1. Situația a devenit tot mai sumbră în biserica noastră în ultimii câțiva ani. Frații și surorile își pierd credința și dragostea, devin din ce în ce mai negativiști și slabi, iar predicatorii au secat spiritual; ei nu au nimic de predicat. Simțim cu toții că am pierdut lucrarea Duhului Sfânt. Am căutat peste tot biserici care să aibă lucrarea Duhului Sfânt, dar fiecare biserică pe care o găsim este la fel de pustiită ca următoarea. De ce este fiecare confesiune copleșită de această foamete?

Răspuns:

Astăzi, lumea religioasă a devenit o pustiire și este lipsită de lucrarea Duhului Sfânt, iar credința și iubirea multor oameni este în declin. Acestea sunt fapte recunoscute. Care este deci motivul principal al acestei pustiiri? Știm cu toții că ne aflăm acum în etapa finală a zilelor de pe urmă. Domnul Isus a profețit: „Și din cauza înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mulți se va răci(Matei 24:12). Astăzi, cazurile de fărădelege din comunitatea religioasă devin din ce în ce mai răspândite. În biserici, pastorii și prezbiterii nu fac altceva decât să expună cunoștințe despre Biblie și teorie teologică pentru a se da în spectacol, a se impune și a câștiga venerația celorlalți. Ei nu au urmat niciodată poruncile Domnului Isus și nici nu dețin vreo mărturie bazată pe experiență în ceea ce privește punerea în practică a cuvintelor Domnului. Ei nu pot să țină nicio predică despre intrarea în viață și nici nu au condus vreodată oameni în practicarea și experimentarea cuvintelor Domnului. Mulți pastori și prezbiteri urmează, totodată, tendințele lumii exterioare și râvnesc la bani și luptă pentru putere și pentru propriile interese – s-au îndepărtat complet de la calea Domnului. După ani de zile în care au crezut în Domnul în mijlocul religiei, tot ceea ce înțeleg ei este teoria teologică și cunoașterea Bibliei; nu pricep nimic din adevăr, nu-L cunosc câtuși de puțin pe Domnul și nu au niciun soi de venerație sau ascultare. Au devenit cu toții cei care cred în Domnul, dar nu-L cunosc pe Domnul și se opun Lui. Acest lucru arată că liderii lumii religioase s-au îndepărtat complet de calea Domnului, ceea ce i-a făcut să piardă lucrarea Duhului Sfânt și binecuvântările lui Dumnezeu – acesta este motivul principal pentru pustiirea lumii religioase. Celălalt motiv este că Dumnezeu face o nouă lucrare, iar lucrarea Duhului Sfânt s-a schimbat. Domnul Isus S-a întors, El este Dumnezeu Atotputernic întrupat. El desfășoară lucrarea de judecată începând de la casa lui Dumnezeu, pe temelia lucrării de răscumpărare înfăptuite de Domnul Isus, inaugurând Epoca Împărăției și punând capăt Epocii Harului. Numai cei care acceptă lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic dețin lucrarea Duhului Sfânt și numai ei se bucură de provizionul apei vii a vieții care curge din tron. Dumnezeu Se va lepăda de cei care nu au ținut pasul cu lucrarea Sa actuală și refuză să Îl accepte pe Dumnezeu Atotputernic, îi va elimina și vor fi cufundați în întuneric. Pastorii și prezbiterii din lumea religioasă, în special, nu numai că nu caută și nu investighează lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic, dar se opun acesteia și o condamnă cu fanatism, răspândind tot felul de minciuni și sofisme pentru a-i înșela pe oameni și a-i împiedica să caute și să investigheze adevărata cale, și încercând să fure oile lui Dumnezeu ca fiind ale lor. Ei provoacă de multă vreme firea lui Dumnezeu și sunt detestați și blestemați de Dumnezeu. Cum ar putea Dumnezeu să nu Se lepede de ei și să-i abandoneze? Astăzi, aproape întreaga lume religioasă este controlată de lideri religioși care urăsc adevărul și sunt ostili față de Dumnezeu. Cum ar putea ea să obțină lucrarea Duhului Sfânt? Și cum ar putea să nu devină un pustiu? Acesta este motivul fundamental care stă la baza pustiirii lumii religioase. De asemenea, această pustiire împlinește întru totul profeția din Biblie: „Iată, vor veni zile, a spus Iahve Domnul, când voi trimite o foamete în țară, nu o foamete de pâine, nici o sete de apă, ci de a-I auzi cuvintele lui Iahve(Amos 8:11). „Mai mult, tot Eu am oprit ploaia pentru voi, când mai erau încă trei luni până la seceriș. Am dat ploaie peste o cetate, dar peste o alta n-am lăsat să plouă; peste un ogor a plouat, însă alt ogor nu a avut parte de ploaie și s-a uscat. Și așa, două sau trei orașe s-au preumblat către alt oraș ca să bea apă, dar nu s-au îndestulat; însă voi tot nu v-ați întors la Mine, a zis Iahve” (Amos 4:7-8). „Peste un ogor a plouat” din acest pasaj se referă la bisericile care acceptă lucrarea de judecată din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic și se supun ei; întrucât acceptă cuvântările Sale actuale, ei se bucură de provizionul și udarea apei vii a vieții care curge din tron. „Însă alt ogor nu a avut parte de ploaie și s-a uscat” se referă la pastorii și liderii lumii religioase care nu practică cuvintele Domnului, care nu respectă poruncile Domnului și care se opun lucrării din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic și o condamnă, ceea ce face ca lumea religioasă să fie detestată, respinsă și blestemată de Dumnezeu. Este complet lipsită de lucrarea Duhului Sfânt, este incapabilă să primească provizionul cuvântărilor prezente ale lui Dumnezeu și s-a scufundat în pustiire. La sfârșitul Epocii Legii, templul care, până atunci, debordase de slava lui Iahve a devenit pustiu, credincioșii nu respectau legile, preoții ofereau jertfe sărăcăcioase, iar templul a devenit o peșteră de hoți, în principal pentru că liderii evrei respectau doar tradițiile oamenilor și abandonau poruncile lui Dumnezeu; ei se îndepărtaseră complet de calea lui Dumnezeu și, drept urmare, au fost blestemați de Dumnezeu. În plus, acest lucru s-a întâmplat pentru că Domnul Isus S-a angajat în lucrarea de răscumpărare a omenirii în afara templului, în Epoca Harului. Lucrarea lui Dumnezeu se schimbase, iar toți cei care au acceptat lucrarea Domnului Isus au obținut lucrarea Duhului Sfânt, în timp ce aceia care L-au respins pe Domnul Isus și s-au împotrivit Lui au fost eliminați de lucrarea lui Dumnezeu și au fost aruncați în întuneric și pustiire.

