239 Dumnezeu a coborât în mijlocul unui grup de biruitori

Mii de ani, omul a tânjit

să vadă venirea Mântuitorului,

să-L vadă pe Isus coborând pe un nor alb

printre cei ce-au tânjit după El şi L-au dorit.

Omul a dorit ca Mântuitorul să Se întoarcă

şi să fie curând reunit cu omenirea.

Omul speră ca El să facă iar lucrarea de răscumpărare

aşa cum a făcut-o când era printre evrei.


El a venit, dar omul nu Îl cunoaște,

ignoră faptul că El e pe pământ.

Omul aşteaptă fără scop, nu îşi dă seama

că El a descins deja pe un nor alb.

Norul e Duhul și cuvintele Lui,

întreaga Lui fire, tot ce este El.

Iar acum El se află printre cei

pe care-i va face biruitori în zilele de pe urmă.


Omul speră că El va mai avea compasiune

și că îi va arăta iubire omului,

va ierta, îi va purta păcatele și greșelile

și îl va elibera de toate păcatele.

Isus nu a urmat ideile omului,

în schimb, a făcut exact opusul.

Nu a ajuns printre cei ce tânjeau

și nu a apărut pe un nor alb.


El a venit, dar omul nu Îl cunoaște,

ignoră faptul că El e pe pământ.

Omul aşteaptă fără scop, nu îşi dă seama

că El a descins deja pe un nor alb.

Norul e Duhul și cuvintele Lui,

întreaga Lui fire, tot ce este El.

Iar acum El se află printre cei

pe care-i va face biruitori în zilele de pe urmă.


Omul nu știe, deși sfântul Mântuitor

e plin de afecțiune și iubire pentru om,

cum Își poate El face lucrarea

în temple murdare, unde rătăcesc spirite impure?

Deși omul I-a așteptat venirea,

El nu Se va arăta celor ce beau sângele

și poartă hainele celor nedrepți,

nici celor care cred în El fără să-L cunoască,

nici celor care Îl șantajează.


El a venit, dar omul nu Îl cunoaște,

ignoră faptul că El e pe pământ.

Omul aşteaptă fără scop, nu îşi dă seama

că El a descins deja pe un nor alb.

Norul e Duhul și cuvintele Lui,

întreaga Lui fire, tot ce este El.

Iar acum El se află printre cei

pe care-i va face biruitori în zilele de pe urmă.


Omul știe că Isus e iubire, grijă, răscumpărare,

nu ştie că e Însuși Dumnezeu și drept,

cu măreție, mânie, judecată

și că are autoritate, demnitate.

Omul tânjește după întoarcerea Mântuitorului,

iar rugăciunile lui mișcă și Cerul.

Dar Isus nu Se arată celor care

cred în El, dar nu Îl cunosc.


El a venit, dar omul nu Îl cunoaște,

ignoră faptul că El e pe pământ.

Omul aşteaptă fără scop, nu îşi dă seama

că El a descins deja pe un nor alb.

Norul e Duhul și cuvintele Lui,

întreaga Lui fire, tot ce este El.

Iar acum El se află printre cei

pe care-i va face biruitori în zilele de pe urmă.


Adaptare după Cuvântul, Vol. 1: Arătarea și lucrarea lui Dumnezeu, „Mântuitorul S-a întors deja pe un «nor alb»”

Anterior: 238 Cum ar putea oamenii să-L vadă pe „Isus Mântuitorul” pogorându-Se din ceruri?

Înainte: 240 Cei ce se leapădă de Hristosul zilelor de pe urmă vor fi pedepsiți pentru veșnicie

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2024!

Conținut similar

32 Dumnezeu coboară cu judecată

În timp ce coboară la națiunea marelui balaur roșu,Dumnezeu Se uită către univers,iar acesta tremură.Există vreun loc ferit de judecata...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger