Ce fel de oameni mântuiește Dumnezeu? Ce fel de oameni elimină El?

septembrie 21, 2019

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Cei care îi aparțin Satanei nu înțeleg cuvintele lui Dumnezeu și cei care Îi aparțin lui Dumnezeu pot auzi vocea lui Dumnezeu. Toți aceia care realizează și înțeleg cuvintele pe care Eu le rostesc sunt cei care vor fi mântuiți și vor depune mărturie pentru Dumnezeu; toți aceia care nu înțeleg cuvintele pe care Eu le rostesc nu pot depune mărturie pentru Dumnezeu și sunt cei care vor fi eliminați.

Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cunoașterea celor trei etape ale lucrării lui Dumnezeu este calea spre a-L cunoaște pe Dumnezeu”

Morții sunt cei care nu au duh, cei care sunt amorțiți în extremă și care se opun lui Dumnezeu. Mai mult, ei sunt cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Acești oameni nu au nici cea mai mică intenție de a asculta de Dumnezeu, ei doar se răzvrătesc împotriva Lui și se opun Lui și nu au pic de loialitate. Cei vii sunt cei ale căror duhuri au renăscut, care știu să asculte de Dumnezeu și care sunt loiali lui Dumnezeu. Ei sunt stăpâniți de adevăr și de mărturie și numai acești oameni sunt plăcuți lui Dumnezeu în casa Lui. Dumnezeu mântuiește pe cei care pot prinde viață, care pot vedea mântuirea lui Dumnezeu, care pot fi loiali lui Dumnezeu și dornici să-L caute pe Dumnezeu. El îi mântuiește pe cei care cred în întruparea lui Dumnezeu și cred în arătarea Lui. Unii oameni pot prinde viață, iar unii oameni nu pot; depinde dacă firea lor poate fi salvată sau nu. Mulți oameni au auzit multe cuvinte ale lui Dumnezeu, totuși nu înțeleg voia lui Dumnezeu, au auzit multe cuvinte ale lui Dumnezeu, dar sunt încă incapabili să le pună în practică, sunt incapabili să trăiască orice adevăr și se amestecă în mod deliberat cu lucrarea lui Dumnezeu. Ei nu sunt capabili să facă nicio lucrare pentru Dumnezeu, nu pot să-I dedice nimic, și cheltuiesc în secret banii bisericii și mănâncă gratuit în casa lui Dumnezeu. Acești oameni sunt morți și nu vor fi mântuiți. Dumnezeu mântuiește pe toți cei care sunt în mijlocul lucrării Lui. Dar este o parte dintre aceștia care nu poate primi mântuirea Lui; doar un număr mic poate primi mântuirea Sa, pentru că majoritatea oamenilor sunt morți, sunt atât de morți încât nu pot fi mântuiți, au fost exploatați total de Satana și, prin firea lor, sunt prea răi. Nu a fost mic nici acel număr de oameni capabili să se supună în totalitate lui Dumnezeu. Nu au fost cei care au fost supuși în totalitate lui Dumnezeu încă de la început, sau care au avut cea mai mare iubire pentru Dumnezeu încă de la început; în schimb, ei au devenit supuși lui Dumnezeu datorită lucrării Sale de cucerire, Îl văd pe Dumnezeu datorită iubirii Sale supreme, există schimbări în firea lor datorită firii drepte a lui Dumnezeu și ajung să-L cunoască pe Dumnezeu datorită lucrării Sale, care este reală și totodată normală.

Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Ești o persoană care a prins viață?”

Dumnezeu i-a desăvârșit întotdeauna pe cei care L-au slujit. El nu se leapădă de ei cu una, cu două. Dacă vei primi cu adevărat judecata și mustrarea cuvântului lui Dumnezeu, dacă te vei lepăda de practicile și regulile religioase vechi și vei înceta să mai folosești concepte religioase vechi ca un indicator pentru cuvântul pe care Dumnezeu îl vorbește azi, numai atunci vei avea un viitor. Dar, dacă te agăți de lucruri vechi, dacă încă le prețuiești, atunci cu niciun chip nu poți fi mântuit. Dumnezeu nu bagă în seamă oameni ca aceștia.

Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Slujirea religioasă trebuie curățită”

Aceia care cred cu adevărat în Dumnezeu sunt cei care sunt dispuşi să pună cuvântul lui Dumnezeu în aplicare şi ei sunt aceia care sunt dispuşi să practice adevărul. Aceia care pot sta mărturie adevărată lui Dumnezeu sunt, de asemenea, aceia care sunt dispuşi să pună în aplicare cuvântul Lui şi ei sunt aceia care pot sta cu adevărat de partea adevărului. Aceia care se folosesc de păcăleli şi care fac nedreptăţi sunt cu toţii oameni care nu au adevăr şi cu toţii aduc ruşine lui Dumnezeu. Aceia din cadrul bisericii care se implică în dispute sunt lacheii Satanei şi sunt întruparea Satanei. Acest tip de persoană este prea infamă. Aceia care nu au discernământ şi sunt incapabili să stea de partea adevărului, cu toţii au intenţii rele şi murdăresc adevărul. Aceşti oameni sunt şi mai mult reprezentanţi ai Satanei; ei sunt dincolo de orice răscumpărare şi este de la sine înţeles că sunt obiecte care trebuie eliminate. Acelora care nu practică adevărul nu ar trebui să li se permită să rămână în familia lui Dumnezeu, nici acelora care dărâmă în mod intenţionat biserica. Dar acum nu este momentul pentru a face lucrarea de expulzare. Ei doar vor fi descoperiţi şi eliminaţi în final. Nu va mai fi făcută nicio lucrare inutilă pentru aceşti oameni; cei care aparțin Satanei sunt incapabili de a sta de partea adevărului, în timp ce aceia care caută adevărul pot sta de partea adevărului. Aceia care nu practică adevărul nu sunt demni de a auzi calea adevărului şi nu sunt demni de a aduce mărturie adevărului. Practic, adevărul nu este pentru urechile lor, ci este vorbit în schimb pentru urechile celor care îl practică. Înainte ca sfârşitul fiecărei persoane să fie dezvăluit, aceia care deranjează biserica şi întrerup lucrarea vor fi primii care să fie lăsaţi de-o parte. Odată ce lucrarea este finalizată, aceşti oameni vor fi expuşi unul după celălalt înainte de a fi eliminaţi. În timpul oferirii adevărului, nu le este acordată nicio atenţie momentan. Când va fi dezvăluit întreg adevărul oamenilor, aceşti oameni ar trebui să fie eliminaţi, acesta fiind şi momentul când toţi oamenii sunt împărţiţi după felul lor. Datorită vicleniei lor josnice, aceia fără discernământ vor fi ruinați de oameni răi şi vor fi conduşi pe căi greşite de oameni răi şi nu se vor putea întoarce. Aceşti oameni ar trebui să fie trataţi astfel, căci nu iubesc adevărul, pentru că sunt incapabili să stea de partea adevărului, pentru că urmează oameni răi, ei stau de partea oamenilor răi şi pentru că complotează cu oameni răi şi Îl sfidează pe Dumnezeu. Ei ştiu foarte bine că acei oameni răi radiază răutate, dar ei îşi împietresc inimile şi îi urmează, mişcându-se împotriva adevărului. Acei oameni care nu practică adevărul, ci care fac lucruri distructive şi abominabile, oare nu fac toți rău? Deşi printre ei sunt cei care se prezintă precum regi şi sunt cei care merg în urma lor, nu sunt oare naturile lor sfidătoare de Dumnezeu toate la fel? Ce scuză pot avea pentru a spune că Dumnezeu nu îi salvează? Ce scuză pot avea pentru a spune că Dumnezeu nu este drept? Nu este oare propriul lor rău cel care îi va distruge? Nu este oare propria lor răzvrătire cea care îi va trage în jos în iad? Aceia care practică adevărul vor fi salvaţi în final şi desăvârşiţi prin adevăr. Aceia care nu practică adevărul, în final, vor invita ruinarea prin adevăr. Acestea sunt sfârşiturile care îi aşteaptă pe cei care practică adevărul şi pe cei care nu o fac.

Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Un avertisment pentru cei care nu practică adevărul”