Dumnezeu îngăduie să fie lovită de foamete comunitatea religioasă, iar în spatele acestui lucru se află voia lui Dumnezeu. Să ne uităm la două pasaje din cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic: „Dumnezeu va împlini acest fapt: va face ca toți oamenii din univers să vină înaintea Lui și să I se închine Dumnezeului de pe pământ, iar lucrarea Lui din alte locuri va înceta, iar oamenii vor fi forțați să caute adevărata cale. Va fi ca și cu Iosif: toți veneau la el pentru mâncare și i se închinau, pentru că el avea ce să mănânce. Pentru a evita foametea, oamenii vor fi forțați să caute adevărata cale. Întreaga comunitate religioasă va suferi o foamete aspră și numai Dumnezeul zilei de astăzi este izvorul de apă vie, este în posesia izvorului nesecat oferit pentru bucuria omului, iar oamenii vor veni și vor depinde de El(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Împărăția Milenară a sosit”). „Dumnezeu a făcut din acest grup de oameni singurul punct de focalizare al lucrării Lui în întregul univers. El Și-a sacrificat tot sângele inimii pentru voi; El a revendicat și v-a dat vouă toată lucrarea Duhului din întregul univers. Iată de ce voi sunteți cei norocoși. Mai mult, El Și-a transferat slava de la Israel, poporul Lui ales, către voi, și va face ca scopul planului Lui să se manifeste pe deplin prin acest grup. De aceea, voi sunteți cei care veți primi moștenirea lui Dumnezeu și, chiar mai mult, sunteți moștenitorii slavei lui Dumnezeu(Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Este lucrarea lui Dumnezeu la fel de simplă cum și-o imaginează oamenii?”).

Cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic ne arată clar că Dumnezeu nu S-a lepădat niciodată de cei care cred cu adevărat în El și tânjesc după apariția Sa. Faptul că Dumnezeu a permis să devină pustie comunitatea religioasă este pentru a-i forța pe cei din religie care iubesc adevărul să părăsească religia, să scape de cătușele și controlul antihriștilor și al oamenilor răi din ea, astfel încât să poată fi ridicați înaintea tronului lui Dumnezeu pentru a fi judecați, curățiți și desăvârșiți prin cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă înfăptuiește lucrarea de judecată și exprimă toate adevărurile pentru curățirea și mântuirea omenirii, pentru a face un grup de biruitori, care sunt primele roade, înainte de sosirea dezastrelor. Acest lucru îndeplinește profeția din Cartea Apocalipsei: „Aceștia sunt cei care nu s-au întinat cu femei, căci sunt virgini. Ei Îl urmează pe Miel oriunde merge. Ei au fost răscumpărați dintre oameni ca prime roade pentru Dumnezeu și pentru Miel(Apocalipsa 14:4). Când acești biruitori vor fi completați de Dumnezeu, El va face să plouă cu marile dezastre pentru a răsplăti binele și a pedepsi răul. Numai dacă părăsim religia, urmăm pașii Mielului, acceptăm lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic și ne supunem acesteia și experimentăm judecata și curățirea înaintea scaunului lui Hristos putem fi desăvârșiți de Dumnezeu în biruitori și putem evita încercările lui Dumnezeu atunci când lumea este supusă testului. Numai acești biruitori – aceste prime roade – care sunt desăvârșiți de Dumnezeu au dreptul să primească promisiunea și binecuvântările Sale. Între timp, cei care nu acceptă niciodată lucrarea din zilele de pe urmă a lui Dumnezeu Atotputernic vor fi disprețuiți, respinși și eliminați de Dumnezeu. Ei vor fi cu siguranță cufundați în dezastru și pedepsiți și își vor pierde pentru totdeauna șansa la mântuire. Acest lucru este dincolo de orice îndoială!

Anterior: 4. Recunosc că acele cuvinte exprimate de Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul, dar familia mea a fost păcălită de toate minciunile și aberațiile răspândite de PCC și comunitatea religioasă. Aceasta face orice poate pentru a mă opri să investighez lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă. Nu vreau să mă cert cu familia mea din cauza credinței mele în Dumnezeu Atotputernic, dar nici să renunț la credința mea în Dumnezeu Atotputernic și să-mi pierd șansa la mântuirea de către Dumnezeu. Care este lucrul corect pe care ar trebui să-l fac?

Înainte: 2. Deși Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a fost cotropită de opoziția și condamnarea frenetică din partea PCC și a comunității religioase în ultimii ani, observ că biserica a produs tot mai multe filme și videoclipuri online care mărturisesc pentru Dumnezeu. Conținutul acestor filme și videoclipuri crește în permanență, iar ele devin tot mai bine realizate din punct de vedere tehnic. Adevărurile despre care au părtășie aceste producții sunt, de asemenea, incredibil de edificatoare pentru oameni. În ultimii ani, întreaga comunitate religioasă nu a produs niciun film nici pe departe atât de bun care să mărturisească pentru lucrarea lui Dumnezeu. Acum tot mai mulți oameni care cred cu adevărat în Dumnezeu din toate religiile și confesiunile s-au alăturat Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic. De ce prosperă Biserica lui Dumnezeu Atotputernic, în timp ce întreaga comunitate religioasă este atât de pustiită?

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger