Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

501 Când Duhul Sfânt lucrează asupra oamenilor

1 Lucrarea Duhului Sfânt este o formă de îndrumare proactivă și de luminare pozitivă. Nu permite oamenilor să fie pasivi. Le aduce mângâiere, le oferă credință și tărie sufletească și le permite să continue opera de desăvârșire a lor de către Dumnezeu. Când Duhul Sfânt lucrează, oamenii pot să pătrundă în mod activ; ei nu sunt pasivi sau forțați, ci proactivi. Când Duhul Sfânt lucrează, oamenii sunt bucuroși și harnici şi doritori să se supună și fericiți să se umilească și, chiar dacă sunt îndurerați și fragili înlăuntrul lor, ei iau decizia să coopereze, ei suferă cu bucurie, pot să se supună și nu sunt pătați de voinţa umană și, cu siguranță, nici de dorințele și motivațiile umane.

2 Când oamenii experimentează lucrarea Duhului Sfânt, ei sunt mai ales sfinți în sinea lor. Cei care sunt înzestraţi cu lucrarea Duhului Sfânt trăiesc iubirea lui Dumnezeu, iubirea fraților și surorilor lor și se desfată cu lucrurile cu care se desfată Dumnezeu și detestă lucrurile pe care le detestă Dumnezeu. Când Duhul Sfânt lucrează în oameni, El îi îndrumă și îi luminează potrivit nevoilor oamenilor obişnuiţi, El le oferă lucruri în funcție de nevoile lor și îi îndrumă și luminează pozitiv în funcție de ceea ce le lipsește; când Duhul Sfânt lucrează, această lucrare este în acord cu cu regulile vieții normale a omului și doar în viața reală oamenii pot vedea lucrarea Duhului Sfânt.

3 Persoanele care sunt atinse de lucrarea Duhului Sfânt au o umanitate normală, urmăresc în mod constant adevărul și dispun de umanitate. Lucrarea Duhului Sfânt este normală și reală, Duhul Sfânt lucrează în om potrivit regulilor vieții normale a omului, iar El luminează și îndrumă oamenii potrivit scopurilor adevărate ale oamenilor obişnuiţi. Dacă, în viața de zi cu zi, oamenii au o stare pozitivă și o viață duhovnicească normală, atunci sunt înzestraţi cu lucrarea Duhului Sfânt. Într-o asemenea stare, când mănâncă și beau cuvintele lui Dumnezeu, ei au credință, când se roagă, sunt inspirați, când ceva li se întâmplă, nu sunt pasivi și, când li se întâmplă, ei pot vedea lecțiile pe care Dumnezeu cere să fie învățate și nu sunt pasivi sau slabi și, deși au dificultăți reale, ei sunt dornici să se supună tuturor aranjamentelor lui Dumnezeu.

Adaptare după „Lucrarea Duhului Sfânt şi lucrarea Satanei” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior:Purtați lucrarea Duhului Sfânt în intrarea voastră

Următorul:Lucrarea Duhului Sfânt face ca oamenii să progreseze activ

Conținuturi Similare

 • Cea mai însemnată viață

  Ca ființă ce-a fost creată, ar trebui să-L venerezi pe Dumnezeu, Ca ființă ce-a fost creată, trebuie să urmezi cea mai însemnată viață. Sunteți oameni…

 • Ascultă cu atenție cuvintele lui Dumnezeu

  Fii atent la cuvintele lui Dumnezeu, ascultă-n tăcere vocea Lui și El ți se va arăta. Fii tăcut în El; e Dumnezeul tău, Mântuitorul tău. Inima să-ți …

 • Cerul de-aici este atât de albastru

  Aici e un cer, un cer atât de diferit! O mireasmă frumoasă impregnează ținutul și aerul e curat. Dumnezeu Atotputernic S-a-ntrupat, trăiește-ntre no…

 • Identitatea și poziția lui Însuși Dumnezeu

  Dumnezeu e Creator și Domnitor a toate. Identitatea Lui e unică-n toate lucrurile. Nicio creatură, umană sau spirituală, nu poate înlocui statutul sau…