X Cuvinte clasice privind constituția, decretele administrative și poruncile Epocii Împărăției

1. Lucrarea pe care am planificat-o continuă să meargă înainte fără a sta pe loc niciun moment. După ce am trecut în Epoca Împărăției și după ce v-am adus în Împărăția Mea ca fiind poporul Meu, voi avea alte cerințe pentru voi; adică, voi începe să promulg înaintea voastră constituția cu care voi guverna această epocă:

Din moment ce vă numiți poporul Meu, ar trebui să puteți slăvi numele Meu, adică să mărturisiți ferm în mijlocul încercărilor. Dacă cineva încearcă să Mă înșele și să ascundă adevărul de Mine, sau să facă aranjamente necinstite pe la spatele Meu, aceștia vor fi fără excepție alungați, dați afară din casa Mea să aștepte măsurile ce se vor lua împotriva lor. Aceia care au fost necredincioși și neascultători față de Mine în trecut și care astăzi se ridică iarăși pentru a Mă judeca în mod deschis, vor fi și ei alungați din casa Mea. Aceia care sunt poporul Meu trebuie să aibă grijă constant de poverile Mele și, de asemenea, să caute să cunoască ale Mele cuvinte. Doar astfel de oameni vor fi luminați de Mine și ei vor trăi cu siguranță sub îndrumarea și luminarea Mea, niciodată primind mustrări. Pe aceia care nu au grijă de poverile Mele și se concentrează pe planificarea propriului lor viitor, adică, pe aceia care prin faptele lor nu au ca scop să Îmi satisfacă inima, ci, mai degrabă, au ca scop să cerșească o pomană, pe aceste făpturi asemănătoare cu cerșetorii refuz complet să le folosesc, deoarece din momentul în care s-au născut nu au știut deloc ce înseamnă să aibă grijă de poverile Mele. Ei sunt oameni cu o rațiune anormală; astfel de oameni suferă de „subnutriția” creierului și trebuie să meargă acasă pentru niște „hrană.” Pentru oamenii de acest tip nu am niciun folos. În rândul poporului Meu, toată lumea va trebui să considere cunoașterea Mea ca o datorie obligatorie de îndeplinit până la final, precum mâncatul, îmbrăcatul și dormitul, ceva ce nu se uită niciun moment, astfel ca, în final, cunoașterea Mea să devină o deprindere familiară precum mâncatul, ceva ce faci fără efort, cu iscusință. Cât despre cuvintele pe care le rostesc, fiecare dintre ele trebuie primit cu certitudine absolută și asimilat complet; nu pot exista jumătăți de măsură superficiale. Oricine nu acordă atenție cuvintelor Mele va fi privit ca fiind în opoziție directă față de Mine; oricine nu mănâncă ale Mele cuvinte sau nu caută să le cunoască va fi privit ca cineva care nu Îmi acordă atenție și va fi dat direct pe ușă afară din casa Mea. Căci, așa cum am spus în trecut, ceea ce doresc Eu nu sunt mulți oameni, ci câțiva aleși. Din o sută de oameni, dacă unul singur este capabil să Mă cunoască prin cuvintele Mele, atunci i-aș arunca cu bună-știință pe toți ceilalți pentru a Mă concentra pe luminarea și iluminarea acestuia. Din aceasta puteți vedea că nu este neapărat adevărat că doar un număr mai mare de oameni Mă pot manifesta, Mă pot trăi. Ceea ce Îmi doresc este grâu (chiar dacă boabele nu sunt pline), și nu neghină (chiar atunci când boabele sunt atât de pline încât impresionează). Cât despre cei care nu au grijă să caute, ci în schimb se comportă într-o manieră delăsătoare, ei ar trebui să plece de bunăvoie; nu doresc să îi mai văd ca nu cumva să continue să-Mi facă numele de rușine.

Fragment din „Capitolul 5” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup

2. Pronunţ acum decretele administrative ale împărăției Mele: toate lucrurile sunt înăuntrul judecății Mele, toate sunt în dreptatea Mea, toate sunt înăuntrul măreţiei Mele și dreptatea este făcută tuturor. Cei care spun că ei cred în Mine, dar care Mă contrazic în inimile lor sau ale căror inimi M-au abandonat vor fi daţi afară, dar când voi hotărî Eu. Cei care vorbesc sarcastic despre Mine, dar într-un mod pe care oamenii nu îl observă, vor muri imediat (vor muri în spirit, în trup și în suflet). Pe cei ce îi asupresc sau rănesc pe cei pe care îi iubesc mânia Mea îi va judeca imediat. Aceasta înseamnă că aceia care sunt geloşi pe cei pe care îi iubesc și au impresia că nu sunt drept vor fi predați spre judecată celor pe care îi iubesc. Toți cei care se comportă bine sunt simpli și cinstiți (inclusiv cei cărora le lipseşte înțelepciunea) și a căror sinceritate faţă de Mine e de neclintit vor rămâne în împărăția Mea. Cei care nu au fost instruiți, adică acei oameni cinstiți cărora le lipsesc înțelepciunea și înțelegerea vor avea putere în împărăția Mea. Cu toate acestea, ei au trecut, de asemenea, prin tratare și separare. Faptul că ei nu au fost supuşi instruirii nu este absolut ci, mai degrabă, prin aceste lucruri voi arăta tuturor atotputernicia și înțelepciunea Mea. Îi voi da afară pe cei care încă se mai îndoiesc acum de Mine, nu vreau pe nici unul dintre ei (îi detest pe cei care încă se mai îndoiesc de Mine într-un astfel de moment ca acesta). Prin faptele pe care le fac în întregul univers, voi arăta oamenilor cinstiți miracolul acțiunilor Mele, după care le voi spori înțelepciunea, înțelegerea și discernământul și voi face ca oamenii înșelători să fie distruși într-o clipă datorită faptelor Mele minunate. Toți fiii întâi născuți care au fost primii care Mi-au acceptat numele (adică acei oameni sfinți și neîntinaţi, cinstiți) vor fi primii care vor intra în împărăție și vor conduce toate națiunile și toate popoarele împreună cu Mine, vor domni ca împărați în împărățieși, împreună, vor judeca toate națiunile și toate popoarele (adică toți fiii întâi născuți din împărăţie, și nu alții). Cei din rândul tuturor naţiunilor și popoarelor care au fost judecați și s-au pocăit vor intra în împărăția Mea și vor deveni poporul Meu, iar cei care sunt încăpățânați și care nu regretă nimic vor fi aruncați în hăul fără fund (pentru a pieri pe veci). Judecata în împărăție va fi ultimul ceas și va fi curățarea temeinică a lumii de către Mine. Atunci nu va mai exista nicio nedreptate, nicio durere, nicio lacrimă, niciun oftat și, chiar mai mult, nici nu va mai exista o lume. Totul va fi manifestarea lui Hristos, totul va fi Împărăția lui Hristos. Ce glorie! Ce glorie!

Fragment din „Capitolul 79” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

3. Acum răspândesc decretele Mele administrative pentru voi (efective de la data promulgării lor, atribuind diferite mustrări diferitelor persoane):

Îmi țin promisiunile și totul este în mâinile Mele: oricine se îndoiește va fi cu siguranță ucis. Nu este loc pentru niciun fel de considerație. Aceștia vor fi imediat exterminați, înlăturând ura din inima Mea. (Din aceasta se confirmă că oricine este ucis nu trebuie să fie unul dintre membrii împărăției Mele și trebuie să fie descendentul lui Satana).

Ca fii întâi născuți, ar trebui să vă păstrați pozițiile și să vă îndepliniți bine îndatoririle și să nu fiți oameni băgăcioși. Ar trebui să vă oferiți Mie pentru planul Meu de gestionare, oriunde mergeți ar trebui să depuneţi mărturie bună față de Mine și să glorificați numele Meu. Nu faceți lucruri rușinoase, ci fiți un exemplu pentru toți fiii Mei și poporul Meu. Să nu fiți necontrolați nici măcar pentru un moment: trebuie să vă prezentați întotdeauna tuturor cu identitatea fiiilor întâi născuți, fără a fi lingușitori, ci cu capul sus. Vă cer să slăviți numele Meu, să nu-Mi faceţi numele de ruşine. Cei care sunt fii întâi născuți au fiecare funcția lor și nu pot face totul. Aceasta este responsabilitatea pe care v-am dat-o vouă, de la care nu trebuie să vă eschivaţi, și trebuie să vă dedicați pentru a împlini ceea ce v-am încredințat, cu toată inima voastră, cu toată mintea și cu toată puterea voastră.

După aceasta, în tot universul-lume, datoria de a păstori pe toți fiii Mei și pe tot poporul Meu este încredințată fiilor Mei întâi născuți să o împlinească, și oricine nu o poate împlini cu toată inima și cu mintea, va fi mustrat de Mine. Aceasta este dreptatea Mea – nu îi voi cruța nici măcar pe fiii Mei întâi născuți și nu voi fi îngăduitor faţă de ei.

Dacă există cineva printre fiii Mei sau în rândul poporul Meu care ridiculizează și insultă pe unul dintre fiii Mei întâi născuți, îl voi pedepsi cu asprime pentru că fiii Mei întâi născuți Mă reprezintă pe Mine, și cine le face lor ceva, Îmi face şi Mie. Acesta este cel mai sever dintre decretele Mele administrative. Îi las pe fiii Mei întâi născuți să aplice dreptatea Mea după dorințele lor împotriva oricăruia dintre fiii Mei și a oricui din rândul poporului Meu care încalcă acest decret.

Abandonez treptat pe oricine Mă privește cu neseriozitate; concentrându-se numai pe mâncarea, hainele și somnul Meu; participând numai la afacerile Mele externe și fără a participa la luarea în considerare a poverii Mele; și fără a da atenție îndeplinirii corecte a propriei funcții. Aceasta se adresează tuturor celor care au urechi.

Oricine îşi încheie slujirea pentru Mine trebuie să se retragă ascultător și să nu fie zgomotos. Fii atent, altfel Mă voi ocupa de tine. (Acest lucru este suplimentar.)

Fiii Mei întâi născuți vor lua de acum încolo toiagul de fier și vor începe să-Mi împlinească autoritatea pentru a conduce toate națiunile și popoarele, pentru a umbla printre toate națiunile și popoarele și pentru a împlini judecata Mea, dreptatea și măreția între toate neamurile și popoarele. Fiii Mei și poporul Meu se vor teme de Mine, Mă vor lăuda, Mă vor aclama, și Mă vor proslăvi fără încetare, pentru că planul Meu de gestionare este împlinit și fiii Mei întâi născuți pot domni cu Mine.

