Ce este o persoană înșelătoare? De ce nu pot obține mântuirea oamenii înșelători?

septembrie 21, 2019

Cuvinte relevante ale lui Dumnezeu:

Dacă ești foarte înșelător, atunci vei avea o inimă precaută și gânduri de suspiciune cu privire la toate lucrurile și toți oamenii. Din această cauză, credința ta în Mine este clădită pe o temelie de suspiciune. Acest tip de credință este unul pe care nu îl voi recunoaște niciodată. Din cauza lipsei credinței autentice, vei ajunge și mai departe de dragostea adevărată. Iar dacă ești capabil să te îndoiești de Dumnezeu și să faci speculații cu privire la El după bunul tău plac, atunci nu încape îndoială că ești cel mai înșelător dintre oameni. Tu faci speculații despre faptul dacă Dumnezeu poate fi asemenea omului: păcătos de neiertat, cu un caracter meschin, lipsit de corectitudine și rațiune, fără simțul dreptății, predispus la tactici răutăcioase, trădătoare și viclene, precum și încântat de rău și de întuneric și așa mai departe. Nu este motivul pentru care omul are astfel de gânduri acela că omul nu-L cunoaște câtuși de puțin pe Dumnezeu? Acest fel de credință este pur și simplu păcat! Mai mult, unii chiar cred că cei care sunt pe placul Meu nu sunt nimeni alții decât lingușitorii și slugarnicii, iar cei cărora le lipsesc aceste abilități nu vor fi bineveniți și își vor pierde locul în casa lui Dumnezeu. Aceasta este întreaga cunoștință pe care ați acumulat-o de-a lungul atâtor ani? Aceasta este ceea ce ați câștigat? Iar cunoștința voastră despre Mine nu se oprește la aceste înțelegeri greșite; chiar mai rea este blasfemia voastră împotriva Duhului lui Dumnezeu și denigrarea Cerului. De aceea spun că acest fel de credință ca a voastră vă va face doar să vă îndepărtați și mai tare de Mine și să vă împotriviți Mie și mai mult.

Fragment din „Cum să Îl cunoașteți pe Dumnezeul de pe pământ” în Cuvântul Se arată în trup

Toți aceia care cred în Dumnezeu și, totuși, nu caută adevărul, nu au cum să scape de influența Satanei. Toți aceia care nu-și trăiesc viața cu sinceritate, care se poartă într-un fel în fața celorlalți și altfel în spatele lor, care dau impresia de umilință, răbdare și iubire, deși în esență sunt prefăcuți și vicleni și nu Îi sunt loiali lui Dumnezeu, sunt reprezentanții tipici ai celor care trăiesc sub influența întunericului; sunt din neamul șarpelui. Cei care cred în Dumnezeu doar pentru propriul câștig, care sunt neprihăniți de sine și încrezuți, care se laudă și își protejează statutul sunt oameni care îl iubesc pe Satana și se opun adevărului. Acești oameni I se împotrivesc lui Dumnezeu și îi aparțin întru totul Satanei. Cei care nu sunt atenți la poverile lui Dumnezeu, care nu Îl slujesc pe Dumnezeu cu toată inima, care sunt întotdeauna preocupați de propriile interese și de interesele propriei familii, care nu sunt capabili să abandoneze totul ca să se sacrifice pentru Dumnezeu și care niciodată nu trăiesc după cuvintele Lui sunt oameni din afara cuvintelor Sale. Astfel de oameni nu pot primi lauda lui Dumnezeu.

Fragment din „Scapă de sub influența întunericului și vei fi câștigat de Dumnezeu” în Cuvântul Se arată în trup

Mai târziu, pe drumul ce urmează, nu trebuie să faceţi şiretlicuri sau să vă implicați în înșelătorie și necinste, altminteri consecințele vor fi de neimaginat! Voi încă nu înțelegeți ce sunt înșelătoria și necinstea. Orice acțiuni sau comportamente pe care nu puteți să Mă lăsați să le văd, pe care nu le puteți scoate la lumină, sunt înșelătorie și necinste. Acum ar trebui să înțelegeți aceasta! Dacă vă implicați în înșelătorie și necinste în viitor, să nu pretindeţi că nu înțelegeți, aceasta înseamnă a face răul cu bună știință, a fi și mai vinovat. Aceasta va duce doar la arderea voastră în foc, sau chiar mai rău, la ruinarea voastră.

Fragment din „Capitolul 45” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

Unii oameni pretind mereu că tot ceea ce fac este pentru Biserică, în timp ce lucrează de fapt spre propriul folos. Asemenea oameni au un tip greșit de intenții. Sunt necinstiți și înșelători, iar mare parte din lucrurile pe care le fac sunt din interes personal. Genul acesta de persoană nu urmărește să-L iubească pe Dumnezeu; inima sa încă îi aparține Satanei și nu se poate întoarce către Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu nu are nicio cale să câștige o asemenea persoană.

Fragment din „Iubirea autentică față de Dumnezeu este spontană” în Cuvântul Se arată în trup

S-ar cuveni să știți că lui Dumnezeu Îi place omul cinstit. În esență, Dumnezeu este onest și, astfel, puteți avea mereu încredere în cuvintele Sale; în plus, acțiunile Lui sunt fără cusur și mai presus de orice îndoială, și de aceea lui Dumnezeu Îi plac cei care sunt absolut cinstiți cu El. […] Tu ar trebui să știi dacă în tine există credință adevărată și loialitate adevărată, dacă ai un trecut în care ai suferit pentru Dumnezeu și dacă te-ai supus pe deplin lui Dumnezeu. Dacă îți lipsesc acestea, atunci rămân în tine neascultarea, înșelăciunea, lăcomia și nemulțumirea. De vreme ce inima ta este departe de a fi sinceră, nu ai primit niciodată o recunoaștere pozitivă de la Dumnezeu și nu ai trăit niciodată în lumină. Care va fi soarta cuiva la sfârșit depinde de faptul dacă acea persoană are o inimă cinstită și sângerie și dacă are un suflet pur. Dacă tu ești un om foarte necinstit, care are o inimă plină de răutate și un suflet necurat, atunci fii sigur că vei sfârși în locul unde omul este pedepsit, așa cum este scris în consemnarea sorții tale. Dacă tu pretinzi că ești foarte cinstit și, totuși, nu reușești niciodată să acționezi în conformitate cu adevărul sau să rostești o vorbă adevărată, atunci tot mai aștepți ca Dumnezeu să te răsplătească? Tu încă mai speri ca Dumnezeu să te considere lumina ochilor Lui? Nu este acesta un mod absurd de gândire? Tu Îl înșeli pe Dumnezeu în toate lucrurile, deci cum poate casa lui Dumnezeu să găzduiască pe unul ca tine, ale cărui mâini sunt necurate?

Fragment din „Trei avertismente” în Cuvântul Se arată în trup

„Dacă tu nu ești dispus să îți dezvălui secretele – adică, dificultățile tale – înaintea altora, astfel încât să cauți calea luminii, atunci Eu spun că tu ești cel care nu va primi mântuirea cu ușurință și care nu va ieși cu ușurință din întuneric.” Aici, Dumnezeu le-a acordat oamenilor o cale de practică și, dacă nu practici în acest mod și doar strigi sloganuri și doctrine, atunci ești cineva care nu va primi mântuirea cu ușurință. Acest lucru este într-adevăr legat de mântuire. A fi mântuit este foarte important pentru absolut fiecare persoană. A făcut Dumnezeu referire la acest lucru altundeva? În altă parte, El rareori face referire la dificultatea de a fi mântuit, dar vorbește într-adevăr despre asta atunci când vorbește despre a fi cinstit: dacă nu acționezi în acest fel, atunci ești cineva foarte greu de mântuit. „Să nu primești mântuirea cu ușurință” înseamnă că este greu să fii mântuit și ești incapabil să iei calea cea bună spre mântuire și, astfel, este imposibil să fii mântuit. Dumnezeu spune acest lucru pentru a le oferi oamenilor o anumită libertate; adică, nu ești ușor de mântuit, dar, pe de altă parte, dacă pui cuvintele lui Dumnezeu în practică, va exista o speranță pentru tine și poți fi mântuit. Dacă nu pui cuvintele lui Dumnezeu în practică și dacă nu îți cercetezi niciodată propriile secrete sau dificultăți sau nu spui nimănui aceste lucruri private ori nu te deschizi în fața oamenilor în legătură cu ele, nu comunici niciodată cu oamenii despre ele sau nu le cercetezi amănunțit cu oamenii pentru te dezvălui, atunci nu există posibilitatea ca tu să fii mântuit. Şi de ce stau lucrurile așa? Dacă nu te deschizi sau nu te cercetezi astfel, firea ta coruptă nu se va schimba niciodată. Și dacă nu te poți schimba, poți să uiți despre mântuire. Asta vrea Dumnezeu să spună rostind aceste cuvinte și asta este voia lui Dumnezeu.

De ce Dumnezeu a subliniat întotdeauna faptul că oamenii ar trebui să fie cinstiți? Deoarece este atât de important și are direct legătură cu faptul dacă poți sau nu să fii mântuit. […] Dumnezeu îi vrea pe oamenii care sunt cinstiți. Dacă nu ești pur – dacă ești trădător, necinstit și viclean – atunci nu ești o persoană cinstită, iar dacă nu ești o persoană cinstită, nu există nicio șansă ca Dumnezeu să te mântuiască și nu poți fi vreodată mântuit.

Fragment din „Practica fundamentală pentru a fi o persoană cinstită” în Consemnări ale cuvântărilor lui Hristos

Întru Mine, totul este drept și nu există absolut nicio nedreptate, nicio înșelăciune și nicio necinste; oricine este necinstit și înșelător trebuie să fie un fiu al iadului – trebuie să fie născut în Infern. Întru Mine, totul este deschis; orice spun să fie împlinit este împlinit și orice spun să fie stabilit este stabilit, nimeni nu poate schimba sau imita aceste lucruri, deoarece Eu sunt unicul Dumnezeu Însuși.

Fragment din „Capitolul 96” din „Cuvântări ale lui Hristos la început” în Cuvântul Se arată în trup

Citate din predici și părtășii ca referință:

Oamenii înșelători nu numai că înșală pe alții, ci Îl tratează și pe Dumnezeu în mod înșelător pentru că aceasta este natura lor. Putem vedea natura lor din atitudinea pe care oamenii înșelători o au față de cuvântul lui Dumnezeu: ei nutresc întotdeauna îndoieli cu privire la cuvântul lui Dumnezeu și nu-l cred. Din acest punct de vedere, oamenii înșelători și oamenii cinstiți sunt cu totul diferiți. Oamenii cinstiți sunt deosebit de inocenți. Ei cred orice spune Dumnezeu, ascultă orice spune Dumnezeu și fac exact așa cum cere Dumnezeu. Prin urmare, lui Dumnezeu Îi plac oamenii cinstiți și îi binecuvântează pe oamenii cinstiți; oamenilor cinstiți le este cel mai ușor să câștige lucrarea Duhului Sfânt. O persoană înșelătoare este exact opusul. Indiferent de ceea ce spune Dumnezeu, o persoană înșelătoare este mereu bănuitoare că un anumit lucru este un șiretlic, că este o filosofie; astfel, nu este în măsură să-l accepte cu ușurință și să-l practice. Oamenii înșelători nu numai că au îndoieli cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, ci sunt și specialiști în studierea lucrării lui Dumnezeu. Ei încearcă mereu să ghicească adevăratele motive ale lui Dumnezeu astfel încât să poată face o înțelegere. Evident, oamenii înșelători sunt cei mai pricepuți în a se tocmi. Filosofia lor este filosofia negocierii, filosofia de a nu pierde. Ei chiar au încercat să facă o înțelegere cu Dumnezeu cu privire la credința lor. Ei meditează melancolic întotdeauna la faptul dacă vor fi binecuvântați sau blestemați în credința lor și sunt și mai îngrijorați cu privire la faptul dacă sunt oameni ai lui Dumnezeu sau făcători de servicii. Ei calculează în mod constant și orice zi în care nu pot găsi claritate cu privire la această problemă este o zi în care nu vor hotărî să caute viață. Oamenii înșelători sunt vulpi viclene și cei mai vicleni dintre toți oamenii. Din acest motiv, Dumnezeu îi urăște cel mai mult pe oamenii înșelători și nu este dispus să depună mai mult efort pentru ei sau să le mai vorbească. Oamenii înșelători caută întotdeauna nod în papură în abordarea lor a cuvintelor lui Dumnezeu; ei cercetează cuvintele Lui în căutarea unor defecte logice și motive pentru dispută. Deoarece oamenii înșelători abordează cuvintele lui Dumnezeu cu o atitudine de îndoială, răzvrătire, împotrivire și necredință, lor le lipsește cu desăvârșire lucrarea Duhului Sfânt. Ei nu obțin nici măcar o fărâmă de luminare atunci când citesc cuvintele Lui, părând excepțional de absurzi și stângaci. De fapt, nu există absolut nicio contradicție în cuvintele lui Dumnezeu, dar ei încearcă să găsească multe locuri de contradicție și intră în bucluc. Aceasta arată în mod deosebit lipsa lor jalnică de luminare de la Duhul Sfânt și de discernământ spiritual. Din atitudinea cu care oamenii înșelători abordează cuvântul lui Dumnezeu, putem vedea că natura lor este în mod clar o natură satanică, potrivnică lui Dumnezeu. Toți aceia care abordează cuvântul lui Dumnezeu cu o atitudine de îndoială și de necredință sunt, în fond, oameni înșelători care fără îndoială nu vor obține niciun adevăr din cuvintele lui Dumnezeu și vor sfârși doar prin a fi eliminați.

Fragment din părtășia celui de mai sus

Ai vrea să știi cum să-L întâmpini pe Domnul înaintea marilor dezastre? Participă la întâlnirea noastră online, care te va ajuta să găsești calea.

Conținut similar

Lasă un răspuns