Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

843 Timpul ca drumurile să ni se despartă

1 Din vremea facerii, am prorocit că, în zilele de pe urmă, voi alcătui un grup de persoane care sunt în același asentiment cu Mine. Am prorocit că, după statornicirea unui exemplu pe pământ în zilele de pe urmă, Mă voi întoarce în locuința Mea. Când toată omenirea Mă va fi mulțumit, ea va fi îndeplinit cerințele Mele, iar Eu nu îi voi mai cere nimic. În schimb, omenirea și cu Mine vom povesti despre zilele noastre de demult și, după aceea, ne vom despărți. Sper ca, după ce drumurile ni se vor despărți, omenirea să-Mi poată duce mai departe „moștenirea” și să nu uite de învățăturile pe care le-am dat în timpul vieții Mele, să nu facă acele lucruri care ar aduce dezonoare numelui Meu și să păstreze în minte cuvântul Meu. Sper că omenirea va face tot posibilul să Mă mulțumească, când voi fi plecat. Sper că omenirea va folosi cuvântul Meu drept temelie pentru viața ei. Nu Mă dezamăgiți, deoarece inima Mea a fost întotdeauna preocupată de omenire și Eu am fost mereu atașat de ea.

2 Omenirea și cu Mine ne-am adunat, odată, laolaltă și ne-am bucurat pe pământ de aceleași binecuvântări care sunt în Cer. Am trăit împreună cu omenirea și am locuit împreună cu ea, omenirea M-a iubit întotdeauna și Eu am iubit-o întotdeauna; am avut o afinitate unul pentru altul. Când Îmi aduc aminte de timpul Meu împreună cu omenirea, Îmi amintesc că zilele noastre erau pline de râsete și bucurie și, mai mult, că existau certuri. Cu toate acestea, iubirea dintre noi s-a stabilit pe această bază, iar legăturile noastre nu au fost niciodată rupte. De-a lungul mulților noștri ani de contact, omenirea Mi-a lăsat o impresie profundă, iar Eu i-am dat omenirii multe lucruri de care să se bucure, pentru care omenirea și-a exprimat întotdeauna o mare recunoștință. Acum, întâlnirea noastră nu seamănă cu nimic din ce-a fost înainte; cine ar putea rata acest moment al despărțirii noastre? Omenirea are o afecțiune profundă pentru Mine, iar Eu am o iubire fără de sfârșit pentru ea, dar ce poți să faci? Cine ar îndrăzni să se împotrivească cerințelor Tatălui ceresc?

3 Eu Mă voi întoarce în locuința Mea, unde voi termina o altă parte a lucrării Mele. Poate vom avea șansa de a ne întâlni din nou. Speranța Mea este că omenirea nu se va simți prea tristă și că Mă va mulțumi pe pământ; Duhul Meu din Cer îi va dărui, adesea, har. Lăsați trecutului toate lucrurile neplăcute care s-au întâmplat între noi, lăsați să existe mereu iubire între noi. Eu i-am dat omenirii atât de multă iubire, iar omenirea a plătit un atât de mare preț ca să Mă iubească. Deci, sper ca omenirea să prețuiască iubirea unică și pură dintre noi, pentru ca iubirea noastră să se răspândească în toată lumea omenească și să fie transmisă generațiilor viitoare, în veci. Când ne vom întâlni din nou, hai să fim încă uniți în iubire, astfel încât iubirea noastră să poată continua pe vecie și să fie slăvită și povestită de toți oamenii. Acest lucru M-ar mulțumi și Mi-aș arăta omenirii fața surâzătoare. Sper că omul își va aminti de tot ce i-am încredințat.

Adaptare după Capitolul 47 din „Cuvintele lui Dumnezeu către întregul univers” din Cuvântul Se arată în trup

Anterior:Dumnezeu este îndurerat de răutatea și corupția omenirii

Următorul:Esența lui Dumnezeu este altruistă

Conținuturi Similare