Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

18 Dumnezeu Atotputernic, Împăratul Gloriei

Dumnezeu Atotputernic întrupat e Împăratul Gloriei,

El stă pe tron și judecă toate națiunile și toate popoarele.

El Se arată în lume la Răsărit, cu măreție și mânie,

și judecata marelui tron alb a început.

Dumnezeu Atotputernic e victorios.

El preia frâiele Împărăției,

conducând toate națiunile cu sceptrul Său de fier.

  

Dumnezeu Atotputernic întrupat e Împăratul Gloriei,

El este arătarea singurului Mântuitor a omenirii.

El exprimă adevărul pentru a purifica și mântui omenirea,

nu există mântuire fără El.

Dumnezeu Atotputernic este Mielul.

El desfășoară sulul și rupe cele șapte sigilii.

  

Dumnezeu Atotputernic întrupat e Împăratul Gloriei,

El pune capăt Epocii Harului și aduce Epoca Împărăției.

Cuvintele pe care le rostește sunt precum fulgerul,

luminând cerul de la Răsărit până la Apus.

Dumnezeu Atotputernic este lumina adevărată.

Toate națiunile continuă să mărșăluiască în lumina Lui.

  

Dumnezeu Atotputernic întrupat e Împăratul Gloriei,

El l-a biruit pe Satana și va domni ca Împărat pe veci.

Să ne îndeplinim rolul de ființe create

și să I ne închinăm Atotputernicului care a fost,

care este și care va veni.

Dumnezeu Atotputernic, singurul Dumnezeu adevărat.

Slavă, onoare, glorie și autoritate Lui!

Anterior:Îl voi iubi pe Dumnezeu pentru Eternitate

Următorul:Dumnezeu este pe tron

Conținuturi Similare