Fragment din „Capitolul 88” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

4. Astăzi nu este nici un lucru, la care să adere omul, mai important decât următorul: Tu nu trebuie să-L înșeli sau să-I ascunzi nimic Dumnezeului care stă în fața ochilor tăi. Să nu rostești vorbe murdare sau arogante înaintea Dumnezeului care este în fața ta. Să nu înșeli pe Dumnezeul dinaintea ochilor tăi prin vorbe bune și discursuri exemplare pentru a-I câștiga încrederea. Să nu te porți nerespectuos față de Dumnezeu. Să asculți de tot ce este rostit prin gura lui Dumnezeu și să nu te împotrivești, opui sau să nu contești cuvintele Sale. Să nu interpretezi după cum crezi de cuviință cuvintele rostite de gura lui Dumnezeu. Ar trebui să îți păzești limba pentru a evita ca aceasta să te facă să cazi pradă planurilor înșelătoare ale celor răi. Ar trebui să îți păzești pașii pentru a evita depășirea limitelor stabilite pentru tine de către Dumnezeu. Depășind aceste limite, vei ajunge să rostești cuvinte îngâmfate și pompoase din punctul de vedere al lui Dumnezeu și astfel vei fi urât de Dumnezeu. Să nu repeți în mod nechibzuit cuvintele ieșite din gura lui Dumnezeu, ca nu cumva să fii batjocorit de alții, iar dracii să își bată joc de tine. Să fii supus întregii lucrări a Dumnezeului de azi. Chiar dacă nu o înțelegi, să nu o judeci; tot ceea ce poți face este să cauți și să ai părtășie. Nimeni nu va încălca locul original al lui Dumnezeu. Nu poți să faci nimic mai mult decât să Îi slujești Dumnezeului de astăzi din postura de om. Nu poți să Îl înveți pe Dumnezeul de astăzi din postura de om – a face acest lucru este nechibzuit. Nimeni nu poate sta în locul omului în favoarea căruia Dumnezeu a depus mărturie; în cuvintele, faptele și cele mai tainice gânduri ale tale, tu stai în poziția de om. Acest lucru trebuie să fie respectat, este responsabilitatea omului, nimeni nu poate altera acest fapt și dacă ar face-o ar încălca decretele administrative. Toți ar trebui să țină minte acest lucru.

Fragment din „Poruncile noii epoci” în Cuvântul Se arată în trup

5.

(Pasaj selectat din cuvintele lui Dumnezeu)

Cele zece decrete administrative care trebuie respectate de aleșii lui Dumnezeu în Epoca Împărăției

1) Omul nu ar trebui să se preamărească, nici să se înalțe pe sine. El ar trebui să se închine și să-L înalțe pe Dumnezeu.

2) Ar trebui să faci orice este benefic pentru lucrarea lui Dumnezeu, și să nu faci nimic care este în detrimentul intereselor lucrării lui Dumnezeu. Ar trebui să aperi numele lui Dumnezeu, mărturia lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu.

3) Banii, obiectele materiale și toate bunurile din gospodăria lui Dumnezeu sunt ofrandele care ar trebui să fie oferite de om. De aceste ofrande nu se pot bucura decât preotul și Dumnezeu, căci ofrandele omului sunt pentru bucuria lui Dumnezeu, Dumnezeu doar împărtășește aceste ofrande cu preotul, și nimeni altcineva nu este calificat sau îndreptățit să se bucure de nicio parte din ele. Toate jertfele omului (inclusiv bani și lucruri materiale de care se poate bucura) sunt date lui Dumnezeu, nu omului. Și astfel, de aceste lucruri nu ar trebui să se bucure oamenii; dacă omul ar fi să se bucure de ele, atunci ar fura ofrandele. Oricine face acest lucru este un Iuda, căci, pe lângă faptul că a fost trădător, Iuda a furat ce era în sacul de bani.

4) Omul are o fire coruptă și, în plus, este stăpânit de emoții. Ca atare, este absolut interzis ca doi membri de sex opus să lucreze împreună atunci când slujesc lui Dumnezeu. Orice persoană descoperită făcând acest lucru va fi expulzată, fără excepție – și nimeni nu este scutit.

5) Nu Îl vei judeca pe Dumnezeu, nici nu vei dezbate ocazional lucruri legate de Dumnezeu. Ar trebui să faci ceea ce ar trebui să facă omul și să vorbești așa cum omul ar trebui să vorbească, și nu trebuie să-ţi depășești limitele, și nici să-ţi încalci granițele. Pune-ți lacăt la gură și fii atent la pașii tăi. Toate acestea te vor împiedica să faci ceva care să ofenseze firea lui Dumnezeu.

6) Ar trebui să faci ceea ce ar trebui să fie făcut de om, să îți îndeplinești obligațiile, să-ți îndeplinești responsabilitățile, și să-ți respecţi datoria. De vreme ce crezi în Dumnezeu, ar trebui să-ți aduci contribuția la lucrarea lui Dumnezeu; dacă nu faci astfel, atunci nu ești potrivit să mănânci și să bei cuvintele lui Dumnezeu, și nu ești potrivit să trăiești în casa lui Dumnezeu.

7) În lucrarea și problemele bisericii, în afară de a-L asculta pe Dumnezeu, în toate trebuie să urmezi instrucțiunile omului care este folosit de Duhul Sfânt. Chiar și cea mai mică infracțiune este inacceptabilă. Trebuie să fii absolut în ascultarea ta și nu trebuie să analizezi ce este bine sau rău; ce este bine sau rău nu are nimic de a face cu tine. Singura ta grijă trebuie să fie ascultarea deplină.

8) Oamenii care cred în Dumnezeu ar trebui să se supună lui Dumnezeu și să se închine Lui. Nu ar trebui să înalți sau să admiri pe nimeni; nu trebuie să acorzi primul loc lui Dumnezeu, al doilea loc oamenilor pe care-i admiri, și al treilea loc ție. Nicio persoană nu ar trebui să aibă un loc în inima ta și nu ar trebui să consideri că oamenii – în special cei pe care îi venerezi – sunt comparabili cu Dumnezeu, că sunt egalii Săi. Acest lucru este intolerabil pentru Dumnezeu.

9) Ar trebui să te gândeşti la lucrarea bisericii. Ar trebui să renunți la perspectivele propriului trup, să fii ferm în chestiuni legate de familie, să te dedici din toată inima lucrării lui Dumnezeu și să pui lucrarea lui Dumnezeu pe primul loc, iar viața ta pe al doilea loc. Aceasta este decența unui sfânt.

10) Rudele care nu sunt credincioase (copiii tăi, soțul sau soția ta, surorile sau părinții tăi și așa mai departe) nu ar trebui să fie forțați în biserică. Casa lui Dumnezeu nu este lipsită de membri și nu este nevoie să își constituie numărul cu oameni care nu au niciun folos. Toți aceia care nu cred cu bucurie nu trebuie să fie conduși în biserică. Acest decret este adresat tuturor oamenilor. În această chestiune ar trebui să vă verificați, să vă monitorizați și să vă reamintiți unii celorlalți, și nimeni nu poate încălca aceasta. Chiar și atunci când rudele care nu sunt credincioase intră fără tragere de inimă în biserică, nu trebuie să li se procure cărți sau să li se dea un nou nume; astfel de oameni nu sunt din casa lui Dumnezeu, iar intrarea lor în biserică trebuie să fie oprită prin toate mijloacele necesare. Dacă asupra bisericii se abate un necaz din cauza invaziei demonilor, atunci voi înșivă veți fi expulzați sau restricții vor fi puse asupra voastră. Pe scurt, toată lumea are o responsabilitate față de această chestiune, dar nu ar trebui să fii nesăbuit sau să o folosești pentru a-ţi rezolva problemele personale.

Fragment din „Cuvântul Se arată în trup”6. Oamenii trebuie să adere la multele sarcini pe care ar trebui să le îndeplinească. Acestea sunt lucrurile la care oamenii ar trebui să adere și pe care trebuie să le îndeplinească. Lasă ca Duhul Sfânt să facă ceea ce trebuie făcut de Duhul Sfânt; omul nu poate juca niciun rol în aceasta. Omul ar trebui să adere la ceea ce trebuie făcut de către om și care nu are nicio legătură cu Duhul Sfânt. Nu este vorba de nimic altceva decât ceea ce trebuie să fie făcut de om și la care ar trebui să adere ca poruncă, exact la fel ca aderența la legea Vechiului Testament. Chiar dacă acum nu este Epoca Legii, încă mai există multe cuvinte de genul celor din Epoca Legii la care ar trebui să se adere și care nu sunt duse la îndeplinire doar pe baza atingerii Duhului Sfânt, ci sunt acelea la care omul ar trebui să adere. De exemplu: Să nu judeci lucrarea Dumnezeului concret. Să nu te opui omului în favoarea căruia Dumnezeu a depus mărturie. Să îți cunoști locul înaintea lui Dumnezeu și să nu fii desfrânat. Trebuie să fii moderat în vorbire și cuvinte și faptele tale trebuie să urmeze aranjamentele omului în favoarea căruia Dumnezeu a depus mărturie. Ar trebui să venerezi mărturia lui Dumnezeu. Să nu ignori lucrarea lui Dumnezeu și cuvintele rostite de gura Sa. Să nu imiți tonul și țelurile declarațiilor lui Dumnezeu. În exterior, să nu faci nimic care exprimă în mod evident opoziție față de omul în favoarea căruia Dumnezeu a depus mărturie. Și așa mai departe. Acestea sunt cele la care fiecare persoană ar trebui să adere.

