Aplicația Biserica lui Dumnezeu Atotputernic

Ascultați glasul lui Dumnezeu și întâmpinați întoarcerea Domnului Isus!

Îi rugăm pe toți cei care caută adevărul să ne contacteze.

Urmați Mielul și cântați cântări noi

Culori individuale

Teme

Font

Dimensiunea fontului

Spațiu între linii

Lățimea paginii

0 rezultat(e) de căutare

Nu s-a găsit niciun rezultat

292 Oamenii Împărăției cerești

Viteză

292 Oamenii Împărăției cerești

Domnul spune: „Căiți-vă, Împărăția cerului e-aproape.”

Dumnezeu e aici în zilele de pe urmă, Împărăția Lui e printre noi.

Împărăția cerului, a lui Hristos, a venit pe pământ.

  

Fecioarele-nțelepte-aud glasul lui Dumnezeu și vin la tronul Lui.

Îi citim cuvintele, acceptăm adevărul, la ospățul Mielului venim.

Judecata, revelarea cuvintelor Lui arată natura mea.

Inuman, înșelător, nu-s demn să trăiesc în faţa Lui.

  

Judecata lui Hristos îmi curăță stricăciunea.

Îmi deschid inima lui Dumnezeu, fără bariere.

Îl iubesc, îmi fac datoria, Îi accept cercetarea.

Am credință spre-a câştiga adevărul, trăiesc asemănare umană.

  

Oamenii onești ce-L iubesc pe Dumnezeu

sunt oamenii Împărăției cerești.

Împărăția lui Hristos e cerul și casa omului onest.

Îl iubesc pe Dumnezeu acum și pururea! Îl voi iubi mereu!

  

Uneltirea pentru binecuvântări e josnică, nerușinată.

Cel ce-i drept și cinstit, cu inima deschisă, e onest.

Va da totul, chiar și pe sine,

pentru-a răsplăti iubirea lui Dumnezeu.

Oamenii onești trăiesc adevărul și se căiesc.

  

Ei trăiesc să-I facă voia, fără plângeri sau regrete.

Se feresc de rău, se tem de Dumnezeu, trăiesc în fața Lui.

Prin persecuție și-ncercări,

sunt martori pentru slava lui Dumnezeu.

  

Oamenii onești ce-L iubesc pe Dumnezeu

sunt oamenii Împărăției cerești.

Împărăția lui Hristos e cerul și casa omului onest.

Îl iubesc pe Dumnezeu acum și pururea! Îl voi iubi mereu!

Anterior:În căutarea confidenților

Următorul:Elegie pentru o lume tragică

Conținuturi Similare