Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

770 Căutați să fiți manifestarea gloriei lui Dumnezeu

1 Toți cei cu trup și sânge sunt conduși de Dumnezeu, dar, de asemenea, trăiesc în robia Satanei și, astfel, oamenii nu au avut niciodată o relație normală unul cu altul, fie din cauza poftei, fie a adorării, fie a aranjamentelor mediului lor. Asemenea relații anormale sunt ceea ce Dumnezeu detestă cel mai mult și, astfel, din cauza unor astfel de relații, cuvinte precum „Ceea ce Eu vreau sunt creaturi vii, care sunt pline de viață, nu cadavre care au fost cufundate în moarte. De vreme ce Mă odihnesc la masa Împărăției, voi porunci tuturor oamenilor de pe pământ să primească cercetarea Mea” vin din gura lui Dumnezeu.

2 Când Dumnezeu este deasupra întregului univers, El observă zilnic fiecare acțiune a celor făcuți din trup și sânge și niciodată nu l-a trecut cu vederea pe niciunul dintre ei. Acestea sunt faptele lui Dumnezeu. Și, astfel, Eu îi îndemn pe toți oamenii să-și examineze propriile gânduri, idei și acțiuni. Nu-ți cer să fii un semn al rușinii față de Dumnezeu, ci o manifestare a slavei lui Dumnezeu, ca, în toate acțiunile, cuvintele și viața ta, să nu devii calul de bătaie al glumelor Satanei. Aceasta este cerința lui Dumnezeu de la toți oamenii.

Adaptare după Capitolul 20 din „Interpretări ale tainelor cuvintelor lui Dumnezeu către întregul univers” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior:Dorești să fii obiectul bucuriei lui Dumnezeu?

Următorul:Cum poți răscumpăra aceste trădări?

Conținuturi Similare