935 Substanța lui Dumnezeu este atât concretă, cât și atotputernică

1 Tot ceea ce face Dumnezeu Îi implică latura atotputernică, dar și latura concretă. Atotputernicia lui Dumnezeu este esența Lui, dar caracterul Său concret este, de asemenea, esența Sa; aceste două aspecte sunt inseparabile. Realizarea faptelor de către Dumnezeu într-o manieră reală, concretă, este aspectul Său concret la lucru și faptul că El poate lucra astfel indică, de asemenea, aspectul Său atotputernic. Orice face Dumnezeu conține ambele aspecte – atotputernicia Lui și caracterul Lui concret – și totul se face pe baza esenței Sale; este o expresie a firii Lui, precum și o revelație a esenței Lui și a ceea ce este El.

2 Capacitatea lui Dumnezeu de a-Și face lucrarea în mod efectiv și concret și de a curăți și înlătura stricăciunea umanității prin exprimarea adevărului, precum și capacitatea Lui de a-i conduce direct pe oameni – aceste lucruri Îi arată latura concretă. El Își exprimă firea proprie și ceea ce este El și poate face orice lucrare pe care oamenii nu o pot face; din aceasta se poate vedea latura Lui atotputernică. Dumnezeu are autoritatea de a face să existe ceea ce spune, de a conferi fermitate ordinelor Sale și de a face astfel încât ceea ce spune să se împlinească. În timp ce Dumnezeu vorbește, atotputernicia Lui este dezvăluită. Dumnezeu stăpânește peste toate lucrurile, îl manevrează pe Satana astfel încât să-L slujească, rânduiește medii pentru a-i testa și rafina pe oameni, pentru a le purifica și transforma firile – toate acestea sunt manifestări ale laturii atotputernice a lui Dumnezeu. Esența lui Dumnezeu este atotputernică, dar și concretă, iar aceste două aspecte se completează reciproc. Tot ceea ce face Dumnezeu este o expresie a firii Sale și o revelație a ceea ce este El. Ceea ce este El include atotputernicia, dreptatea și măreția Lui.

Adaptare după „Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos”

Anterior: 934 Dumnezeu este Conducătorul tuturor lucrurilor

Înainte: 936 Aceasta este omenirea pe care intenționează s-o mântuiască Dumnezeu

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

300 Dorul etern

Timpul se scurge, viața este scurtă, dar iubirea Ta pentru umanitate este veșnică.Oceanele devin câmpuri, atât de multe se schimbă în lume,...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte