Ce sunt oamenii lui Dumnezu? Ce sunt făcătorii de servicii?

septembrie 21, 2019

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Cele cinci fecioare înţelepte îi reprezintă pe fiii Mei şi poporul Meu printre oamenii pe care Eu i-am creat. Sunt numite[a] „fecioare” pentru că, deşi s-au născut pe pământ, au fost, totuşi, câştigate de Mine; se poate spune că au devenit sfinte, deci sunt numite „fecioare”. Cele „cinci”, menţionate mai sus, reprezintă numărul fiilor Mei şi al popoarelor pe care le-am predestinat. Cele „cinci fecioare nechibzuite” se referă la făcătorii de servicii. Ei Mă slujesc pe Mine fără să dea nici cea mai mică importanţă vieţii, urmărind doar lucruri exterioare (întrucât nu au calitatea Mea, orice ar face ei este un lucru exterior), şi nu sunt în stare să-Mi fie ajutoare de nădejde, astfel că sunt numite „fecioare nechibzuite”. Cele „cinci” menţionate mai sus îl reprezintă pe Satana şi numele de „fecioare” dat lor [b] înseamnă că au fost cucerite de Mine şi sunt în stare să Mă slujească, însă asemenea persoane nu sunt sfinte, aşa că li se spune făcători de servicii.

Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvântări ale lui Hristos la început”, Capitolul 116

Astfel că, va exista o nouă abordare: cei care citesc cuvântul Meu și îl acceptă ca fiind însăși viața lor sunt oamenii Împărăției Mele. Din moment ce ei sunt în Împărăția Mea, ei sunt oamenii Mei în Împărăție. Pentru că ei sunt călăuziți de cuvintele Mele, cu toate că sunt numiți Poporul Meu, această denumire nu este cu nimic mai inferioară decât aceea de a fi numiți „fiii” Mei. Ca popor al Meu, cu toții trebuie să fie credincioși în Împărăția Mea și să-și împlinească sarcinile, iar cei care încalcă decretele Mele administrative trebuie să primească pedeapsa Mea. Aceasta este atenționarea Mea pentru toți.

Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers”, Capitolul 1

Doar aceia care se liniștesc înaintea lui Dumnezeu au grijă de viață, au grijă de părtășia în duh, sunt însetați după cuvintele lui Dumnezeu și urmează adevărul. Toți aceia care nu se îngrijesc să se liniștească înaintea lui Dumnezeu, care nu se pregătesc să se liniștească înaintea lui Dumnezeu, sunt oameni trufași legați cu totul de cele lumești, oameni lipsiți de viață; chiar dacă spun că ei cred în Dumnezeu, cuvintele lor sunt deșarte. Cei pe care Dumnezeu îi desăvârșește și îi împlinește până la urmă sunt aceia care se pot liniști înaintea lui Dumnezeu. Așadar, oamenii care se liniștesc înaintea lui Dumnezeu sunt oameni dăruiți cu multe binecuvântări. Oamenii care, de-a lungul zilei, își iau prea puțin răgaz să mănânce și să bea cuvintele lui Dumnezeu, cei care sunt preocupați numai de lucrurile din afară și nu se îngrijesc de intrarea în viață sunt cu toții fățarnici lipsiți de orice perspectivă de evoluție viitoare. Aceia care se pot liniști înaintea lui Dumnezeu și Îl pot primi cu adevărat pe Dumnezeu sunt poporul lui Dumnezeu.

Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Despre a-ți liniști inima înaintea lui Dumnezeu”

Chiar acum majoritatea oamenilor (adică toți oamenii, cu excepția întâilor născuți) sunt în această stare. Eu spun aceste lucruri atât de clar și acești oameni de abia reacționează și încă le mai pasă de plăcerile lor trupești – mănâncă și apoi dorm; ei dorm, apoi mănâncă și nu se gândesc la cuvintele Mele. Chiar dacă ei au energie, va fi doar pentru un timp, și după aceea rămân așa cum erau, complet neschimbați, ca și când nu M-au ascultat deloc. Aceștia sunt oamenii inutili tipici, care nu au sarcini – cei mai evidenţi linge-blide. Mai târziu, îi voi părăsi unul câte unul. Nu vă faceți griji! Unul câte unul, îi voi trimite înapoi în Adânc. Duhul Sfânt nu lucrează niciodată în acest tip de persoană și tot ceea ce face este un dar. Când vorbesc despre acest dar, vreau să spun că aceasta este o persoană fără viață, care este făcătorul Meu de servicii. Nu îi vreau pe nici unul dintre aceștia și îi voi elimina (dar acum sunt încă puțin utili).

Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Cuvântări ale lui Hristos la început”, Capitolul 102

Și care este rolul acestor făcători de servicii? Să-i slujească pe aleșii lui Dumnezeu. În principal, rolul lor este să slujească lucrarea lui Dumnezeu, să coopereze cu lucrarea lui Dumnezeu și să coopereze cu Dumnezeu când El își întregește aleșii. […] Identitatea unui făcător de servicii este cea de făcător de servicii, dar, pentru Dumnezeu, ei se numără printre toate lucrurile pe care El le-a creat – pur și simplu, rolul lor este cel de făcător de servicii. Fiind una dintre făpturile lui Dumnezeu, e vreo diferență între un făcător de servicii și aleșii lui Dumnezeu? În fapt, nu e nicio diferență. Convențional vorbind, există o diferență, în ceea ce privește esența există o diferență, în ceea ce privește rolul pe care îl îndeplinesc există o diferență, dar Dumnezeu nu îi discriminează pe acești oameni. Atunci, de ce sunt acești oameni definiți ca făcători de servicii? Ar trebui să înțelegeți asta. Făcătorii de servicii provin din rândurile necredincioșilor. Menționarea necredincioșilor ne spune că trecutul lor este rău: ei sunt toți atei, în trecutul lor, au fost atei, nu au crezut în Dumnezeu și au fost ostili față de El, față de adevăr și de lucrurile pozitive. Nu au crezut în Dumnezeu și nu au crezut că există un Dumnezeu. Așadar, pot ei să fie capabili să înțeleagă cuvintele lui Dumnezeu? E drept să spunem că, într-o mare măsură, nu sunt. Așa cum animalele sunt incapabile să înțeleagă cuvintele oamenilor, făcătorii de servicii nu înțeleg ce spune Dumnezeu, ce cere El și de ce are El asemenea cerințe – ei nu înțeleg, aceste lucruri sunt de neînțeles pentru ei, iar ei rămân neluminați. Și, din acest motiv, acești oameni nu au viața despre care am discutat. Fără viață, pot oamenii să înțeleagă adevărul? Sunt ei înzestrați cu adevăr? Sunt ei înzestrați cu trăirea și cunoașterea cuvintelor lui Dumnezeu? (Nu.) Acestea sunt originile făcătorilor de servicii. Dar fiindcă Dumnezeu îi face pe acești oameni să fie făcători de servicii, există totuși standarde ale cerințelor Lui pentru ei, El nu îi desconsideră și nu îi tratează cu indiferență. Chiar dacă ei nu înțeleg cuvintele Lui și sunt lipsiți de viață, Dumnezeu tot este bun cu ei și există totuși standarde ale cerințelor Lui pentru ei. Voi tocmai ați discutat despre aceste standarde: să fii loial lui Dumnezeu și să faci ceea ce spune El. Când slujești, trebuie să o faci acolo unde este nevoie și trebuie să o faci până la capăt. Dacă poți să fii un făcător de servicii loial, dacă poți să slujești întru totul până la capăt și dacă ești capabil să îndeplinești perfect însărcinarea care ți-a fost dată de Dumnezeu, atunci vei trăi o viață plină de valoare și, astfel, vei putea să rămâi. Dacă tu depui puțin mai mult efort, dacă te străduiești mai din greu și poți să-ți dublezi strădaniile de a-L cunoaște pe Dumnezeu, dacă poți să vorbești puțin despre cunoașterea lui Dumnezeu, dacă poți să fii mărturie pentru Dumnezeu și, în plus, dacă poți să înțelegi o parte din voia lui Dumnezeu poți să cooperezi în lucrarea lui Dumnezeu și să respecți întrucâtva voia lui Dumnezeu, atunci norocul tău, ca făcător de servicii, se va schimba. Și care va fi această schimbare a norocului? Nu vei mai fi capabil doar să rămâi. Pe baza comportamentului tău și a aspirațiilor și preocupărilor tale personale, Dumnezeu te va face unul dintre aleșii Lui. Asta va fi schimbarea. Pentru făcătorii de servicii, care este cel mai mare avantaj al acestui fapt? Este că ei pot să devină aleșii lui Dumnezeu. […] Este ceva benefic? Da, este, și e o veste bună. Cu alte cuvinte, făcătorii de servicii pot să fie modelați. Nu este cazul ca un făcător de servicii, atunci când Dumnezeu i-a destinat să slujească, să facă asta pentru totdeauna, nu este neapărat așa. Pe baza comportamentului său individual, Dumnezeu Se va purta diferit cu el și îi va răspunde în mod diferit.

Cuvântul, Vol. 2: Despre a-L cunoaște pe Dumnezeu, „Dumnezeu Însuși, Unicul X”

Citate din predici și părtășii ca referință:

Ce sunt oamenii lui Dumnezeu? Toți cei care sunt oamenii lui Dumnezeu sunt aceia care vor putea să rămână și să supraviețuiască în Epoca Împărăției. Ei sunt aceia care au experimentat lucrarea lui Dumnezeu și au obținut adevărul; sunt oameni cu viață nouă. Oamenii lui Dumnezeu au cunoștință adevărată despre Dumnezeu, sunt capabili să practice adevărul și, în cele din urmă, după ce trec prin multe încercări, rafinări, necazuri și dezastre, sunt desăvârșiți. Ei sunt aceia care sunt desăvârșiți prin experimentarea lucrării lui Dumnezeu. Toți cei care sunt oamenii lui Dumnezeu au trei caracteristici. Una, ei au respect față de Dumnezeu – acesta este lucrul principal. A doua, au o umanitate relativ bună, au o bună reputație și majoritatea oamenilor îi aprobă. A treia, își fac datoria cu devotament. Oricine are aceste trei caracteristici este unul dintre oamenii lui Dumnezeu. Pentru oamenii lui Dumnezeu, nu contează cât de înalt este calibrul lor; ei au cel puțin un calibru mediu și pot înțelege adevăruri mediocre, dar, principalul este că ei au respect și umanitate bună. Indiferent de locul în care sunt plasați sau ce sarcină le cereți să facă, ei sunt demni de încredere. Nu sunt fățarnici, nu sunt duplicitari, și nu sunt de acord fățiș, iar pe ascuns să se împotrivească. Ei sunt mai degrabă cinstiți și demni de încredere; ei inspiră încredere altora. Toți acești oameni au o umanitate destul de bună și sunt cinstiți; ei sunt oamenii lui Dumnezeu în Epoca Împărăției.

Fragment din „Trebuie să ne fie clare esența și rezultatele fiecărei persoane” în Predici și părtășie despre intrarea în viață IX

Făcătorii de servicii nu au câștigat adevărul ca pe propria lor viață; ei fac doar servicii pentru Dumnezeu. Ei au o inimă sinceră față de Dumnezeu, precum și credință, și posedă umanitate relativ bună, dar nu le place așa mult adevărul. Ei se bazează pe entuziasmul lor în a se sacrifica pentru Dumnezeu și sunt dispuși să sufere orice greutăți. Ei vor urma până la sfârșit și nu se vor îndepărta niciodată de Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care oamenii care sunt făcători de servicii devotați vor rămâne. […] De ce se spune că sunt făcători de servicii? Pentru că ei nu urmăresc adevărul. Cei care urmăresc adevărul au, de asemenea, momente în care se dezvăluie stricăciunea lor și momente în care suferă o înfrângere, dar odată ce sunt emondați și tratați, odată ce experimentează eșecuri și neajunsuri sau sunt alungați din casa lui Dumnezeu, își dau seama: „Cel care este fără adevăr este atât de vrednic de milă, iar cine se bazează pe zel poate sta ferm! Dacă cineva nu poate practica adevărul, dacă cineva nu înțelege adevărul, atunci niciodată nu-și va putea face datoria la nivelul cerut. Nu este acesta un făcător de servicii? Eu nu pot fi un făcător de servicii – trebuie să urmăresc adevărul și să depun eforturi să-mi îndeplinesc datoria la nivelul cerut pentru a mângâia inima lui Dumnezeu și pentru a răsplăti dragostea lui Dumnezeu.” El se trezește și începe să caute adevărul și, în cele din urmă, obține cu adevărat unele adevăruri, începe cu adevărat să aibă o inimă care Îl respectă pe Dumnezeu. Deci, sunt încă oamenii ca aceștia făcători de servicii? Ei aparțin poporului lui Dumnezeu pentru că dețin unele adevăruri și au o inimă care-L respectă pe Dumnezeu, o inimă care-L iubește pe Dumnezeu. În momentul în care devin nesupuși și împotrivitori, ei își dau seama de acest lucru și se căiesc față de Dumnezeu și apoi se schimbă; acest tip de persoană este aceea care a câștigat adevărul ca pe propria sa viață.

Există oare o mare diferență între oamenii lui Dumnezeu și făcătorii de servicii? Deși nu este atât de mare sau atât de evidentă, ei sunt în esență diferiți. Făcătorii de servicii au puțină frică de Dumnezeu, doar spunând cel mult: „Nu-L jigni pe Dumnezeu! Dacă Îl jignești pe Dumnezeu, vei fi pedepsit!” Poate ceva atât de mic să fie considerat respect adevărat față de Dumnezeu? Cei care au o inimă care cu adevărat Îl respectă pe Dumnezeu nu iau doar în considerare dacă Îl vor jigni sau nu pe Dumnezeu, ci vor lua în considerare și dacă se împotrivesc sau nu adevărului, dacă se împotrivesc cuvintelor lui Dumnezeu, dacă a face ceva înseamnă nesupunere față de Dumnezeu, dacă acel lucru rănește inima lui Dumnezeu și cum Îl pot mulțumi pe Dumnezeu. Ei iau în considerare toate aceste aspecte; aceasta înseamnă să ai o inimă care Îl respectă pe Dumnezeu. Cel care are o inimă care Îl respectă pe Dumnezeu, în timp ce practică adevărul, poate cel puțin să se ferească de rău și să se abțină de la a face lucruri care se împotrivesc lui Dumnezeu; el este capabil să depășească acest nivel de referință. Aceasta se numește a avea o inimă care Îl respectă pe Dumnezeu. Există o diferență între a avea o inimă care-L venerează pe Dumnezeu și a avea o inimă cu puțină frică de Dumnezeu. Dacă cineva cu o inimă care-L venerează pe Dumnezeu înțelege cu adevărat unele adevăruri și poate să pună în practică unele din cuvintele lui Dumnezeu, atunci, această persoană are cu siguranță viață; cel care are adevărul ca viața sa, aparține poporului lui Dumnezeu. Făcătorii de servicii nu au adevărul ca viața lor, nu le place adevărul și tot ceea ce dețin este credința în Dumnezeu. În plus, ei au cel puțin zel și umanitate medie; ei sunt dispuși să se sacrifice pentru Dumnezeu. Indiferent cât de multe probleme se întâmplă acasă, indiferent de situațiile sau încercările cu care se confruntă, aceștia persistă în a face servicii pentru Dumnezeu și sunt devotați până la sfârșit, fără a se retrage. Aceștia sunt oamenii care vor rămâne, făcătorii de servicii loiali. Unii făcători de servicii nu servesc până la sfârșit; de îndată ce aud că nu vor câștiga binecuvântări, ei încetează să mai slujească. Unii făcători de servicii care nu reușesc să slujească bine nu permit nimănui să aibă de-a face cu ei. De îndată ce cineva are de-a face cu ei, ei spun: „Nu voi mai face niciun serviciu, mă duc acasă”. Unii făcători de servicii, întâmpinând situații grave, de exemplu, fiind arestați, devin lași și se retrag. În cursul serviciului lor, unii încă se îngrijorează pentru viața familiei: „Cum va trăi familia mea? Trebuie să mă întorc și să câștig niște bani, trebuie să am grijă de soțul (sau soția) și de copiii mei.” Ei privesc înapoi cu mâna pe plug, lipsiți de orice loialitate față de Dumnezeu. Aceste tipuri de făcători de servicii nu sunt la nivelul cerut și, astfel, vor fi toți eliminați.

Fragment din „Predici și părtășii despre cuvântul lui Dumnezeu «Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși»” în Predici și părtășie despre intrarea în viață XIV

În trecut, erau mulți oameni care nu înțelegeau poporul lui Dumnezeu. Care este, la urma urmei, poporul lui Dumnezeu? Nu este adevărat că noi, care L-am acceptat pe Dumnezeu Atotputernic, suntem poporul Lui? Nu atunci când accepți numele lui Dumnezeu Atotputernic devii unul dintre oamenii Lui. Pentru aceasta, există un proces de a fi desăvârșit, care conține un criteriu. Care este acest criteriu? Este de a-ți fi realizat datoria conform standardului, și numai atunci ești unul dintre oamenii lui Dumnezeu; cei care nu au îndeplinit acest criteriu în datoria lor nu sunt oamenii lui Dumnezeu. Nu sunt poporul lui Dumnezeu. Mai precis, ei sunt făcători de servicii – așa li se spune în timpul acestei perioade de practică. Cei care nu au dobândit încă adevărul se numesc făcători de servicii. Atunci când o persoană a dobândit adevărul și este capabilă să se ocupe de lucruri în concordanță cu principiul înseamnă că a obținut viața. Doar aceia care au adevărul ca viața lor sunt, cu adevărat, oamenii lui Dumnezeu.

Fragment din Predici și părtășie despre intrarea în viață, volumul 125

Note de subsol:

a. Textul original nu conține expresia „sunt numite”.

b. Textul original nu conține expresia „numele… dat lor”.

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger