Introducere

În timpul lucrării Sale din zilele de pe urmă, Dumnezeu Atotputernic a exprimat milioane de cuvinte care au fost consemnate în principal în cartea Cuvântul Se arată în trup. Această carte este extrem de bogată în conținut, este de o importanță deosebită și este extrem de valoroasă pentru cunoașterea oamenilor despre lucrarea lui Dumnezeu, despre firea lui Dumnezeu și despre esența Lui. Am experimentat lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă mai bine de 20 de ani și am înțeles multe adevăruri și taine din cuvintele lui Dumnezeu, avem o cunoaștere adevărată a planului de gestionare al lui Dumnezeu pentru a mântui omenirea (inclusiv a celor trei etape ale lucrării) și, mai mult decât atât, am ajuns să apreciem firea deosebit de dreaptă a lui Dumnezeu. Cuvântările și lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă sunt decisive pentru ca oamenii să dobândească mântuirea și să se desprindă de influența Satanei prin credința lor în Dumnezeu. Dacă omenirea coruptă nu trece prin purificarea și desăvârșirea judecății și mustrării lui Dumnezeu, atunci oamenii vor fi absolut incapabili să-L cunoască într-adevăr pe Dumnezeu și vor fi întocmai precum preoții cei mai de seamă, cărturarii și fariseii evrei, care se bucură de harul lui Dumnezeu fără să-L cunoască pe Dumnezeu, Îl slujesc pe Dumnezeu, dar Îl sfidează, și chiar Îl vor răstigni din nou pe Hristos al zilelor de pe urmă – acesta este un fapt incontestabil. Cine știe câți lideri, pastori și prezbiteri ai lumii religioase condamnă acum lucrarea lui Dumnezeu din zilele de pe urmă și oare nu e același lucru cu a-L pironi pe Hristos din nou pe cruce? Cuvintele exprimate de Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă sunt de o importanță crucială pentru mântuirea omenirii corupte și pentru ca aceasta să dobândească o adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu. Întocmai cum spune Dumnezeu Atotputernic: „Dacă cuvintele rostite de Dumnezeu sunt, în aparență, simple sau abstracte, toate sunt adevăruri indispensabile omului în momentul în care intră în viață; ele sunt izvorul apelor vii care îi permit să supraviețuiască atât în spirit, cât și în trup. Ele oferă omului ceea ce are nevoie pentru a rămâne în viață; dogma și crezul pentru conducerea vieții sale cotidiene; calea, scopul și direcția prin care trebuie să treacă pentru a primi mântuirea; fiecare adevăr pe care ar trebui să-l posede ca ființă creată înaintea lui Dumnezeu; și orice adevăr despre modul în care omul ascultă și se închină lui Dumnezeu. Ele sunt garanția care asigură supraviețuirea omului, ele sunt pâinea zilnică a omului și ele sunt, de asemenea, suportul robust care permite omului să fie puternic și să se ridice. Ele sunt bogate în realitatea adevărului umanității normale, așa cum este trăită de omenirea creată, bogată în adevărul prin care omenirea se desprinde de corupție și eludă capcanele Satanei, bogată în învățătură, îndemn, încurajare și consolare neobosite, pe care Creatorul le dă umanității create. Ele sunt farul care îndrumă și iluminează pe oameni ca să înțeleagă tot ceea ce este pozitiv, garanția care asigură că oamenii vor trăi și vor intra în posesia a tot ce este drept și bun, criteriul prin care oamenii, evenimentele și obiectele sunt toate măsurate și, de asemenea, indicatorul de navigație care conduce oamenii spre mântuire și calea luminii” („Cunoașterea lui Dumnezeu este calea de a te teme de Dumnezeu și de a evita răul” din Cuvântul Se arată în trup).

Deoarece Dumnezeu a exprimat atât de multe cuvinte, astfel încât să faciliteze căutarea adevărului, înțelegerea cuvintelor lui Dumnezeu și cunoașterea lucrării Sale de către oameni, am ales, prin urmare, din Cuvântul Se arată în trup, câteva pasaje relativ clasice și binecunoscute din cuvintele lui Dumnezeu spre încântarea tuturor celor care cred în Dumnezeu și care urmăresc adevărul, astfel încât cuvintele Lui să devină moto-ul lor de viață și realitatea vieții lor. În timp ce selectam pasaje binecunoscute din cuvintele lui Dumnezeu, simțeam profund că fiecare propoziție a lui Dumnezeu este atât de prețioasă. Fiecare capitol din cuvântările lui Dumnezeu este un întreg unitar, fiecare cuvânt și fiecare propoziție din cuvintele lui Dumnezeu se îmbină și sunt complete; pe alocuri, nu a fost ușor să hotărâm ce să selectăm și ce să lăsăm (în urmă), așa că a trebuit să alegem o secțiune amplă. Asta ne-a îngăduit să percepem valoarea fiecăruia dintre cuvintele lui Dumnezeu și să înțelegem că Hristos este realmente adevărul, calea și viața – este absolut adevărat! Cuvintele clasice ale lui Dumnezeu selectate pentru această carte sunt potrivite numai pentru a fi citate și alese atunci când răspândim Evanghelia și suntem martori pentru Dumnezeu și, desigur, sunt potrivite și pentru devoțiunile duhovnicești individuale sau pentru recitarea pasajelor clasice. Dacă cineva dorește să caute și să cerceteze un aspect al adevărului, simpla citire a unor cuvinte clasice nu este suficientă pentru a obține pe deplin rezultate; cel mai bine este să citiți capitole întregi din cuvintele lui Dumnezeu pe baza pasajelor selectate și numai atunci veți obține rezultate mai bune. Se poate spune că această carte, Cuvinte clasice de la Dumnezeu Atotputernic Hristos al zilelor de pe urmă este un ghid pentru cei care tânjesc după arătarea lui Dumnezeu ca să-I caute urmele, și vă poate călăuzi prin poarta Împărăției cerurilor. După o citire atentă a acestei cărți, veți fi recunoscători pentru harul lui Dumnezeu și îl veți lăuda. Prin urmare, sperăm sincer că toți cei care râvnesc după adevăr și tânjesc după arătarea lui Dumnezeu nu vor zăbovi în a accepta cuvântările adevărate din zilele de pe urmă ale lui Dumnezeu – Cuvântul Se arată în trup – fie să devină o desfătare pentru ochii voștri, să vă deschidă ochii și să vă umple de bucurie și, astfel, să puteți să cunoașteți glasul lui Dumnezeu, să vă întoarceți înaintea Lui și să dobândiți întreaga mântuire a lui Dumnezeu. Acesta este unicul nostru scop în publicarea prezentei cărți.

28 iulie 2019

Înainte: I Cuvinte clasice despre cele trei etape ale lucrării lui Dumnezeu de mântuire a omenirii

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.
Contactați-ne
Contactează-ne pe whatsapp

Conținut similar

Setări

  • Text
  • Teme

Culori compacte

Teme

Fonturi

Mărime font

Spațiu între linii

Spațiu între linii

Lățime pagină

Cuprins

Căutare

  • Căutare în text
  • Căutare în carte