Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

008 Dumnezeu Atotputernic a fost așezat pe tronul glorios

Regele triumfător stă pe tron.

Şi-a răscumpărat oamenii.

Îi conduce să se-arate în slavă.

El ține universul în mâinile Sale.

Cu înțelepciune și putere,

a zidit și a fortificat Sionul.

  

Prin măreția Sa,

El judecă lumea rea, toate naţiunile

pământul, marea și toate viețuitoarele

și pe cei îmbătaţi de vinul imoralității.

Dumnezeu se va mânia și Își va arăta măreția.

  

Cu o judecată iminentă,

mânia Lui le va mistui neleguirile.

Dezastrul va veni oricând.

Nu vor putea să scape sau să se ascundă.

Vor jeli, întâlnindu-și distrugerea.

Iubiții fii triumfători ai lui Dumnezeu

vor rămâne în Sion, nu vor pleca.

Toți Îi vor asculta glasul, atenţi la faptele Lui.

Vocile care Îi aduc laudă nu vor înceta.

  

Singurul Dumnezeu adevărat S-a arătat!

Suntem siguri de El și-L urmăm îndeaproape.

Sfârșitul lumii a fost revelat înaintea noastră.

Renunță la iubirea pentru lumea laică!

Eliberează-te de atașamentul față de soțul și copiii tăi!

Renunță la concepțiile și prejudecățile tale!

Trezește-te, timpul e scurt!

Lasă-L pe Dumnezeu să preia controlul!

Nu deveni ca soția lui Lot.

E jalnic să fii lepădat!

Trezește-te! Trezește-te! Trezește-te!

  

Adaptare după Capitolul 3 din „Cuvântări ale lui Hristos la început” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior:Dumnezeu Atotputernic domnește ca Rege

Următorul:Vino în Sion cu slavă

Conținuturi Similare