3 Imnul Împărăției (III) Toți oamenii să strige de bucurie!

Lumina lui Dumnezeu dă lumină oamenilor.

În cuvântul Lui, bucuria-şi găsesc.

Dumnezeu a venit din Est și,

când gloria-I strălucește,

națiunile ies din întuneric la lumină.

Viața-mpărăției cu Dumnezeu e încântare.

Apele serbează binecuvântata omenire.

Munții-mpart cu oamenii abundența lui Dumnezeu.

În împărăție sunt loiali, lucrând din greu.

În împărăție nu există răzvrătire,

nici împotrivire.

Dumnezeu Se bucură de viață alături de om.

Pământul și cerul depind unul de altul,

Dumnezeu începe viața cerească.

Cu Satana absent, oamenii sunt liniștiți.

Prin univers, aleșii lui Dumnezeu

trăiesc în gloria Lui.

Dumnezeu trăiește cu oamenii Lui

și sunt nespus de binecuvântați.

Oamenii au îndurat corupția Satanei,

gustând amarul și dulcele vieții.

Dar în lumina lui Dumnezeu, cine nu se bucură?

Cine poate lăsa așa moment frumos să treacă?

Oameni, cântaţi, dansaţi,

bateţi tobe-n cinstea Lui!

Oferiți inimi sincere lui Dumnezeu!

El emite bucurie-n univers,

arătându-le oamenilor chipul Lui glorios.

Dumnezeu va tuna și transcende universul.

El domnește printre oamenii Lui, înălţat,

plutește-n cerurile albastre,

oamenii se mișcă cu El.

Dumnezeu merge cu oamenii Lui,

ei Îl înconjoară.

Oamenii sunt bucuroşi şi cântecele lor

zguduie universul, crapă cerurile.

Nu mai este ceață sau noroi prin univers,

nici acumulări de apă murdară.

Oamenilor sfinți ai universului,

inspecţia lui Dumnezeu le arată faţa reală.

Nu sunt oameni impuri, ci sfinți puri ca jadul.

Sunt iubiţi de Dumnezeu, de toţi El Se bucură.

Totul e viu. Sfinții-L servesc pe Dumnezeu,

în îmbrățișarea Lui caldă, în cer.

Nu mai sunt plânsete şi nici îngrijorări.

Se oferă pe ei înşişi lui Dumnezeu.

Cei sfinți, revenind la casa lui Dumnezeu,

trăiesc acum în patria lor.

Fără nicio schimbare Îl vor iubi mereu.

Nu mai sunt tristeţi, lacrimi,

trupuri nu mai sunt.

Nu mai este pământul, cerurile sunt eterne.

Dumnezeu Se arată oamenilor, toți Îl laudă.

O viaţă şi o frumuseţe de neschimbat.

Aceasta-i viața-n împărăție, împărăție.

Adaptare după „Veseliți-vă, oamenilor!” din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” în Cuvântul Se arată în trup

Anterior: 2 Imnul Împărăției (II) Dumnezeu a venit, Dumnezeu e Rege

Înainte: 4 Vino în Sion cu slavă

Ești norocos! Apasă pe butonul de Messenger pentru a ne contacta, ceea ce te va ajuta să ai ocazia de a întâmpina pe Domnul și de a obține binecuvântarea lui Dumnezeu în 2023!

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte

Contactează-ne pe Messenger