Care sunt scopurile și semnificația întrupării lui Dumnezeu în China pentru a lucra în zilele de pe urmă?

martie 19, 2021

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Lucrarea lui Iahve a fost facerea lumii, a fost începutul; această etapă a lucrării este finalul lucrării și încheierea. La început, lucrarea lui Dumnezeu a fost îndeplinită printre cei aleși ai Israelului și a reprezentat începutul unei noi epoci în cel mai sfânt dintre toate locurile. Ultima etapă a lucrării este îndeplinită în cea mai necurată dintre țări, pentru a judeca lumea și pentru a încheia epoca. În prima etapă, lucrarea lui Dumnezeu a fost făcută în cel mai strălucitor dintre locuri, iar ultima etapă este îndeplinită în cel mai întunecat dintre toate locurile, iar acest întuneric va fi izgonit, lumina va fi adusă, iar toți oamenii vor fi cuceriți. După ce vor fi cuceriți oamenii din cel mai necurat și întunecat loc dintre toate și după ce întreaga populație va recunoaște că există un Dumnezeu, care este adevăratul Dumnezeu și fiecare persoană a fost convinsă pe deplin, atunci acest fapt va fi folosit pentru a îndeplini lucrarea de cucerire dintr-un capăt în celălalt al întregului univers. Această etapă a lucrării este simbolică: odată ce lucrarea acestei epoci se va încheia, lucrarea de 6000 de ani de gestionare va ajunge pe deplin la final. Odată ce aceia din cel mai întunecat dintre toate locurile vor fi cuceriți, se înțelege de la sine că va fi la fel peste tot. Astfel, doar lucrarea de cucerire din China are un simbolism semnificativ. China întrupează toate forțele întunericului, iar oamenii din China îi reprezintă pe toți cei care aparțin trupului, Satanei din carne și oase. Poporul chinez este cel care a fost cel mai mult corupt de marele balaur roșu, care se opune cel mai puternic lui Dumnezeu, a cărui umanitate este cea mai josnică și necurată și, astfel, reprezintă arhetipul întregii omeniri corupte. Aceasta nu înseamnă că alte țări nu au probleme deloc; concepțiile omului sunt toate la fel și, deși oamenii acestor țări pot avea o bună valoare, dacă nu Îl cunosc pe Dumnezeu, atunci înseamnă că I se opun Lui. De ce evreii I s-au opus și, de asemenea, L-au sfidat pe Dumnezeu? De ce I s-au opus și fariseii? De ce L-a trădat Iuda pe Isus? La acea vreme, mulți dintre ucenici nu Îl cunoșteau pe Isus. De ce, după ce Isus a fost răstignit și a înviat, oamenii tot nu credeau în El? Nu este la fel neascultarea oamenilor? Doar că oamenii din China sunt daț‏i ca exemplu și când ei vor fi cuceriți, vor deveni un model și exemplu și vor servi ca referință pentru alții. De ce am spus întotdeauna că voi sunteți accesorii ale planului Meu de gestionare? În poporul chinez corupția, impuritatea, nedreptatea, opoziția și răzvrătirea se manifestă cel mai pe deplin și sunt dezvăluite în toate diferitele lor forme. Pe de o parte, ei sunt de un calibru slab și, pe de altă parte, viețile și mentalitatea lor sunt înapoiate, iar obiceiurile lor, mediul social, originea familiei – toate sunt cele mai înapoiate și slabe. Statutul lor, de asemenea, este umil. Lucrarea din acest loc este simbolică și, după ce această lucrare de testare va fi îndeplinită în întregime, lucrarea Sa ulterioară se va desfășura mult mai bine. Dacă poate fi finalizată această etapă a lucrării, atunci lucrarea ulterioară e de la sine înțeleasă. Odată ce această etapă a lucrării va fi îndeplinită, marele succes va fi complet realizat, iar lucrarea de cucerire din întregul univers va ajunge la o încheiere totală. De fapt, odată ce lucrarea printre voi va avea succes, aceasta va fi echivalentul succesului pretutindeni în întreg universul. Aceasta este semnificația motivului pentru care vă fac să fiți model și exemplu.

Fragment din „Viziunea lucrării lui Dumnezeu (2)” în Cuvântul Se arată în trup

Să lucrez acum asupra descendenților lui Moab înseamnă să îi mântuiesc pe cei care au căzut în cel mai mare întuneric. Deși ei au fost blestemați, Dumnezeu este dispus să obțină glorie de la ei căci, la început, toți au fost oameni a căror inimă era lipsită de Dumnezeu; doar a-i face pe cei fără Dumnezeu în inima lor să I se supună și să-L iubească este adevărata cucerire, iar roadele unei asemenea lucrări sunt cele mai valoroase și mai convingătoare. Doar asta înseamnă dobândirea gloriei – aceasta este gloria pe care Dumnezeu vrea să o câștige în zilele de pe urmă. Deși acești oameni au o poziție inferioară, faptul că acum sunt capabili să câștige o mântuire atât de minunată este o adevărată înălțare din partea lui Dumnezeu. Această lucrare este foarte semnificativă și prin judecată îi câștigă El pe acești oameni. Intenția Sa nu este să îi pedepsească pe acești oameni, ci să îi mântuiască. Dacă în zilele de pe urmă El încă ar mai săvârși lucrarea de cucerire în Israel, ar fi inutil; chiar dacă ar aduce roade, nu ar avea valoare sau vreo mare însemnătate, iar El nu ar putea să câștige toată gloria. El lucrează asupra voastră, a celor care ați căzut în cele mai întunecate locuri, a celor care sunteți cei mai înapoiați. Acești oameni nu recunosc faptul că există un Dumnezeu și nu au știut niciodată că există un Dumnezeu. Aceste creaturi au fost atât de corupte de Satana încât L-au uitat pe Dumnezeu. Au fost orbite de Satana și nu știu că există un Dumnezeu în cer. În inima voastră, toți venerați idoli și vă închinați Satanei – nu sunteți cei mai josnici și cei mai înapoiați oameni? Sunteți cele mai josnice dintre trupuri, fără vreo libertate personală, și îndurați și greutăți. În plus, sunteți oamenii de la cel mai de jos nivel al acestei societăți, fără să aveți măcar libertatea credinței. În asta constă importanța lucrării asupra voastră.

Fragment din „Semnificația mântuirii descendenților lui Moab” în Cuvântul Se arată în trup

Când Dumnezeu a venit pe pământ, nu era din lumea asta, și nu S-a întrupat ca să Se bucure de lume. Locul unde lucrarea Îi va dezvălui firea și care va fi cel mai semnificativ este cel în care S-a născut El. Fie că este un tărâm sfânt sau murdar și indiferent unde lucrează El, El este sfânt. Totul în lume a fost creat de El, deși totul a fost corupt de Satana. Totuși, toate lucrurile încă aparțin Lui; toate sunt în mâinile Lui. El vine într-un ținut murdar și lucrează ca să Își dezvăluie sfințenia; face asta doar de dragul lucrării Sale, ceea ce înseamnă că El îndură mari umilințe ca să facă o asemenea lucrare pentru a-i mântui pe oamenii din acest ținut necurat. Face lucrul acesta pentru a fi martor, de dragul întregii omeniri. O astfel de lucrare le arată oamenilor dreptatea lui Dumnezeu și reușește să demonstreze mai bine supremația Sa. Măreția și corectitudinea Lui se manifestă în mântuirea unui grup de oameni umili, pe care alții îi disprețuiesc. Faptul că S-a născut într-un ținut murdar nu dovedește că El este umil; pur și simplu permite întregii creații să vadă măreția Lui și adevărata Lui dragoste pentru omenire. Cu cât mai mult face El asta, cu atât mai mult dezvăluie dragostea Lui pură, dragostea Lui fără cusur pentru oameni.

Fragment din „Semnificația mântuirii descendenților lui Moab” în Cuvântul Se arată în trup

Toată lucrarea lui Dumnezeu în întregul univers s-a concentrat asupra acestui grup de oameni. El și-a dedicat toate eforturile și a sacrificat totul pentru voi; El v-a revendicat și a dat pentru voi toată lucrarea Duhului în întregul univers. De aceea spun că voi sunteți cei norocoși. Mai mult, El a transferat slava Lui de la Israel, poporul Lui ales, către voi, pentru ca scopul planului Lui să se manifeste prin voi, acest grup de oameni. De aceea, voi sunteți cei care veți primi moștenirea lui Dumnezeu, și chiar mai mult, sunteți moștenitorii slavei lui Dumnezeu. Poate că vă amintiți cu toții aceste cuvinte: „Căci necazul nostru ușor de purtat și temporar, lucrează în noi o greutate veșnică de slavă, dincolo de orice imaginație.” În trecut, ați auzit cu toții aceste cuvinte, totuși nici unul nu a înțeles adevărata lor însemnătate. Astăzi, știți bine însemnătatea reală pe care o au. Aceste cuvinte sunt ceea ce va împlini Dumnezeu în zilele de pe urmă. Căci ele se vor împlini asupra celor chinuiți cu cruzime de marele balaur roșu, în țara unde el stă. Marele balaur roșu Îl persecută pe Dumnezeu și este vrăjmașul lui Dumnezeu; prin urmare, cei din această țară care cred în Dumnezeu sunt supuși umilinței și persecuției. De aceea aceste cuvinte vor deveni realitate în grupul vostru de oameni. Pe măsură ce această lucrare se desfășoară într-o țară care se împotrivește lui Dumnezeu, toată lucrarea Lui întâmpină piedici excesive și multe din cuvintele Lui nu pot fi împlinite la vreme; așadar, oamenii sunt rafinați datorită cuvintelor lui Dumnezeu. Și acesta este un element al suferinței. Este foarte greu pentru Dumnezeu să Își îndeplinească lucrarea în țara marelui balaur roșu, dar prin astfel de dificultăți Dumnezeu împlinește o etapă a lucrării Sale pentru a-Și manifesta înțelepciunea și faptele minunate. Dumnezeu folosește această oportunitate pentru a face compleți oamenii din acest grup. Din cauza suferinței oamenilor, a calibrului și a firii satanice a oamenilor din această țară necurată, Dumnezeu Își face lucrarea de purificare și de cucerire astfel încât El să poată obține slavă din aceasta și să îi câștige pe cei care stau mărturie faptelor Lui. Aceasta este însemnătatea deplină a tuturor sacrificiilor pe care le-a făcut Dumnezeu pentru grupul acesta de oameni. Adică, Dumnezeu face lucrarea de cucerire doar prin cei care I se împotrivesc. Doar făcând aceasta, se poate manifesta măreața putere a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, doar cei din țara necurată sunt vrednici să moștenească slava lui Dumnezeu și doar acest lucru poate scoate în evidență puterea măreață a lui Dumnezeu. De aceea spun că slava lui Dumnezeu este obținută în țara aceasta necurată de la cei care locuiesc în ea. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Este exact ca în etapa lucrării lui Isus; El putea fi glorificat numai în mijlocul fariseilor care Îl persecutau. Dacă n-ar fi existat o astfel de persecuție și trădarea lui Iuda, Isus n-ar fi fost batjocorit și defăimat și mai ales nu ar fi fost răstignit și astfel nu ar fi obținut niciodată slavă. Oriunde lucrează Dumnezeu, în fiecare epocă și oriunde lucrează El în trup, acolo câștigă slavă și îi câștigă pe cei pe care intenționează să îi câștige. Acesta este planul lucrării lui Dumnezeu și aceasta este gestionarea Lui.

În planul lui Dumnezeu de câteva mii de ani, lucrarea făcută în trup are două părți: mai întâi este lucrarea răstignirii, pentru care El este slăvit; cealaltă este lucrarea de cucerire și desăvârșire din zilele de pe urmă, prin care El va obține slavă. Acesta este modul de gestionare al lui Dumnezeu. De aceea, nu priviți lucrarea lui Dumnezeu sau însărcinarea lui Dumnezeu pentru voi ca pe ceva prea simplu. Sunteți cu toții moștenitori ai unei greutăți a slavei lui Dumnezeu mult mai mari și veșnice și acest lucru a fost hotărât în mod special de Dumnezeu. Din cele două părți ale slavei Lui, una este revelată în voi; totalitatea uneia dintre părțile slavei lui Dumnezeu este revărsată asupra voastră ca să vă fie moștenire. Aceasta este înălțarea din partea lui Dumnezeu și planul Lui hotărât de multă vreme. Ținând cont de măreția lucrării făcute de Dumnezeu în țara în care locuiește marele balaur roșu, dacă această lucrarea ar fi fost făcută în altă parte, ar fi adus de mult multă roadă și ar fi fost ușor acceptată de oameni. O astfel de lucrare ar fi mult prea ușor de acceptat de către clericii din occident care cred în Dumnezeu, pentru că etapa lucrării lui Isus servește ca precedent. De aceea El nu poate îndeplini această etapă a lucrării de glorificare în altă parte; adică, pentru că există sprijin din partea tuturor oamenilor și recunoaștere din partea tuturor națiunilor, nu există niciun loc în care slava lui Dumnezeu să se odihnească. Și exact aceasta este semnificația extraordinară pe care această etapă a lucrării o deține în această țară.

Fragment din „Este lucrarea lui Dumnezeu la fel de simplă cum și-o imaginează oamenii?” în Cuvântul Se arată în trup

Dumnezeu este Domnul întregii creații

(Un articol selectat din cuvintele lui Dumnezeu)

O etapă a lucrării din cele două epoci anterioare a avut loc în Israel; cealaltă a avut loc în Iudeea. General vorbind, niciuna dintre etapele acestei lucrări nu a părăsit Israelul; ele au fost etapele lucrării desfășurate în rândul poporului ales inițial. Astfel, după părerea israeliților, Iahve Dumnezeu este numai Dumnezeul israeliților. Datorită lucrării lui Isus în Iudeea și datorită îndeplinirii lucrării Sale de răstignire, din perspectiva evreilor, Isus este Răscumpărătorul poporului evreu. El este numai Împăratul evreilor, nu și al altor popoare; El nu este Domnul care răscumpără englezii, nici Domnul care răscumpără americanii, ci este Domnul care răscumpără israeliții, iar în Israel, El îi răscumpără pe evrei. De fapt, Dumnezeu este Stăpânul tuturor lucrurilor. El este Dumnezeul întregii creații. Nu este numai Dumnezeul israeliților și nu este numai Dumnezeul evreilor; El este Dumnezeul întregii creații. Cele două etape anterioare ale lucrării Sale au avut loc în Israel și, în acest fel, în mintea oamenilor s-au format unele concepții. Oamenii cred că Iahve a lucrat în Israel și Isus Însuși Și-a desfășurat lucrarea în Iudeea – în plus, prin întrupare a lucrat El în Iudeea – și, oricare ar fi fost cazul, această lucrare nu s-a extins dincolo de Israel. El nu a lucrat cu egiptenii; El nu a lucrat indienii; El a lucrat doar cu israeliții. Din acest motiv, oamenii își formează diverse concepții; în plus, ei plănuiesc lucrarea lui Dumnezeu într-o anumită sferă. Ei spun că, atunci când Dumnezeu lucrează, lucrarea trebuie să aibă loc printre oamenii aleși și în Israel; cu excepția israeliților, Dumnezeu nu are niciun alt destinatar pentru lucrarea Sa, nici nu are vreo altă sferă pentru lucrarea Sa; aceștia sunt foarte stricți în a Îl „disciplina” pe Dumnezeul întrupat, fără să Îi permită a Se mișca în afara zonei Israelului. Nu sunt toate acestea concepții omenești? Dumnezeu a făcut toate cerurile și pământul și toate lucrurile și a făcut întreaga creație; cum ar putea El să Își limiteze lucrarea numai la Israel? În acel caz, ce rost ar mai avea să facă întreaga Lui creație? El a creat toată lumea; a îndeplinit planul Său de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani nu numai în Israel, ci și cu fiecare persoană din univers. Indiferent dacă locuiește în China, în Statele Unite, în Regatul Unit sau în Rusia, fiecare persoană este un descendent al lui Adam; cu toții au fost făcuți de Dumnezeu. Nicio singură persoană nu poate să scape din sfera creației lui Dumnezeu și nicio singură persoană nu poate să scape de eticheta de „descendent al lui Adam”. Ei sunt toți creația lui Dumnezeu și sunt toți descendenții lui Adam; sunt, de asemenea, descendenții corupți ai lui Adam și ai Evei. Nu numai israeliții sunt creația lui Dumnezeu, ci toți oamenii; cu toate acestea, unii din creație au fost blestemați, iar alții au fost binecuvântați. Sunt multe lucruri de dorit la israeliți; Dumnezeu a lucrat cu ei la început pentru că ei erau cel mai puțin corupt popor. Chinezii pălesc în comparație cu ei și nu pot nici măcar să spere a fi asemenea lor; astfel, Dumnezeu a lucrat inițial printre oamenii din Israel, iar a doua etapă a lucrării Sale a avut loc doar în Iudeea. Drept urmare a acestui fapt, oamenii își formează multe concepții și fac multe reguli. De fapt, dacă ar fi să acționeze conform concepțiilor omenești, Dumnezeu ar fi doar Dumnezeul israeliților; în acest fel, El nu ar putea să Își extindă lucrarea în națiunile neamurilor, pentru că ar fi numai Dumnezeul israeliților, mai degrabă decât Dumnezeul întregii creații. Proorociile spuneau că numele lui Iahve va fi mare în națiunile neamurilor și că numele lui Iahve va fi răspândit în rândul națiunilor neamurilor – de ce ar spune aceasta? Dacă Dumnezeu ar fi numai Dumnezeul israeliților, atunci ar fi la lucru doar în Israel. Mai mult decât atât, El nu Și-ar extinde această lucrare și nu ar face această proorocie. De vreme ce El a făcut această proorocie, ar trebui să Își extindă lucrarea în națiunile neamurilor și în fiecare națiune și loc. De vreme ce a declarat aceasta, El va face astfel. Acesta este planul Său, deoarece El este Domnul care a creat cerul, pământul și toate lucrurile și Dumnezeul întregii creații. Indiferent dacă El este la lucru cu israeliții sau în toată Iudeea, lucrarea pe care El o face este lucrarea întregului univers și a întregii umanități. Lucrarea pe care o face El astăzi în națiunea marelui balaur roșu – într-o națiune a neamurilor – este tot lucrarea întregii umanități. Israelul poate fi baza pentru lucrarea Sa pe pământ; tot astfel, China poate deveni și ea baza pentru lucrarea Sa printre națiunile neamurilor. Nu a împlinit El acum cumva proorocia că „Numele lui Iahve va fi mare în națiunile neamurilor?” Primul pas al lucrării Sale printre națiunile neamurilor se referă la această lucrare pe care El o face în națiunea marelui balaur roșu. Ca Dumnezeul întrupat să fie la lucru în această țară și să fie la lucru printre acești oameni blestemați este deosebit de contrar concepțiilor omenești; acești oameni sunt dintre cei mai umili și fără nicio valoare. Aceștia toți sunt oameni abandonați inițial de Iahve. Oamenii pot fi abandonați de către alți oameni, dar dacă sunt abandonați de Dumnezeu, acești oameni nu vor mai avea niciun statut și vor avea cea insignifiantă valoare. Ca parte a creației, a fi ocupat de Satana sau abandonat de către alți oameni sunt ambele lucruri dureroase, dar dacă o parte din creație este abandonată de Domnul creației, aceasta înseamnă că statutul lui sau al ei este la un nivel absolut scăzut. Descendenții lui Moab au fost blestemați și s-au născut în această țară subdezvoltată; fără nicio îndoială, descendenții lui Moab sunt oamenii cu cel mai jos statut, sub influența întunericului. Deoarece acești oameni au avut statutul cel mai de jos în trecut, lucrarea făcută printre ei este cea mai capabilă să dărâme concepțiile omenești și este, de asemenea, cea mai benefică lucrare pentru întregul Său plan de gestionare (planul mântuirii). Lucrarea Lui printre acești oameni este acțiunea cea mai capabilă de a spulbera concepțiile omenești; cu aceasta, El lansează o epocă; cu aceasta, El spulberă toate concepțiile omenești; cu aceasta, El încheie lucrarea întregii Epoci a Harului. Lucrarea Sa inițială a fost realizată în Iudeea, în interiorul zonei Israelului; în națiunile neamurilor, El nu a făcut nicio lucrare de lansare a vreunei epoci. Etapa finală a lucrării Sale nu este realizată numai printre oamenii națiunilor neamurilor; chiar mai mult decât atât, ea este realizată printre acei oameni blestemați. Acest singur punct este dovada cea mai capabilă de a-l umili pe Satana; astfel, Dumnezeu „devine” Dumnezeul întregii creații din univers și devine Domnul tuturor lucrurilor, obiectul de închinare pentru tot ce are viață.

Există în prezent unele persoane care încă nu înțeleg ce fel de nouă lucrare a lansat Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un nou început în națiunile neamurilor și a început o altă epocă și a lansat o altă lucrare și este la lucru printre descendenții lui Moab. Nu este aceasta cea mai nouă lucrare a Lui? Nimeni, de-a lungul veacurilor, nu a experimentat această lucrare, nici nu a auzit nimeni despre ea, și, cu atât mai puțin, nu a apreciat-o. Înțelepciunea lui Dumnezeu, minunăția lui Dumnezeu, caracterul de nepătruns al lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu și sfințenia Lui se bazează pe această etapă a lucrării din zilele de pe urmă, pentru a ieși la iveală în mod clar. Nu este aceasta o nouă lucrare care dărâmă concepțiile umane? Încă mai există unii care gândesc astfel: „De vreme ce Dumnezeu l-a blestemat pe Moab și a spus că îi va abandona descendenții lui, cum ar putea să-i mântuiască acum?” Ei sunt acei oameni din națiunile neamurilor care au fost blestemați și forțați să iasă afară din Israel; israeliții i-au numit „câinii neamurilor”. După părerea tuturor, nu sunt numai câinii neamurilor, ci, mai rău, fiii distrugerii; cu alte cuvinte, ei nu sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Deși s-au născut la început în interiorul zonei Israelului, ei nu fac parte din poporul lui Israel; aceștia au fost, de asemenea, expulzați în națiunile neamurilor. Ei sunt cei mai umili dintre oameni. Tocmai fiindcă sunt cei mai umili din umanitate, Dumnezeu Își desfășoară lucrarea Sa de a lansa o nouă epocă printre ei, pentru că sunt reprezentanți ai omenirii corupte. Lucrarea lui Dumnezeu nu este lipsită de selectivitate sau scop, lucrarea pe care El o desfășoară astăzi printre acești oameni este, de asemenea, lucrarea desfășurată în creație. Noe era parte din creație, la fel ca și descendenții lui. Oricine din lume din carne și oase este parte din creație. Lucrarea lui Dumnezeu este îndreptată asupra întregii creații; aceasta nu este realizată în funcție de faptul dacă cineva a fost blestemat, după ce a fost creat. Lucrarea Sa de mântuire este îndreptată asupra întregii creații, nu asupra poporului ales, care nu a fost blestemat. De vreme ce Dumnezeu dorește să-Și realizeze lucrarea în creația Sa, El cu siguranță o va duce la îndeplinire cu succes; El va lucra printre acei oameni care sunt folositori pentru lucrarea Sa. Prin urmare, El dărâmă toate convențiile în lucrul printre oameni; pentru Dumnezeu, cuvintele „blestemat”, „mustrat” și „binecuvântat” sunt lipsite de sens! Poporul evreu este destul de bun și oamenii aleși ai Israelului nu sunt nici ei răi; sunt oameni de calibru bun și de omenie. Iahve Și-a lansat inițial lucrarea printre ei și Și-a realizat lucrarea inițială, dar ar fi lipsit de sens dacă El i-ar folosi ca destinatari ai lucrării Sale de cucerire acum. Cu toate că și ei fac parte din creație și au multe aspecte pozitive, ar fi lipsit de sens să realizeze această etapă a lucrării printre ei. El nu ar putea să cucerească pe nimeni, nici nu ar putea să convingă toată creația. Aceasta este semnificația transferului lucrării Sale la acești oameni ai națiunii marelui balaur roșu. Cea mai profundă semnificație aici este că El lansează o epocă, spulberă toate regulile și toate concepțiile omenești și că, de asemenea, încheie lucrarea întregii Epoci a Harului. Dacă lucrarea Lui actuală s-ar desfășura printre israeliți, până când planul Său de gestionare (planul mântuirii) de șase mii de ani s-ar încheia, toți ar crede că Dumnezeu este numai Dumnezeul israeliților, că doar israeliții sunt poporul ales al lui Dumnezeu, că numai israeliții merită să moștenească binecuvântarea și făgăduința lui Dumnezeu. În timpul zilelor de pe urmă, Dumnezeu este întrupat în rândul națiunii neamurilor marelui balaur roșu; El a realizat lucrarea lui Dumnezeu ca Dumnezeu al întregii creații; El a terminat întreaga lucrare de mântuire și va încheia partea centrală a lucrării Sale în națiunea marelui balaur roșu. Miezul acestor trei etape ale lucrării este mântuirea omului – și anume, să facă întreaga creație să se închine Domnului creației. Prin urmare, fiecare etapă a acestei lucrări este foarte semnificativă; Dumnezeu categoric nu va face ceva fără semnificație sau valoare. Pe de o parte, această etapă a lucrării constă în lansarea unei epoci și în încheierea celor două epoci anterioare; pe de altă parte, constă în spulberarea tuturor concepțiilor umane și a tuturor căilor vechi omenești de credință și de cunoaștere umană. Lucrarea celor două epoci anterioare a fost efectuată potrivit diferitelor concepții umane; totuși, această etapă elimină complet concepțiile omenești, prin aceasta cucerind complet umanitatea. Folosindu-Se de cucerirea descendenților lui Moab și folosindu-Se de lucrarea realizată printre descendenții lui Moab, Dumnezeu va cuceri toată umanitatea, din întregul univers. Aceasta este cea mai profundă semnificație a acestei etape din lucrarea Sa, fiind și cel mai valoros aspect al acestei etape a lucrării Sale. Chiar dacă acum știi că propriul tău statut este inferior și că ai o valoare umilă, vei simți, totuși, că ai cunoscut cel mai îmbucurător lucru: ai moștenit o mare binecuvântare, ai obținut o mare promisiune, poți să completezi această lucrare măreață a lui Dumnezeu, poți vedea chipul adevărat al lui Dumnezeu, poți cunoaște firea inerentă a lui Dumnezeu și poți face voia lui Dumnezeu. Cele două etape anterioare ale lucrării lui Dumnezeu s-au desfășurat în Israel. Dacă această etapă a lucrării Sale, din timpul zilelor de pe urmă, s-ar realiza tot printre israeliți, nu numai că întreaga creație ar crede că doar israeliții au fost poporul ales al lui Dumnezeu, dar nici întregul plan de gestionare (planul mântuirii) al lui Dumnezeu nu și-ar atinge efectul dorit. În perioada în care cele două etape ale lucrării Lui s-au desfășurat în Israel, nu fusese niciodată realizată nicio lucrare nouă și niciuna dintre lucrările de lansare ale epocii lui Dumnezeu nu fusese realizată în națiunile neamurilor. Această etapă a lucrării de lansare a epocii este mai întâi realizată în națiunile neamurilor și, în plus, este realizată mai întâi printre descendenții lui Moab; acest lucru a lansat întreaga epocă. Dumnezeu a spulberat toate cunoștințele conținute în concepțiile omenești și nu a mai permis ca vreuna dintre ele să continue să existe. În lucrarea Sa de cucerire, El a spulberat concepțiile umane, acele căi omenești învechite de cunoaștere, de mai demult. El permite oamenilor să vadă că în ceea ce-L privește pe Dumnezeu nu există reguli, că nu este nimic vechi la Dumnezeu, că lucrarea pe care o face El este în întregime eliberată, în întregime liberă, că El are dreptate în tot ceea ce face. Tu trebuie să te supui pe deplin oricărei lucrări pe care o face El în creație. Orice lucrare pe care o face El este semnificativă și se face după voința și înțelepciunea Lui, și nu potrivit alegerilor și concepțiilor omenești. El face acele lucruri care sunt benefice pentru lucrarea Lui; dacă ceva nu este benefic lucrării Sale, El nu va face acel lucru, indiferent cât de bun este! El lucrează și selectează destinatarul și locația pentru lucrarea Sa, în funcție de sensul și scopul lucrării Sale. El nu respectă reguli trecute, nici nu urmează formule vechi; în schimb, El Își planifică lucrarea după semnificația lucrării; în cele din urmă, El dorește să ajungă la adevăratul său efect și scopul ei anticipat. Dacă nu înțelegi aceste lucruri acum, această lucrare nu va avea niciun efect asupra ta.

din „Cuvântul Se arată în trup”

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Lasă un răspuns

Contactează-ne pe Messenger