Unii se comportă într-o manieră cuviincioasă și par a fi deosebit de „bine crescuți” în prezența lui Dumnezeu, totuși ei devin sfidători și pierd orice cumpătare în prezența Duhului. Voi ați socoti un astfel de om în categoria celor cinstiți? Dacă tu ești un ipocrit și unul care este adept al socializării, atunci Eu spun că tu ești cu siguranță unul care se joacă cu Dumnezeu. Dacă cuvintele tale sunt pline de scuze și justificări fără valoare, atunci eu spun că tu ești cel care e extrem de ostil, când vine vorba să pui adevărul în practică. Dacă tu ai multe confidențe pe care nu ești dispus să le împărtășești, și dacă tu nu ești dispus să îți dezvălui secretele – adică, dificultățile tale – înaintea altora, astfel încât să cauți calea luminii, atunci Eu spun că tu ești cel care nu va primi mântuirea cu ușurință și care nu va ieși cu ușurință din întuneric. Dacă a căuta calea adevărului este pe placul tău, atunci tu ești unul care locuiește întotdeauna în lumină. Dacă tu ești foarte bucuros să fii făcător de servicii în casa lui Dumnezeu, lucrând cu sârguință și conștiincios în anonimat, dând mereu și neluând niciodată, atunci Eu spun că tu ești un sfânt credincios, deoarece tu nu cauți nicio recompensă și, pur și simplu, ești un om onest. Dacă tu ești dispus să fii deschis, dacă tu ești dispus să cheltuiești tot ce ai, dacă tu poți să-ți sacrifici viața pentru Dumnezeu și să fii martor, dacă tu ești cinstit până într-acolo încât nu știi decât să-L satisfaci pe Dumnezeu și să nu te gândești doar la tine sau să iei pentru tine însuţi, atunci Eu spun că acești oameni sunt cei hrăniți în lumină și care vor trăi veșnic în împărăție.

Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Trei avertismente”

Unii oameni renunță atunci când li se întâmplă ceva negativ și nu reușesc să se ridice după fiecare eșec. Acești oameni sunt toți nechibzuiți care nu iubesc adevărul și nu vor reuși să câștige adevărul, chiar dacă trăiesc o întreagă viață de credință. Cum ar putea astfel de nechibzuiți să urmeze până la capăt? Oamenii isteți și cei care au cu adevărat însușirea lăuntrică și înțeleg chestiunile spirituale sunt căutători ai adevărului și, probabil, de opt ori din zece, sunt capabili să câștige inspirație, învățătură, luminare și progres. Când același lucru se întâmplă unor nechibzuiți care nu înțeleg chestiunile spirituale, de zece ori, niciodată nu vor obține vreun beneficiu de la viață, niciodată nu vor face vreo schimbare și niciodată nu-și vor înțelege natura. Ei eșuează de zece ori, se împleticesc de zece ori, dar tot nu se trezesc și nici nu caută adevărul pentru a găsi sursa problemei. Indiferent cât de multe predici ar asculta, aceștia nu vor înțelege niciodată adevărul – ei sunt o cauză pierdută. De fiecare dată când se împiedică, au nevoie de altcineva pentru a-i susține, a-i îndupleca. Dacă nu sunt înduplecați sau ajutați, ei, pur și simplu, nu se vor ridica din nou. De fiecare dată când se întâmplă acest lucru, există pericolul căderii și de fiecare dată există pericolul degenerării acestora. Nu reprezintă acest lucru sfârșitul pentru ei? Mai există motive ca acești oameni inutili să fie mântuiți? Mântuirea omenirii de către Dumnezeu este mântuire pentru cei care iubesc adevărul. Este mântuire pentru cei cu voință și hotărâre, pentru cei care aspiră la adevăr și dreptate. A spune că unii oameni sunt hotărâți înseamnă a spune că ei tânjesc după dreptate, bunătate și adevăr și că au conștiință. Dumnezeu lucrează în acești oameni pentru ca ei să înțeleagă și să obțină adevărul, astfel încât corupția lor să poată fi curățată și firea vieții lor să poată fi transformată. Dacă înlăuntrul tău nu există nicio iubire pentru adevăr sau dorință după dreptate și lumină, atunci oricând vei întâmpina răul, nu vei avea voința să te lepezi de lucruri rele sau să suferi greutăți și, în cazul în care conștiința este insensibilă, capacitatea ta de a primi adevărul este, de asemenea, insensibilă, nu ești sensibil la adevăr sau la lucrurile care se întâmplă, nu poți distinge nimic și nu ai capacitatea de a gestiona sau de a rezolva lucruri, atunci nu există nicio modalitate de a fi mântuit. Acest tip de oameni nu au nimic care să-i recomande, nu merită să colaborați cu ei. Ei nu răspund indiferent cât de clar sau transparent le vorbește Dumnezeu despre adevăr, de parcă ar fi deja morți. Nu s-a terminat pentru ei? Oricine care încă are suflare poate fi salvat prin respirație artificială. Dar dacă au murit deja și sufletul lor a plecat, atunci respirația artificială nu va ajuta la nimic. Odată ce ți se întâmplă ceva, te veștejești și nu ești martor, deci nu poți fi niciodată salvat și ești complet extenuat.

Fragment din „Oamenii confuzi nu pot fi mântuiți” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

Astfel de oameni nu au nici o înțelegere a lucrării noi, ci sunt plini de noțiuni nesfârșite. Ei nu au nici o funcție în biserică; mai degrabă, ei aduc daune și răspândesc răul pretutindeni, până în punctul de a se amesteca în orice fel de abatere și tulburare în biserică și, prin urmare, aducându-le celor nesăbuiți confuzie și dezordine. Acești diavoli vii, aceste duhuri rele ar trebui să părăsească biserica cât mai curând posibil, ca aceasta să nu fie blestemată din cauza ta. Tu poți să nu te temi de lucrarea de astăzi, dar nu te temi tu oare de pedeapsa dreaptă de mâine? Există un număr mare de oameni în biserică, care sunt paraziți, precum și un număr mare de lupi care încearcă să perturbe lucrarea firească a lui Dumnezeu. Aceste ființe sunt toate demoni trimiși de Diavol, lupi feroce care caută să sfâșie mieii neștiutori. Dacă acești așa-numiți oameni nu sunt înlăturați, ei devin paraziți ai bisericii și molii ce devorează ofrandele. Acești viermi dezgustători, netrebnici, neștiutori și vrednici de dispreț își vor primi pedeapsa într-o zi!

Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cei care se supun lui Dumnezeu cu o inimă sinceră vor fi negreșit câștigați de Dumnezeu”

Cei care se gândesc doar la trupul lor și cărora le place confortul, cei a căror credință este ambiguă, cei care se angajează în remedii vrăjitorești și vrăjitorie, cei care sunt promiscui și zdrențuiți și neglijenți, cei care fură sacrificii lui Iahve și posesiunile Lui, cei care iubesc mita, cei care visează în mod nebun să meargă în cer, cei care sunt aroganți și îngâmfați, și se silesc din răsputeri doar pentru faimă și avere personală, cei care răspândesc cuvinte impertinente, cei care blasfemiază împotriva lui Dumnezeu Însuși, cei care nu fac altceva decât să facă judecăți împotriva lui Dumnezeu și să-L defăimeze pe Dumnezeu Însuși, cei care se alătură altora și încearcă să devină independenți, cei care se înalță pe sine mai sus decât Dumnezeu, acei tineri frivoli, bărbați și femei, precum și bărbații și femeile de vârstă mijlocie, care sunt prinși în mrejele viciului, acei bărbați și femei care se bucură de faimă și avere personale și care urmăresc printre altele statutul personal, acei oameni care nu se căiesc și care sunt prinși în păcat – nu sunt toți dincolo de mântuire? Desfrâul, păcătoșenia, remediile vrăjitorești, vrăjitoria, caracterul profan și cuvintele impertinente, toate se dezlănțuie printre voi, cuvintele adevărului și ale vieții sunt călcate printre voi, și limba sfântă este pângărită între voi. Voi, Neamuri, umflate de mizerie și neascultare! Unde veți ajunge? Cum îndrăznesc cei care iubesc trupul, care comit acte rele ale trupului și care sunt ademeniți în imoralitate, să continue să trăiască? Nu știţi că oameni ca voi sunt viermi care sunt dincolo de mântuire? Ce vă califică să cereţi una și alta? Până în prezent, nu a existat nici cea mai mică schimbare în cei care nu iubesc adevărul și iubesc doar trupul – deci, cum pot fi salvați astfel de oameni? Chiar și astăzi, cei care nu iubesc modul de viață, care nu Îl înalță pe Dumnezeu și nu Îi sunt mărturie, care plănuiesc de dragul statutului lor, care se ridică în slăvi – nu sunt ei tot aceiași? Unde este valoarea în salvarea lor? Dacă poți sau nu să fii salvat, nu depinde de cât de bine ești calificat sau de câți ani ai lucrat, cu atât mai puțin de cât de multe acreditări ai. Depinde dacă a existat vreo urmare în urmărirea ta. Ar trebui să știi că cei care sunt mântuiți sunt pomii care dau rod, nu copacii care au frunzișuri luxuriante și flori abundente, dar nu dau roade. Și ce dacă ai petrecut mulți ani rătăcind străzile? Unde este mărturia ta? Respectul tău pentru Dumnezeu este mult mai mic decât iubirea ta față de tine și dorințele tale desfrânate – nu este cineva ca acesta un degenerat? Cum ai putut fi un exemplar și model de mântuire? Natura ta este neschimbată, ești prea răzvrătit, nu poți fi salvat! Nu vor fi eliminați astfel de oameni? Este timpul când lucrarea Mea se termină, nu momentul în care va sosi ultima ta zi? Am lucrat atât de mult și am rostit atât de multe cuvinte printre voi – cât de multe au intrat în urechile voastre? Cât de mult aţi ascultat vreodată? Când se va încheia lucrarea Mea, va fi și momentul când vei înceta să Mi te opui și nu-Mi vei mai sta împotrivă. În timpul lucrării Mele, întotdeauna acționați împotriva Mea, niciodată nu respectați cuvintele Mele. Eu Îmi fac lucrarea Mea, iar tu îți faci lucrarea ta, îți faci propria ta mică împărăție – voi, haită de vulpi și câini, tot ce faceți este împotriva Mea! Întotdeauna încercați să-i aduceți pe cei care vă iubesc doar pe voi în îmbrățișarea voastră – unde e respectul vostru? Tot ceea ce faceți este înșelător! Nu aveți nicio ascultare sau respect, tot ceea ce faceți este înșelător și blasfemator! Pot fi astfel de oameni mântuiți? Bărbații imorali sexual, lascivi, întotdeauna vor să le atragă pe acele prostituate vanitoase la ei pentru plăcerea lor. Nu voi salva astfel de demoni imorali sexual, vă urăsc demoni murdari, imoralitatea și vanitatea v-au aruncat în iad – ce aveți de spus în apărarea voastră? Voi, demoni murdari și spirite rele, sunteți atât de odioși! Sunteți dezgustători! Cum ar putea fi salvat un asemenea gunoi? Ar putea fi salvați cei prinși în mrejele păcatului? În felul acesta, aceste adevăruri și această viață nu au nicio atracție pentru voi; sunteți atrași de păcătoșenie, de bani, de statut, de faimă și de câștig, de plăcerile trupului, de frumusețea bărbaților și de vanitatea femeilor. Ce vă califică să intrați în Împărăția Mea? Imaginea voastră este chiar mai mare decât Dumnezeu, statutul vostru este mai înalt decât Dumnezeu, ca să nu mai spun nimic despre prestigiul vostru printre oameni – ați devenit idoli pe care oamenii îi venerează. Nu ai devenit arhanghelul? Când se dezvăluie sfârșitul oamenilor, care este atunci când și lucrarea mântuirii se apropie de sfârșit, mulți dintre voi veți fi cadavre care sunt dincolo de mântuire și trebuie eliminate.

Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Practica (7)”

Oamenii care vor supraviețui mai târziu prin odihnă vor fi îndurat cu toții ziua nenorocirii și, de asemenea, vor fi fost martori pentru Dumnezeu; ei vor fi cu toții oameni care își vor fi făcut datoria și care intenționează să Îl asculte pe Dumnezeu. Aceia care vor doar să folosească oportunitatea de a sluji pentru a evita să practice adevărul nu vor putea rămâne. Dumnezeu are standarde corespunzătoare pentru aranjarea rezultatelor tuturor oamenilor; El nu ia aceste decizii doar conform cuvintelor și comportamentului unei persoane, nici nu le ia conform comportamentului său într-o singură perioadă de timp. El nu va fi deloc tolerant față de comportamentul rău al unei persoane datorită serviciului din trecut oferit de acea persoană lui Dumnezeu, nici nu va cruța o persoană de la moarte datorită unui singur efort pentru Dumnezeu. Nimeni nu poate scăpa de răsplata pentru răutatea sa și nimeni nu își poate ascunde comportamentul rău și, prin aceasta, să scape de agonia distrugerii. Dacă o persoană își poate face într-adevăr datoria, atunci aceasta înseamnă că este o persoană credincioasă veșnic lui Dumnezeu, care nu caută recompense, indiferent dacă primește binecuvântări sau suferă nenorociri. Dacă oamenii sunt credincioși lui Dumnezeu când văd binecuvântări, dar își pierd credința când nu pot vedea binecuvântări și, în final, tot nu pot să fie martori pentru Dumnezeu și tot nu pot să își facă datoria cum ar trebui, acești oameni care odată I-au oferit servicii lui Dumnezeu cu credință, tot vor fi distruși. Pe scurt, oamenii răi nu pot supraviețui în eternitate, nici nu pot intra în odihnă; doar cei drepți sunt stăpânii odihnei.

Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Dumnezeu și omul vor intra în odihnă împreună”

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger