Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

822 Tot ceea ce Dumnezeu spune și face reprezintă adevărul

1 Cât despre Dumnezeu, în ceea ce privește natura malefică a Satanei și firea coruptă a omului, El niciodată nu argumentează sau nu Se ceartă cu oamenii și nu face vreodată vâlvă atunci când ei acționează din neștiință. Nu veți vedea că Dumnezeu are puncte de vedere asemănătoare cu privire la lucrurile pe care le au oamenii și, în plus, nu Îl veți vedea folosind punctul de vedere al oamenilor, cunoștințele, știința sau filosofia lor sau imaginația omului pentru a se ocupa de lucruri. În schimb, tot ceea ce face și tot ce dezvăluie Dumnezeu este legat de adevăr. Adică, fiecare cuvânt pe care l-a spus și fiecare acțiune pe care a făcut-o privesc adevărul.

2 Acest adevăr nu este o fantezie neîntemeiată; acest adevăr și aceste cuvinte sunt exprimate de Dumnezeu datorită substanței și vieții Sale. Deoarece aceste cuvinte și substanța a tot ceea ce Dumnezeu a făcut sunt adevăr, putem spune că substanța Sa este sfântă. Cu alte cuvinte, tot ceea ce spune și face Dumnezeu le aduce vitalitate și lumină oamenilor; le permite acestora să vadă lucruri pozitive și realitatea acelor lucruri pozitive și îi indică omenirii drumul, astfel încât să meargă pe calea cea dreaptă. Aceste lucruri sunt determinate datorită substanței lui Dumnezeu și datorită substanței sfințeniei Sale.

Adaptare după „Dumnezeu Însuși, Unicul (V)” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior:Pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu trebuie să cunoști cele trei etape ale lucrării Lui

Următorul:Cele trei etape ale lucrării exprimă pe deplin mântuirea lui Dumnezeu

Conținuturi Similare