Ce înseamnă răpirea dinaintea dezastrului? Ce e un biruitor care este făcut înaintea dezastrului?

septembrie 21, 2019

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

„A fi adus sus” nu înseamnă a fi adus dintr-un loc jos într-un loc înalt, după cum își închipuie oamenii. Aceasta este o greșeală uriașă. A fi adus sus se referă la predestinarea și apoi selectarea înfăptuite de Mine. Îi vizează pe toți cei pe care Eu i-am predestinat și i-am ales. Cei care au dobândit statutul de fiu întâi născut, statutul fiilor sau al poporului, sunt toți aceia care au fost răpiți la Cer[a]. Acest lucru este cel mai incompatibil cu noțiunile oamenilor. Cei care vor avea o parte în casa Mea, în viitor, sunt toți oamenii care au fost aduși sus dinaintea Mea. Acest lucru este absolut adevărat, nu se va schimba niciodată și nu va putea fi respins de nimeni. Acesta este contraatacul împotriva Satanei. Oricine este predestinat de Mine va fi adus sus dinaintea Mea.

Fragment din „Capitolul 104” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

Biserica din Filadelfia a prins formă, ceea ce se datorează în întregime harului și milei lui Dumnezeu. Dragostea pentru Dumnezeu se naște în inimile nenumăraților sfinți, care nu ezită în călătoria lor spirituală. Sunt de neclintit în credința lor că unicul Dumnezeu adevărat S-a întrupat, că El este Conducătorul Universului, care comandă peste toate lucrurile: acest lucru este confirmat de Duhul Sfânt, este de neclintit precum munții! Și nu se va schimba niciodată!

[…]

Astăzi, ai făcut complete toate bisericile – biserica din Filadelfia – și astfel, Ți-ai îndeplinit planul de gestionare de 6000 de ani (planul mântuirii). Sfinții pot acum să se supună cu smerenie înaintea Ta, legați unul de altul în duh și întovărășiți în iubire, reuniți cu sursa fântânii. Apa vie a vieții curge fără încetare, spălând și înlăturând tot noroiul și apa murdară din biserică, purificând încă odată templul Tău. Am ajuns să-L cunoaștem pe Dumnezeul concret și adevărat, am pășit printre cuvintele Sale, ne-am recunoscut propriile funcții și datorii și am făcut tot ce am putut pentru a ne sacrifica de dragul bisericii. Pururi tăcuți înaintea Ta, trebuie să luăm aminte la lucrarea Duhului Sfânt, astfel încât voia Ta să nu fie îngrădită în noi. Printre sfinți există dragoste reciprocă, iar punctele forte ale unora vor compensa cusururile altora. Ei pot umbla în duh în orice moment, iluminați și luminați de Duhul Sfânt. Ei pun adevărul în practică imediat ce îl înțeleg. Țin pasul cu noua lumină și calcă pe urmele lui Dumnezeu.

[…]

Cooperează activ cu Dumnezeu, colaborează în slujire și devino una, îndeplinește intențiile lui Dumnezeu Atotputernic, grăbește-te să devii un corp spiritual sfânt, calcă-l în picioare pe Satana și pune capăt destinului Satanei. Biserica din Filadelfia a fost răpită în prezența lui Dumnezeu și se manifestă în gloria Lui.

Fragment din „Capitolul 2” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

Când Dumnezeu vine, oamenii ar trebui să se bucure de măreția Sa și de mânia Sa. Totuși, oricât de dure pot fi cuvintele Lui, El vine să mântuiască și desăvârșească omenirea. În calitate de creaturi, oamenii ar trebui să îndeplinească datoriile pe care se cuvine să le îndeplinească și să mărturisească ferm pentru Dumnezeu în toiul rafinării. În fiecare încercare, ar trebui să susțină mărturia pe care ar trebui să o aducă și să facă asta în mod răsunător de dragul lui Dumnezeu. O persoană care face acest lucru este un biruitor. Indiferent cum te rafinează Dumnezeu, tu rămâi plin de încredere și nu îți pierzi niciodată încrederea în El. Faci ceea ce ar trebui să facă omul. Asta îi cere Dumnezeu omului, iar inima omului ar trebui să poată reveni la El pe deplin și să se întoarcă spre El în fiecare clipă care trece. Acesta este un biruitor. Cei la care Dumnezeu Se referă ca biruitori sunt cei care încă pot să mărturisească ferm, să-și mențină încrederea și devotamentul față de Dumnezeu când sunt sub influența Satanei sau sunt asediați de Satana, adică atunci când se găsesc printre forțele întunericului. Dacă încă poți să-ți menții o inimă pură și să păstrezi iubirea autentică pentru Dumnezeu indiferent de situație, atunci tu mărturisești ferm în fața lui Dumnezeu, și asta vrea să spună Dumnezeu prin „a fi biruitor”.

Fragment din „Ar trebui să îți menții devotamentul față de Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Ca unul care crede în Dumnezeu, ar trebui să înțelegi că astăzi, primind lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă și toată lucrarea planului lui Dumnezeu în tine, ai primit cu adevărat o înălțare măreață și mântuirea de la Dumnezeu. Toată lucrarea lui Dumnezeu în întregul univers s-a concentrat asupra acestui grup de oameni. El și-a dedicat toate eforturile și a sacrificat totul pentru voi; El v-a revendicat și a dat pentru voi toată lucrarea Duhului în întregul univers. De aceea spun că voi sunteți cei norocoși. Mai mult, El a transferat slava Lui de la Israel, poporul Lui ales, către voi, pentru ca scopul planului Lui să se manifeste prin voi, acest grup de oameni. De aceea, voi sunteți cei care veți primi moștenirea lui Dumnezeu, și chiar mai mult, sunteți moștenitorii slavei lui Dumnezeu. Poate că vă amintiți cu toții aceste cuvinte: „Căci necazul nostru ușor de purtat și temporar, lucrează în noi o greutate veșnică de slavă, dincolo de orice imaginație.” În trecut, ați auzit cu toții aceste cuvinte, totuși nici unul nu a înțeles adevărata lor însemnătate. Astăzi, știți bine însemnătatea reală pe care o au. Aceste cuvinte sunt ceea ce va împlini Dumnezeu în zilele de pe urmă. Căci ele se vor împlini asupra celor chinuiți cu cruzime de marele balaur roșu, în țara unde el stă. Marele balaur roșu Îl persecută pe Dumnezeu și este vrăjmașul lui Dumnezeu; prin urmare, cei din această țară care cred în Dumnezeu sunt supuși umilinței și persecuției. De aceea aceste cuvinte vor deveni realitate în grupul vostru de oameni. Pe măsură ce această lucrare se desfășoară într-o țară care se împotrivește lui Dumnezeu, toată lucrarea Lui întâmpină piedici excesive și multe din cuvintele Lui nu pot fi împlinite la vreme; așadar, oamenii sunt rafinați datorită cuvintelor lui Dumnezeu. Și acesta este un element al suferinței. Este foarte greu pentru Dumnezeu să Își îndeplinească lucrarea în țara marelui balaur roșu, dar prin astfel de dificultăți Dumnezeu împlinește o etapă a lucrării Sale pentru a-Și manifesta înțelepciunea și faptele minunate. Dumnezeu folosește această oportunitate pentru a face compleți oamenii din acest grup. Din cauza suferinței oamenilor, a calibrului și a firii satanice a oamenilor din această țară necurată, Dumnezeu Își face lucrarea de purificare și de cucerire astfel încât El să poată obține slavă din aceasta și să îi câștige pe cei care stau mărturie faptelor Lui. Aceasta este însemnătatea deplină a tuturor sacrificiilor pe care le-a făcut Dumnezeu pentru grupul acesta de oameni.

Fragment din „Este lucrarea lui Dumnezeu la fel de simplă cum și-o imaginează oamenii?” în Cuvântul Se arată în trup

Omul va fi făcut complet în totalitate în Epoca Împărăției. După lucrarea de cucerire, omul va fi supus rafinării și încercărilor. Aceia care pot îndura și pot mărturisi ferm în timpul acestor încercări sunt aceia care vor fi, în cele din urmă, făcuți compleți; ei sunt biruitorii. În timpul acestor încercări, omului i se cere să accepte această rafinare, iar această rafinare este ultimul aspect al lucrării lui Dumnezeu. Este ultima dată când omul va fi rafinat înainte de încheierea întregii lucrări de gestionare a lui Dumnezeu, și toți aceia care Îl urmează pe Dumnezeu trebuie să accepte acest test final, trebuie să accepte această ultimă rafinare. Aceia care sunt copleșiți de încercări sunt fără lucrarea Duhului Sfânt și îndrumarea lui Dumnezeu, dar cei care au fost cu adevărat cuceriți și Îl caută cu adevărat pe Dumnezeu vor rămâne, în cele din urmă, neclintiți; ei sunt cei care au umanitate și care Îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu. Indiferent de ceea ce face Dumnezeu, acești victorioși nu vor fi lipsiți de viziuni, și vor continua să pună adevărul în practică fără greș în mărturia lor. Ei sunt cei care vor scăpa, în cele din urmă, din marile încercări.

Fragment din „Lucrarea lui Dumnezeu și practica omului” în Cuvântul Se arată în trup

Am spus anterior că un grup de biruitori este câștigat din Est, biruitori care vin din mijlocul marelui necaz. Care este sensul acestor cuvinte? Înseamnă că acești oameni care au fost câștigați au fost cu adevărat ascultători după ce au fost judecați și mustrați, tratați și emondați, și au fost supuși la tot felul de rafinări. Credința unor astfel de oameni nu este vagă și abstractă, ci reală. Ei nu au văzut semne și minuni sau miracole; ei nu vorbesc de cuvinte și doctrine absconse sau cunoștințe profunde; în schimb, ei au realitatea, cuvintele lui Dumnezeu și o adevărată cunoaștere a realității lui Dumnezeu.

Fragment din „Totul se împlinește prin cuvântul lui Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Citate din predici și părtășii ca referință:

Cei pe care îi va mântui Dumnezeu sunt aduși înapoi în grupuri. Primul grup sunt cei din China continentală; al doilea grup sunt cei care se află peste mări. Aceia care sunt peste mări încep acum să se întoarcă spre Dumnezeu. Al treilea grup sunt aceia care, după abaterea marilor dezastre, își vor veni în fire și se vor întoarce înaintea lui Dumnezeu în mijlocul dezastrelor. Aceia care vor fi răpiți și care se întorc în fața lui Dumnezeu înainte de dezastre sunt mulți. Chiar acum, lucrarea răpirii înainte de marile dezastre se apropie rapid de sfârșit. La ce se referă „se apropie rapid de sfârșit?” De ce aș spune asta? Este pentru că marile dezastre sosesc în curând. Dacă marile dezastre sosesc peste doi ani, aceia care se întorc la Dumnezeu în decursul acestor doi ani vor fi, de asemenea, considerați ca parte a grupului care este răpit înaintea dezastrelor. Cât despre aceia care nu se întorc la Dumnezeu în acești doi ani, alți oameni propovăduiesc Evanghelia pentru ei și sunt martori ai lucrării lui Dumnezeu Atotputernic din zilele de pe urmă și, totuși, ei neagă categoric: „Este greșit, nu se poate! Nu voi crede nimic din ce nu am văzut eu însumi”. Indiferent ce ar putea să spună alții, ei tot refuză să accepte. Dumnezeu îi va plasa pe acești oameni chiar în mijlocul dezastrelor. El va folosi dezastrele pentru a-i rafina și pedepsi, astfel încât să plângă și să scrâșnească din dinți în mijlocul dezastrelor, în întuneric.

Fragment din Predici și părtășie despre intrarea în viață

„De ce crezi în Dumnezeu Atotputernic; care e semnificația credinței în Dumnezeu Atotputernic?” Este foarte important să înțelegi acest lucru. Unii oameni cugetă: „Inițial, am crezut în Domnul Isus. Acum, am auzit o mărturie atât de clară a adevărului din Biblie din partea evangheliștilor din Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. În special, am auzit cuvântările lui Dumnezeu Atotputernic, toate reprezentând adevărul, și aud că ele sunt glasul lui Dumnezeu. Acesta a împlinit exact ceea este scris în Apocalipsa: «Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor Duhul!» (Apocalipsa 2:7). După ce am auzit toate cuvântările lui Dumnezeu Atotputernic, am confirmat un lucru: Domnul Isus S-a întors, iar El este Dumnezeu Atotputernic”. Noi, credincioșii în Dumnezeu Atotputernic, aparținem grupului de oameni ce vor fi răpiți de Domnul. Acest lucru a împlinit exact profețiile din Biblie ale Domnului Isus: „La miezul nopții a răsunat un strigăt: «Iată mirele! Ieșiți-i în întâmpinare!»” (Matei 25:6), și „Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el, și el cu Mine” (Apocalipsa 3:20). „Iată, Eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol, și oamenii să nu-i vadă rușinea” (Apocalipsa 16:15). De vreme ce profețiile Domnului au fost împlinite, acum luăm cina cu Domnul. În Biblie, Domnul Isus a numit-o „cina nunții Mielului”. Care e înțelesul „cinei nunții Mielului”? De ce i se spune „cina nunții Mielului”? „Mielul” este Hristos, iar nunta Mielului înseamnă că Hristos vine să facă un grup de oameni compleți. Pe aceia care au fost predestinați de către El în biruitori înaintea dezastrului îi va face oile Lui, prin urmare, aceasta se numește „participarea la cină”. „Nunta” înseamnă a dobândi și, după aceea, devenim o familie. Prin urmare, unele interpretări ale acestui citat din Biblie se referă la Hristos ca mire și la biserică drept mireasă. Acest lucru se numește nuntă și înseamnă a dobândi ceva. Referitor la dobândire, acest lucru are legătură cu lucrarea lui Dumnezeu de judecată și mustrare în zilele de pe urmă, care e lucrarea de judecată ce începe din casa lui Dumnezeu. A fi supus acestei lucrări înseamnă, în primul rând, să fii cucerit de Dumnezeu și, apoi, să fii curățit, desăvârșit, câștigat și făcut complet; astfel este lucrarea judecății care începe din casa lui Dumnezeu. După ce oamenii au fost supuși lucrării lui Dumnezeu în zilele de pe urmă și au devenit compatibili cu Hristos, lucrarea de judecată ce începe din casa lui Dumnezeu ajunge la final. Odată ce a fost încheiată, grupul de oameni făcuți compleți reprezintă grupul de biruitori care au fost făcuți înainte de dezastru. Care este poziția biruitorilor în Împărăția lui Dumnezeu? Ei sunt stâlpii Împărăției lui Hristos. Acești biruitori făcuți de Dumnezeu înaintea dezastrelor vor deveni stâlpii Împărăției lui Hristos. Nu crezi că e o binecuvântare extraordinară? Aceasta e o binecuvântare extraordinară.

Fragment din Predici și părtășie despre intrarea în viață

Note de subsol:

a. „Caught up” în original.

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger