747 Cum de Iov L-a putut venera pe Dumnezeu?

Iov nu-L văzuse-n veci pe Dumnezeu,

nici nu-L auzise rostind vreo învățătură,

dar inima sa și el erau mult mai de preț

pentru Dumnezeu

decât cei ce doar se lăudau

și vorbeau despre sacrificii și teorii profunde,

fără a-L cunoaște real pe Dumnezeu

și fără a se teme-ntr-adevăr de Dumnezeu.


Cum de Iov L-a putut venera pe Dumnezeu?

Iov avea inima pură,

nu se-ascundea de Dumnezeu.

Umanitatea sa era onestă și bună,

iubea dreptatea și tot ce era pozitiv.

Doar un asemenea om

putea urma calea lui Dumnezeu,

temându-se de El și ferindu-se de rău.

Așa era Iov, așa era Iov!


Un asemenea om putea vedea suveranitatea

autoritatea și puterea lui Dumnezeu.

Putea atinge supunerea

față de-aranjamentele și suveranitatea Lui

și putea să-I laude cu-adevărat numele.

Pentru că nu i-a păsat

dacă Dumnezeu îl va binecuvânta

sau dacă va aduce dezastre-asupra lui.


Iov știa că totul e controlat

de mâna lui Dumnezeu

și că-ngrijorarea omului e semn de nechibzuință,

e semn că-i ignorant,

irațional și se-ndoiește de suveranitatea Lui.

E un semn că nu Îl venerează pe Dumnezeu.

Cunoașterea lui Iov era exact ce voia Dumnezeu.


Cum de Iov L-a putut venera pe Dumnezeu?

Iov avea inima pură,

nu se-ascundea de Dumnezeu.

Umanitatea sa era onestă și bună,

iubea dreptatea și tot ce era pozitiv.

Doar un asemenea om

putea urma calea lui Dumnezeu,

temându-se de El și ferindu-se de rău.


Iov nu experimentase lucrarea lui Dumnezeu,

nu Îi văzuse fața, nu-I auzise cuvântul.

Atitudinea lui față de Dumnezeu

era rezultatul umanității și al căutării sale,

pe care oamenii de astăzi nu le au.

Și Dumnezeu a spus: „Nu-i nimeni ca el pe pământ,

un om drept și desăvârșit.”


Cum de Iov L-a putut venera pe Dumnezeu?

Iov avea inima pură,

nu se-ascundea de Dumnezeu.

Umanitatea sa era onestă și bună,

iubea dreptatea și tot ce era pozitiv.

Doar un asemenea om

putea urma calea lui Dumnezeu,

temându-se de El și ferindu-se de rău.


Adaptare după Cuvântul, Vol. 2: Despre a-L cunoaște pe Dumnezeu, „Lucrarea lui Dumnezeu, firea lui Dumnezeu și Dumnezeu Însuși II”

Anterior: 746 Faptele drepte ale lui Iov l-au biruit pe Satana

Înainte: 748 Adevărata credință și supunere față de Dumnezeu a lui Iov

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger