Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

20 A răsunat trâmbiţa ce cheamă la judecată

Dumnezeu S-a arătat și a vorbit,

zguduind toate confesiunile.

El rostește adevărul, judecă nedreptatea

și Își învinge toți dușmanii.

Toți I se închină și slăvesc faptele lui Dumnezeu.

Stelele se aliniază pentru a întâmpina întoarcerea lui Dumnezeu.

Oamenii de pe pământ aclamă cu toții că

El a câștigat Împărăția, a venit pe pământ.

  

Adevărul cuvintelor lui Dumnezeu stăpânește pe pământ.

Dumnezeu este cu totul victorios.

Cuvintele Sale îndeplinesc tot, lucrarea Sa este săvârșită.

Noi Îi slăvim sfințenia, dreptatea.

  

Toți urmează glasul lui Dumnezeu către tronul Său.

Toți ne supunem judecății lui Dumnezeu

și ne supunem purificării.

Admirația, venerația ne izvorăsc în inimi.

Ne oferim întreaga ființă

pentru a-L mărturisi pe Hristos, pentru a ne finaliza misiunile.

Dumnezeu este acum Împărat, cuvintele Sale ne stăpânesc.

Toți se închină și-I slăvesc numele.

  

Adevărul cuvintelor lui Dumnezeu stăpânește pe pământ.

Dumnezeu este cu totul victorios.

Cuvintele Sale îndeplinesc tot, lucrarea Sa este săvârșită.

Noi Îi slăvim sfințenia, dreptatea.

  

Dumnezeu este măreție, Dumnezeu este mânie,

El nu acceptă jignirea niciunui om.

Satana este în chinurile morții,

strigând din mijlocul flăcărilor.

Dumnezeu distruge China, locul diavolilor,

arătându-ne astfel dreptatea Sa.

Aleșii Săi sunt martori în momente grele.

Dumnezeu a învins Satana, a creat biruitori.

  

Adevărul cuvintelor lui Dumnezeu stăpânește pe pământ.

Dumnezeu este cu totul victorios.

Cuvintele Sale îndeplinesc tot, lucrarea Sa este săvârșită.

Noi Îi slăvim sfințenia, dreptatea.

  

Cuvintele lui Dumnezeu s-au răspândit acum

până la capătul pământului

și Împărăția Lui a sosit.

Soarele dreptății

luminează întreaga lume,

toate lucrurile sunt făcute din nou.

  

Adevărul cuvintelor lui Dumnezeu stăpânește pe pământ.

Dumnezeu este cu totul victorios.

Cuvintele Sale îndeplinesc tot, lucrarea Sa este săvârșită.

Noi Îi slăvim sfințenia, dreptatea.

Anterior:Dumnezeu este pe tron

Următorul:Ne adunăm în Sion

Conținuturi Similare