Fragment din „Poruncile noii epoci” în Cuvântul Se arată în trup

7. Voi trebuie să păstrați în inimile voastre ce vă spun, trebuie să înțelegeți inima Mea prin cuvintele Mele și să luați în considerare povara Mea și, astfel, veți ajunge să cunoașteți atotputernicia Mea și să vedeți persoana Mea. Cuvintele Mele sunt cuvinte înțelepte și nimeni nu poate pricepe principiile sau legile din spatele cuvintelor Mele. Oamenii cred că practic înșelătoria și necinstea și nu Mă cunosc din cuvintele Mele ci, dimpotrivă, Mă hulesc. Sunt atât de orbi și de ignoranți! Și nu au niciun dram de discernământ. Fiecare propoziție pe care o rostesc este plină de autoritate și judecată și nimeni nu poate schimba ce spun. Odată ce cuvintele Mele sunt rostite, lucrurile se vor întâmpla în conformitate cu cuvintele Mele și aceasta este firea Mea. Cuvintele Mele au autoritate și oricine le rectifică Îmi insultă mustrarea și pe acel om trebuie să îl nenorocesc. În cazuri grave, ei atrag asupra vieților lor pieirea și merg în Gheenă sau merg în Adânc. Acesta este singurul fel în care tratez omenirea, iar omul nu îl poate schimba nicidecum – acesta este decretul Meu administrativ. Amintiți-vă acest lucru! Nimănui nu i se permite să Îmi încalce decretul; acesta trebuie împlinit potrivit voii Mele! În trecut, am fost prea îngăduitor cu voi și ați avut parte doar de cuvintele Mele. Cuvintele pe care le-am rostit cu privire la nenorocirea oamenilor nu s-au împlinit încă. Dar, de azi înainte, toate dezastrele (legate de decretele Mele administrative) se vor abate unul după altul spre pedepsirea tuturor celor care nu se aliniază voii Mele. Faptele trebuie să își facă apariția pentru că altfel oamenii nu ar putea să vadă mânia Mea, ci s-ar deprava necontenit. Acesta este un pas în planul Meu de gestionare și este felul în care voi înfăptui următoarea etapă din lucrarea Mea. Vă spun acest lucru de dinainte ca să puteți evita să comiteți păcate și să aveți parte de moartea veșnică. Cu alte cuvinte, de azi încolo, în afară de fiii Mei întâi născuți, voi face pe toți oamenii să își ocupe pozițiile cuvenite, dictate de voia Mea și voi mustra pe fiecare, pe rând. Nu voi cruța pe niciunul dintre ei. Îndrăzniți numai să vă depravați din nou! Îndrăzniți numai să vă răzvrătiți din nou! Am spus în trecut că sunt drept față de toți și lipsit de sentimente, iar acest lucru servește pentru a demonstra că firea Mea nu trebuie ofensată. Aceasta este persoana Mea. Nimeni nu poate schimba acest lucru. Toți oamenii aud cuvintele Mele și toți oamenii Îmi văd înfățișarea plină de slavă. Toți oamenii trebuie să Mă asculte pe deplin și în mod absolut – acesta este decretul Meu administrativ. Toți oamenii din întregul univers ar trebui să Mă laude și să Mă slăvească pentru că sunt unicul Dumnezeu Însuși, pentru că sunt persoana lui Dumnezeu. Nimeni nu Îmi poate schimba cuvintele și cuvântările, limbajul și comportamentul, deoarece acestea Mă privesc doar pe Mine și sunt chestiuni pe care le-am avut în posesie din veșnicie și vor exista veșnic.

Fragment din „Capitolul 100” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

8. Fiecare dintre voi ar trebui să-Mi înțeleagă decretele administrative. Dacă nu, nu veți avea nici cea mai mică urmă de teamă, veți fi nepăsători înaintea Mea și nu veți ști ce vreau să desăvârșesc, ce vreau să fac complet, ce vreau să obțin sau de ce fel de persoană are nevoie împărăția Mea.

Decretele mele administrative sunt:

1) Oricine ai fi, dacă Mă contrazici în inima ta, vei fi judecat.

2) Pentru cei pe care i-am ales, vor fi disciplinați imediat pentru orice idei greșite.

3)  Îi voi așeza într-o parte pe cei care nu cred în Mine. Îi voi lăsa să vorbească și să se poarte cu nepăsare până la sfârșit, când îi voi pedepsi complet și îi voi disciplina.

4) Pentru cei care cred în Mine, voi avea grijă de ei și îi voi proteja tot timpul. Mereu le voi asigura viață, folosind calea mântuirii. Acești oameni vor avea iubirea Mea și cu siguranță nu vor cădea și nu-și vor rătăci calea. Orice slăbiciune au va fi temporară și cu siguranță nu-Mi voi aminti de ea.

5) Pentru cei care par să creadă, dar nu cred cu adevărat – adică cei care cred că există un Dumnezeu, dar nu Îl caută pe Hristos, dar care nici nu opun rezistență – asemenea oameni sunt cei mai demni de milă și, prin faptele Mele, îi voi face să vadă limpede. Prin acțiunile Mele, voi salva genul acesta de oameni și îi voi aduce înapoi.

6) Fiii întâi născuți, care au fost primii care Mi-au acceptat numele, vor fi binecuvântați! Cu siguranță vă voi acorda cele mai bune binecuvântări și vă veți bucura spre mulțumirea inimilor voastre; nimeni nu va îndrăzni să stea în calea acestui lucru. Totul este complet pregătit pentru voi, pentru că acesta este decretul Meu administrativ.

Fragment din „Capitolul 56” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup


9. Judecata Mea vine la toată lumea, decretele Mele administrative ating pe oricine, iar cuvintele Mele și persoana Mea sunt revelate tuturor. Acesta este timpul pentru marea lucrare a Duhului Meu (în acest moment, cei care vor fi binecuvântați și cei care vor suferi nenorociri se deosebesc). De îndată ce cuvintele Mele ies, îi deosebesc pe cei care vor fi binecuvântați de aceia care vor suferi nenorociri. Totul este limpede precum cristalul și pot vedea dintr-o privire. (Se vorbește despre asta în raport cu umanitatea Mea, deci asta nu contrazice predestinarea și alegerea Mea.) Cutreier munții, râurile și toate lucrurile, spațiul universului, observând și curățind fiecare loc, astfel încât acele locuri necurate și acele ținuturi promiscue vor înceta să existe și vor fi incinerate în nimicnicie din cauza cuvintelor Mele. Pentru Mine, totul este ușor. Dacă acum ar fi momentul în care M-am hotărât să distrug lumea, aș putea să o înghit cu un singur cuvânt, dar nu acum e momentul. Totul trebuie să fie pregătit înainte să fac această lucrare, pentru a nu-Mi deranja planul și a nu-Mi întrerupe conducerea. Știu cum să o fac în mod rezonabil: am înțelepciunea Mea și am aranjamentul Meu. Oamenii nu trebuie să miște un deget – să ai grijă să nu fii ucis de mâna Mea; acest lucru atinge deja decretele Mele administrative. De aici se poate observa asprimea decretelor Mele administrative și se pot vedea principiile decretelor Mele administrative, inclusiv două aspecte: pe de o parte, îi omor pe toți cei care nu sunt în conformitate cu voia Mea și care Îmi ofensează decretele administrative; pe de altă parte, în mânia Mea, îi blestem pe toți cei care Îmi ofensează decretele administrative. Aceste două aspecte sunt indispensabile și sunt principiile executive ale decretelor Mele administrative. Toată lumea este tratată în conformitate cu aceste două principii, fără emoție, indiferent de cât de loiali sunt oamenii. Acest lucru este suficient pentru a-Mi arăta dreptatea, măreția și mânia care va arde toate lucrurile pământești, toate lucrurile lumești și toate lucrurile care nu sunt în conformitate cu voia Mea. În cuvintele Mele există taine ascunse și, în cuvintele Mele, există și mistere dezvăluite, deci în concepția omenească, în mintea omenească, cuvintele Mele sunt pentru totdeauna de neînțeles și inima Mea este pentru totdeauna de nepătruns. Cu alte cuvinte, trebuie să-i fac pe oameni să se lepede de concepția și gândirea lor. Acesta este cel mai important element al planului Meu de gestionare. Trebuie să o fac în acest fel pentru a-i câștiga pe fiii Mei întâi născuți și pentru a împlini lucrurile pe care vreau să le fac.

Fragment din „Capitolul 103” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

10. Dar atâta timp cât lumea veche continuă să existe, voi arunca furia Mea asupra națiunilor sale, promulgând în mod deschis decretele Mele administrative în tot universul, și dând mustrări asupra oricui le încalcă.

Când Îmi întorc fața spre univers pentru a vorbi, toată omenirea aude vocea Mea și după aceea vede toate lucrările pe care le-am făcut cu migală în univers. Cei care se împotrivesc voinței Mele, adică cei care se opun Mie cu faptele omului, vor cădea sub mustrarea Mea. Voi lua multitudinea de stele din ceruri și le voi face din nou, și datorită Mie soarele și luna vor fi făcute din nou – cerurile nu vor mai fi așa cum au fost; nenumăratele lucruri de pe pământ vor fi făcute din nou. Totul se va întregi prin cuvintele Mele. Multele națiuni din univers vor fi împărțite din nou și înlocuite de națiunea Mea, astfel încât națiunile de pe pământ vor dispărea pentru totdeauna și vor deveni o națiune care Mi se închină Mie; toate națiunile pământului vor fi distruse și vor înceta să mai existe. Dintre ființele umane din univers, toți cei care aparțin diavolului vor fi exterminați; toți cei care se închină lui Satana vor fi doborâți la pământ de focul Meu arzător, adică, cu excepția celor care se află acum în curent, restul vor fi transformați în cenușă. Când voi mustra multele popoare, cei din lumea religioasă se vor întoarce, în diferite măsuri, la Împărăția Mea, cuceriți de faptele Mele, pentru că ei vor fi văzut venirea Celui Sfânt pe un nor alb. Toată omenirea va urma propriul său neam și va primi mustrări diferite în funcție de ceea ce a făcut. Cei care Mi s-au opus vor pieri cu toții; cât despre cei ale căror fapte de pe pământ nu M-au implicat pe Mine, ei vor continua să existe pe pământ, sub conducerea fiilor Mei și a poporului Meu, datorită modului în care s-au achitat. Mă voi arăta la o mulțime de popoare și nenumărate națiuni, sunând mai departe cu glasul Meu deasupra pământului pentru a proclama finalizarea marii Mele lucrări pentru ca toată omenirea să vadă cu ochii săi.

Fragment din „Capitolul 26” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup

Anterior: IX Cuvinte clasice privind dezvăluirea firii satanice a umanității corupte și a esenței sale

Înainte: XI Cuvinte clasice privind intrarea în realitatea adevărului

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Calea … (3)

În propria-Mi viață, sunt întotdeauna dispus să Mă abandonez lui Dumnezeu în întregime, trup și minte. În acest fel, nu am nicio vină pe...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte