163 Sfinții din epoci trecute renasc

Acompaniament: Sfinții din epoci trecute renasc! Sfinții din epoci trecute renasc!

1 Gândindu-mă la greutățile și încarcerarea sfinților de-a lungul epocilor, nu putem să ne abținem să nu plângem. Ei au suferit fiecare formă de persecuție și suferință printre oameni, au fost călcați în picioare și defăimați. Au îndurat timp de generații durere și umilință, atât de multe lovituri, atât de multe șfichiuri de bici, atât de multă pustiire și tortură, de asemenea, lapidări și crime. Atâția ani în întuneric, fără lumina soarelui.

2 Aici răsare Soarele dreptății din răsărit. Strălucește pretutindeni în cosmos, totul este într-o clipită reînnoit și schimbat. O nouă aură se răspândește peste pământ. Ajungem pe tărâmul cel bun al Canaanului, inimile ne sunt pline de bucurie și nu ne mai îngrijorăm. Un parfum înviorător se răspândește pretutindeni în lume, plutește în inimile noastre. O bucurie specială ne umple inimile, ca și cum am fi în al treilea cer. Gustăm dulceața cuvintelor lui Dumnezeu, dobândim căldura lui Dumnezeu, este mare bucurie în inimile noastre. Inimile noastre Îi vor aparține mereu lui Dumnezeu, El este Regele inimilor noastre, El este Regele inimilor noastre.

3 Hristos al zilelor de pe urmă a exprimat adevărul, El a adus calea vieții veșnice. Cuvintele Lui ne judecă, ne rafinează, ne purifică, ne schimbă. Am suferit sute de încercări și rafinări și am găsit dulceață în durere. Cuvântul lui Dumnezeu a devenit viața noastră și trăim din nou. Noi suntem curățiți de către Dumnezeu, eliberați de stricăciunea Satanei, inimile ne sunt libere ca niciodată până acum. Am dobândit mântuirea lui Dumnezeu și am renăscut din moarte. Dumnezeu Atotputernic ne-a mântuit, ne naștem din nou, ne naștem din nou.

Anterior: 162 Alergând spre calea luminii

Înainte: 164 Prin necazuri, iubirea mea pentru Dumnezeu s-a întărit

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

281 Timp

Din depărtare, un suflet singur a călătorit,testând viitorul, căutând trecutul,trudind asiduu și urmărind un vis.Nu știe de unde vine sau...

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte