revenirea Domnului de ani de zile, dar nu mi-am dat seama niciodată că limitam apariția și lucrarea lui Dumnezeu la ceea ce mi-am imaginat și la cuvintele literale ale Bibliei. Cât de ignorantă și de oarbă fusesem! După ce adunarea s-a terminat, am luat inițiativa de a-i cere lui Audrey un exemplar al cărții „Cuvântul se arată în trup”, exprimat de Dumnezeu Atotputernic.

Citind cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, am văzut cum El dezvăluie multe dintre tainele Bibliei, cum ar fi planul de gestionare pe șase mii de ani al lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii, povestea ascunsă a Bibliei și cele trei etape ale lucrării lui Dumnezeu, semnificația numelor lui Dumnezeu, taina întrupării, semnificația lucrării de judecată a lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, cum stabilește Dumnezeu finalul și destinația tuturor tipurilor de oameni, cum se va realiza împărăția lui Hristos aici pe pământ și multe altele. Dumnezeu Atotputernic a exprimat o gamă atât de bogată de adevăruri și toate sunt taine și adevăruri pe care nu le auzisem niciodată înainte. Nimeni altcineva decât Dumnezeu nu ar putea dezvălui aceste taine. Cuvintele pe care le exprimă Dumnezeu Atotputernic sunt pline de autoritate, putere și măreție. Ele sunt într-adevăr cuvântările lui Dumnezeu – sunt glasul lui Dumnezeu. Am devenit absolut sigură că Dumnezeu Atotputernic este Domnul Isus întors. Am acceptat fără ezitare lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic și acum merg pe urmele Mielului.

Anterior: 69. De ce nu vreau să port o povară?

Înainte: 71. Încercările unui mediu dificil

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

11. M-am reunit cu Domnul

de Lilan, Coreea de SudDumnezeu Atotputernic spune: „Hristos din zilele de pe urmă aduce viață și aduce calea trainică și veșnică a...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger